Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, July 11, 2012

СаЛуСа, July 11, 2012

Няма време като сегашното, за да разгледате вашите връзки със семейството си или приятелите. Често, когато се инкарнирате, вие те поставени с души, които познавате от предишни животи и това е по причината, че вие е вероятно да имате проблеми помежду си, които се нуждаят да се изправите пред тях отново. Защото между вас има блокаж, който се носи напред в следващите животи, докато този блокаж не изчезне. Когато отново сте поставени заедно като семейство, вие не знаете защо, но може да имате противоречия помежду си. Поради това, че от членовете на семейството се очаква да се опитат да съжителстват един с друг, би могло да има надежда различията да могат лесно да се преодолеят. Обаче, това не винаги е случаят и положението може да стене по-лошо.

Така че, ако откривате себе си в такава ситуация, осъзнайте как се е случило това и направете стъпка към проправянето на повредата във взаимоотношенията ви. Понякога най-трудната част е да сте способни да простите и това не е признак на слабост от ваша страна. Бъдете първият, който ще предложи маслиновото клонче и това ще облекчи негативните емоции, които задържате. Ще бъде по-добре да сте се занимали с проблема сега, отколкото да го оставите да тлее и да остане във вас. Онези, които се придържат към идеята, че са жертвата, трябва да разберат, че кармата е отработването на проблемите между двама души, и двамата от които са еднакво замесени.

Тези души, които намират за лесно да простят действията срещу тях, показват духовния си напредък и като правят това, помагат на другата душа да еволюира. Това е начинът да избегнем мислене за отмъщение, тъй като то не е необходимо, тъй като никоя душа няма да избегне необходимостта от това да се изправи пред душевно правосъдие в някакъв момент. Това не означава, че се включва наказание, това е карма и резолюция, че вие ще приемете друга възможност да покажете, че може да се справите с проблемите си без неблагоприятни резултати.

Неконтролираните емоции са в основата на толкова много разочарования, които изпитвате, и обикновено са причинени от егото и така наречената гордост. Ако искате да се издигнете в реалност, където съществуват мир и хармония, тогава трябва да започнете да живеете по този начин сега. Бъдете това, което виждате като Висшия си Аз и се освободете от старата си същност, която затъна в по-ниските вибрации и в липсата на Светлина. Времето на борбата за оцеляване почти свършва и вие сте на прага на нова фаза, където няма недоимък, а изобилие. Където онези, които са от тъмните, повече няма да са в състояние да ви повалят и да отнемат правата ви. Вие стоите пред вратата на свобода и мир и от вас се иска малко в замяна, просто да се отнасяте с другите като към Едно с вас.

Само ако можехте да разберете, че сте чакали този период еони от време. Миналото се откъсва от вас и вие трябва да му позволите да напусне живота ви. Вървете напред с опитите, които ви извисиха, и знайте, че онези души, които сте обичали и с които сте живели, също правят това. Ако е в бъдещите ви планове да се срещнете с тях отново, все пак това ще стане, но разбира се мнозина ще пътуват с вас, когато се издигате. Никой не скъсва умишлено взаимоотношенията, но вие трябва да разпознаете свободния избор, който имат другите, точно както вие имате вашия.

Всичко, което предстои на онези, които ще се издигнат, е от по-висока вибрация и като такова то не е склонно към по-ниските вибрации и поддържа формата си. Остаряването, както го разбирате, повече не се среща и всъщност всичко остава в най-перфектното си състояние. Можете ли да си представите колко е чудесно това, когато няма гниене или смърт. Все пак условията не са статични и може да се случи промяна, без да оставите и следа от боклук зад себе си, тъй като тя е мигновена. Помнете, Скъпи мои, че това са реалностите, където ще сте в състояние да създавате чрез силата на мисълта и да разваляте, ако е необходимо.

Когато си мислите за това, което трябва да получите, със сигурност си струва да вложите всички усилия, които са необходими, за да сте сигурни, че ще се издигнете. Вашето намерение е едно нещо, но вие трябва да започнете да живеете вашата истина сега. Чудесата на Вселената са далеч отвъд въображението ви и животът изобилства навсякъде, дори в същото пространство, което заемате вие. Всички души изпитват това, което са избрали като средство за издигане на вибрациите им, докато в същото време прибавят това към басейна на знанието, от който всички други души могат да черпят.

Отвъд вашето измерение ще откриете, че Единството на целия живот се цени и разбира, и следователно има любов и приятелство между всички цивилизации. Има обаче индивидуални групи, които са изключение и които бихте нарекли бунтовници, но те представляват малка беда и могат да се преодолеят. Понякога те проникват от други Вселени, но могат да бъдат изпратени обратно откъдето са дошли. На Земята беше много различно, тъй като вие сте от много по-ниска вибрация, която позволява на Същества от подобна вибрация да навлизат във вашето пространство. Като казваме, трябва да се отбележи, че ние сме ваши защитници, за да пазим неоторизирани посетители далеч от Земята. Ако нямахте Галактическата Федерация на Светлината, пътуваща с вас, вие нямаше да сте, където сте днес. В сегашния ви цикъл вие бяхте като малки деца, нуждаещи се от напътствие и защита.

Ние се радвахме на опита си с вас и научихме много за проблемите, пред които се изправихте. За нас това беше много удовлетворяващо приключение и очакваме с нетърпение чудесно обединение, което наближава много бързо. Тогава вие ще се срещнете с истинските си семейства, от които дойдохте преди еони. Беше дълго пътуване, но в по-ранните цивилизации като Атлантис мнозина от вас ни срещнаха тогава, тъй като в определени периоди, когато вибрациите ви са по-високи, ние редовно бихме ходили сред вас. Атлантис имаше своите висини и падения и накрая беше отговорен за собственото си разрушение. Това толкова лесно би могло да се случи на вашата Земя, ако не беше нашето присъствие и намеса.

Вашата съдба е да се издигнете и никаква намеса от тъмните сили няма да промени това. Не само че е твърде късно, но базата на силите им сега рухва и е почти неизползваема. Те, както бихте казали, бягат изплашени, а тяхната арогантност беше такава, че никога не са си представяли, че планът им можеше да пропадне. Сега те удрят в отчаяние като последно издихание, но това ще е всичко, тъй като ще са отстранени от това, което си мислеха, че са техните непревземаеми позиции. Никога не се страхувайте, Скъпи мои, ние поемаме отговорност и ще ви защитаваме чак до последните мигове.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси

Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.