Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 13, 2010

SaLuSa, August 13, 2010

Ние често споменаваме Издигането, тъй като това е най-важният въпрос, който ще трябва да решите. Казвали сме, че веднъж щом решите да се издигнете, вие създавате път в тази посока. Това, което искаме да подчертаем, е, че много пътища водят към Издигането, така че не е нужно да се безпокоите дали другите следват път, различен от вашия. Ще откриете, че всички те водят до момент във времето, когато се случват големи промени, включващи Майката Земя. Къде ще отидете оттам нататък, зависи от това, дали вибрациите ви са такива, че да можете да бъдете издигнати. Ако те не са на ниво, на което това е възможно, тогава очевидно вие ще продължите на същото ниво като преди. Това означава, че не сте били готови за Издигането и действително по-високите вибрации не биха ви паснали и биха ви накарали да се чувствате некомфортно. За щастие вие няма как да не преминете към по-високо ниво, когато сте готови и това е Вселенски Закон.

Някои хора имат толкова непреклонен начин на мислене, че макар да виждат истината около тях, им е много трудно да продължат. Те са се обвързали с оковите на своите вярвания и ще бъдат сред онези, които ще продължат с опита си в това съществуващо измерение. Страхът играе своята роля и те не могат да забележат, че са в състояние на отричане, но личните им съмнения неизменно са свързани с техните убеждения. Както правим по отношение на всички души, ние поставяме истината пред тях и от тях зависи какво ще направят с нея. Когато сте намерили истинския път, не съществува вътрешен конфликт, тъй като вие сте в мир с всичко живо. Вашето разбиране също така позволява приемането на всички души, защото вие ги виждате като еднакво важна част от цялото. Вие сте една огромна група от души и всички допринасят за колективното съзнание. Благодарение на усилията на Работниците на Светлината, тази група постоянно се разширява и помага за извеждането на другите от тъмнината, която ги е погълнала.

Нивата на съзнанието достигнаха точка, при която по-нататъшното издигане ще се случва с още по-голяма скорост. Почти всеки месец има някакви конфигурации, които водят в тази посока. Това е изключително добра новина, тъй като колкото по-високо можете да издигнете съзнанието си, толкова повече това ще ви помогне да проявите новата парадигма. Не можете да живеете във вакуум и след като старото бъде отстранено, новото очаква да заеме мястото му. Божественият план за освобождаването ви от дуалността е установен добре и всички са в готовност за първите условия, които ще позволят осъществяването му. Съюзниците ни имат стабилен напредък и са създали силен фронт срещу всякакви опити за предотвратяване хода на решителните промени. Въпросът не е дали ще го направят, те ТРЯБВА да задоволят потребностите на хората. Също така трябва да се извърши прочистване, което да даде възможност на Земята да се възстанови и всичко това са средства, които оказват помощ по пътя към Издигането.

Ние от Галактическата Федерация отдавна сме се научили да обуздаваме желанията си да пришпорваме нещата, тъй като сме движени от силната си любов към другите души, които страдат. С най-голямо удоволствие бихме се появили на Земята сега и сложили край на всички предприемани действия, които не са във ваш интерес. Но, както несъмнено вече знаете, ние се подчиняваме на висшите принципи на Вселенския Закон, които не ни позволяват да направим това. Това, което е прекрасно да се види, е вашият собствен отговор, тъй като все повече от вас достигат по-високо ниво на осъзнаване. Вие започвате да използвате енергиите си и да предприемате собствени действия, и вярвайте ни, това има положителен ефект. Вече се знае толкова много за нас и за другите Космически Същества като цяло. Темата все повече се дискутира в публичното пространство и вече не е позорно да се вярва в нашето съществуване. Доказването на съществуването ни вече не е въпрос на спекулации и само най-скептичните сред вас биха могли да го отрекат. Това ни позволява да сме по-смели в присъствието си в небето, а също и на Земята. Толкова много неща се знаят за нас, че обявяването на Разкриването ще бъде почти само формалност. Но това, което то ще направи, е да позволи на скритата истина за дългогодишните ни отношения с вас да излезе наяве. Вие също така ще научите за многото действия, които сме предприемали за ваше добро, за да попречим на тъмните сили да унищожат вас и Майката Земя. След унищожаването на Малдек във вашата Слънчева Система, Бог постанови, че подобно действие никога няма да бъде позволено отново, а ние сме натоварени да гарантираме, че това се спазва. Ако такъв акт бъде допуснат, той би върнал сериозно назад вашата еволюция и би оказал въздействие върху други цивилизации. Това не може да се толерира, тъй като още преди векове е планирано този конкретен цикъл да завърши с Издигане.

Сега се намирате в разгара на хаоса, което е сигурен знак, че старото се разпада. За някои от вас това е много болезнено преживяване, но разберете, че всички вие се намирате там, където трябва да сте в края на дните. Кошмарът е достатъчно истински, но вие имате способността да го промените чрез силата на мисълта. Вие създавате начина, по който ще протекат последните дни, като това може да бъде радостно и вълнуващо или плашещо и депресиращо в зависимост от това как гледате на случващото се. Работниците на Светлината знаят, че е най-добре да останете спокойни и центрирани през цялото време и да не позволите на страха да ви обземе. Животът е вечен и каквото и да се случи за вас ще се грижат Същества с висока вибрация, които имат силата да ви донесат Любов и Светлина. Ние се причисляваме към тях и нашите действия никога няма да ви причинят вреда. Дори, когато трябва да се справяме с тъмните сили, ние го правим от позицията на обичащи всички души. На каквото и ниво да са те, тяхната Светлина не може да бъде угасена и ние ги благославяме за това, че са част от великия експеримент, в който всички вие се съгласихте да участвате. Ние не сме тук, за да съдим някого и знаем, че всяка душа един ден ще се завърне напълно към Светлината.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се надявам, че можете да останете фокусирани върху светлото бъдеще, което ще ви изведе от дуалността. Да бъдете в по-високите измерения ще е приказно в сравнение с това, което преживявате сега. Не може да става абсолютно никакво сравнение и затова думите са толкова недостатъчни. Да бъдете в енергия, която е всеобхватна и толкова мирна и радостна, е ваше право. Твърде дълго сте били задържани от онези, които са загубили способността си да обичат себе си, да не говорим за другите. Те са души, които дотолкова са се отделили от Бог, че са изгубили състраданието и любовта си към другите души. Именно Светлината и Любовта в крайна сметка ще ги издигнат и по свой собствен начин те се нуждаят от това повече, отколкото тези, които вече са наясно с Божествената си същност.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.