Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, April 12, 2010

SaLuSa, April 12, 2010

Смирените ще наследят Земята и това, разбира се, са онези от вас, които са намерили Любовта и Светлината вътре в себе си. И не само това, вие живеете според разбирането какво означава това, когато се касае за отношенията ви с други души. Да се видите един друг като Едно, означава да приемете, че всички са от Един Източник. Затова повече не бихте вдигнали ръка срещу вашите брата и сестри и да се измъчвате. Истинската любов на другите повдига всички вас заедно и веднъж след като разберете целта на живота, виждате, че няма да спечелите за тяхна сметка. Проблемът от векове е, че сте били учени да поставяте Себе си на първо място в стремежа към оцеляване. Оцеляването на най-способните и най-силните е Законът на Джунглата и не е за Човек, който има потенциал да стане Бог. Вие сте могъщи Същества, които имат способността да достигнат нивата на Христовото съзнание.

Това, което сте били през цикъла на дуалността, е само сянка на вашето истинско Аз. Макар, че е трябвало да преживеете много негативизъм, за да намерите вашата Светлина, благодарение на намерението да се издигнете, вие сте успели да откриете истинския път. Вие напреднахте толкова бързо през този живот; сега сте готови да направите квантов скок напред. Вместо отчаяние и слаба надежда, вие открихте, че истинският път е обещанието за завръщане към по-високите нива на Светлината. Земята може да има своята привлекателност, но вашият рай няма да бъде намерен в по-ниските измерения. Всичко, за което някога сте мечтали, ви очаква с идването на Издигането и подсъзнателно вие знаете, че е така и това ви тласка напред.

Сега виждате последните действия на онези, чиито очи все още са затворени и които биха предотвратили вашето извисяване, ако можеха. Въпреки това, те са обречени на провал и вече са объркани, тъй като не могат повече да се придържат към плана си за тотално господство върху Човечеството. Всъщност, Илюминатите са приели, че каузата им е изгубена, но все още таят мисли как някак си да възстановят властта си. Можем да ви уверим, че те нямат шанс да направят това. Контролиращата сила сега е Светлината и тя става все по-силна с всеки изминал ден. Позволете на нещата да се проявят и докато това се случва, ще стане съвсем ясно, че обещанията, които са ви дадени, ще бъдат изпълнени. Всъщност знаците вече започват да показват съдбата на Човечеството и ще видите, че суверенитетът ви ще бъде възстановен.

Ако помислите върху опита си в дуалността, със сигурност ще видите, че е имало божествен план за освобождаването ви от нея. Никога не е било предвиждано тя да ви погълне напълно, въпреки че много от вас докоснаха дълбините, но се издигнаха отново. Всички ваши опитности са били поставени в рамките на масовото съзнание и всеки от вас ще има полза от тях, тъй като не е необходимо всеки да преживява всичко лично. Ще дойде време, когато ще прегледате многото си животи, а също така ще си спомните, че вие сте избрали преживяванията си. Дори сега се придвижвате през вашите финални преживявания, за да приключите кармата си.

Ние от Галактическата Федерация не ви считаме за второстепенни Същества, просто защото вашите вибрации са по-ниски от нашите. Знаем, че дуалността беше вашият избор и че напуснахте по-високите вибрации, за да се изправите пред нейните предизвикателства да се издигнете и да намерите отново Светлината. Ние вече ви виждаме като издигнати Същества и се възхищаваме от силата на вашия характер да приемете подобно предизвикателство. Когато започне откритият контакт, вие ще видите, че подходът ни към вас е като към равни. Ние бихме желали вие да работите с нас и ще ви представим нашите технологии, към които знаем, че бързо ще се адаптирате. Дори сега вашите познания приличат на нашите и това означава, че след като веднъж сме заедно, няма да губим време, за да започнем. Има толкова много неща за правене за относително кратък период от време, но всичко ще бъде извършено както е планирано и ще бъде завършено до края на вашия цикъл.

Не е ли странно, Мили Мои, да си помислите, че преди около 70 години не бихте приели вероятността за съществуването на Същества като нас? Вие имахте идеята, че ние не бихме могли да ви достигнем, защото това би ни отнело твърде много Светлинни Години. Но в този сравнително кратък период от време вие научихте за другите измерения и как ние можем да ги използваме за междуизмерни пътувания. Сега приемате, че интелигентен живот може да достигне до вас от големи съзвездия. Вие знаете също за паралелните Вселени и вашето разбиране за живота се разширява все повече. Животът изобилства навсякъде, но по-голямата част от него е невидима за вашите очи, тъй като вибрира твърде високо, за да бъде регистриран от вас. Въпреки това, когато се издигнете, цялата Вселена се отваря за вас и вие ще срещнете Същества от всякакъв вид, в допълнение към онези, които са по-лесно разпознаваеми като хора.

По свой собствен начин вие имате много вълнения и приключения на Земята, но когато спечелите правото на Галактическо пътуване, те ще бъдат много по-пълноценни. Помислете какво сте научили от различните раси на Земята, като тяхната култура и религиозни вярвания, после помислете за това на ниво Вселена и си представете колко много повече има да обмисляте и разбирате. На Нашите кораби ще срещнете някои Същества, които не са хуманоидни и те също са Членове на Галактическата Федерация. Вие сте склонни да съдите хората според външния им вид, докато ние виждаме вътрешната душа и знаем, че сме Едно.

Що се отнася до това, което сме ви казвали, ще разберете, че не можем да ви залеем с информация твърде рано при нашия първоначален контакт. Фактът, че ние наистина съществуваме, ще бъде твърде много за доста хора, които са затворили очите и умовете си за подобна възможност. Въпреки това, по деликатен начин ние ще разкрием постепенно истината за нас и как вие сте свързани с нас от много отдавна. Много цивилизации са имали пръст във вашето развитие и ще научите още за това в подходящ момент. Помислете, Мили Мои, защо в тази Вселена всички Същества са с Човешка форма; не ви ли казва това, че ръката на Бог е във всичко?

Аз съм СаЛуСа от Сириус и като гледам към Земята виждам една великолепна Светлина да се издига от решетките около нея. Това ни казва ясно, че тя е толкова могъща, че пълното й проявление не може да бъде отменено или спряно. Това е най-прекрасната гледка и бъдещето ви в по-високите измерения е гарантирано.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.