Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 12, 2010

SaLuSa, July 12, 2010

Може би умът ви е объркан, тъй като времената са такива, че би било лесно да се оплетете в проблемите около вас? Разбира се някои от вас са замесени пряко в тях и имате лични грижи. Тъй като остава толкова малко време преди Издигането, е важно да насочите вниманието си към разгръщането на процеса, който настъпва и който ще ви освободи от дуалността. Ако можете напълно да повярвате в резултата, това ще отклони вниманието ви от нещата, които ви разсейват. По този начин ще бъдете едни от многото, които помагат да се установи Светлината на Земята. Стимулът за постигане на тази цел събира хората заедно за една обща кауза, а към Земята се носи свободна енергия. Преминаването от тъмнината към Светлината не се постига за една нощ, но вие променихте това, което преди беше привидно непосилна задача. Всеки път, когато направите стъпка напред, ние сме също там с вас, споделяйки нашата Светлина.

Галактическата Федерация е просто една група от посветени души, които са изцяло ангажирани да гарантират успеха на Издигането. Зад нас стоят дори още по-могъщи същества като Елохимите, много Учители и Висши Същества от чиста Светлина. Фокусът е Земята и вие не трябва да се съмнявате в изхода, тъй като на едно друго ниво новата Земя вече съществува. Много от вас са отворили връзка към вашия Висш Аз и колкото по-силна става тя, толкова повече се увеличава и интуитивната ви сила. Ако седнете спокойно и се отпуснете, може би чрез подходяща медитация, вие ще сте в състояние да „разговаряте” с Висшия си Аз и да откриете за себе си колко сте могъщи. Както всяко друга душа вие притежавате пълния си потенциал вътре в себе си, но в дуалността сте загубили високата си вибрация и е станало трудно да я възстановите. Вие сте подпомогнати от енергии, които се излъчват към вас и ви подготвят колективно за Издигането, тъй като това не е задача, с която да се справите сами. По подобен начин, въпреки че Майката Земя ще предприеме собствени действия, за да се подготви, тя също така има полза от това, което правите и от енергиите от външните източници.

Промените, които търпеливо чакате, придобиват форма и това, което възприемате като закъснения, всъщност не им пречи да бъдат подготвени. Веднъж след като намесата ни стане всеобщо достояние, ще видите да се случват някои забележителни събития в бърза последователност. Едно такова събитие, което ще ни достави огромна радост, е, когато корабите ни могат да летят над градовете ви като поздрав към вас и когато ще празнуваме нашето събиране. Всички ние пътувахме много, за да достигнем този важен момент от вашата еволюция и преживяването за нас ще бъде украсено от това да сме свидетели на вашата голяма радост и щастие. Знанието, че най-после сте свободни от тъмните сили, ще донесе голяма въздишка на облекчение, която ще се чуе в цялата Слънчева Система. Всъщност навсякъде в нея ще има огромни тържества, тъй като вашето извисяване ще означава, че скоро можете да се присъедините към нас като наши събратя Галактически Същества.

От една гледна точка Земята никога не е била в толкова лошо състояние като сега, но това е парадокс, тъй като сега тя е толкова близо до издигане над ниските вибрации към Светлината. С други думи, вие не пропадате, а разчиствате отломките от един период на безпорядък и лошо управление, и бъдещето няма да стане ясно докато не се освободите от тях. Този процес несъмнено не може да започне напълно докато не пристигнем на Земята и обединим силите си, за да се справим бързо с многото проблеми, които преживявате.

Междувременно пробуждането ви и повишаването на нивата на съзнанието ви събират хората заедно, и вие съзнателно или по друг начин оползотворявате силата си. Молитвите, петициите и медитациите се фокусират върху визията ви за новата Земя и вие помагате за нейното проявление. Всички се обединяват и съвместните ни усилия са предопределени да доведат до задоволителни резултати. Няма съмнение, че скоро ще станете свидетели на края на стария режим. Неговите поддръжници са архитекти на собствения си крах и вече няма връщане назад за тях, въпреки че се опитват.

Посрещайте всичко спокойно и независимо какво се случва през следващите месеци, то не може да продължи дълго време. Планът ни за вашия безопасен преход към Издигането напредва задоволително и нашите съюзници никога не са били по-готови да го изпълнят. Много неща вече са организирани зад кулисите и просто изчакват подходящия момент да бъдат приведени в действие. Разбира се ние желаем края на дните да е в пълен ход, но това ще се случи не след дълго. Ще получите някои знаци за това, които ще ви дадат представа за близостта му и въпреки че медиите все още са контролирани, Интернет ще бъде източник на интересни спекулации. Бъдете интуитивни и ще можете да избирате надеждните и достоверни доклади.

Нашето послание към вас е да имате вяра в нас, точно както имахте в Духовната Йерархия, когато първоначално си позволихте да се спуснете в по-ниските вибрации. Вие знаехте, че накрая ще бъдете погълнати от мрака на дуалността и ще се изправите пред предизвикателството да намерите още веднъж Бог вътре във вас. Но на вас вие е било обещано, че ще ви се помогне да се издигнете отново и сега това се изпълнява. Галактическата Федерация работи с Висшите Същества и е получила разрешение да ви придружава през този цикъл, както са го правили други преди. Ние сме вашата връзка с Бог и изпълняваме мисията си с голяма любов и преданост. Има радост в това да можеш да служиш на другите, докато те проправят пътя си през циклите на опитностите си, а нашата награда е вашият успех. Ние не търсим слава, но ни е позволено да се гордеем с мисиите си, както вие изпитвате голямо удовлетворение при добре свършена работа.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и знам, че един ден някои от вас ще посетят нашата ярка звезда и ще видите, че тя гъмжи от живот, и това, което ще ви порази веднага , е, че всичко изглежда ново. Поради по-високите вибрации няма износване и гниене, какъвто е случаят и с нашите физически тела. Всъщност вие започвате да изпитвате клетъчни промени, които отново са предназначени да ви издигнат до това ниво. Ще видите, че цветовете са ярки и чисти, и остават постоянно живи и раздават приятни енергии. Светлината се излъчва от всичко, което виждате, и ще почувствате силна връзка с всички форми на живот. Хармонията и балансът се усещат навсякъде и това някак си ви обгръща в чувство на Единство с всичко около вас. Ще има да учите много и да се наслаждавате на тези пътувания.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.