Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 16, 2010

SaLuSa, August 16, 2010

Помнете, че вашата реалност е една илюзия, защото вие сами сте я създали. Както се е случило при по-ранните цивилизации, вие сте можели да достигнете връх в духовния напредък, който да доведе до различен път за Човечеството. След гибелта на Атлантида вие сте оставени да събирате парчетата, поради което в много райони всичко, което сте преживели, е съществуването като пещерни хора. Разбира се тук-там са възникнали силно духовни общности като Есеите, но те са имали твърде голяма опозиция, за да могат да продължат да съществуват дълго. Негативната енергия е била здраво вградена на Земята и вие сте се борили, за да я преодолеете. Затова, както показва вашата история, животът е бил поредица от преживявания, породени от липсата на духовна посока.

Но това, което се случва в по-ново време, е, че е създаден божествен план, за да се внесе повече Светлина на Земята. Това е бавен процес, тъй като са намесени много фактори. Трябваше да ви бъде разрешено да разширите съзнанието си, със скорост, при която това да може да бъде усвоено постепенно. Това се оказа най-успешния план, доказателство за което са големите крачки напред, които направихте през миналия век. Както ще разберете, вие изпълнявате съдбата си да се издигнете по време на цикъла на дуалността, който наближава своя край във вашето измерение. Нещата можеха да се развият по различен начин, ако не беше голямото количество висока енергия, която ви издига. Също така благодарение на нашето право да ви защитаваме и да ви помагаме по пътя към Издигането, ние подкрепяме онези от вас, които чрез избора на свободната си воля избраха да се извисят като следваща еволюционна стъпка напред. Ако вместо това бяхте се спуснали по-надолу в тъмните царства, ние не бихме могли да се намесим без да попречим на свободната ви воля.

Така че можете да видите, че вие решавате бъдещето си, и въпреки че Издигането изглежда толкова прекрасна възможност за напускане на дуалността, все още има много души, които не са готови за такъв голям скок напред. Техният живот ще продължи както преди в третото измерение и те няма да изгубят напредъка в нивата на съзнанието си по този начин. Прогресът е непрекъснат и душите, които са загубили напълно усещането си за своята истинска същност, в крайна сметка ще намерят пътя за дома обратно към Светлината. Това е обещание, дадено ви, когато като висши души сте приели предизвикателството да навлезете в цикъла на дуалността. Не чувате ли често други хора да казват, че трябва да има нещо по-добро от това, което преживявате? Въпреки че сте го създали, това никога не е било предопределено да бъде постоянно състояние и вие сега се доближавате до последните му дни.

В Галактическата Федерация членуват много цивилизации, от които първоначално са дошли някои от вас и най-вероятно вие ще изберете да се завърнете при тях. През цялото време смели души са се инкарнирали, за да носят Светлина в живота ви и понякога това е била опасна ситуация за тях. Тъмните сили винаги са се стремили да ви попречат да разберете истината и са убивали много Светли души, включително Исус. Въпреки това самото им присъствие винаги оставя енергия, която продължава да влияе върху другите. Въпреки вековете преследване тези, които следват пътя на Светлината, са успели да оставят своите послания и това е помогнало за разширяването на съзнанието ви. Гледайки надолу към вас, ние разбираме напълно това, през което преминавате и знаем, че имате силата да устоите на последните опити на тъмните сили да ви отклонят от вашия път.

По наше мнение задачата ви да се издигнете ще бъде изпълнена по-лесно като живеете сега, изразявайки в най-голяма степен себе си. По този начин вие можете да сте центрирани и фокусирани върху бъдещето, и така да предотвратите всичко, което отклонява вниманието ви от вашата цел. Това не става лесно, тъй като в продължение на толкова дълго време вие сте били привикнали да действате по определени начини и да приемате това, което ви се казва. Вие сте също така постоянно атакувани от медиите и други източници, за да ви накарат да вярвате, че сте подчинени на диктата на тъмните сили. Напомняме ви, че вие сте суверенни Хора и имате права, които са ви били отказвани и ще ви бъдат върнати в не толкова далечното бъдеще. В действителност вие имате правото да бъдете почитани и уважавани заради вярата си и любовта към Бог. Те се оказаха силни, независимо от опитите на тъмните сили да ви отделят от Бог. Някои души може все още да не са намерили Бог вътре в себе си, но всички имат тази божествена искра, която може да бъде разпалена отново.

Вие се намирате в последната фаза на господството на тъмните сили и тяхната сила и власт намаляват бързо. Те не могат да се задържат, тъй като Светлината разкрива какво се е случвало и трансмутира по-ниските енергии. Всичко се развива добре, независимо от бедствията, които засягат много страни сега. Благодарение на вашия искрен отговор и съчувствие, последиците бавно ще бъдат преодолени. Това е свързано с осъзнаването на Единството на всичко живо и колко сте зависими едни от други. Като гледаме какво става, можем да ви кажем, че наистина няма от какво да се страхувате. Вие сте предопределени да преодолеете всички проблеми много бързо и нашата помощ разбира се ще е голяма. Гледайте оптимистично на нещата и така ще правите всичко, което може да се иска от вас.

Някои ще кажат, че за нас е лесно и разбира се това е така, но защото отдавна нямаме нужда от преживявания в по-ниските енергии, които съществуват във вашето измерение. Но това не засяга нашата любов и загриженост за всички вас. За нас е удоволствие и радост да помагаме, когато можем, като сме избрали да се придържаме към Вселенските Закони. Тъмните сили не ги спазват много, но въпреки това са обвързани с тях и ще отговарят за действията си. Те са наивни и вярват, че ще им се размине за ужасните им действия, но в по-високите измерения има данни за живота на всеки. Това трябва да бъде така, защото в противен случай нямаше да можете да правите преглед на живота си, когато се завърнете. Ще забележите, че казваме, че „вие” сте тези, които правите преглед на живота си и няма друг, който да прави това. Вие решавате как той ще повлияе върху всеки следващ живот, въпреки че вашите Водачи и Ангелски Създания са с вас, за да ви съветват, ако желаете. Тъй като вие гледате от външната страна, можете да не съдите себе си или другите. Всяка душа ще направи същото и понякога вие решавате да се съберете отново с тези, с които сте споделяли живота си преди.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви оставям с моята благословия за любов и пожелания за успешно пътуване към Издигането.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.