Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 14, 2010

SaLuSa, June 14, 2010

Понякога нещата се развиват по най-неочаквания начин и петролният разлив в Залива не е изключение. Изведнъж наяве излиза истината, че той е далеч по-сериозен от съобщеното първоначално и маската не може вече да скрие това. Безотговорното незачитане на вашата околна среда и хората, които е вероятно да бъдат засегнати, показват степента, до къде са готови да стигнат Петролните Компании. Това е ситуация, която подчертава опасностите при търсенето на петрол под морското дъно. Тя събуди хората за това колко лесно може да се случи петролен разлив и е друга причина, поради която трябва да бъдат въведени безопасни технологии. Алтернативните енергийни средства са вече познати, но са развитието им е било задържано и фактът, че те съществуват доведе до искане за незабавното им въвеждане. Междувременно най-лошото екологично бедствие във вашата история продължава с неотслабваща сила да преследва онези, които са на власт и които изглеждат безсилни да помогнат. Ние чуваме призивите ви за помощ и това доближава малко присъствието ни, но в този проблем са замесени много повече неща, отколкото съзнавате. Нашите съюзници правят всичко възможно, за да придвижат нещата в правилната посока, но ще са необходими много усилия от тяхна страна, за да имат успех.

Също така много ни окуражава да знаем, че полагате съгласувани усилия, за да съсредоточите позитивна енергия и мисли на любов към района на разлива в Залива. Това е подход към проблема, който силно препоръчваме и показва, че вие поемате отговорността да намерите начини да го изцелите сами. Повярвайте ни, че вашата сила усилията ви да дават резултат и да правите впечатление с това се увеличава през цялото време. Все повече от вас разпознават силата, която притежавате отвътре и тъй като групи от вас се събират заедно, тя ще се увеличава експоненциално. В резултат на всички усилия, които се полагат за преодоляване на проблема, вие ще намалите въздействието върху околната среда и ще позволите бъркотията да бъде разчистена.

Забелязваме, че напрежението върху Земята се увеличава, тъй като поради съществуващия смут вниманието ви е отклонено от края на дните. Но голяма част от това, което се случва, ще има директна връзка с начина, по който ще премине всичко. Разбира се нищо не може да попречи на Издигането, но вие можете да направите пътя много по-гладък като се съсредоточавате върху крайния резултат. Очакват ви радост и щастие, и пълно и абсолютно спокойствие каквито наистина не сте изпитвали досега. Каквито и усилия да полагате сега, това ще си заслужава и колкото повече можете да издигнете нивото на вашето съзнание, толкова по-бързо ще се откъснете от по-ниските енергии. На Земята, например, толкова много от вашите филми и презентации в медиите са фокусирана върху смъртта и разрушенията. Ако не сте внимателни, като резултат може да приемете това като нормална част от живота и да повредите психиката си. В общи линии това, което се представя често пред вас, става приемливо и ето как се повреждат и упояват естествените ви чувства. Тъмните сили са използвали тези методи последователно, за да заглушат отговора ви на жестокостите на войната и на нехуманните действия срещу вас.

И все пак, ние не желаем да мислим постоянно за тъмните дела, но вие имате нужда да знаете как реакциите ви са били контролирани. Като добри Същества вие сте способни на най-великите актове на любов и състрадание и когато негативните влияния бъдат премахнати, ние виждаме, че ще покажете какво можете. Ще има промени във вашите закони, за да може правосъдието да функционира по справедлив начин. Правата ви ще бъдат възстановени и напълно защитени, така че да не можете да бъдете задържани или хвърляни в затвора без достатъчно доказателства. Също така е важно да ви бъде позволена правна помощ като ваше право и да не сте осъждани, докато не бъде доказано. Също толкова важно ще бъде преструктурирането на правомощията, дадени на онези, които прилагат закона и поддържат реда на улиците ви. Всъщност след като дойдем на вашата Земя и се заемем с проблемите ви, и хората видят светлото бъдеще напред, нивото на престъпността ще спадне драстично. Несъмнено премахването на неравенството и бедността ще премахне от само себе си условията, които често водят до престъпления. Ние също така виждаме, че ще намалее нуждата да се вземат наркотици за бягство от реалността или на светски събития.

Хората ще намерят спокойствие и щастие, живеейки живота си както желаят, като бъдат заети с интересни и струващи си дейности. Напрежението и стреса от сегашния ви начин на живот ще изчезнат и много повече време ще се отделя на приятни занимания. Удовлетворението във вашия живот не е нещо, което сте свикнали да преживявате, но това ще стане нормален начин на живот. Тези промени са предназначени да ви запознаят с условията, които можете да очаквате да се увеличат като наближите Издигането. Старите порядки вече започват да изчезват и няма да имат място в по-високите измерения. Най-малкото, което можем да кажем е, че всичко ще се промени, докато вибрациите се издигнат достатъчно, за да оставите дуалността зад вас.

Думите са все още недостатъчни да опишат напълно това, което можете да очаквате в бъдеще. Въпреки това, с нашето идване ще се погрижим да разберете причините за предприетите действия. Те ще ви запознаят с нашия начин на живот, който скоро ще стане ваш и ще премахнат или променят всичко, което преди е водело до замърсяване или вреда за вас или Майката Земя. Това означава промяна в много от вашите методи на производство и използваните материали. Вече няма да работите в опасни условия и всъщност работната технология ще стане много по-автоматизирана. Мръсотията и потта ще станат неща от миналото и никой няма да се труди по този начин. Може да се чудите относно способността ни да строим Космически кораби с огромни размери и можем да ви кажем, че това е постигнато с роботизирани или автоматизирани средства. Няма загуби и материалите са подбрани заради тяхното високо качество и надеждност. Като членове на Галактическата Федерация ние споделяме знанията и технологиите си, така че всички да имат полза от това. Не е наш метод да се опитваме да се надминем един друг и въпреки че трябва да включим средства за самозащита, нашите кораби не са военни машини. Както ви информираме често, нашите по-големи кораби са като градове в Космоса и ние можем да създадем всякакъв вид среда в тях. Пристигайки на борда, най-вероятно не бихте разбрали, че наистина сте на един от нашите кораби.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и предаденото в това послание е само малка част от това, което предстои. Надяваме се, че то ще ви издигне и ще насочи фокуса ви към всичко, което е добро и благотворно. Проблемите, които съществуват сега, ще са краткотрайни и независимо как изглеждат, няма да останат трайни увреждания.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.