Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2010

SaLuSa, April 16, 2010

На всяка душа се дава възможност да разреши всяка неуредена карма и тъй като вие сте в последния си живот на Земята, някои от вас живеят трескав живот. Кармата обикновено се решава, когато се създадат най-добрите условия и това не става непременно в живота, който е веднага след този, в който е възникнала. Тя е важен фактор, който определя вашия житейски план и по-често е свързана с личните отношения. Всеки от вас започва живота си, търсейки щастие и удовлетворение, но често има разочарования. Мили Мои, ако не сте успели да постигнете успех в някой аспект от живота си, считайте, че това е било планирано и замислено, за да ви даде уроци, които са полезни за вас. В крайна сметка, нищо, което е важно за вашия житейски план, не се случва случайно.

На нивото на нашето измерение ние отдавна сме преодолели нуждата от карма и ако направим погрешен избор, ние го разпознаваме и правим поправки веднага. За нас личните отношения се основат на любов и уважение един към друг. Ние признаваме нашето Единство с всичко, което е и съзнаваме божествената същност, която носи всичко живо. Вниманието ни е ангажирано с вземането на решения, които засягат много души, като участието ни във вашето бъдеще. Резултатът не винаги е ясен, но на базата на опита ни и способността ни да разчитаме бъдещите вероятности, ние сме уверени, че малко неща могат да се объркат. Когато една напреднала цивилизация се намесва в друга, която все още се развива, е необходима много грижа, за да се гарантира, че няма намеса в нейния еволюционен път.

На Земята вие трябва почти на всяка крачка да вземате решения и сте склонни да създавате карма. Въпреки това, след като веднъж разберете целта на живота и признаете факта, че всички вие сте Едно, ще подхождате към живота с по-голямо разбиране. Това не е непременно свързано с религиозни убеждения, тъй като понякога те може да имат обратен ефект като ви изолират от другите хора. И все пак, подобни души решават кармата си чрез такива преживявания и в схемата на нещата всеки опит увеличава общото ви съзнание, натрупано през всичките ви животи.

Когато накрая се издигнете, можете да бъдете напълно сигурни, че сте успели да преодолеете дуалността и на вас наистина ще се гледа като на Майстори. Вие сте сред най-смелите души, тъй като усъвършенствате духовното си съзнание като минавате лично през всеки опит. Може да се чудите какво се случва с негативните спомени, тъй като много от тях са ви оставили белег за цял живот. Моля ви, имайте предвид, че тъй като съзнанието ви се издига, вие ще оставите настрана такива спомени и накрая ще си спомняте само триумфите и успехите. Всъщност вие не можете да пренесете по-ниските вибрации в по-високите нива и това е Законът. Когато носите душевна болка и тъга, знайте, че те няма да останат завинаги и че енергиите на любовта и щастието ще ги заместят.

Животът може да изглежда жесток и много несправедлив, но помнете, че вие сте създали своята собствена реалност. Не можете да избягате от Вселенския Закон, но това по никакъв начин не е под формата на наказание. Всъщност зад това се крие голямата енергия на Любов и Светлина, която е жизнената сила на Всичко, Което Е. Вашият напредък е в собствените ви ръце, но както често ви напомняме, пътят, който изберете, е този, който сте решили. Това е в съответствие със свободната воля, която ви е била дадена, така че не сте ограничени в избора си. Въпреки това, от вас не се очаква непременно да знаете точно кой е най-добрият път, по който да поемете и винаги има по-висши Същества с мъдрост и разбиране, които ще ви напътстват, ако поискате. Дори сега, въпреки че сме напълно съзнателни Същества, ние се консултираме с тях, ако сме несигурни по отношение на най-добрия курс на действие. Имайте предвид, че ние се занимаваме с бъдещето на планетите и техните цивилизации, точно както правим това с вас. Това е голяма отговорност и трябва да се внимава, когато се вземат решения. В този момент вие стоите на входа на Издигането и веднъж след като промените започнат, те трябва да ви отведат до него с колкото е възможно по-малко затруднения. Несъмнено, с оглед на големите промени, които трябва да бъдат направени, ние искаме всичко да мине гладко и затова нашият план се преразглежда доста често. Определянето на подходящия момент трябва да бъде точно и ние няма да пристъпим към действие преди да е сигурно, че ще успеем.

Когато мислите за световните проблеми, които съществуват и за размера на промените, които предстоят, знайте, че това е доста голяма задача дори и за нас. Въпреки това ние имаме неограничени ресурси и пълна увереност в нашата способност да изпълним плана. Веднъж да можем да ви посещаваме открито, вашето съмнение и безсилие ще изчезнат, тъй като бързо ще разберете, че ние сме представители на Създателя на божествена мисия. Вашето бъдеще е свързано с общото извисяване на Вселената и вие сте толкова важни, колкото всяка друга част от плана.

Участието ви в промените не изисква нищо повече от вашата всеотдайност във визуализирането на щастието и радостта, които те ще донесат на всичко живо на Земята. Стойте в Светлината и живейте живота си, доколкото ви е възможно, все едно вече сте се издигнали. Разпространявайте любов и хармония, където и когато можете и позволете на всяка негативност да ви подмине. Вие не можете да се борите с нея като подхождате към нея на същото ниво на вибрация, а се издигате над нея и я обграждате с любов. По този начин вие ще допринесете за общата вибрация на Земята и действително ще помогнете за нейното издигане дори още по-високо. Ще откриете, че колкото повече мислите и действате в Светлината, толкова по-лесно ще бъде да запазите мястото си на по-високото ниво.

Мили Мои, помнете, че вие сте страна в процеса по почистването на Земята и е ваше задължение да направите всичко, което можете, за да възстановите щетите, възниквали в продължение на много години. Разбира се ние изпълняваме своята роля, въпреки че вие не е задължително да сте наясно какво точно правим. Голяма част от работата ни не се съобщава и това няма да става открито със знанието ви, докато не сме в състояние да работим в унисон едни с други. Майката Земя продължава да буботи и очаква да довърши собствените си приготовления за Издигането. Затова става важно да й бъде позволено да го завърши много скоро. Има причини, свързани с вашата сигурност, които задържат ускоряването на операцията по почистването, която трябва да бъде завършена в готовност за Издигането.

Аз съм СаЛуСа от Сириус, благославям ви всички и ви обграждам в Светлина. Нека да бъдете докоснати от нея и съзнанието ви да се събуди на по-високо ниво от преди. Много висши Същества също фокусират Светлината си върху Земята и тя се увеличава със способността ви да я заземявате.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.