Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, April 19, 2010

SaLuSa, April 19, 2010

Толкова често ви информираме, че всичко се развива добре и наистина го имаме предвид, тъй като не можете да знаете пълната степен, до която нашите съюзници и ние подготвяме пътя за многобройните промени. Налице е увеличаващ се натиск да се ускори решаването на редица въпроси, така че онези, които са натоварени с правенето на важни изявления, се чувстват сигурни да направят това. Несъмнено наближават възможности, които ще укрепят нашите съюзници, а енергията с тях е много мощна и ще доведе до очакваните и необходими действия. Всяка отминаваща седмица е още една крачка напред и очакваното съобщение идва все по-близо. Време е да бъде разкрита истината за вашите многобройни Космически приятели и техните връзки с Земята, а това ще ускори много подобни въпроси, които са крити от вас. Това също така ще способства да се разкрие кой стои зад опитите да ви бъде попречено да разберете истината, както и причините за това. Борбата за контрол върху вас продължава от дълго време и тъмните сили почти успяха. За щастие събитията са използвани за ограничаване на възможностите на Илюминатите да постигнат по-нататъшен напредък към целта си. Те се мъчат да запазят позициите си, но все още заговорничат, за да ви причинят хаос. Въпреки това те няма да са в състояние да постигнат толкова много, колкото са планирали, тъй като ние винаги ограничаваме възможните последици от техните тайни действие.

Нашите съюзници са разпръснати из целия свят, което е много полезно за усилията ни да насърчаваме нашата програма. Имаме няколко варианта, които са свързани с изявлението ни и накрая то може да дойде от най-малко очакван източник. Това, което е сигурно е, че излъчването му е много близо и е една от най-важните стъпки, които ще бъдат направени за вас. Желанието ни никога не е било истината да ви бъде налагана, но искаме да ви подаваме информация, която ще намали неизбежния шок, който някои ще преживеят. Не всеки е готов неговите или нейните убеждения да бъдат разбити като научат твърде много, твърде бързо.

През последните години ние сме били в състояние да влияем върху вашите медии и телевизионни програми. Можахме успешно да покажем присъствието си по такъв начин, който отразява по-вярно това, което сме на път да направим и нашия мирен подход към вас. Ние имаме мисия, която независимо от всяка осъществена намеса, ще бъде изпълнена както е планирано и сме мотивирани от нашата любов и служба към Човечеството. В момента вие сте като наши деца, но ще пораснете с изключително бързи темпове. Колкото повече се придвижвате към Светлината, толкова повече достигате до нивата, от които сме ние. Наше задължение е да гарантираме, че вие пътувате по пътя към Издигането и че всички приготовления са завършени навреме, за да включим и Майката Земя.

Всяка седмица, която минава, е още една възможност за вас да повдигнете вибрациите си, тъй като от източници извън вашата Земя се излъчват потоци от силна енергия. Това е един продължителен процес и вие можете, така да се каже, да се оставите на течението и да бъдете постепенно издигнати, така че да сте готови, когато се случи Издигането. Просто не си позволявайте да се замесвате активно в негативизма около вас, а вместо това му изпратете вашата Светлина и Любов. По този начин вие ставате по-силни и може би все още ви предстои да реализирате истинския си потенциал. Това се отнася например за лечението на себе си или другите и ако се чувствате компетентни, защо да не подложите уменията си на тест. Станете канал от Светлина и й позволете да тече от вас като я насочвате към аурата на съответното лице. Това е много прост начин за прехвърляне на лечебна енергия към друг човек или дори животно, ако това е желанието ви. Съпровождайте лечението си с мантра или молитва за помощ от Учител или Ангел и те ще ви дадат сила.

Имате несметни сили, които ще дойдат при вас като наближите края на дните и вие ще ги вземете с вас и ще ги развиете до дори още по-високи нива. Лечението, например, ще става мигновено чрез силата на мисълта. Вашите творчески способности ще ви дадат възможност да проявите това, което искате, чрез чиста мисъл. Така ще бъде, когато трябва да се придвижите някъде другаде и това също ще става с използване на мисълта. Дори сега вие използвате такава сила, но най-вероятно имате малка или никаква представа какво наистина правите. Мислете за това по този начин - онова, върху което се фокусирате, ще отговори и разбира се това може да бъде по позитивни или негативни причини. Затова трябва да внимавате да не желаете зло на друг човек, тъй като ако сте отговорни за нещо от този род, някой ден това със сигурност ще се върне при вас. Това е особено вярно, когато се занимавате с онези, които са достатъчно напреднали, за да поставят защита около себе си. Този човек може да бъдете вие, ако запомните да останете заобиколени от Светлина и да я визуализирате като пашкул, в който тялото ви пребивава безопасно.

Духовното ви пътуване през многото животи достига своя край що се отнася до дуалността. Но то ще продължи с Издигането и вие никога няма да спрете да се учите, докато проправяте пътя си през по-високите измерения. Това ще ви отведе още по-напред по вашата еволюционна пътека, докато достигнете Източника. Вие почти сте приключили с трудната част чрез намирането на пътя си през предизвикателствата на дуалността и е било много мъчно да достигнете Светлината. Най-важно е да разберете целта на живота и това е стъпка напред, която ви придвижва решително по вашия духовен път. Също така, приемането на Единството на всичко живо ще ви издигне до ниво на по-високо осъзнато съзнание. Тогава можете да го изразите като споделите своята любов и Светлина с всички форми на живот. Ще видите нещата в нова светлина и сепаратизмът повече няма да бъде нещо, за което допринасяте и той става излишен за вашето мислене.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и трябва да ви кажа, Мили Мои, че когато можете да поставите другите преди Себе си, вие сте наистина напреднали много по пътя към Издигането. Също така, когато можете да признаете преживяванията на другите без да ги съдите и да приемете, че те са в резултат на избора на свободната воля, вие сте прескочили още едно препятствие. Ние от Галактическата Федерация гледаме надолу към Земята и виждаме негативните неща, които се случват, но не съдим и знаем, че накрая всичко ще премине и всички вие ще бъдете по-силни в резултат на това. В този живот вие вероятно сте научили повече от всеки друг път, защото вибрациите са започнали отскоро да издигат всички вас към по-високо състояние на съзнанието. Тъй като Светлината се увеличава все по-силно, това ускорява вашия личен растеж и е чудесна гледка да се види Светлината да грее от Земята, където някога е имало толкова много тъмнина.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.