Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 18, 2010

SaLuSa, August 18, 2010

Силата, която притежавате е отвъд вашето въображение и с наближаването на края на този цикъл, тя ще става все по-осезаема. Досега тя се изразяваше главно чрез вашето колективно съзнание и е създала условията и преживяванията, които имате в момента. Има някои изключения, когато дадена душа е имала възможност да повдигне вибрациите си и най-често срещаният пример е свързан с позитивните лечебни способности. Става въпрос за лечение с вибрацията на любовта и всички можете да го направите. Любовта на една майка към нейното дете е типичен пример. До неотдавна твърденията за притежаване на лечебна сила най-често са били осмивани. Необходимо е твърдо убеждение в способността ви да правите такива неща и сега се намирате в период, когато това става по-лесно. Освен това хората приемат повече природните методи на лечение и някои ги предпочитат пред цял живот на лекарства с различни странични ефекти.

Докато напредвате през следващите няколко години, вибрациите ще се увеличават по-бързо. Ще откриете, че като издигнете собствените си вибрации, ще бъдете засягани по-малко от заболявания и здравословни проблеми. Тялото ви ще става по-кристално и ще бъде в състояние да преодолява всяка атака срещу телесната защитна система. Повече няма да сте предразположени към никаква форма на болест и в крайна сметка процесът на стареене ще спре и ще се обърне. Предстои момент в бъдещето, когато ще сте във възможно най-перфектното състояние на тялото. Може ли да кажем, че затова никога не сте виждали „старо” Космическо Създание, а когато говорим за отдавна отминали събития, то е, защото често сме ги преживели от първа ръка. Ние живеем много стотици години и не стареем като вас.

Докато продължавате да се издигате, ще достигнете още по-високи измерения и накрая ще станете Създания от чиста Светлина. Това означава, че нямате нужда от физическо тяло, но с вашата божествена сила можете да създавате такава форма, каквато поискате. Има моменти, когато такива Създания се спускат в по-ниските измерения, за да служат на душите от това ниво, като например сегашното ви измерение. По-високите измерения са творения от чиста любов и не могат да бъдат засегнати от никакви енергии от по-нисш характер. Това са нива, които бихте намерили за твърде мощни за съществуване и поради Законът на Привличането в действителност не можете да ги достигнете. Но някои души са водени там под крилата и закрилата на Висши Създания и това обикновено е част от духовното им обучение.

За много от вас описаното дотук ще звучи познато и някои са имали подобни преживявания в настоящия си живот. Много малко от вас могат да върнат подобни спомени, когато сте в будно състояние. Почти всички души напускат телата си в даден момент по време на сън. Най-вероятно ще срещнете любимите си същества в Астралните райони, включително и тези, които са починали. Понякога такива срещи се помнят частично, но приличат на сън. Това е съвсем нормално преживяване, но онези, които не вярват в живота след смъртта или в другите царства, остават да се носят над тялото си. Когато разберете колко повече можете да направите, отколкото осъзнавате, може би ще успеете да видите колко ограничени сте в разбиранията си за живота в третото измерение.

Ако подхождате към живота по най-добрия начин, въпреки че той може да се окаже голямо изпитание, вие ще сте в състояние да преминете през него без да бъдете засегнати. Нищо, което може да ви се случи, няма да бъде трайно и в даден момент, който наближава с всеки изминал ден, ние ще имаме позволение да влезем в живота ви. Много скоро ще започне голямо прочистване, като същевременно се вземат мерки за спиране на някои от замърсяванията, които засягат големи части от вашата Земя. В същото време ще се водят преговори, за да се гарантират повече да не са възможни несправедливите закони и действия. Това ще доведе до възстановяване на суверенитета ви и гарантиране на свободата ви в бъдеще. Вие бързо ще оставите всички настоящи грижи зад себе си и ще съществува едно напълно различно усещане за благополучие, което не е изпитвано от много дълго време. Нашите планове ще бъдат споделени с вас и много от вас несъмнено ще работят с нас.

Бихме желали да се чувствате като част от всичко, което се случва и много държави, които преди са били заклети врагове, ще се обединят. Вашата история показва, че тъмните сили умишлено са създавали напрежение между тях и са увековечавали идеята за непрекъснати войни. Целта е била да се изразходят средствата ви и да бъдете държани в състояние на страх, докато в същото време се замисля възможността за световна война. В действителност, ако не бяха нашите действия, предричаната Трета Световна Война щеше да започне преди няколко години. Галактическата Федерация е активна в тази посока от доста време, за да гарантира, че ще стигнете със сигурност до момента на Издигането. Вие понякога забравяте, че ние сме зад вас през цялото време и непрекъснато следим какво се случва на Земята.

Бъдете сигурни, че ние затягаме мрежата около тъмните сили и колкото повече време минава, толкова по-малка възможност ще имат те да избегнат неизбежното. Те знаят, че губят битката, но не изоставят надеждата, че ще удържат. Но техните дни са преброени, плановете им са объркани и те не могат да избягат от деня на разплатата. Бог може да позволява пълната ви свобода, но това не означава, че можете да третирате другите просто както си желаете. Всички вие сте на Земята, за да учите уроци и без закони ще има анархия. Всичките ви преживявания са, за да ви водят по пътя на разбирането към осъзнаването, че всичко се основава на енергията на любовта. Когато откриете истинския Бог, тогава ще разберете, че всичко живо е безвъзвратно свързано и вечно.

Желателно е да се концентрирате върху собствения си напредък, тъй като краят на дните се е устремил към вас. Нивата на съзнанието ви са се повишили и в резултат на това вие сте в състояние да сте по-проницателни по отношение на бъдещето си. Вие разполагате с цялото знание вътре във вас и можете да се доверите на собствените си решения. Понякога Водачите ви ще ви помагат като се опитват да влияят на вашите действия и това е напълно допустимо. Те знаят вашия житейски план по-добре от вас и винаги ще действат във ваш най-добър интерес. Разберете, че те са там с вас и говорете с тях, тъй като те ще ви чуят.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се радвам, че споделям своите мисли и разбирания с вас. Харесва ми също, че имам възможност да ви разкажа за нашата роля в бъдещето ви. Ние ви подготвяме за този момент от векове и сега сте добре информирани. Ние ценим и сме благодарни за вашите приветстващи съобщения.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.