Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2009

SaLuSa, December 16, 2009

Някои от вас се чудят какво е мнението ни, когато се касае за Бог. Вашият език не е в състояние да изрази нашето разбиране, но основната разлика е, че много от вас оприличават Бог като подобен на хората. Вашата представа често е свързана с обясненията в библията, които посочват, че Човек е направен по образа на Бог. Мили Мои, това е трябвало да ви предаде, че вие имате еднаква същност с Бог. Не ви ли е било обяснявано, че сте искри от Бог и ви е казвано, че сте вдишали от Бог. Нещо повече, наричали са ви богове, защото всички вие сте Синове и Дъщери на Бог. Ние предпочитаме да наричаме Източника на Всичко Което Е Върховен Създател и затова вие също съществувате в същата енергия. С това разбиране вие можете да видите, че всичко около вас е свързано и е Едно. Това прави връзката ви с всичко живо по-разбираема и показва вашата отговорност.

Както сме ви информирали по-рано, вие сте Пазители на Земята и сега е време да приемете вашата отговорност. Вие трябва да помогнете да възстановите Майката Земя и това е вашата отплата за всичко, което тя е направила за вас. Както може да кажете, вие всички сте в нея заедно и е вярно, че каквото направите на един, това правите на всички. Колкото повече установявате любяща връзка с Майката Земя, толкова повече това ще помогне за намаляване необходимостта от драматични промени. Глобалното затопляне в момента е до голяма степен тема на деня и е добре, че се опитвате да разберете как можете да намалите щетите, които причинявате. Но това, което не вземате под внимание е, че вашето Слънце се променя и към момента е основна причина за промените, които се случват. С течение на времето те ще се успокоят и условията в целия свят ще бъдат по-умерени. Крайностите в климата, които сте преживявали винаги, вече няма да ги има и животът ще стане по приятен и напълно поносим.

Извършването на промените ще отвори възможности за получаване на по-високи енергии. Това ще позволи да се разчисти старото и да се прояви новото. Разбира се ние ще участваме много в дейностите на Земята и ще ви придружаваме в останалата част от пътя ви към Издигането. Нямаме търпение да започнем и за момента обявяването на „Разкриването” е ключът към нов етап във вашето развитие. Има и други възможности, които ще бъдат приложени, ако е необходимо и нашата мисия ще бъде изпълнена според плана. Може да има незначителни закъснения и както често сме ви информирали, има крайна дата, до която по един или друг начин трябва да започнем.

Тъй като толкова много хора обикновено участват в извършването на тайни действия, е трудно да се стигне до истината. Въпреки това, колкото повече време минава, толкова повече излизат наяве фактите, свързани с 09.11. и те са неоспорими. Участието на служителите по високите етажи се разкрива и никакви оправдания няма да ги освободят от отговорността им за случилото се. Изучаването на начина, по който сте били умишлено подвеждани, е важно, ако искате да разберете намерението на тъмните сили. Те не са действали във ваше име, а поради собствената си алчност и желание за власт над вас. Вие сте били мамени отново и отново и войните са били създавани по същите причини. Свързаната с тях масова загуба на живот тежи много на душите, които са довели до това и те ще преживеят болката и страданията, които са причинили. Всички души са поставени в едни и същи условия, когато се сблъскат със Светлината на Истината и не може да се отричат последствията от техните действия.

Не съществува такова нещо като измъкване от престъпленията, въпреки че може да сте избягали от наказание по силата на Човешките Закони. Ние говорим за прегледа на живота ви след приключване на физическия живот, когато всяка мисъл и действие се разглеждат внимателно с оглед определяне колко смущения или вреди може да са причинени на друга душа. Намерението е факторът, който определя дали това е било случайно или умишлено. Вие, Мили Мои, сте тези, които решавате по какъв начин да се справите с уроците, които трябва да научите. Затова ще разберете, че винаги се стараем да ви казваме, че тук не е включено наказание. За повечето от вас кармата в този й вид идва към края си, тъй като сте се справили с много слабости през толкова много различни животи. Вие безспорно се развивате и много от вас виждат отвъд този цикъл с поглед, отправен към Издигането. То е дошло заслужено при вас чрез усилена работа и посвещаване на вашия духовен път.

Животът на всеки има смисъл и ви води все по-напред във вашето еволюционно търсене на извисяването. В края на краищата какво значение би имал вашия живот, ако нямаше някаква цел, за която да работите? Вашето съществуване не е някоя странна случайност, а резултат на внимателен замисъл, предназначен да ви даде всяка възможност да се движите по колелото на прераждането. Издигането е процесът, присъединяването към който, ще сложи край на необходимостта да продължавате в цикъла на Двойствеността. Разбира се вие можете да се издигнете по всяко време, но това, което е специалното този път е, че този избор е даден на цялото Човечество. Това е уникално също, защото вие ще се издигнете във физическо тяло, което е променило своите телесни клетки, за да стане по-подходящо за живот в по-високите измерения. До края на цикъла ще може да се каже, че на всеки в определен момент е била дадена възможност да поеме по нов път извън двойствеността.

Бъдете с добри намерения, без мисъл за причиняване зло на друга душа и се дръжте с всички, така както бихте искали те да се държат с вас. По този начин, независимо от вярванията си, вие ще бъдете в положение да извървите пътя на Светлината. За вас ще бъде по-лесно да станете Същества на Светлината, изразяващи любов към всичко живо, ако не съдите другите. Много от вас са далеч напред по този път и дават своя принос за помагане на другите да намерят пътя към Издигането.

Вие сте изминали дълъг път през много, много години и вашият напредък е бил бавен, но сигурен. Продължавайте да вървите сега, когато сте толкова близо до приключване пътуването на душите ви в по-ниските вибрации. Няма съмнение, че всичко, което правите ще има успех, но продължавайте да гледате напред и да използвате енергията си позитивно и не позволявайте на бдителността си да отслабне дори за момент. Тъмните сили използват много тактики да внушат страх на хората и това трябва да бъде напълно прекратено.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и приключвам като ви поздравявам с Любов и Светлина от Галактическата Федерация.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.