Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 19, 2010

SaLuSa, March 19, 2010

Намираме се на етап, когато картината започва да става по-ясна, що се отнася до близкото ви бъдеще. Идва краят на много дела и с вашата подкрепа ние напредваме добре. Целият изход е напълно свързан със създаването на всички необходими условия за гарантиране на изпълнението; това означава, че Издигането е текущ процес. Нивата на съзнанието на Земята продължават да се разширяват и Светлината също расте експоненциално. Общо взето наближава времето, когато могат да започнат поредица от промени и веднъж след като целта е разбрана, Човекът ще бъде повече от склонен да участва. Тъй като ние предлагаме решения на дълго съществуващи проблеми и нашите цели ще бъдат ясно обяснени, очакваме много малко признаци на разногласия между вас. Естествено това все още ще бъде твърде много за някои хора да проумеят, но ние ще правим много съобщения, за да изясним действията си. Красотата на плана ни е, че с нашите напреднали технологии, ние можем бързо да предприемем действия, така че неудобството за вас е минимално. Ние просто имаме огромна подкрепа и оборудване, за да изпълним задачите си.

Ние приветстваме вашето внимание и усилия да видите нашите кораби, като умишлено и прогресивно увеличаваме броя на наблюденията в рамките на вашата атмосфера. Нашите много големи Кораби Майки са на голямо разстояние от нея, тъй като биха причинили известни разрушения поради размера си. Ние сме заети да поддържаме ниво на наблюдение, което да гарантира вашата сигурност, тъй като тъмните сили все още заговорничат с действия срещу вас и дори срещу нас. Продължаваме също така с нашата програма за ограничаване на последиците от замърсяването на Земята и извън нея. Това е нещо, в което сме въвлечени още от времето на първите експерименти с ядрени устройства. Значителна част от нашето време беше ангажирано да прочистваме атмосферата ви от радиоактивни частици, а в по-ново време – от химикали. Ние винаги сме наблюдавали отблизо Майката Земя и нейното човешко население и когато ни е било позволено, често сме ограничавали последиците от земетресенията. Както би трябвало да знаете досега, ние стигаме само толкова далеч, колкото ни разреши висшия Съвет и не бихме направили нищо, което би могло да се приеме за намеса. Вие сте създали вашата реалност и не е наша работа да ви попречим да изпитате последиците.

Вие сте духовни Същества, които непрекъснато учат за дуалността и когато станете просветени, можете да приемете нова гледна точка, която води до по-добро разбиране. Вашата цел е да съществувате във физическото и да имате такова разбиране, че да можете да трансмутирате по-ниските енергии и да издигате вибрациите. Всичко това е част от вашата еволюция и чрез способността си да извършвате такава работа, вие помагате на цялото Човечество. Накрая ще стигнете до момент, когато можете да съществувате на Земята и да бъдете напълно съсредоточени и фокусирани, така че нищо външно да няма никакво неблагоприятно въздействие върху вас. Вашето съзнание ще съществува в по-високо измерение и ще имате връзка с Висшия си Аз. Вие ставате Работници на Светлината на Земята и вашата помощ е най-важна за извисяването на цивилизацията ви.

Това, което е най-приятно за онези, които са намерили Светлината, е, че те нямат никакво его, което се опитва да ги постави на пиедестал. Факт е, че когато сте просветени от истината, това става почти лично откритие, което пазите за себе си. Въпреки това, с разбирането на позицията ви да сте в състояние да оказвате помощ на другите, тя се дава, когато бъде поискана. Методът на онези, които имат такива силни вярвания, никога не е да налагат мненията си на другите. Въпреки това, в миналите дни хората са били убивани заради поддържането на мнения, които не са били в съответствие с Държавната религия. Това все още се случва и днес, но в много по-умален мащаб в сравнение с преди. Когато има просветление става ясно, че никой на Земята не знае всичко и е духовно правилно да се позволи на душите да следват избрания от тях път. Всеки човек накрая ще достигне високо ниво на разбиране и ще бъде естествено привлечен към онези души, които са с подобна вибрация.

Самотата не е нещо, което Работниците на Светлината обикновено изпитват, дори ако са малцинство сред семейство и приятели. Служенето на другите е огромна радост и носи щастие, тъй като споделяте любовта си с всичко, което срещнете. Само този факт е достатъчно възнаграждение и до момента, когато сте готови да се завърнете към по-високите нива, вие няма да имате никакво съмнение, че сте водили много задоволяващ и полезен живот. Много хора в по-напреднала възраст поглеждат назад и чувстват, че са се загубили някъде и имат неосъществени мечти. И все пак, животът никога не е пропилян, тъй като почти сигурно сте следвали предварително планиран живот. Това, което често се случва е, че вие навлизате в един нов живот със силни спомени от последните такива, в които сте имали приятни преживявания. Спомените са близо до повърхността и вие копнеете за още, но проблемът е, че вашият житейски план не включва повтарянето на тези възможности. Налице е колкото е възможно по-малко повторение в интерес на насърчаването на вашата еволюция. Разбира се има изключения, но те възникват най-често, когато предишният урок не е научен напълно.

Животът не е предназначен да бъде случаен опит и когато изглежда, че някой има малко предизвикателства, това може да бъде например живот, който дава почивка. Понякога имате нужда от спокоен живот, но той също ще се окаже от полза и не е изгубена възможността за намиране на някакъв духовен напредък. Един идиличен живот може да бъде такъв, в който прекарвате много време далеч от градовете и всички дейности, за да бъдете близо до Майката Земя сред природата. Има много неща, които могат да се научат от общуването с природните енергии и сили. Те също се развиват, както всичко живо, но имат склонност да бъдат невидими за вашите очи и техният принос за Земята често се пренебрегва. Но тъй като вибрациите се издигат все повече, те ще бъдат забелязвани по-лесно и ще бъдат щастливи да общуват с вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и пътувам надлъж и нашир, и вие ще правите същото, когато имате свободата на Галактиката, която ще дойде при вас като издигнати Същества. Вие ще пътувате до други системи, където формите на живот са удивително различни от вашата собствена. Мисълта за това в момента може да бъде обезкуражаваща, но помнете, че всичко живо идва от Източника. Затова можете да се свържете със всяка форма на нейното духовно ниво, независимо от външния вид. Също така Любовта е Вселенска енергия, която ще показвате където и да отидете и която е Всичко, Което Е. Любовта е енергията, която ние споделяме с вас напълно свободно и тя ни свързва заедно в Единството на Всичко Живо.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.