Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 17, 2010

SaLuSa, March 17, 2010

Несъмнено, както стоят нещата в момента, има голяма доза недоволство от условията на Земята. Хората са нетърпеливи да намерят нещо различно или някакъв начин да избягат. Но всичко това беше предвидено като кулминация на разрушаването на старата парадигма и има път за бягство. Разбира се ние се позоваваме на Издигането, което е известно само на относително малък процент от Човечеството. Много повече са чували за него, но то няма истинско значение за тях и в действителност то често е отричано като странна идея на мечтатели. Най-важното е всяка душа да разбере какво означава Издигането и че всеки може да направи божествено инспириран избор. Вие, които вече сте наясно, можете да им помогнете да разберат какъв чудесен процес е това. Такъв, който е предназначен да ви извиси до нива, които съответстват повече на вашата истинска същност. Както можете да разберете, става много важно да можем да направим нашите съобщения за Издигането колкото е възможно по-скоро. Това е забавено, докато работим с нашите съюзници за правителствените промени, които ще ни позволят да продължим напред. Намерението през цялото време е да се гарантира, че всяка душа е в състояние да направи информиран избор.

Съвсем естествено е, че след толкова много животи е налице нежна привързаност към Земята. Тя може да създаде най-красивите сценарии, които са абсолютна цветна картина. Без ефекта на негативните влияния на човека, вие можете да намерите тези идилични места на пълен мир и тишина. Но това е само бледо отражение на онова, което ви очаква в по-високите измерения. Имайки предвид изборът, направен с пълно знание за това какво означава Издигането, би било изненадващо, ако много души отхвърлят възможността да се издигнат. И все пак, по-ниските вибрации притъпяват сетивата, намаляват вашата Светлина и не е никак лесно да създадете пътя си обратно. Не са липсвали опити да ви се предаде истината, тъй като поне през последния век има непрекъснати опити да се постигне просветление. Както често казвате „можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие” и така е с много хора, които още не са готови. Въпреки това, като всеки друг и те имат подсъзнателни спомени от минали преживявания и докато не проникнат в тях, волята им остава спяща.

Членовете на семействата често са на различни нива на разбиране и доминиращите напътствия са обикновено в резултат на вярванията на мнозинството. Въпреки това, ако някой търси, интуицията ще започне да действа, а отделянето на време за медитация неминуемо ще доведе до ясна комуникация. Лично за вас наистина няма по-добро напътствие, тъй като то ви се дава точно в съответствие със степента на разбиране, на която сте. Ние заедно с Учителите ще поставим основите на просветлението, веднъж след като можем да дойдем открито сред вас. Това е необходим ход, за да съобщим факта, че старата Земя вече няма да съществува каквато беше. Така или иначе хората трябва да решат дали желаят да вървят към Издигане или да останат в третото измерение на друго място. Никога досега не е имало подходящ случай като този и вие като издигащи се души ще бъдете първите, които ще преживеят телесни промени в подготовка за вашето извисяване в по-високите измерения. В действителност много хора вече имат усещане, че това се случва и чувстват разликата в живота си. Това е главно усещане за лекота и мир отвътре, което ви превежда през дуалността без да бъдете засегнати от по-ниските вибрации.

Казваме ви, че големите събития са много близо и енергиите, които ги създават се оказват толкова мощни, че проявяването им не може да бъде забавяно още дълго. Разбира се ние постоянно се приспособяваме към условията на Земята и подкрепяме нашите съюзници, за да постигнат целите си. Технологично ние далеч превъзхождаме вашите тъмни сили и въпреки че те са разработили оръжия за масово унищожаване, ние можем спокойно да се справим с тях. Не се страхувайте, тъй като краят на дните вече е написан, така че всичко да се развие, както е божествено планирано. Там, където съществуват опасения, нека ви потвърдим, че вие с готовност и нетърпение влязохте в дуалността и знаехте, че това ще бъде трудно изпитание. Въпреки това вие никога не се съмнявахте в обещанието, че ще бъдете издигнати, когато настъпи краят на дните. Когато погледнете назад, това ще бъде само, за да се възхищавате на начина, по който сте били освободени от влиянието на по-ниските вибрации, когато сте станали толкова погълнати от тях.

Опитът е това, което ще вземете обратно в по-високите царства и много ще имат полза от него. Точно както ние знаем как да се справим с вашите проблеми заради опита ни, така и вие ще се грижите за другите. Служба е името на играта, която се приема много сериозно и ще индикира желанието да се служи на другите, които също търсят път към Светлината. На Земята това е истинско постижение, имайки предвид многото неща, които ви разсейват на всяка крачка. Това изисква постоянен фокус върху това, към което сте отправили взора си. Служенето на другите може да бъде много възнаграждаващо и в никакъв случай не е нещо, което ви е наложено. Извършвано с любов и грижа, това е върховно изражение на онзи, който е изпълнен със Светлина.

Мили Мои, вие сте в последната обиколка, която ще види края на този цикъл в най-славния финал. Не след дълго вие ще сте се преместили от царствата на тъмнината в тези на Светлината. „Живият Ад” ще стане райско блаженство и мир отвъд сегашните ви разбирания. Всички вериги ще бъдат скъсани и Законът на Милостта ще гарантира, че никакви кармични остатъци няма да пътуват с вас. Това ще бъде началото на друг цикъл, но този път на Светлина, без намесата на тъмните сили. Те ще са се преместили там, където е подходящо за сегашните им вибрации. Всички ще продължат да се развиват, с изключение на това, че някои са пътували по-надалеч и ще оставят напълно старото зад себе си. Всяко безпокойство, което може да имате за бъдещето, е най-добре да бъде оставено зад вас, тъй като времето ще покаже, че никога не е имало никакви съмнения по отношение на изхода.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви моля да помните, че ние от Галактическата Федерация сме вие и в нас ще видите какво ще бъдете. Нищо не би могло да бъде по-естествено от това всички ние да се съберем. Нашето бъдеще е свързано в любов и желание да занесем нашето знание и способности на другите. Бог ни е дал силата да създаваме и знанието как да я използваме правилно. Ние сме дали обет да служим на волята на Бог и да разпространяваме Светлината надлъж и нашир. Всички ние трябва да бъдем воини на Светлината за доброто на всички други души.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.