Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 21, 2010

SaLuSa, June 21, 2010

Лятното слънцестоене, както много други специални периоди, носи със себе си мощен поток енергия. Това е особено важно в настоящия момент, когато се подготвяте за Издигането, тъй като ако можете да го интегрирате в себе си, това ще издигне нивото на вашите вибрации. С всяко подобно поглъщане на енергия вие повишавате вашето ниво на съзнание и прекъсвате връзките си с по-ниските вибрации. С всяка стъпка желанието ви да достигнете момента, когато да можете да се издигнете, става все по-голямо. Онези души, които виждат промените навсякъде около себе си, се мъчат да разберат защо се случва това. Входящите енергии от много източници се стремят към техните най-съкровени чувства, но това често приключва със създаването на още повече объркване. И все пак, нищо извън вас не може да ви принуди да се движите в определена посока и това е изцяло ваш избор. Някои ще предпочетат да останат, където са, въпреки негативността около тях и да намерят утеха в това, което им е познато. В случай, че искрата на любовта ги докосне дълбоко, те може въпреки това да събудят спящия великан вътре в тях.

Всяка душа има Висш Аз, който се стреми да ви донесе истината и е това, което понякога определяте като онзи тих глас на вашата съвест. Но веднъж след като осъзнаете вашия потенциал, вие ще можете да се доберете до своя източник на знание и разбиране. Ако желаете това, пред вас ще се отвори пътя за разширяване на вашето съзнание и преди да разберете, вашият начин на мислене ще се промени. Хората често гледат извън себе си за напътствия и това е подходящо, когато за първи път отворите съзнанието си. Въпреки това е препоръчително да проверявате разбиранията си със своя Висш Аз и правете това, когато имате възможност да уловите някой от онези тихи и спокойни моменти. В крайна сметка вие сте предопределени да станете отново част от своя Висш Аз, който е най-висшия израз на красивата душа, която сте в действителност.

Всичко, което сте преживели, пътува все още с вас и се отразява във вашите вярвания и разбиране за живота. В различни периоди вие сте избирали да живеете живот в такива култура и религия, които да ви предоставят необходимите преживявания, за да засилите еволюцията си. Вие сте били черни, бели или с някакъв друг цвят на кожата, който е бил подходящ и това също е била важна част от опитностите ви. Не намирате ли за странно, че може да сте навлезли в настоящия си живот с някои предубеждения към друго същество заради цвета на кожата или религията? Нека да предположим, че това вероятно е, защото сте имали неприятни преживявания в по-ранен живот. Такива, които остават дълбоко запечатани в подсъзнанието ви и трябва да бъдат отстранени, за да можете да продължите напред. Ако се идентифицирате с такива проблеми, за които не можете да намерите видима причина, опитайте се да анализирате чувствата си и имайте предвид, че може да гледате собственото си отражение. Често в живота вашите собствени недостатъци изглеждат преувеличени, когато ги видите в друг и вие може да бъдете техният най-строг критик. Понякога е полезно да видите сами как може да изглеждате в очите на някой друг.

Животът е една образователна крива, където вие търсите да откриете своя път обратно към просветленото Същество, което сте били преди да паднете долу в по-ниските вибрации, за да преживеете дуалността. Отделянето от вашия Висш Аз ви е изложило без защита на по-ниските вибрации и в резултат на това някои от вас са изгубили пътя си. Въпреки това помощта е винаги под ръка, за да разкриете своя истински аз и да се пробудите за любовта и Светлината вътре във вас. В настоящия период от време помощта се увеличи десетократно и вие ще се издигнете отново, ако това е вашето желание и намерение.

Земните дела се придвижват напред, макар и много бавно, но сега се долавя усещане за неотложност, що се отнася до петролния разлив в Мексиканския залив. Той представлява световна заплаха, която ако не бъде обуздана и спряна, би имала последици много години напред. За щастие това няма да бъде част от вашия опит, тъй като други неща ще имат приоритет, като Издигането. Затова може да очаквате някакво действие, което ще спре разлива, така че планът за вашето окончателно извисяване да може да продължи. Не се съмнявайте по отношение на резултата, тъй като нищо няма да може да застане на пътя му. Ние сме неразделна част от него и вие имате нашата подкрепа, за да бъде гарантирано, че разкриването и всичко, което трябва да стане след това, ще се случи по план. Както се очакваше, хората разбират по-добре от всякога как са били мамени. Сега вие сте по-мъдри и можете да определите по-лесно, когато не ви се предоставя истината. В резултат на това тъмните сили се оплитат в собствените си лъжи и биват виждани такива, каквито са в действителност. Световните финансови проблеми са също удар върху техните планове и те знаят, че в крайна сметка един пълен срив ще доведе до загуба на силата им на пазара. Контролът, който те са имали, върху много аспекти от живота ви, се премахва и бъдещето им изглежда мрачно. Виждаме, че идва времето, когато възможността да ги отстраним изглежда най-вероятна и бъдете сигурни, че ще я използваме. Тъмните сили могат да се предадат всеки момент и са наясно с условията за този, който се е предал, които им дават някаква защита от гнева, който хората ще чувстват. Ние от Галактическата Федерация не сме линчуваща тълпа и методите ни все още предлагат любов и състрадание за онези, които са били погълнати от блатото на злобата и негативността. Нашето виждане е, че винаги има надежда, когато искрата на Светлината на душата все още блести, дори и ако е само проблясък на истинския ѝ потенциал.

Ние сме показвали отново и отново, че сме преминали отвъд осъждането и няма чувство на търсене на отмъщение спрямо онези, които са контролирали вас и Майката Земя в продължение на толкова дълго време. Дуалността всъщност позволява изразяване както на тъмнината, така и на Светлината и това е формирало предизвикателството ви да преодолеете по-ниските вибрации. Много от вас са направили това доста успешно и те водят останалите по собствения си пример. Погледнете духовните си водачи в миналото и сега и когато откриете онези, които проповядват любов към всичко живо, ще намерите идеалния пример. Не е ли винаги вярно, че „по делата ще ги познаете”. Това не се е променило в течение на хилядолетия и само трябва да погледнете учители като Исус и Буда, за да видите какво имаме предвид.

Аз съм СаЛуСа от Сириус, с мотивация от любов и силно желание да видя всички вие да се издигате, но знам, че трябва да ви се даде избора на свободната воля, но няма нужда от бързане, тъй като всички вие сте в Сега. И все пак за периода, който остава преди Издигането, трябва да бъде постигнато много. Вашите проблеми ще ви отклонят от фокуса ви, ако им отговорите с прекалено много емоция. Затова се опитайте да се освободите от тях и да имате вяра, че всичко ще стане както е обещано.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.