Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 23, 2010

SaLuSa, June 23, 2010

Когато се заловите с нещо, вие не го оставяте лесно и сме много радостни да видим решителността ви да издигнете нивата на съзнанието си. Те се повишават със скокове и докато правят това, те извеждат други скъпи души от техния стар свят мечта към реалността кои са те в действителност. Хората по целия свят отговарят на по-високите енергии, които се вливат в Земната решетка. Внезапно става ясно какво трябва да направите, за да преместите еволюцията си на различен път. И най-важното, вие осъзнавате, че имате силата да промените посоката, към която се е било насочило Човечеството и да го поставите на пътя на Издигането. Старият Световен Ред вече няма контрола над вас, който ви е отвел сляпо в лапите им. Господството им над вас е силно отслабено в резултат на вашето пробуждане и желанието ви да създадете една нова реалност, която носи мир на света.

Това, което е също ясно, е, че сте в състояние да се съсредоточавате върху прекрасното бъдеще, което визуализирате и вече не се подлъгвате от тактиките, които целят да ви отклонят от него. Вашата вяра в бъдещето е това, което ви дава сила да се надигнете срещу онези, които биха поставили препятствия на пътя ви. Както вече знаете, всичко е възможно, когато съсредоточите вниманието си решително върху това, което искате за доброто на всички. Винаги е било ясно, че в края на краищата вие ще имате достатъчно разбиране за това, което се изисква от вас, за да успеете в създаването на мирното съществуване, отказвано ви по-рано. Дуалността ви показа какво се случва, когато Светлината е потисната и как това притъпява сетивата ви за способността ви да се издигате над всякакви трудности. Сега е време за вас да поискате своя суверенитет и колективно да изискате правата ви да бъдат уважавани. Междувременно петролният разлив в Мексиканския залив привлича световното внимание и дори онези страни, които не са непосредствено засегнати, са крайно обезпокоени от заплахата му за екологията. Това подчертава опасността от продължаване на зависимостта ви от изкопаемите горива. Необходимо е да се погледне сериозно на алтернативните източници на енергия и както знаете, те вече съществуват и не замърсяват околната среда, но са били потискани и пренебрегвани от Правителствата, които са задължени на големите петролни и енергийни корпорации. Ще се извършат промени и мултинационалните корпорации ще бъдат преструктурирани, така че вече да нямат такова влияние и сила. Свободата на хората ще бъде целта на Първия Контакт, както и установяването на система, в която световното богатство може да бъде справедливо разпределено. Следващата стъпка ще е да се прогони бедността и ние сме добре подготвени, за да гарантираме бързото изпълнение.

Често сме намеквали, че времената ще се влошат преди да настъпят промени за добро. Вие навлизате в такъв период, но сега сте по-подготвени да издържите до края поради вашето разбиране на проблемите. Знаете, че едновременно нашите съюзници и ние сме на прага да постигнем целите си да приведем плана си в действие. Все още от значение е правилният момент и ние помагаме да се създадат идеалните условия, за да може да се започне. Ние не стоим със скръстени ръце, докато чакаме заповед за действие, а наблюдаваме отблизо всички дейности на Земята. Те са под нашия контрол, така че можем да ограничим вероятните масови щети. Ние правим това от доста време, за да ви осигурим безопасно достигане до края на дните.

Сега е времето за вземане на големи решения и това важи едновременно за индивидите и за групите, които могат да решат бъдещето ви. Призивите за промени достигат до онези, които са на власт и те няма да посмеят да ги игнорират твърде дълго. Онези, които са добре известни заради делата си, също помагат на каузата ви и ние ги приветстваме за това, че виждат хората на света като Едно. Чувството да си пазител на своите братя идва от състраданието и любовта към всичко живо. Това е, което е липсвало в продължение на дълго време, но с повишаване нивата на съзнанието все повече от вас отварят сърцата си по този начин.

Каквито и животи да сте имали, всеки един от тях е бил планиран, за да съдейства за вашата еволюция. Уроците, които трябва да научите, са обмислени така, че да отговарят на способността ви да извлечете полза от тях и никой не е подлаган на изпитания, освен ако не се знае, че ще може да се справи с тях. С приближаването на Издигането вие сте склонни да трупате в живота си колкото може повече възможности. Ето защо някои от вас са имали толкова активни животи, включващи често отношения с души, които са били част от предишни животи. Това може често да води до разочарования, тъй като не ви е позволено да знаете, че всички резултати са предварително определени. Най-големите уроци се научават в нещастието и дори болката. Вие търсите щастие на Земята, но не много от вас могат да твърдят, че са го постигнали, независимо за какъв период от време. Както красотата е в очите на гледащия, така и щастието е различно за всички.

Въпреки това, веднъж след като преминете отвъд дуалността и заемете мястото си в по-високите вибрации, ще откриете всичкото спокойствие, радост и щастие, което можете да желаете. Балансът и хармонията са навсякъде около вас и животът ще бъде едно непрекъснато удовлетворение. Това е мястото, където би трябвало нормално да живеете и в което сте пътешествали преди. Дуалността е просто място за изпитание за душите, които искат да напреднат бързо в своята еволюция. И не само това, но чрез преминаването през нея вие помагате на всички други души, които може да ви последват. Службата на другите става нещо напълно естествено, когато сте възстановили нивата на Христовото Съзнание. Опитайте се да се издигнете до позиция, където можете да бъдете олицетворение на Безусловната Любов.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви казвам, че ние от Галактическата Федерация не сме религиозни по никакъв начин в смисъла, който вие влагате в това. Ние намираме всички знания вътре в себе си и сме проявили своята божествена същност като сме станали обединени с Бога. Вие също се насочвате натам и ние знаем, че някои от вас вече са постигнали голям прогрес в това отношение. Сега ще разберете защо не можете да влезете в по-високите измерения, освен ако вече не сте повдигнали вибрациите си до това ниво. Предразсъдъците преобладават на Земята, но веднъж след като можете да приемете, че всички вие сте Едно, те ще започнат да изчезват. Погледнете хората и вижте душата им пред вас, търсеща като вас пътя към свободата и щастието. Нека вашата Любов и Светлина бъдат водачите ви и те ще ви отведат до божественото спокойствие, което търсите. Знайте също така, че нашата любов ви съпътства и можете да се обърнете към нас за помощ.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.