Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 24, 2010

SaLuSa, May 24, 2010

Тази година несъмнено ще се превърне в такава, на която ще се гледа като на много историческа, що се отнася до вашата еволюция. Това е времето, когато очите ви ще бъдат отворени за истината и когато ще започнете да претендирате обратно за правата си. Това, което ви е било отнето, ще ви бъде върнато, така че ще можете да започнете един нов период на увеличаване на собствените сили. Ще отнеме време, за да постигнете пълно възстановяване чрез законни средства, но основата вече е подготвена. Онези, които са управлявали несправедливо, ще се отместят настрана, за да позволят на по-духовно ориентирано правителство да поеме властта. То ще има временен характер, докато бъде извършена реформация за създаването на такова, което ще има одобрението на хората. Успешните правителства са били марионетки на Илюминатите, дори ако не е имало пълно съзнаване на това сред представителите. Тяхната сила е повлияла върху политиката по целия свят и при необходимост са били използвани подкупи и корупция. Но истината за техните дейности се разкрива и незаконните им институции са подготвени за закриване. Толкова много неща сега излизат на повърхността и ще продължава така, докато не бъде премахнат всеки аспект на тъмните сили.

През цялото време вниманието ви е привлечено от световните събития, Светлината продължава да расте и създава защитата, която е необходима за вашата безопасност. В миналото везните са се накланяли в една посока и после в друга, но сега господства Светлината. В бъдеще пътят ще става по-гладък и лесен, но допуснете и някои смущения, тъй като има да се прави още много прочистване. Това са все положителни движения, свързани с Издигането и в рамките на оставащия период преди осъществяването му, ще настъпят много важни промени. Те са неизбежни като се има предвид размера на щетите, нанасяни на вас и вашата Земя в продължение на хилядолетия. Не е само въпрос на възстановяване на това, което сте имали преди, а на замяната и развитието му до нови нива, които ще издигнат всичко. Всичко е изчислено, така че да ускори повишаването на вашите нива на съзнание, необходимо за издигането ви.

Мили Мои, благодарение на вашия опит би трябвало да сте в състояние да преминете през наближаващия период на сътресения без да се отклонявате от своята цел. По всяко време виждайте крайния резултат, а не това, което тепърва предстои като част от промените. Не се притеснявайте как ще бъде постигнат и бъдете сигурни, че всичко ще приключи както е постановено. Никакви сили на Земята или извън нея не могат да променят нещо сега и ние от Галактическата Федерация сме натоварени с осигуряването на вашия успех. Скоро ще бъдете представени на някои от нашите членове и това ще премахне много от опасенията и съмненията, поради които някои хора се страхуват от нашето присъствие. Разбира се има и негативни Космически Същества, но на тях им е попречено да се намесват във вашето Издигане.

Много събудени души търсят начини да помогнат на другите да намерят пътя си и това е добре дошло в момент, когато някои предприемат своето първо колебливо търсене на истината. Препоръчително е да помагате, когато бъдете помолени, но като откликвате не ги шокирайте с опити да ги „нахраните” твърде много наведнъж. Бавният прогрес е далеч по-добър, което позволява на информацията да бъде внимателно обмислена и в никакъв случай да не им бъде налагана. Ще има един непрекъснат поток от разкрития веднъж след като можем да комуникираме с вас чрез вашата медия и поради тези ранни промени можете да очаквате цяла поредица от програми, предназначени да ви събудят.

Ние толкова силно желаем да погледнете отвъд вярванията на Човека, които са стояли до голяма степен неоспорвани в продължение на стотици години. В толкова много области като науката и религията сте били водени от онези учени академици, които са задържали истината. Фактът е, че вие никога не сте спирали да разширявате съзнанието си и дори сега се извършват квантови скокове. Някои от вашите вярвания са в резултат на искрени опити да ви се предадат фактите. Но в други случаи те са били умишлено манипулирани, за да задоволят егото на заинтересованите лица или съзнателно са ви били казвани пълни лъжи. Ще откриете, че много от това, на което сте били учени, ще бъде подложено на проверка и голяма част от него ще се окаже, че не отговаря на изискванията. Истината ще ви позволи да преоцените вярванията си и това ще бъде подкрепено от неоспорими доказателства.

С напредване на времето вие ще се промените от същества с ограничени познания към Галактически Същества с пълно съзнание. Тогава вие ще бъдете Майсторите, които сте в действителност и ще освободите пълния си потенциал. Ще може да се направи малко или никакво сравнение със Съществата с ограничено съзнание, които сте в момента. След хиляди години на бавно откриване на пътя обратно към просветлението ви предстои да се впуснете в пътуване с огромно значение и възможности. Сякаш току що сте напуснали детската градина и виждате за първи път света навън. Очакват ви чудеса и удивителни преживявания и веднъж след като научите повече за тях, знаем, че никога няма да се обръщате назад към това време. Вашият опит в дуалността ще се окаже от полза и никога няма да има нужда да извървите отново този път.

Едва относително наскоро умовете ви допуснаха разбирането, че сте много повече, отколкото сте били карани да вярвате преди. С настъпването на Космическата Епоха вие разширихте перспективите си, за да планирате един различен живот, в който можете да пътувате извън границите на Земята. Ще изглежда съвсем естествено да напуснете красивия си свят и да заемете мястото си сред нас. Като цивилизация вие сте упълномощени членове на Галактическата Федерация и ще ви бъдат предоставени всички възможности, които ще ви разкрият един удивително вълнуващ живот. За сравнение вашата Земя е била като самоналожен затвор, за който сега вие се предлагат ключовете на свободата.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се гордея, че общувам с красивите души от Земята. Галактическата Федерация и Духовните Йерархии вярват, че вие сте достатъчно събудени, за да приемете възможността за Издигането, което вие се предлага. Това изисква малко в замяна и вие ще знаете, ако сте готови да направите квантов скок към бъдещето и дали сте на пътя на Издигането. Много от вас вече са взели това решение, а онези, които са нерешителни, няма да бъдат лишени от възможността да се присъединят към вас, но времето намалява. Много скоро трябва да бъде взето решение в едната или другата посока, тъй като алтернативата на Издигането е допълнителен опит в дуалността. Бихме желали всички вие да се издигнете, но вашата свободна воля да изберете обратното е най-важна.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.