Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 26, 2010

SaLuSa, May 26, 2010

Никога не забравяйте силата на мисълта, тя може да ви излекува като индивиди и колективно да определя бъдещето ви. Така че, независимо какво се появява на хоризонта, вие можете да решите как това ще се прояви в живота ви. Наближаващите промени, които ще ви издигнат, ще са добре дошли, но има също така и други, включващи физически промени на Земята. В зависимост от това къде живеете, те може да имат малко влияние върху вас, а в допълнение нашето присъствие ще гарантира те да са насочени по такъв начин, че да бъдат избегнати максимално щетите. Каквото и да се случва около вас, визуализацията ви за въвеждането на хармонизираща и балансираща енергия, ще ви помогне да намалите последиците. Имайте също предвид, че външната помощ като нашата, е по-лесно достъпна, когато получаваме вашите молитви или молби. Например, едва в последно време вие отправихте мощен зов за помощ към нас и това ни даде разрешение да отговорим. Без такъв апел това би било разглеждано като намеса в свободната ви воля.

Вие имате драконовски закони на Земята, които често са нито справедливи, нито оправдани и всъщност са въведени единствено за поддържане на строг контрол върху всичко, което правите. Вие също сте обект на Вселенския Закон като нас и ако не бъде спазван, ще се намесят дори по-висши сили. Това се е случвало много пъти по отношение на вашата цивилизация, в резултат на което са се провеждали срещи и съвети, които да определят правилната посока на действие. Мъдри души вземат решения при такива случаи и ние спазваме и се подчиняваме на техните заключения. Човекът е склонен да действа необмислено и все още не се съобразява с последиците от действията си върху другите. Войните, например, са метод на онези, които не разбират единството на Всичко, Което Е. Те не само си навличат огромна карма, но връщат сериозно еволюцията ви назад. Произволното убиване на невинни хора като средство за решаване на различията е груба обида към вашия Създател. Вие нямате абсолютно никакво право да отнемате живота на друга душа и фактът, че се случват такива мерзости, е индикация колко изостанали са някои от вас. Въпреки това сме доволни да кажем, че тъй като Любовта и Светлината се разпространяват около Земята, светостта и ценността на живота започват да бъдат разбирани.

Осъзнайте, че докато пътувате по пътя към Издигането, вие ще повишите вашето съзнание и цялата ви концепция и разбиране за живота ще се промени. Само Бог може да създава живота, който познавате и Човекът никога няма да бъде в състояние да даде душа на собствените му творения. Да, Човек може да създава форми с ограничено съзнание или хибриди, но това са само превозни средства, които душата да обитава. Можете ли да видите, Мили Мои, защо не можете да „притежавате” друга душа, която е дух, свободен да преживява това, което избере? Когато две души решат да създават потомство, душата, която заема тяхното физическо творение, ги избира за свои родители. Това действително е душа, която да бъде нежно обичана и напътствана през своето детство и когато е възможно, да й бъде позволено да следва предпочитания от нея житейски план. Както родителите често откриват, една душа има силно желание да следва своите инстинкти и има определени виждания за бъдещето. Гордейте се с такава душа и знайте, че сте били избрани, защото имате нещо ценно, което да си дадете един на друг.

Животът наистина не е толкова сложен, колкото може да изглежда и ако разбирате Вселенския Закон, като Закона на Привличането, можете да направите много за постигане на успеха. Кармата често се повтаря, защото уроците не се научават и те ще продължават да се изправят пред вас докато не го направите. Бъдете сигурни, че определяте пътя си чрез този закон и ако знаете как да го използвате, това ще направи нещата много по-лесни. Разбира се вашият житейски план има предимство и Водачите ви ще направят всичко, което могат, за да гарантират, че той е изпълнен. Вие не искате наистина да повтаряте уроци, ако можете да избегнете това. Толкова често ви чуваме да питате „защо аз”, когато се случи нещо неприятно в живота ви, но помислете внимателно за урока, който ви се дава с това. Също така имайте предвид, че понякога една душа ще се инкарнира и ще понесе последствията просто, за да помогне на друга душа. Затова трябва да ви информираме отново, че наказанието не е включено тук и Бог продължава да ви обича безусловно, независимо какво мислите.

Съвсем естествено е всяка душа да желае да бъде обичана и ако първо обичате Себе си, ще бъде по-лесно да го изразите по отношение на другите. Вижте в себе си и в другите божествената същност, която сте всички вие и освободете всяко осъждане. Ще откриете, че животът изведнъж се усеща по различен начин и че в него навлиза мир, който не може да се сравни с нищо. Живейте и оставете на мира всичко, което е около вас, и благословете онези души, които споделят пътуването с вас. Вие ще бъдете вдъхновение за тях и те ще започнат да разбират, че Човекът е усещащо Същество. Дуалността като че ли ви хвърли на лъвовете и вие сте се борили да поддържате достойнството си и правото да решавате собственото си бъдеще. Придържайте се здраво към вярванията си, но бъдете винаги наясно с възможността да направите позитивна стъпка напред. Не позволявайте на никой да ви налага вярванията си, особено ако методите им са базирани на страха. Енергията на Любовта е чиста и идва до вас от Създателя, тя е отвъд корупцията и е всичко, което ще остане, след като се случат промените. Помислете върху това и направете най-доброто, на което сте способни, за да последвате стъпките на своите учители на Истината.

Докато напредвате все по-близо към Издигането, ще откриете, че промените вътре във Вас стават силно изразени. Ще знаете със сигурност, че разширявате съзнанието си, както би се очаквало от някой, който следва пътя на Светлината и Любовта. Това ще бъде вашата гаранция, че се придвижвате напред по пътя към Издигането и че вашето физическо тяло става кристално. Всъщност това е необходимо, ако искате да се издигнете с физическото си тяло, което в противен случай няма да може да съществува в по-високите вибрации. Докато се приближавате до края на дните, ще получавате адекватни напътствия за това, което можете да направите, за да сте готови за прекрасното извисяване. Това разбира се ще бъде само един етап от продължителния процес, който ще ви издигне дори по-високо в царствата на Светлината.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и когато имате по-близки отношения с членовете на Галактическата Федерация, ще разберете по-добре нивото, към което се придвижвате. Ние наистина сме вашето бъдещо Аз и в нас вие ще видите всички качества, които са част от вашия Висш Аз. Ние толкова често ви напомняме, че вие сте много повече от това, което осъзнавате и тази липса на познаване е в резултат на хилядите години робство, което е крило истинската ви идентичност. Вашето обществено положение е било уронвано и нарушавано заради намерението на Илюминатите да ви държат в тъмнина и невежество. Всичко това сега се променя и вие можете да започнете да изразявате истинската си същност – една любяща и спокойна душа.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.