Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, February 26, 2010

SaLuSa, February 26, 2010

Няма нищо, което да не можете да постигнете, ако се съсредоточите върху него, и с намерение и воля можете да настроите подходящо въображението си и по някое време това ще се прояви. Хората са склонни да бъдат нетърпеливи, но с течение на времето ще откриете, че ще се появят възможности за постигане на целта ви. Знаем, че много от вас искат да бъдат в услуга на другите и често на лекуването се гледа като на заслужаваща си цел. За да постигнете това, вие трябва да съсредоточите върху дисциплините, необходими, за да имате успех. Както и по пътя към Издигането трябва да целите да повишите вибрациите си. Ако имате желание да канализирате лечебни енергии, вашето тяло, което е корабът, чрез който те се движат, трябва да е колкото е възможно по-чисто. Същото важи, ако се стремите към идеята да бъдете канал за духовни послания, тъй като колкото по-високи са вибрациите ви, толкова по-подходящи ще бъдете.

С течение на времето повече от вас ще откриват, че с покачване на нивата на съзнанието ви, контактът с вашето Висше Аз ще става много по-лесен. И все пак, ще трябва да се съсредоточите, ако искате да създадете ясна връзка. Най-важното е да се научите да успокоявате ума си и как да релаксирате, и редовната медитация ще ви помогне да го постигнете. Може да се отнасяте към интуитивните си моменти като към саморъководство, но в действителност това е времето, когато сте се свързали с вашия Висш Аз. Във всяка ситуация, когато сте несигурни какво да правите, е добра идея да практикувате дисциплините на релаксация. Те отварят вашия канал и с времето това ще става съвсем автоматично и естествено.

Очевидно, при толкова много неща, които предстои да се случат, ще има много моменти, когато ще търсите насоки за това, какво е значението им. Разбира се в момента има значително количество източници на информация и те може не винаги да са в съгласие едни с други. Тук се включват собствените ви способности и трябва да можете да получите насоки интуитивно. Някои хора го оприличават на инстинкта и това е разумно сравнение, с изключение на това, че вашият Висш Аз има пълен поглед върху всичко, което се случва. Допускаме, че веднъж след като нашето присъствие бъде оповестено, това ще причини много объркване в умовете на онези, които никога не са обмисляли подобна възможност или са я отричали. Но в подсъзнателните си спомени, вие знаете за нас и в предишни животи може да сте имали някаква форма на контакт с нас. Тези трудности ще бъдат бързо уредени чрез подходящи съобщения и обяснения за това каква е целта ни, когато се касае за вас. Ние вече сме проправили пътя за подобно събитие, но въпреки това не всеки е подготвен.

Мили Мои, ние работим за времето на Издигането от много дълго и сме готови на всичко, за да ви улесним да ни приемете. Сега знаем, че идването ни ще бъде до голяма степен посрещнато с радост, тъй като ние сме вашите божествено определени водачи за тези последни години на дуалността в третото измерение. Но все пак е по-добре да работим активно заедно с вас, тъй като нашият съюз е съвместно предприятие, което трябва да гарантира успешното ви преминаване в Новата Епоха. Както знаете, има огромно количество работа, която трябва да се свърши, но ние ще я изпълним бързо. Каквито и забавяния да настъпят, те няма да променят резултата. Ние сме твърде добре организирани, за да ни попречат каквито и да са опити на тъмните сили за създаване на трудности. Във всеки случай се надяваме да сме ги отстранили от всички позиции на властта преди мисията ни да започне с пълна сила.

Сега всички сме в период на изчакване да видим как ще се подредят финалните събития. Безспорно нашите съюзници придобиват повече увереност в справянето със задачите, поставени пред тях. Ние ги поздравяваме за силното съсредоточаване върху крайния резултат и всичко напредва много добре. Едва ли има важна област от живота ви, която да не изисква промяна, ако искате да продължите и да се наслаждавате на правата и свободата, които са ваше право. Именно обещанието за тези промени, веднъж станали общоизвестни, ще привлече всички хора заедно. Няма да отнеме много време преди да се издигнете като цивилизация, поемайки по пътя към признаването на готовността ви за галактическо членство.

Бъдещето за вас е толкова прекрасно, че това, което преживявате сега няма почти нищо общо с предстоящите ви животи. Вашето най-голямо желание е да живеете в щастие, но в дуалността това никога не е възможно за много дълго. Вие сте такава смесица от различни Същества, чиито нива на съзнание варират толкова много, че целите ви в живота може да са много отдалечени една от друга. Вие се делите и разделяте на основата на тези различия и тъмните сили използват това за собствена облага. И все пак, сред вас има радушно приветствано движение, което прави всичко възможно да събори бариерите. Вие откривате, че имате много повече общо помежду си, отколкото сте си мислили.

Всичко, което се случва, е характерен белег на епохата и чувството на безпокойство скоро ще бъде заменено от такова на надежда и вяра в бъдещето ви. Светът няма да свърши, а всъщност трябва да продължи да се развива, тъй като това е природата на Всичко, Което Е. Той не може да стои на едно място и е мистично привлечен от Източника, където вие най-накрая ще завършите обратния си път. Създателят привлича всичко обратно, само за да започнат отново по-нататъшните големи цикли на опитността. Подобни възможности трябва да изглеждат толкова далечни от настоящето ви, а поради вашите ограничени нива на съзнание е твърде много да очакваме някакво истинско разбиране. Дори за нас мистериите все още съществуват и поради привидно безкрайните възможности за създаване има да преживяваме още толкова много неща.

Галактическата Федерация е трамплин към по-големи преживявания и за вас това ще бъде драматична, но приветствана промяна от това, с което сте свикнали. Разликата в нивата на съзнанието е съвсем ясна и правилно се определя като квантов скок, тъй като вие ще станете буквално различни Същества. Дуалността никога не може да бъде удовлетворяваща или да ви донесе нещо друго освен кратки периоди на щастие и това се дължи на непрекъснатия конфликт между двете сили. И все пак, това е причината да приемете предизвикателството да я преживеете. Вие бяхте готови да изправите Светлината си срещу тъмните енергии, знаейки, че в края на краищата Светлината ще победи и сега почти сте достигнали края на това пътуване.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и изпращам голяма любов и благословия към вас, нашите братя и сестри, тъй като се подготвяте за Издигането.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.