Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 26, 2010

SaLuSa, July 26, 2010

Пясъците на времето почти изтекоха и за разлика от моментите, когато се подготвяте за почивка и избирате какво да вземете със себе си, при Издигането е точно обратното. Вместо това вие избирате какво не можете да вземете с вас, но разбира се ние нямаме предвид физически предмети. Става въпрос за всякакви привързаности с по-ниски вибрации, които не могат да съществуват във високите вибрации. Като част от вашия житейски план, вие сте се погрижили те да се явят при вас, за ги изчистите. Много от вас са дошли в този живот с тъмна страна, но не трябва да се тревожите, тъй като ще имате възможност да се справите с това. Помислете си какво е това, което не е за ваше висше добро и го отстранете от живота си. Нека дадем пример с порнографията, тъй като тя подхранва вашите нисши инстинкти. Вместо да гледате на хората като обекти, които задоволяват вашата похот, вие бихте могли да се опитате да ги видите като спътници по вашия път и да се фокусирате върху всичко, което е красота и любов. Това е само една област от живота, която ще ви попречи да издигнете вибрациите си и ако намеренията ви да се извисите са сериозни, вие трябва да прочистите себе си от подобни енергии.

С други проблеми може да бъде относително лесно да се справите и много от тях възникват от неуважението към другите. Един от тях е агресивното отношение и колкото по-дълго се задържи то, толкова по-дълго ще привличате подобни ситуации към себе си. Може би това да сте осъдителни е по-общ проблем, тъй като на него се гледа като на нещо напълно нормално и се поощрява от медиите по много различни начини. Позволете ни да кажем, че да имаш мнение е едно, защото не е задължително то да носи емоционална енергия. Но, когато носи такава, вие проектирате тази енергия към обекта на вашето внимание и далеч не помагате, тъй като това в действителност добавя повече негативна енергия. Изключение е, когато някой е достатъчно напреднал и излъчва Светлина, тъй като тя служи като тяхна защита и просто връща негативната енергия към изпращача.

Битката често е между вас и вашето его, което може да управлява живота ви, ако му позволите. То прави това с ваше разрешение, защото вие сте тези, които сте си задали тази нагласа на мисленето. Тя изразява онова, което вярвате, че сте и често има връзка с това колко „уважение” изисквате от другите хора. Вероятно познавате някой, който се е възгордял със собствената си значимост и очаква тя да бъде призната. Седемте смъртни гряха обобщават това много добре и ви дават представа какво може би задържа развитието ви. Ако имате желанието да се издигнете и да преминете в измеренията на Светлината, тогава очевидно трябва да започнете да живеете живот на Земята, който ще подражава на това, което вярвате, че означава да бъдеш извисено Същество. Нямаме предвид, че трябва да достигате ниво на съвършенство, тъй като това би било изключително трудно, но благодарение на самото намерение да направите това, вие ще привлечете по-висши енергии към себе си и ще напреднете. Веднъж след като разберете в кои сфери от живота си трябва да въведете промени, вие ще се фокусирате върху тях и може да очаквате успех. Позволете ни да ви кажем последно по тази тема, че ако живеете като Същества от Светлина, вие няма да имате подобни проблеми, защото животът ви ще бъде истинско изражение на вашата любов към всички.

Мили Мои, не искаме да правим така, че задачите ви да изглеждат твърде трудни, тъй като се оказва значителна помощ от идващите енергии, които се излъчват към Земята. Като ги привличате към себе си, вие повишавате вибрациите си. В крайна сметка ще дойде момент, когато по-ниските енергии няма да могат да ви докосват и вие ще се трансмутирате. Представете си милиони души, които са достигнали такова ниво и как те биха понесли другите напред със себе си, тъй като вие ще бъдете повлияни от енергиите около вас. Позволете ни да кажем, че вие влизате в бърлогата на неправдата, колкото по-високи са вибрациите ви, толкова повече ще „усещате” ниските енергии и те ще изглеждат не само груби и тежки, но също така много неприятни. Вие реагирате по този начин където и да отидете, но само в крайни случаи това има изразено влияние върху вас, тъй като обикновено не го забелязвате. Нашите енергии са доста високи и пречистени, поради което в наше присъствие вие ще ги усетите добре.

В момента, когато Издигането преобладава в мислите на много хора, са налице доста неща, които отвличат вниманието. Не е необходимо те да ангажират времето ви, но вижте това, което се случва около вас като знак за промените, които трябва да се случат. Както винаги поддържайте визията си за бъдещето и ще прережете връзките с всичко, което принадлежи на старата парадигма. Не можете да продължавате както досега и ние наистина се съмняваме, че много от вас биха го направили, тъй като новите времена обещават всичко онова, което предлага пълна хармония и щастлив живот. Вие ни молите да ви освободим от плановете на тъмните сили и този призив получава отговор. Заедно ние ще установим новата парадигма с всички атрибути на Златната Епоха. Повече няма да бъдете държани настрана от божественото ви наследство и вашата свобода ще бъде върната, така че всяка душа да има равна възможност да се издигне.

Заплахата с война между САЩ и Северна Корея е показателна за страни, които се намесват в прогреса на другите и техните конфликтни отношения са опасни и непродуктивни, ако целта им е да се запази мира. Именно липсата на намерение да се подходи сериозно към желанието за мирно съвместно съществуване е това, което ви е държало в постоянно състояние на готовност за война. Разбира се това се приветства от онези, които очакват да спечелят, а също така е много доходоносно за търгуващите с оръжие и друго оборудване. Но както често ви информираме, ние няма да позволим да бъдат използвани ядрени оръжия. Наближава времето, когато ще бъде обявен мирът и всички видове въоръжения ще бъдат забранени. Освен това ние ще наблюдаваме Земята и ще предотвратим всякакви опити да бъдат изкуствено започнати войни от каквото и да е естество.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и сега вие знаете, че Галактическата Федерация е поддържаща мира организация, поради което понякога наричаме себе си Галактически Полицаи. Според вашата терминология вероятно е по-точно да ни наречете Галактически Посредници при уреждане на спорове. В сърцето на нашата дейност е желанието да видим присъединяването на всички цивилизации към нас, така че всички да станем Едно в Любов и Светлина. Животът не трябва да продължава какъвто го преживявате и ние ще гарантираме да го оставите зад себе си с идването на края на дните. Слънчевият цикъл приключва и не може да бъде продължен и няма да доведе до унищожаването на Земята. Ще възникне една Нова Земя заедно с всички души, които се издигнат с нея.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.