Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 28, 2010

SaLuSa, June 28, 2010

Обратното броене започна и по един или друг начин ще бъдат създадени възможности, които да позволят нещата да напреднат по-бързо. Желанието да се продължи напред с монументални промени се подкрепя от все повече членове на обществото. Тяхното осъзнаване за това, което се е случвало в миналото, нарасна значително, тъй като истината се разпространява надлъж и нашир. Тя не може да бъде скрита като в миналото и вие ставате все по-опитни в откриването на умишлените опити за подвеждането ви. Доверието е нещо, което е липсвало в продължение на дълго време, но то се завръща с появата на нови лидери в много страни по целия свят. Това ви дава хора, които са подходящи за времената, в които се намирате и които са готови да оставят старите порядки. Ние сме зад тях и нашите съюзници ги подкрепят, когато е възможно. Това трябва да доведе до незабавни промени, тъй като времето минава толкова бързо, че е необходимо да бъдат предприети действия сега. Известно е от много източници, че подкрепата ви нараства и се увеличава натискът върху онези, които вземат решения.

Нашето послание е, че трябва да не откъсвате ума, погледа и вниманието си от резултата, който желаете. Енергията, създадена от вашето колективно съзнание, е толкова мощна, че може да оформи бъдещето ви и наистина го прави. Всъщност това ви е отвело напред след Милениума и сега виждате промените, показващи, че вие, хората, сте помогнали в създаването. Вие сте се борили с тъмните сили и техните коварни планове, и сте спрели настъплението им напред. Всичко се носи във въздуха, но вие ще видите не след дълго ясни знаци къде отивате. Слушайте внимателно онези, които „блестят”, като Белите Рицари и които ви водят към Новата Епоха. Тяхната мощна Светлина е това, което разчиства пътя към Издигането и вие ще ги разпознаете по работата, която вършат. Много скъпи души са в готовност да помогнат на онези, които са в центъра на промените и можете да бъдете сигурни, че това ще бъде използвано. Определянето на подходящия момент е все още нещо, за което сме загрижени и нивото на вашата осъзнатост е ключовият фактор, що се отнася до това. Тъмните сили все още таят мисли за причиняване на хаос и вие трябва да внимавате да не се подведете от действията им, които целят просто да създадат страх сред вас.

Ние можем и помагаме по много начини, за които не знаете, но в крайна сметка вие сте тези, които реално дават тон. За щастие нашата работа и тази на вашите Водачи и Учители ви е подготвила добре за сегашния период. Вие сте направили преход от строгите вярвания към такива, които са по-гъвкави и затова сте по-отворени за истината и не се страхувате да продължите. Вашата история показва как сте били подвеждани да вярвате в управляващата йерархия, която е задържала развитието ви заради собствената си изгода и власт. Сега вече не намирате за необходимо да ви се казва как трябва да водите живота си. Вие сте достатъчно осъзнати, за да сте в състояние да се обърнете навътре към себе си и да разговаряте с вашия личен Бог. Отделяйте редовно време, за да медитирате и това ще ви бъде полезно по много начини и не на последно място вие ще станете спокойни и по-малко предразположени към заболяване. Стресът е бил вашият най-лош враг в продължение на векове, но това се променя, тъй като перспективата за постоянен мир и щастие е съвсем близо.

Отново ви казваме, че сте суверенни Същества и имате права, дадени ви от Бог, които ще бъдат съблюдавани и ние от Галактическата Федерация ще ви отведем до Обетованата Земя. Понякога говорите, че желаете Рай на Земята и докато се случват промените, ще го видите да се формира пред очите ви. Той е ваш и е мястото, където трябва да сте в действителност, тъй като дуалността не е вашият дом, а просто един цикъл от преживявания, който никога не е било предназначено да е постоянен. Той изпълни целта си и повдигна вашето съзнание до по-високи нива, които ви водят към Издигането. Планът на Създателя е съвършен и едновременно с това все пак позволява изразяването на свободната ви воля, което е насочило личните ви преживявания в посоката, която сте избрали. Сега е моментът за завършване на този период и е в ход прочистване, за да може накрая всичко да бъде възстановено отново.

Съществува все още известно объркване относно посещението на Извънземни на Земята. То е налице дори сред хората, които са по-информирани за тези дейности и е в резултат главно на дезинформация от Правителствените източници. Също така се счита за малко вероятен и Първият Контакт. Подчертавали сме, че става въпрос за открит и официален контакт, но несъмнено не означава, че това са единствените обстоятелства, при които може да се осъществи контакт или посещение. Според Вселенския Закон една цивилизация не може да се намесва в развитието на друга цивилизация, но може да бъде упълномощена от нас да посети Земята, при условие че спазва определени указания. Това, което често откривате, е, че когато се случат такива посещения, Космическите Същества се отдръпват много бързо след като бъдат видени. В миналото е имало изключения по отношение на реалния контакт, но те са били предварително съгласувани с разрешението на контактьора.

И така, може да попитате как тогава се говори, че Извънземните имат бази на Земята. Отговорът още веднъж е, че при условие, че те не се месят на хората, на тях им е позволено да имат такива бази, както имаме и самите ние. Те обикновено са дълбоко под Земята или под морското дъно, в безопасност от всякакви посегателства. Те са защитени чрез напреднали технологии, за да ги предпазват от тъмните сили, които се опитват да проникнат и да ги унищожат. Имало е случаи, когато на привилегировани лица от Земята е бил разрешаван достъп, но това са специални изключения. Когато често настъпва объркване, то е заради Сивите, които имат бази на Земята от много години, съгласно споразумение с правителството на САЩ. Както ви информирахме преди, след като те са били поканени да останат, ние не можем да ги накараме да напуснат, освен ако те нарушат условията, свързани с него. Дори „похищенията” и осакатяванията на добитък бяха одобрени и по този въпрос също имаше объркване поради Американските Военни, които бяха също замесени. Това беше допълнително усложнено от кратките схватки, които се случиха между двете фракции.

Надяваме се да сме изяснили този въпрос и ще ви напомним, че Разкриването и Първият Контакт са необходими, за да ни дадат разрешение да се приземим официално на Земята и тогава ние можем да пристъпим веднага към действие. Създателят е единственият, който може да промени тези условия и когато настъпи определен момент, ние имаме разрешение да организираме сами Първия Контакт. Тези събития все повече наближават и стават по-спешни, тъй като условията на Земята се влошават. Не се страхувайте, тъй като Светлината ще бъде винаги с вас.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.