Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 29, 2010

SaLuSa, March 29, 2010

Вие имате потенциала да направите каквото желаете, но рядко притежавате тази вяра в себе си. Вашата силата е в способността ви да създавате чрез чисто намерение, но тъй като не виждате незабавни резултати, имате съмнения. Често това, върху което се фокусирате е далеч в бъдещето и не е задължително част от живота, който сте планирали предварително. Разбира се вие имате свободна воля, но вашите Водачи ще направят всичко възможно, за да повлияят на решенията ви, така че те да са във ваш най-добър интерес. Най-важното нещо е да насочите усилията си към повишаване на съзнанието си, така че да можете да сте сигурни, че сте готови да се издигнете. Освен ако не достигнете определено ниво на вибрация, няма да можете да продължите, когато възникне възможност. И все пак, след като изразите намерението да се издигнете, ви се предоставя всяка помощ, за да стигнете там.

Нищо не би ни харесало повече от това всички вие да се обърнете към сърцето си и всяка душа да извърши прехода. Въпреки това, в момента по-малко от половината от вас съзнателно правят промени в живота си, за да го направят. Но с повишаване на енергийните нива, все повече от вас се пробуждат и търсят своя собствен път към разбирането. Истината е там, за да бъде намерена, но не и преди да сте готови да преминете отвъд начина на мислене, който вече имате. Вие не можете да поемате нови идеи, ако системата на вярванията ви е задържана. За съжаление поколения след поколения семейства или институции са прехвърляли собствените си погрешни знания съвсем добросъвестно, но техните разбирания са били опетнени от фалшиви учения. Хората имат такъв начин на мислене, според който мнението на мнозинството е правилно, докато при духовните въпроси това често е съвсем обратното.

Вашият най-добър водач по въпроси, засягащи житейските ви избори, сте вие и вашите интуитивни чувства. Вярвайте на себе си, тъй като имате голямо изобилие от опити, към които да се обърнете и които са били придобивани в продължение на много животи. Помнете, че изборите, които са идеални за един човек, не е задължително да бъдат най-добрите за всички. Вие имате да постигате свои собствени цели и ще знаете инстинктивно какви са те. Не се плашете да бъдете странникът, защото докато това ви дава удовлетворение и задоволява търсенето ви за знания, то ще бъде правилното за вас.

Вие сте живеели в една реалност, която е била създадена от вас и е изпълнявала целта си като е удовлетворявала вашите желания. Това, обаче, не е било предопределено да е постоянно и при всички случаи би се променило в отговор на по-високите енергии. Дуалността, такава каквато я преживявате, няма да продължи отвъд края на цикъла и това ще включва също астралните измерения. Затова всички души ще направят доброволен избор къде ще ги отведе тяхното пътуване след това. Вашите подсъзнателни спомени за идването ви от по-високите измерения ще ви притеглят обратно към тях. Ще чувствате инстинктивно, че истинският ви дом се намира в царството на Светлината. Нещо повече, вашите тела вече се променят в този момент и вашите Светлинни тела се оформят в готовност за Издигането.

Нашето присъствие, както и това на много други Същества от По-високи измерения е, за да гарантира, че краят на дните ще изпълни обещанията на всички. Няма значение дали те си спомнят какво са планирали; важното е, че накрая те ще стоят пред вратата на своя избор. Положението, властта и богатството няма да имат никакво значение след като напуснете Земята и всяка мярка за вашия успех е просто според нивото на духовното ви разбиране.

Вие сте погълнати от аспектите на времето, което контролира живота ви, но след като се издигнете, това няма да е повече приложимо. Минало, Настояще и Бъдеще са едно и ще откриете, че всичко е просто в Сега. Ние можем да разглеждаме дейностите ви като едно цяло, поради тази причина виждаме какво ви предстои и затова можем уверено да предскажем изхода от дуалността. Виждаме успех и има много пътеки, които водят към един и същи завършек и вие сте ги създали чрез многото си различни вярвания. Това е пример за вашите творчески сили, въпреки че може да не осъзнавате, че сте били отговорни.

Междувременно, промените към които се стремите на Земята наближават, тъй като нашите съюзници разчистват последните останали препятствия. Неоправданите и ненужни атаки срещу нашите плавателни съдове най-после спряха, позволявайки ни да продължим с плана си за открит контакт с вас. Ние никога не сме представлявали каквато и да е заплаха за вас и в действителност се гордеем, че сме ви защитавали хиляди години. Задържали сме нежеланите посетители далеч от Земята и внимателно сме контролирали земните дейности, независимо дали са били природни или създавани от човека. Галактическата Федерация е само една от многото групи, работещи за силите на Светлината, които следят отблизо личния ви прогрес. Нашата мисия е да гарантираме, че ще достигнете завършването на цикъла на дуалността, както е постановено от по-висшите инстанции, които включват Бялото Братство.

Отнело е много години, за да бъдат вкарат тъмните сили в позиция, при която тяхната власт и влияние са намалели. Понякога ние можем да използваме същата тактика, която те използват, за да ви контролират, срещу тях. Те разчитат на създаването на страх за постигане на целите си, но вие постепенно започвате да разбирате техните методи. Започвате да виждате по-голямата картина и не се заблуждавате толкова лесно като преди. Сега вървите с високо вдигнати глави, знаейки, че имате силата да промените обстоятелствата, които влияят върху вашия живот. Вие не само знаете, че сте велики Същества, но използвате своята творческа сила. Колкото повече продължавате да се фокусирате върху едно мирно и щастливо бъдеще, толкова повече енергия създавате, която ще го разкрие.

Ние желаем най-доброто за вас и работим за възвръщане на вашия суверенитет. Според правата, дадени ви като Божие дете, е закон, че ви е разрешено да претендирате за тях. Те са ви били отказвани, защото сте били държани умишлено в неведение за тях. И все пак, вие се пробуждате за вашето истинско Аз и настоявате да бъдете третирани с уважение и правата ви да бъдат признати. Бъдете сигурни, че ние сме близо до вас и ще бъдете възстановени до истинските си нива в готовност за края на този цикъл. Всичко това е част от процеса на Издигането, който ще ви извиси до по-високите измерения.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и имам удоволствието да бъда част от армадата от Космически кораби, които ви носят избавление от вашите потисници и огромна любов за вашето благополучие и щастие.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.