Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 31, 2010

SaLuSa, March 31, 2010

Мили Мои, ние толкова ви обичаме заради вашата решителност да останете верни на своите убеждения сега, като знаете какво ще донесе края на дните. Чудесно е да виждаме толкова много от вас така силно фокусирани върху осъществяването на Издигането. По този начин вие помагате за установяването на по-високите енергии на Земята и това осигурява повече възможности за другите да се пробудят. В дългосрочен план енергиите не могат да бъдат отхвърлени, тъй като тяхната функция е извисяване на по-ниските енергии. И все пак, когато отделна душа не е готова да ги получи, се вземат мерки за настаняването й там, където може да продължи както желае. Това обикновено означава тези души да бъдат издигнати от Земята и да им бъде позволено да продължат опита си на подобно ниво. Свободната воля действа през цялото време и е от съществено значение да ви се даде свобода на избора, когато се отнася до вашата собствена еволюция.

В дуалността болката и страданието са резултат от липсата на разбиране за вашата сила да управлявате собствения си живот. Вие сте си позволили да забравите кои сте в действителност и сте преживели отделянето по такъв начин, че сте се потопили в негативизма, създаден от онези, които са извън равновесие. Колкото по-потисната е Светлината ви, толкова повече сте погълнати от по-ниските вибрации и буквално се изгубвате. Но въпреки всички тези преживявания, вашата Светлина все още свети, защото не може никога да бъде угасена. Неминуемо идва време, когато ставате недоволни от живота си и тогава може да започнете да търсите нещо по-добро. Надяваме се да можете да определите недостатъците си и да си изберете за цел мерки, които ще го променят. Някои от вас, които четат тези послания, в момента сте по пътя към възстановяването и имате нужда само от насока. Останалото можете да направите лесно при условие, че постоянствате и се фокусирате върху целта, която сте си поставили.

Може да си мислите, че за нас е лесно да гледаме надолу към вашите дейности и да коментираме как се справяте. Но това е част от нашата роля, що се отнася до вас и както ще откриете своевременно, когато се издигнете, служенето на другите е крайно необходимо, за да се подпомогне тяхното извисяване. В каква по-добра позиция можем да бъдем да ви съветваме, щом вече сме извървели пътя, на който сте сега. Ние знаем през какво минавате и благодарение на нашия опит можем да видим от каква помощ се нуждаете. Никога не е съществувало намерение да бъдете оставени сами да си блъскате главите. Все пак дуалността не е вашият истински дом и ви дава само холографската сцена, на която играете ролите си на Човешки Същества.

Онези от вас, които са с отворени умове, намират истината за себе си доста приемлива. Това не е изненадващо за нас, тъй като вие търсите нов, по-добър и по-приятен начин да живеете живота си. Вие сте виждали и преживявали по-ниските вибрации и за онези, които са напреднали, изглежда почти няма какво повече да се предложи. Това може да се очаква, тъй като вие завършвате времето си в дуалността поради тази причина. Какво по-естествено от това един цикъл да приключва и да започва нов, както е в природата на всички промени, които са планирани за еволюцията на вашата Вселена. Те не са случайни събития, а част от вашето неизбежно пътуване обратно към Източника.

Трябва да се каже, че можете да останете във всяко едно измерение толкова дълго, колкото желаете, но вътре във вас има вроден импулс да продължите да напредвате с духовното си развитие. Енергията никога не стои неподвижна и се преоформя и преобразува, докато достигне това място в Източника, където е в крайно състояние на съвършенство. Но вие сте далеч от този момент с безброй пътувания пред вас, не само в тази Вселена, но и в други, които са част от вашата Омнивселена (съвкупност от всички възможни вселени), включително паралелни Вселени. Съществуват интелигентни форми на живот отвъд сегашното ви въображение и някои са напълно различни от това, с което сте свикнали досега. Външният вид няма да ви интересува, тъй като в бъдеще ще разпознавате всички души по техния енергиен подпис, който ще бъде подобен на вашия собствен.

Вие имате да учите много за толкова много неща, но имате толкова време, колкото ви е необходимо, защото животът е безкраен и вие имате свободата да избирате собствените си преживявания. Някои все още ще питат какъв е смисълът на всичко това и Мили Мои, където и да сте и каквото и да правите, това е за вашия растеж и напредък. Веднъж след като преминете отвъд дуалността, животът е освежаващ и удовлетворяващ, и една пълна радост. Може да си мислите, че това е твърде хубаво, за да е вярно, но ние не преувеличаваме и истината е понякога трудна за изразяване с думи, които бихте разбрали. Вашият език няма достатъчно думи, необходими да изрисуват наистина картината, която бихме искали.

Колкото повече вземате под внимание това, което ви казваме за бъдещето, което можете да очаквате, толкова повече чувстваме, че ще бъде по-лесно за вас да приемете, че сегашните ви преживявания предстоят да се променят за по-добро. Бъдещето е златно и с висока вибрация, която ще ви обгражда с Любов и Светлина. Не след дълго ще опитате вкуса на живота, такъв какъвто можеше да бъде, ако не бяхте задържани от тъмните сили. Тяхното влияние далеч не е толкова силно, колкото преди и продължава да отслабва. Все още не е видно, но всичко протича според плана и както толкова често потвърждаваме, победата вече е ваша.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и нашите кораби са напълно в готовност да предприемат първото действие, водещо към разкриването и Първия Контакт. Това беше чакано дълго и дори сега времето трябва да е съвсем точно, за да може да има правилното въздействие и пробуждане. Много хора все още не съзнават истината за връзката си с нас и ще трябва да се занимаем с това много внимателно, за да избегнем разстройването им. Фактите са факти, които можем да подкрепим, за да покажем, че идваме с истина и мир за всички вас. Съдете ни по нашите действия и ще схванете истинската картина. Забравете отчасти това, което сте били учени за нас, тъй като често това е целенасочено преиначено, за да даде фалшива представа, че трябва да се страхувате от нас.

Позволете си да приемете това, което ви казваме, а не това, което вярват другите, тъй като понякога има предубеждения спрямо нас, защото присъствието ни е предизвикателство за старите вярвания. Истината винаги ще изплува на повърхността, независимо какво е направено, за да бъде скрита и с помощта на по-високите вибрации, които се установяват на Земята; тъмнината е изкарана наяве за проверка. Насладете се на тези времена, тъй като сте на прага на вълнуващи промени, които ще приветствате топло.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.