Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2.března 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2.března 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Energetické vlny, které pohánějí Zemi po její cestě vzestupu, zvyšují vibrace v celém vašem světě. To bude pokračovat, dokud nedosáhne svého cíle ve vysoké páté hustotě, kde Gaia, duše, která se vtělila jako planeta, zůstala během dlouhých věků, kdy hromadící se negativita stáčela její tělo po spirále dolů do hluboké třetí hustoty.

Pouze čtenáři informací od poslů světla vědí, že Země neustále stoupá do vyšších astrálních rovin, ale dva efekty stoupajících vibračních úrovní, i když jim nejsou přisuzovány, jsou jasně patrné.

Jedním z nich je pocit, že čas plyne stále rychleji. Lineární čas na Zemi existuje proto, že všechny civilizace třetí hustoty, které planetu obývaly, potřebovaly chronologický prostředek, v němž by mohly souvisle fungovat. Avšak tento koncept "času" je ve skutečnosti energetickým polem v bezčasovém kontinuu, kde to, co považujete za minulost, přítomnost a budoucnost, je řadou souběžných událostí.

Na jednu stranu bychom mohli říci, že se Země přibližuje ke kontinuu, ale přesnější je říci, že její obyvatelstvo interpretuje pocit postupně lehčí energie jako čas, který zdánlivě plyne rychleji než dříve. odle vašich hodin a kalendářů tomu tak skutečně je - to, co ještě před dvaceti lety trvalo týden, se nyní "smrsklo" na dva dny. Řekněme, že díky božské milosti fyzikální zákony, které řídí tento vesmír, regulují příliv a odliv a východ a západ Slunce a Měsíce, takže vše probíhá tak, jak očekáváte, i když lineární čas skřípe.

Dalším důsledkem stále rostoucích vibrací je neustálé přiostřování vlastností a chování, a to jak pozitivních, tak negativních. Má na svědomí pozoruhodný nárůst vražd, náhodné střelby, masakrů, činů založených na bigotnosti a dalších násilných a kriminálních činů, k nimž dochází po celém světě.

Mainstreamová média informují o znepokojivých událostech, ale jen zřídka zmíní pozitivní účinky vysokých vibrací - rostoucí množství laskavosti, vstřícnosti, uctivé komunikace a snahy o spolupráci, které budou v souladu se zvyšujícími se vibracemi ve společnosti neustále narůstat. Energie temných záměrů a činností vyzařuje nízké vibrace, a ty nemohou existovat vedle vysokých; cokoli je založeno na temnotě, bude klesat až do úplného odříznutí od energie, kdy skončí.

Jemnější účinek "vysokých vibrací" na tělo, mysl a ducha je uveden v poselstvích z 20. listopadu 2017 a 14. ledna 2019. Zprávy ze 4. července 2013 obsahují užitečné pokyny týkající se stravování a "ztráty" paměti]. Děkuji své matce, za jejich uvedení.

Další do očí bijící opomenutí v mainstreamových médiích se týká rostoucího odporu proti všemu, co souvisí s "pandemií". Stále se objevují rádoby "odborníci", kteří zdůrazňují, že očkování lidí po celém světě je jediným způsobem boje proti kovidům, protože to je věda. Ne, to není věda, to je proti vědě! Vaše těla jsou konstruována se silným imunitním systémem a samoléčebnými mechanismy - vnášení cizorodých prvků, které jsou s těmito schopnostmi neslučitelné, ohrožuje jejich fungování a vede ke zdravotním problémům a smrti.

Odpovíme zde na otázky, proč jsou informace lékařských odborníků rozporuplné: Ti v televizi říkají, že pokud musíte jít ven, noste masky a držte společenský odstup, nechte se testovat na kovid, a i když jsou výsledky negativní, nechte se očkovat. Odborníci v internetových videích vysvětlují, proč jsou tyto požadavky zdraví škodlivé.

Ilumináti/Dee state/Cabal - tato a další označení odkazují na stejnou zlovolnou tajnou společnost - ovládají mainstreamová média a vybírají "odborníky", kteří hovoří nebo jsou citováni v tiskových zprávách. Ovládají Světovou zdravotnickou organizaci a nadnárodní společnosti Big Pharma. Ve Spojených státech kontrolují všechny agentury spadající pod lékařskou oblast, včetně Centra pro kontrolu nemocí, Národního institutu zdraví a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Mluvčí těchto a dalších agentur mohou být sami ilumináti. Pokud ne, mohou stále profitovat z investic do společností, které vydělávají jmění na produktech a zařízeních souvisejících s kovidem. Možná podporují masivní klamy o "pandemii", protože byli podplaceni, vydíráni nebo jim bylo vyhrožováno smrtí. Možná se obávají, že budou profesně zařazeni na černou listinu, přijdou o lékařskou akreditaci nebo dokonce o život. To všechno ilumináti provedli lékařům, kteří se odvážili používat účinné terapie, jež temní zakázali právě proto, že jsou účinné, levné a neškodí tělu.

Ilumináti také vytvářejí učební osnovy používané na lékařských a zdravotnických školách a mnozí absolventi se drží toho, co je naučili - operují, používají chemoterapii a ozařování, předepisují léky. Věří tomu, co je naučili: Přírodní prostředky jsou bezcenné, protože neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly jejich účinnost, a vakcíny jsou život zachraňující. Aplikují na covid to, co se naučili - dodržování pokynů lékařské vědy a očkování cítí jako nezbytné pro veřejné zdraví.

I bez jakéhokoli povědomí o chapadlech iluminátů kolem celého zdravotnictví lidé, kteří kdysi věřili zprávám mainstreamových médií, nyní pochybují: Proč jsou jednoduché prostředky zakázány, přestože je někteří lékaři úspěšně používají k léčbě pacientů s kovidem? Proč jsme nuceni nosit masky, když podle některých odborníků brání normálním dýchacím funkcím, čímž snižují imunitu a zvyšují náchylnost k různým nemocem; a brání přístupu kyslíku do mozku, čímž poškozují mozkové buňky zejména u malých dětí, jejichž mozková kapacita se rychle vyvíjí? Proč by měl personál nemocnic uvádět úmrtí jako kovidová, i když jsou způsobena jinými příčinami? Pokud jsou vakcíny bezpečné, proč zdravotnický personál v mnoha zemích varuje před jejich nebezpečnými účinky?

Ilumináti mohou z internetu odstranit pravdivé informace o "pandemii", jen co je zjistí, ale nemohou zabránit jednotlivcům, kteří videa a články viděli, aby tyto informace šířili.

Lidé také vidí, že nařízená omezení vedla k nárůstu depresí, sebevražd, pití alkoholu, domácího násilí a dalších zločinů; podniky zkrachovaly, rodiny jsou finančně zoufalé a zavírání škol psychicky poškozuje studenty. Logicky se ptají: Jak to může být pro někoho z nás dobré?

Vzhledem k tomu, že odmítání očkování narůstá, vyvíjejí ilumináti nátlak na vedoucí představitele od komunitních po celostátní úroveň, aby vyzývali k očkování! Chraňte sebe i své blízké! V některých zemích byl jednotlivcům, kteří se nepodřídí, velmi ztížen život a většina mezinárodních cestovatelů musí předložit doklad o očkování jako povolení k opuštění své země nebo ke vstupu do jiné. Nejenže se tolerance k těmto podmínkám ztenčuje, ale lidé jsou unaveni životem ve strachu z toho, že "chytí kovid". V jedné zemi za druhou se shromažďují davy lidí bez masek, znovu se otevírají školy a také malé podniky, kterým se podařilo přežít.

Chápeme vaše obavy z očkování - jsou oprávněné!" - a i když je nemůžeme rozptýlit, dovolte nám je zmírnit. Tkáně měnící geny a naprogramované nanočipy, které spolupracují s technologií 5G, jsou v roztocích za účelem výroby rasy automatů, které lze ovládat na dálku. Z božské moci vědci z mimozemských speciálních jednotek snížili účinnost koronaviru a zabránili realizaci záměrů pachatelů, tedy smrti miliard lidí. Také vymazali programování a v maximální možné míře snížili životaschopnost tkání v roztocích. Přesto mnoho lidí s oslabenou imunitou zemřelo nebo pocítilo vážné nežádoucí účinky experimentu iluminátů s pozměňováním genů, které nazvali „vakcína“.

Pak je tu otázka částic přenášených vzduchem z očkovaných osob, které ovlivňují ty, kteří očkováni nebyli. Na tom něco pravdy je, ale ne v tak hrozivém rozsahu, jak si možná myslíte. Vzhledem ke snížené životaschopnosti částic je jejich životnost ve vzduchu extrémně krátká. V případech, kdy byly osoby zasaženy, částice zhoršily diagnostikované nebo nediagnostikované problémy, jako je hormonální nebo chemická nerovnováha, zkrat elektrických systémů, hypometabolismus, oběhové obtíže, nedostatky ve výživě nebo kombinace existujících stavů, které způsobily menší nebo větší nežádoucí reakce. Doporučujeme pít co nejvíce vody. Dobrá hydratace těla napomáhá odstraňování toxických látek a tím, že napomáhá hladkému proudění energetických systémů, odstraňuje blokády, v nichž se těmto látkám daří. Vždy platí, že sluneční světlo prospívá tělu, mysli i duchu.

Také jsme byli dotázáni, zda je pravdivé tvrzení některých zmatených "odborníků": Covid tu zůstane, protože virus bude neustále mutovat do různých variant. Mutování je jen další zastrašovací taktika a covid tu není proto, aby zůstal! Tato nemoc – určitý druh chřipky, stejně jako všechno ostatní, co v tomto vesmíru existuje, je energií a její existence závisí na energii, která je do ní neustále vkládána.

Ilumináti potřebují strach lidí z nákazy covidem, aby jim poskytl energii pro jejich vymyšlenou "pandemii", a strach polevuje. Potřebují myšlenky a pocity lidí spojené s nemocí, ale zájmy obyvatelstva se obrátily k obnovení zdání normálnosti. Potřebují, aby lidé měli vysokou hladinu stresu, který snižuje imunitu a činí tělo zranitelnějším vůči zdravotním poruchám. Protože si lidé berou zpět svou ukradenou svobodnou vůli, jejich hladina stresu klesá.

Kromě toho je energie kovidu spojená s temným záměrem zmanipulovat vir v nakažlivou nemoc, což je v nejnižším vibračním pásmu. Jak se vibrace na planetě stále zvyšují, přebijí vše v nízké vibraci, protože, jak bylo uvedeno výše, tyto dva extrémy nemohou koexistovat.

Všem, kteří mají pocit, že pro ukončení rozšířené globální situace nemohou nic udělat, říkáme: "Můžete!". V předchozích poselstvích jsme vás vyzývali, abyste svou energii nevěnovali ničemu, co souvisí s "pandemií", a činíme tak znovu. Proč jsme ale právě tomu věnovali velkou část své energie? Záměr má vlastní energetické proudy s příznivými či nepříznivými vazbami. Náš záměr nabídnutí pravdy a povznesení je benevolentní, a předání s bezpodmínečnou láskou k vám, našim drahým sestrám a bratrům, jeho pozitivní vliv zvyšuje.

Připomínáme vám další věci, o kterých jsme hovořili. Jednoduše tím, že JSTE čistou světelnou energií lásky zdroje Stvořitele, vyzařujete do světa nejmocnější sílu ve vesmíru. Každá vaše myšlenka a pocit je modlitbou a modlitby jsou mocné. Myslete a ciťte pozitivně a optimisticky ohledně toho, co vás čeká. Slova, vyřčená i napsaná, mají moc - mějte na paměti, abyste svá slova volili moudře.

Úsměv a smích, štědrost, vděčnost, soucit, empatie a každý malý projev ohleduplnosti posílají vibrace vzhůru. Vizualizace je také mocná - představte si davy lidí tančících při radostných oslavách a děti, které si šťastně hrají se zvířaty. Vizualizujte si Zemi ponořenou do zářivého zlatobílého světla. Představte si planetu s nedotčenými vodami, lesy, plodiny rostoucí na půdě, která je nyní pouští, květinová pole, kam až oko dohlédne, vzduch bez znečištění.

Vše výše zmíněné je láska v akci a LÁSKA je klíčem k mírovému světu, kde lidé žijí v harmonii mezi sebou i s přírodou. Drazí, láska začíná u sebe, milujte se, prosím, tak jako my milujeme vás!

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za to, že vytrvale pomáháte pozemské civilizaci projevit takový svět, jaký chtějí pro sebe i pro všechny budoucí generace. S bezpodmínečnou láskou vás podporujeme na každém kroku vaší cesty.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge