Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. května 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. května 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Rozvoj v duchovním a vědomém povědomí je proces sebepoznání, který ze zapomnění vašeho vlastního bytí, energie světla Stvořitele, odstraňuje jednu vrstvu za druhou. To bude pokračovat, dokud si neupamatujete své Počátky a nevrátíte se ke Zdroji Tvůrce.

To, co se děje ve vašem světě, je jiný druh procesu objevování. Kombinované světlo vysílané na Zemi od mocných civilizací a světlo, které generujete, odhalovalo jednu vrstvu temnoty za druhou. To bude pokračovat, dokud nebude každá vrstva zvládnuta a její energie nebude přeměněna na světlo.

Během sedmnácti let našich poselství jsme mnohokrát řekli, že jejich účelem je nabídnout osvícení, duchovní vedení a povzbuzení. V tomto okamžiku může být povzbuzení tím nejužitečnějším pro všechny, kteří jsou zoufalí z toho, že odhalování přináší jen málo důkazů o pokroku a žádné oficiální potvrzení.

Ubezpečujeme vás, že v zákulisí se hodně pokročilo k cíli, a chceme povzbudit všechny, kteří se cítí podobně, jako tito milí pracovníci světla: „Neplánuji se znovu reinkarnovat na této planetě nikdy !!“ "Jsem starý, unavený a moje trpělivost byla vyčerpána." "Slibuji, že vykonám svou službu, a až bude hotová, nemůžu se dočkat, až půjdu domů - a NIKDY se nevrátím!" "Jsem vyčerpaný ... chci, aby mi Matthew řekl, PROČ jsem si vybral inkarnaci na této mizerné planetě."

Jedná se o zapomnění, které je pouze dočasné. Nepamatujete si, ale když jste se dychtivě dobrovolně přihlásili na Zemi s pomocí civilizaci probudit se, věděli jste, že život ve světě třetí hustoty bude obtížný. Věděli jste také, že jste byli vybráni, zatímco mnoho, mnoho dalších nebylo, protože vaše mnohonásobné životní prožívání vám mohlo poskytnout duchovní sílu, moudrost a vytrvalost k překonání překážek, na které narazíte.

Nepamatujete si, že jste věděli, že se miliardy duší rozhodli dokončit karmické lekce třetí hustoty během vaší inkarnace na Zemi, a že to znamená rozsáhlé strádání a utrpení. Také jste věděli, jak radostné budou tyto duše po přechodu do duchovního života a po uvědomění si, že dosáhly vyváženého prožívání, které potřebovaly k vývoji. Také jste věděli, že postoupíte tím, že pomůžete členům vesmírných rodin na Zemi projevit lepší svět, jaký chtějí … a, drazí bratři a sestry, skutečně jste poskočili vpřed!

Řada z vás psala o „pocitu osamělosti“, protože přátelé a rodina zpochybňují důvěryhodnost toho, o čem víte, že je pravda. Další důvod, proč jste byli vybráni na pomoc pozemským národům, ačkoli tolik jiných dobrovolníků nebylo, je to, že víte, že nikdy nejste sami! Musíte si jen vzpomenout, že nesčetní průvodci a andělé jsou vždy s vámi, dychtiví pomáhat, a stejně tak i drazí žijící v duchovních světech. Jste známí, milovaní a vážení všemi světelnými bytostmi v tomto vesmíru a celé civilizace vyzařují světlo, které vám pomůže na vaší cestě.

Až na Zemi vyjde najevo pravda, lidé, kteří se v tuto chvíli vysmívají, budou mít své mysli široce otevřené. Zdržte se hlasitého: „Říkal jsem to!“ jakkoli lákavé by to mohlo být. Možná zjistíte, že známí, o kterých jste to nikdy netušili, mohou být spřízněné duše po celou dobu.

Nyní postupně vyšší vibrační úrovně odhalují vrstvy temnoty, a také mění buňky na bázi uhlíku na krystalické ve všech duších, které absorbují světlo, a obojí je radostný vývoj. Energetické změny však mohou způsobit znepokojující fyzické, emoční a duševní účinky, které více než rok přísných omezení zesílil - obyvatelstvo se potýká s „dvojitým stresem“. [Zpráva z 20. listopadu 2017 zmiňuje účinky a nabízí návrhy, jak je zmírnit.]

Chápeme vás všechny, drazí bratři a sestry, kteří se cítíte zoufalí! Žili jsme v civilizacích, kde zuřil boj mezi světlými a temnými silami, a zažili jsme bolest, neúspěchy, úzkost a hněv. Znalosti a vnitřní síla, které jsme v těchto životech získali, jsou důvodem, proč jsme byli vybráni, abychom pomohli ostatním civilizacím objevit jejich sílu změnit jejich životy a světy k lepšímu.

To, co jsme zažili, platí stejně i pro vás – my si jen tyto životy pamatujeme a vy ne. Na rozdíl od většiny lidí víte, že zdroj přísných omezení je velmi odlišný od velkých výhod ohlašovaných stále rostoucími vibracemi. V důsledku toho se cítí frustrovaní, úzkostní a skleslí, a když si uvědomí, že jim někdo lhal, bude obvyklou reakcí vztek a pocit viny.

Pro vaši pohodu a další posun společnosti je důležitá vytrvalost ve světle. Vaše světlo pomůže ztroskotaným duším nahradit negativní pocity optimismem a odhodláním transformovat jejich svět.

Zmiňme další důvod, proč jste byli vybráni, když mnoho dalších nebylo: Víte, kdo jste. Víte, že jste mnohem víc než jen osoba s nápady, přesvědčeními, zkušenostmi, osobností, dovednostmi, nadáním, touhami a úspěchy. Bez ohledu na to, jak koho označujete, myslete na sebe a na ostatní multidimenzionální nesmrtelné duše, nedotknutelné a nezávislé, a přesto neoddělitelně propojené se všemi ostatními životy v celém vesmíru. Každý život je láskyplnou světelnou esencí Zdroje Stvořitele, nejmocnější existující síly.

1. května se konal Globální den lásky, sponzorovaný Nadací lásky. Před 21 lety byla založena nadace za účelem oslav rozmanitosti lidstva prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a kultury pro inspiraci lidí na celém světě k bezpodmínečné lásce. „Přísadou“ každé duše na Zemi je Stvořitelova bezpodmínečná láska a není žádná hodnotnější mise, než inspirovat lidi k tomu, aby byli tím, kým jsou.

"Moji rodiče, kteří jsou laskaví a velkorysí, věří, že lidé, kteří nesdílejí fundamentalistické náboženské víry, jsou odsouzeni k věčnému peklu. Nechci je rozrušit, takže jim neříkám, že tomu již nevěřím, ale cítím se vinen svým podvodem. Hlavně se bojím, co se s nimi stane, když provedou přechod. Jak je mohu přesvědčit, aby změnili svůj úsudek? “ Naše odpověď této drahé duši platí pro každého, kdo má podobné obavy o rodinu nebo přátele.

Nejprve řekněme, že energie viny a strachu tlumí vaše světlo. Když budete milovat své rodiče, aniž byste jim připisovali tyto pocity, zvedne vám to náladu a zvýšení vibrací, které vysíláte, prospěje také jim. Není vaší odpovědností ani vaše právem změnit to, v co věří. Každý má božské právo směřovat k osvícení svým vlastním tempem, a pokud si milované osoby zvolily tempo pomalejší než vaše, prosím, respektujte jejich rozhodnutí.

Pokud jde o přechod vašich rodičů, jako všichni ostatní na Zemi provedou bleskurychlý přesun do části Nirvany, která odpovídá jejich celoživotní registraci energie. Vyrovnání, které je v souladu s univerzálním zákonem fyziky, má co do činění s tím, zda žijeme zbožně nebo ne, a jak úzce se svobodná vůle řídí nebo se odchyluje od duševních kontraktů.

Laskavá srdce a velkorysá povaha vašich rodičů jsou skutečně zbožná a vy nevíte, co si vybrali ve svých smlouvách. Možná, že rigidní víra je stabilizující vírou po celoživotních bojích o pochopení toho, co bylo zažito. Smlouvy možná vyžadují sdílené přesvědčení, aby se vyrovnaly životy, kdy je opoziční náboženští vůdci poslali do bitvy. Nebo se v rodinné dohodě před narozením vaši rodiče shodli, že věří, protože to dělají, jako prostředek, který vás motivuje k duchovnímu a vědomému růstu.

O vstupu do Nirvany se dá říci více. Unikátní frekvence každé duše dává vědět, že se její příchod blíží, a každá je osobně přivítána blízkými jménem. Osoby, jejichž éterická těla nebo psychiky jsou vážně oslabeny, jsou neustále ošetřovány lékařskými asistenty, a zatímco nabývají plnou sílu a zdraví, dochází k uvědomění si této a další reality, které jsou „posmrtným životem“. Aby se usnadnil začátek života ducha lidem, kteří takovou pozornost nepotřebují, bude se Nirvana zdát tím, o čem věří, že přijde po „smrti“.

Například jednotlivci, kteří očekávají temnou prázdnotu, vstoupí do tiché nicoty. Pokud lidé věří, že se probudí v nekonečném poli voňavých květin, budou to mít. Lidé, kteří věří, že „mrtví“, dorazí k nádherné bráně, kde sv. Petr drží seznam jmen, uvidí ho tam. Kdokoli věří, že nebe je naplněno okřídlenými anděly, kteří hrají na harfy, bude uprostřed nich.

Cokoli každý člověk očekává, je holograficky reprodukováno, ale jelikož jde o tak říkajíc „divadelní představení“, nemůže to trvat dlouho. V Nirvaně může zvítězit pouze pravda a láska - jsou to jejich vysoké vibrace, které udržují stabilitu a flexibilitu všech částí říše.

Člověku, který byl pohlcen nicotou, kterou očekával, může být odhalena skutečnost onoho světa takto: V dálce se objeví rozptýlené světlo, které se stává jasnějším, jak se pomalu pohybuje směrem k němu. V něm vidí někoho, koho miloval a v jeho mysli byl dávno mrtvý - svou starou babičku, která zemřela před dvaceti lety. Vypadá jako usměvavá, bělovlasá vrásčitá dáma, kterou znal, vezme ho za ruku a jemně ho vtáhne do světla. Během několika dní ve vašem pojetí času mu ukazuje krásu a rozmanitost říše, postupně se mění v živou mladou ženu. Starší lidé se stávají mladšími, dokud nedosáhnou toho, co považují za „hlavní“ roky kolem třicátých let, a děti stárnou, dokud nedosáhnou této fáze.

Shledání s nově příchozími osobami jsou vždy radostná, ale přizpůsobení se Nirváně se liší podle přesvědčení lidí o „posmrtném životě“. „Lidé, kteří si rychle upamatují další životy, jsou nadšení z návratu. Jiní váhají, zda žít ve světě, který se liší od světa, do kterého vstoupili, ale jak vidí podivuhodné nabídky říše, stávají se aktivními obyvateli. Jednotlivci, kteří lpí na svých představách o věčném životě v nebi nebo v pekle, se rozhodnou spát, namísto aby přijali něco, čemu nevěří; jsou láskyplně opečováváni, dokud se nebudou chtít probudit a učit se o duchovním světě Země.

Drahé duši, která psala o svých rodičích, jakýkoli posmrtný život očekávají, bude takový na začátku. Časem každý přijme realitu života v duchu a stejně jako všichni ostatní obyvatelé naplánuje svou další inkarnaci s vědomím kumulativních zkušeností za několik životů.

Milovaná rodina, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru si vás ctí za to, že pomáháte lidem Země projevovat na planetě skutečné nebe.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge