Home > > Matthew Ward - 2. července, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. července, 2014S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

To, co se zdá „ horší a horší “, je mnoho generací konfliktních ideologií na bodu varu. Každá je ovlivňována pozitivně nebo negativně stále se zvyšujícím světlem. Všechno, co se děje uvnitř jedinců a určuje jejich reakce na události, je přirozeným důsledkem zvýšených vibrací. Když světlo stále proudí a pracovníci světla ho vytvářejí stále více, postupně ukáží odvahu i „tiché vody“.

Váš svět je zaplaven informacemi, ale většina obyvatel nemá vůbec žádnou představu o dohodách před narozením, smlouvách duše, temných a světelných silách, účelu karmy, inkarnacích, či významu rovnováhy. Nevědí, že jejich předci jsou z jiných civilizací, od ET dostávají masivní pomoc, divoké bouře, zemětřesení a sopečné erupce jsou způsoby, jak se země zbavuje negativity. Neví, že je Země na vzestupném kurzu déle než sedm desetiletí a rychlost a rozsah planetárních změn jsou v tomto vesmíru bezprecedentní. Nevědí nic o Zlatém věku Země.

Neočekáváme, že si vzpomenete na všechno, co jsme řekli za 10 let zpráv, ale jste majáky povzbuzení, nadšení a důvěry ve vaši budoucnost světa. Věda a duch jsou jedno a totéž - energie láskyplného světla Stvořitele, ze které je stvořeno vše v tomto vesmíru - a všechny principy jsou základem následujících principů:
LÁSKA, která je stejná energie jako světlo a podstata všech duší, je nejsilnější silou ve vesmíru. Láska/světlo je klíčem k vyřešení všech konfliktů a míru uvnitř! [ 2. června 2014 ]

Láska začíná vlastním já, milující já je přirozené jako dýchání. Láska je nakažlivá, neomezená, všudypřítomná, mění bezútěšnost do plnosti ducha, nemoci do zdraví, nedostatku prosperity. Absence lásky jsou strasti vašeho světa. Jednoduše ciťte lásku, abyste mohli tuto energii vysílat - bude hledat svou cestu k prázdnotě. [ výňatek z poselství boha, 4. července 2013 ]
Představujte si Zemi ve zlatobílém světle, aby tento obraz a vaše touha po laskavých změnách vyrazily do vesmíru a vrátily se s dodatečným světlem. [ 5. ledna 2014 ]
Díky vesmírnému zákonu přitažlivosti pomáhají nízké vibrace negativních pocitů a myšlenek pokračovat v tom, co chcete ukončit. [ 2. června 2014 ]
Duše za zoufalých okolností zažívají to, co si zvolili pro dokončení karmických lekcí třetí hustoty, a vyvíjejí se duchovně a vědomě a vaše společnost se může sjednotit, aby pozvedla životy těch, kteří trpí. Vaše vytrvalost ve světle podtrhuje pohyb k této cestě, a světlo vyzařované na Zemi z jiných civilizací napomáhá vašim snahám změnit váš svět. [ 2. dubna 2014 ]
Poznejte svého boha a prožijte své světlo! Vědět, že láska-světlo je nejmocnější energie ve vesmíru, je „součástí“ duší a základem, na kterém jsou uzavírány smlouvy o duši, je součástí duchovní jasnosti a rozšiřování této jasnosti je účelem všech fyzických životů každé duše. Rychlost, kterou je vědomí k dispozici a rozsah osvícení, který je v této době nabízen vaší civilizaci, je v tomto vesmíru jedinečný. [ 11. června 2011 ]

Milovaná rodina tím, že žijete v souladu s těmito zásadami, těmito vesmírnými zákony, projevujete to, co chcete ve svém životě. Duchovně a vědomě se vyvíjíte, a zrychlujete tempo vaší společnosti při vytváření velkoleposti Zlatého věku Země.

Vše, co se děje ve vašem světě, je v reakci na stále se zvyšující vibrace a spolu se zřejmým pokrokem vidíte zbytky toho, co přirozeně následuje odchod temnoty. Bez tohoto záporného negativu už jednotlivci nekonají pod temným vlivem, nýbrž v souladu s hluboce zakořeněným náboženským, politickým nebo filozofickým přesvědčením a občas z mentálního fungování, které je zintenzívněno převažujícími vibracemi. [ 2. června 2014 ]

Nejednotnost nad nejzávažnějšími problémy, které ovlivňují vaši společnost, bude pokračovat, dokud se světlo nestane tak silné, že extrémní postoje již nedokáží odradit konstruktivní kroky směrem k mírovému řešení. Probíhají racionální diskuse „zdravý rozum“, se nakonec objeví i v patových situacích. [ 3. února 2014 ] Miliony podnikají odvážné kroky a přináší pozitivní změny z malých komunit do mezinárodních hnutí. Nemyslete si, že důležití jsou pouze ti ve vedoucích pozicích - každá duše je nezbytná a vyzařováním vlastního světla každý z vás přispívá k transformaci vašeho světa. [ 27. ledna 2008 ]

Úsvit nové éry v jakékoli civilizaci je nepostřehnutelný i pro to málo lidí, kteří o tom mohou vědět. Civilizace je však zodpovědná za projevení nové éry skrze energii soustředěných myšlenek a pocitů. Pozitivní součástí převažujících vibrací je rostoucí povědomí o tom, že přichází něco velkého významu. Před rokem nebyla ve většině myslí ani myšlenka, že zmatek je snad nezbytnou předehrou k lepšímu světu pro všechny. Nyní se probouzí duše, a miliony reagují na tento efekt vibračních úrovní. V rámci kolektivních myšlenek a pocitů uvidíte více a více důkazů v lineárním čase Zlatého věku.

Protože ve všech situacích zkorumpovaných a špatných vůdců a exilu existují zastánci a odpůrci, energetický proud nemůže pokračovat v přímých liniích. Přeletuje ze strany na stranu, jak ta která strana nabírá sílu. Když energie světlem naplněných duší dosáhne nezastavitelného momentu směrem k mírovému, laskavému a spravedlivému světu s hojností pro všechny, ustane to.

Nízké vibrace maskulinní energie, která ovládala váš svět, ovlivnily po tisíciletí muže, aby se cítili nadřazeni ženám a ovlivňovali ženy, aby přijaly svou nižší pozici. Když vzestup ženské energie začala ředit maskulinní, dlouhodobá genderová nerovnováha přešla do popředí a postoje k jednotlivým rolím se začaly měnit. Ženy získaly vysokoškolské vzdělání, vstoupily do politiky a dalších oborů dříve vyhrazených mužům, byly povýšeny na vedoucí pozice, stali se podnikateli a úspěšně zvládly rodičovství a práci. Muži se mnohem více zapojili do péče o děti dětí a někteří se stali otci v domácnosti. Stále existují nerovnosti, mnohem méně žen než mužů ovlivňují korporátní a politická rozhodnutí, platové a mzdové stupnice, vedení církve a předpisy o kontrole porodnosti. Jak dostatek světla dosáhne diskriminačních oblastí, budou uvedeny do rovnováhy.

V kulturách, kde jsou ženy považovány za majetek, kde je odepření práv mnohem přísnější a hluboce zakořeněné, dochází ke změnám mnohem pomaleji. Akce, které jsou přisuzovány islámu, nejsou původní principy této víry. Radikální prvky však náboženství zkreslují, aby ospravedlňovaly osobní přesvědčení a činy. Extremismus v náboženstvích zmizí, jak se světlo stále zesiluje. Znásilnění je brutální akt slabých mužů, kteří si musí dokázat, že mají kontrolu. Vyzařování světla kolem vašeho světa urychlí otevření mysli a srdcí tak, aby mohlo skončit kruté, nespravedlivé zacházení se ženami a dívkami.

Každé dítě je postiženo jedinečně, i když jsou smutné výsledky znevýhodnění podobné. Moudrá a starostlivá společnost sdružuje své zdroje, aby svým dětem poskytovala péči a přípravu, kterou potřebují, aby se stali odpovědnými dospělými.

Komplexní plán na základě diskuzí rodičů a učitelů může zahrnovat například: doučování, zařízení péče o děti, práci na částečný úvazek pro starší studenty, výuku, která není k dispozici ve školách, individuální a skupinovou práci, poradenství, fyzické zkoušky, lékařskou péči, prostory pro rodinné oslavy, rekreační zařízení, veterinární péči, přepravu, vstupenky na speciální akce, výlety do muzeí a galerií, poskytování potravin a oděvů, aktivity vzájemné pomoci, výstavbu a opravy, údržbu vozidel, finanční dary.

Ředitelé předkládají konečný plán starostovi, městské radě, občanským sdružením, sportovním skupinám, kostelům, knihovnám, majitelům obchodů, restauracím, bankéřům, umělcům a hudebníkům, technikům, mechanikům, policii, specialistům na komunikaci, advokátům, poskytovatelům zdravotní péče - organizacím a jednotlivcům, kteří mohou pomoci. Neexistuje žádný limit v tom, co může komunita udělat pro své děti.

Podobné druhy koordinovaných akcí dosahují potěšujících úspěchů v mnoha lokalitách a světlo vysílané lidmi, kteří dávají, a příjemci, jsou nezměrné.

Vaše kolektivní příspěvky dají dětem příležitost k tomu, aby dosáhly svého potenciálu a staly se odpovědnými dospělými zítřka.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |