Home > > Matthew Ward - 26. srpna 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 26. srpna 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.
Věděli jste, když jste chtěli být dobrovolníkem a pomáhat lidem Země se probudit, že nebudete imunní vůči fyzickým, duševním nebo emocionálním podmínkám, kterými jsou hustá těla zranitelná a že nebudete osvobozeni od utrpení, která jsou běžná ve třetí hustotě světa. Z mnoha, mnoha duší, které se dobrovolně přihlásily, byli vybráni pouze ti nejsilnější - jste mezi nimi, protože vaše bohatá vnitřní síla vám pomáhá překonávat překážky.

Ze zkušenosti víme, že je mnohem snazší vybrat si takové poslání, než zvládnout jeho výzvy, když je zapomenuto vše, co je známo na úrovni duše. Nicméně, spolu s výhodou pokročilého vědomého a duchovního vědomí, máte informace, které většina lidí nemá. Nízká energie může být jedním z projevů těl, které se přizpůsobují zvyšujícím se vibračním hladinám a u těl naplněných světlem přeměny buněk z uhlíku na krystalické. Vedlejší účinky procesu přizpůsobení mohou být zmírněny. [ 4. července 2013 a 12. srpna 2014 www.matthewbooks.com. Pokud se cítíte v depresi 26. dubna 2010 a 19. července 2015 ]

Také víte, že ztráta odvahy - možná proto, že pokrok přichází pomaleji, než jste předpokládali - vydává nízké vibrace, které nejen snižují úroveň energie, ale vesmírný zákon přitažlivosti reaguje na tyto pocity tím, že poskytuje více okolností, které je evokují. Světlo vyzařované z mocných civilizací na dálku a stále více vyzařované na planetě ruší vliv iluminátů a jejich přisluhovačů ve vládách a hospodářských, korporátních a vojenských sektorech. Klamná studená válka s Ruskem, kterou si vymysleli, nedosáhne svého cíle, kterým je zahájení WWIII. Islámský stát, který financuje a podporuje, ztrácí sílu. Vyhýbáte se jejich GMO potravinám a zemědělským chemikáliím a nebezpečí jejich léků na předpis se stává všeobecně známým. Šíření obnovitelných zdrojů energie snižuje jejich zisk z fosilních paliv, a ačkoli prezident USA odstoupil od Pařížské dohody, mnoho států se připojuje k ostatním v úsilí o snížení „uhlíkových stop“. Írán nebude vyrábět jaderné zbraně a pokud kterákoli země vypustí rakety s nukleárními hlavicemi, vesmírná rodina zabrání detonaci.

Ve srovnání se stavem vašeho světa jen před několika lety, to jsou velké milníky! A v dalších oblastech, jako jsou práva zvířat, existují povzbudivé pokroky, větší využívání přírodních prostředků, inovativní komunitní programy a obnova zničených okresů, a obnovený důraz na umění, které živí duši. Mnohem více musí být dosaženo a bude. Jak se místní hnutí šíří a další vznikají, mohou se všichni lidé cítit povzbuzeni k budoucnosti zlatého věku Země v plném květu.

S největší pravděpodobností nezůstanete na planetě až do její kompletní obnovy do její původní krásy a zdraví, když si pouhou myšlenkou budou lidé cestovat po celém vesmíru, projevovat, co chtějí a žít stovky let v dokonalém těle. Budete mít stejné zkušenosti v jiných světech a budete vědět, že jste pomohli civilizaci Země její zlatý věk vytvořit. A když bude opět rájem, budete se moci rozhodnout pro mnoho radostných let v tomto světě míru, lásky a života v souladu s přírodou.

Během období silného energetického nárůstu zatmění roste světlo v mnoha lidech. Růst také zvětšil negativní rysy - výbuchy násilí, intenzivnější spory v týdnech před zatměním. Nové šíření světla učiní tyto druhy činností a postojů stále méně a méně početnými a účinnými.

Když pozorujete, co někdo říká nebo dělá, vaše reakce - dohoda, nesouhlas, soucit, hněv, radost, smutek, cokoli může být - odráží váš obraz toho, kdo jste. Máte tendenci odsouvat méně obdivuhodné aspekty sebe do stínů mysli. Rozjímání o tom, jak úzce jsou vaše myšlenky a činy sladěny s vaším vlastním obrazem, může rozšířit vědomí a povzbudit uspokojující pocit bytí věrného duši.
Introspekce může zahrnovat: Nemůže být jiná perspektiva lepší? Jsem citlivý na pocity druhých, protože chci, aby byly moje? Nechávám se ovlivňovat cizími názory? Posuzuji ostatní, i když nemohu znát jejich smlouvy o duši? Jsem vděčný za dobro v mém životě nebo ho beru jako samozřejmost? Odpustil jsem sobě i ostatním, nebo se držím lítosti a zášti? Nechávám se rozhodit banalitami? Věřím své intuici nebo stále hledám odpovědi v externích zdrojích?

Stále více lidí se probouzí a na celém světě se ozývají výzvy k „míru, lásce a rovným právům pro všechny“. To je světlo v akci, a všichni kolem světla pracovali v předvoji.

Každá duše má možnost přijmout světlo, nebo ne. Jednotlivci, kteří se rozhodnou, že tak neučiní, uvidí své bláznovství během revize života v Nirváně a posílí své odhodlání „vidět světlo“ v jiných inkarnacích.

Duše si vybírají karmické lekce, aby dosáhly vyváženého prožívání, které potřebují k vědomému a duchovnímu růstu, nebo rozvoji. Dokončení výuky je růst, vývoj a to je cílem každé duše v každém životě.

Země, stejně jako zbytek vesmíru, je hologram, a cyklus reinkarnace pokračuje, dokud se duše nezačne reintegrovat s Nejvyšším Bytím tohoto vesmíru, a pak se Stvořitelem, což je původ všeho, co existuje ve vesmíru.

Někteří příjemci přenášených zpráv se nevědomky se spojují se základními entitami, které se ozačují za dobře známé, respektované světelné bytosti, některé zprávy jsou od temných jedinců na planetě. Informace z těchto pramenů mohou obsahovat zrno nebo dvě pravdy, která rezonuje s čtenáři, a poté jsou uvězněni ve falešné děsivé části. Strach je přesně to, co temní původci zamýšlejí - živí se nízkými vibracemi strachu, bez toho nemohou přežít! Jejich předpovědi katastrof mají stejný postranní účel. Také tyto druhy předpovědí rozesílají lidé v dobrém úmyslu. Věřte své intuici, poselství vědomí od duše, kde je známa veškerá pravda.

Záměrem NESARA je finanční spravedlnost na celém světě. Ta by nebyla dosažena odpuštěním dluhů z nezodpovědného života a zároveň ignorancí lidí, kteří dluží nic, protože nemají nic. Ekonomická reforma ukončí mezinárodní síť temných klamů a kontroly, která po staletí obohacuje nejbohatší a posílá masy do zbídačení.

Jedním z cílů tohoto ustanovení je proto vymýcení nerovnováhy úvěrů poskytnutých zemím Mezinárodním měnovým fondem - pobočkou iluminátů. Když národní představitelé obdrželi peníze výměnou za kontrolu přírodních zdrojů země, dluh šel lidem. Úhrada půjček a úroků půjde přímo do budování nebo modernizace infrastruktur těchto zemí a dalších oblastí v souladu s hlasem občanů. Tento komplexní závazek bude pod dohledem zkušených manažerů vybraných a odpovědných radě mezinárodně uznávaných osob. Úvěry, které byly splaceny v plné výši, budou vráceny vládám, které tyto finanční prostředky využijí ve prospěch lidí, fiskální stability těchto zemí a růstu prosperity.

Odpuštění dluhu na individuálním základě bude přínosem pro osoby, které platí lichvářské úrokové sazby a zatěžující daně. Tato část rezervy sníží zůstatky hypoték a úvěrů o výši úroků a daní z příjmů placených v průběhu let. Kombinace plateb eliminuje dluhovou zátěž mnoha, a pokud převýší dluhy, jednotlivcům bude poskytnuta částka nadbytku. Finanční pomoc bude poskytována osobám žijícím v nájemních rezidencích nebo bezdomovcům a osobám, které mají studentské půjčky - ty budou také vypočítávány na individuálním základě. Pokud lidé, kteří se kvalifikují pro popsané náhrady nebo pomoc, již nežijí, bude tato částka rozdělena jejich rodinám nebo v souladu s jejich vůlí.

Bylo nám řečeno, že tento mamutí podnik začne co nejrychleji po nabytí finančních fondů, nelegálně a nemorálně nashromážděné obrovské sumy, kterou zatím stále drží. Vzhledem k tomu, že toto úsilí je globálního rozsahu, buďte trpěliví. V mezidobí použijte vesmírný zákon přitažlivosti. Sílu pozitivních myšlenek a pocitů nepřeženete!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |