Home > > Montague Keen - 12. zárí, 2016

Montague Keen - 12. zárí, 2016

Je výrocí 11. zárí; je to den, kdy byl spáchán na nevinných lidech jeden z nejvetších zlocinu století. Krev tech lidí byla toho dne obetována, aby Kabala mohla pokrocit ve svých plánech ohledne vašeho sveta. Tento jeden skutek by vám mel otevrít oci, abyste videli, jak o vás Kabala smýšlí, o vás - pouhých lidech. Jak jsou pripraveni jít jakkoli daleko, aby vás odstranili ze Zeme, kterou chtejí shrábnout pro sebe. Toho dne se zmenil život na Zemi každému; nejenom pro Ameriku bylo 11. zárí používáno jako omluva pro rozpoutávání válek ve všech zemích Východu, které mely ropu, již chtela Kabala. Na Zemi je dnes velmi málo lidí, kterí verí oficiální verzi té události. Pravdu nelze skrýt. Americany ceká budoucnost v táborech FEMA, které pro ne pripravila jejich vláda. Naženou je tam „pro jejich bezpecnost“. To vše se otevrene pripravuje. Proc se neptáte: proc se pro nás pripravují tábory FEMA?

Kabala nepotrebuje pred vámi skrývat nic, protože VY SE NIKDY NA NIC NEPTÁTE. Kabala potrebuje vaše utrpení, vás strach a vaši smrt, aby mohla i nadále žít ve Vašem svete. Proc vám to trvá tak dlouho, že to stále nevidíte? Když si Kabala pripomíná 11. zárí, projevuje radost, protože vidí, co všechno v dusledku toho dosáhla. Kolik takových událostí se musí stát, abyste odmítli podporovat ty, kdo chtejí znicit váš svet?

Ti z vás, kdo jste si plne vedomi toho, co se stalo, dlužíte vašim bližním, abyste jim pomohli otevrít oci, aby videli, co vše bylo podniknuto s cílem je znicit. Všechny informace máte na dosah konecku prstu. Pátrání nebylo nikdy snadnejší. Vlády jsou zde pouze proto, aby sloužily Kabale. Nejsou zde, aby sloužily lidstvu. Neverte jim. Místo slov se dívejte na jejich ciny, protože ty odhalují pravdu, kterou slova skryjí. Kabala ztrácí moc. Slíbí vám všechno, ve snaze zabránit vám, abyste videli pravdu o tom, kým a cím je.

Probouzení nabírá na síle. Jeho energie se šírí daleko na všechny strany. Vyhráváte bitvu o duše a mysle lidí. Banky kolabují a zpusobují ješte víc utrpení. Byly zcela zkorumpované, byly prícinou zbytecného utrpení a tím plnily svou roli. Existují jisté plány. Rychle se prizpusobíte novému zpusobu života na Zemi - bez zkorumpovaných bank, rídících váš život. Po dobu 2000 let lidstvo znalo jenom korupci a kontrolu, at již prostrednictvím náboženství anebo vlád. Život na Zemi se stal velmi nárocným pro žití, místo aby byl takovou zkušeností, jakou býval v minulosti. V podstate nic, co vás naucilo náboženství, není pravda, vše je založeno na lžích. Strach, který vytvorila náboženství, odstranil potrebu vás hlídat, protože fungoval perfektne. Strach je nejvetší a nejefektivnejší zbraní, kterou proti vám používaly náboženství i vlády. Odstrante ze svého života strach a stanete se svobodnou duší. Velmi to doporucujeme. Na této strane života strach neexistuje, protože my nemáme náboženství ani vlády; to vše stvoril clovek.

Nikdy v dejinách vašeho sveta nebylo lidstvo více ohroženo vyhynutím. Nemužete si dovolit pokracovat v zavírání ocí pred tím, co je systematicky deláno pro vyhubení lidské rasy. Propaganda, produkovaná vašimi vládami s cílem ukolébat vás do falešného pocitu bezpecí nesmí být prijímána jako pravda. To vše pochází od tech, kdo ovládají váš svet z pozadí. Oni mají ve vládách své loutky, které zajistí, že jejich plány budou prijaty a protlaceny. Ty loutky mnohokrát videly, co se stalo tem, kdo se postavili proti skrytým vládcum. Vše, co potrebují, je Pearl Harbour anebo 11. zárí - zas a znovu, aby svetu vnutily svou agendu, a spící masy tomu pokaždé uverí.

Probuzení pozvedají svuj hlas. Vyslovují se proti HOLOKAUSTU, který je pro vás pripraven. Prostudujte si Agendu 21 a Agendu 30, a nebudete pochybovat o tom, co vaši vládci pro lidstvo naplánovali. Melo by vám to otevrít oci, abyste videli, že se nacházíte ve stavu snení. Na ochranu vás a vašich blízkých je zapotrebí akce. K tomu holokaustu nemuže dojít bez vaší pomoci a spolupráce.

Spoléhejte se na své vlastní šetrení. Mluvte s temi, kdo hledají pravdu. Všechna náboženství a vlády jsou soucástí systému kontroly, takže jim nelze verit. David Icke a další jako on, zasvetili své životy hledání pravdy a sdílení jí s vámi. 99% lidstva se musí spojit a podporit pravdu a spravedlnost, aby se lidstvo osvobodilo z okovu sil zla, které se zuby nehty snaží o kontrolu. Mužete si vzít svobodu, protože Kabala je ted nejslabší. Ptejte se, proc tolik vašich tzv. vládcu slíbilo poslušnost jednomu cizímu státu, který se infiltroval do všech spolecenských oblastí vašeho sveta. Je cas prijmout fakta, prátelé. Nic není, jak se zdá. Pro zmenu soucasného stavu je zapotrebí akce a odstranit prohnilost. Vezmete si svuj svet zpátky pro lidstvo. Vytvorte svet, v nemž bude lidský život respektován. Prestanou války a bude nastolen mír.

Má drahá, tvé bríme je stále težší a odpovednost je príliš velká. Tvuj zápas o ukoncení tvého díla si vybírá svou dan. V techto težkých casech jsme s tebou na každém kroku cesty.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |