Home > > Montague Keen - 4. zárí, 2016

Montague Keen - 4. zárí, 2016

Nedávný pokus o rozpoutání tretí svetové války zmarila Angela Merkelová, která našla odvahu postavit se na stranu nemeckého národa a odmítla dovolit, aby se stal obetí invaze pod falešnou vlajkou. Za svoji odvahu si zaslouží ochranu a úctu, protože se odvážila ríct Kabale NE. Vy všichni jste jí zavázáni. Kabala vždy postupuje podle jednoho vzorce: první a druhá svetová válka byly zahájeny v Nemecku a podle této predlohy tam chteli zacít i tretí svetovou válku a pak z toho obvinit Rusko. Nemají rádi, když jim nekdo zmarí plány a budou se mstít. Pozorne sledujte, co se ted stane. Museli pozmenit plány na znicení Evropy.

Upozornoval jsem již dríve na to, že se jedná o soustredené úsilí znicit bílou rasu. Je to bílý clovek, který se protiví Kabale a vidí ji, jaká opravdu je. Bílý muž je trnem v oku Kabaly a brání jí prevzít plnou kontrolu nad Zemí.

Léky a také chemtrails, geneticky modifikované potraviny a fluorid ve vode jsou pouze príklady toho, co všechno bylo použito, aby dosáhli svého. Proto chce Kabala zahájit válku v Evrope. Žije tam nejstarší rasa, která v sobe udržuje vzpomínky na to, jaké to bylo predtím, než zkažená Kabala prišla na Zemi a zmenila lidskou DNA, aby sama mohla prevzít kontrolu. Prestože to po mnoho let fungovalo, clovek se ted probouzí, takže príslušníci Kabaly jsou vydešeni z toho, že se lidstvo spojí a vzbourí se proti nim. Ostatne, oni tvorí 1% obyvatelstva, vy 99%. Kabala již nemá cas dotáhnout svuj plán na úplné prevzetí do konce. Spechají a tehdy jsou nejnebezpecnejší. Vyzývám vás, NEBOJUJTE JEJICH VÁLKY. Když zabíjíte vaše bližní, podepisujete si svuj rozsudek smrti. Opravdu se chcete stát jejich lidskou obetí?

Podívejte se za propagandu a hledejte pravdu. Ohromí vás to. Je to pro vás velká príležitost osvobodit se z okovu Kabaly, od jejich bank a zkorumpovaných vlád. Reknu vám, že mesíc zárí bude plný událostí a bude z mnoha duvodu významný. Vše, co bylo pred vámi skryto, je odhalováno. Uvedomujete si, že vše, co jste se naucili, byla prekrouceno a neodpovídá pravde. Obelhalo vás pár jedincu, kterí ukradli vaši dávnou moudrost a znalosti a použili to proti vám. Od té doby žili z vašeho utrpení. Oni nepatrí na Zemi a nebude jim dovoleno, aby ji zabrali pro sebe.

Chci vám znovu pripomenout: IRSKO JE KLÍCEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Bohužel, irská vláda je zcela ovládána Kabalou. Vše, co musí irský lid udelat, je otevrít oci svým pravým dejinám a vše bude odhaleno. Pak bude lidstvo osvobozeno. Proto Vatikán plne prevzal kontrolu nad Irskem a nad jeho lidem. Bojí se, že se irský lid jednou doví o Irsku pravdu. To, co delal Vatikán v Irsku, byl zlocin proti lidskosti. Irský lid se potrebuje spojit se svou dávnou minulostí. To otevre budoucnost, o které si ted mužete jenom nechat zdát. Tak seberte odvahu a krácejte vpred do budoucnosti, bez záteže omezujícího náboženství a kontroly Kabaly. Náboženství bylo (a stále je) používáno k tomu, aby vás odpojilo od Boha lásky, od vašeho Stvoritele. Zajistili si, že jste se stali závislými na prostredníkovi, který predstíral, že se vaším jménem obrací k Bohu. Ale k jakému Bohu se obracel? Vatikán se zodpovídá pouze Luciferovi. To je to, co chcete?

Odvratte se od lží, které vám byly podstrceny, aby vás mohli ovládat. Nemužete si dovolit ztrácet cas, protože Kabala spechá, aby shrábla vše, co muže - dríve než se vás probudí víc. Jejich banky brzy padnou, protože nemají zlato, aby ním podložili peníze, které tisknou. Byli si tak jisti, že mají vše zaruceno, že nikdy nevzali v úvahu, že by to mohlo selhat. Nekteré vlády doporucují, abyste si udelali zásoby potravin a vody na 21 dní pro prípad nepredvídaných okolností. Pro život bez bank bude treba výrazne zmenit zpusob života, takže budte pripraveni. Ti z vás, kdo jste v této dobe na Zemi, abyste pomohli Zmene, víte, co se po vás žádá. My, na této strane života, jsme si plne vedomi, že ti, kdo mají hrát duležitou roli v Prechodu, jsou chyceni Kabalou, uvezneni pod záminkou falešných obvinení, aby jim bylo znemožneno splnit své poslání. Nenecháme vás na holickách. Ti lidé potrebují vaši lásku a modlitby, aby se ukázala pravda a oni mohli dokoncit svou práci pri osvobození lidstva.

Využijte každou príležitost, abyste si poslechli DAVIDa ICKEa. Vysvetlí vám vše, proti cemu stojíte a rekne vám, ceho je zapotrebí, abyste se zbavili okov. Je to pozoruhodný muž, který vám otevre oci a odhalí mnoho z toho, ceho jste si nebyli vedomi. Je cas se probudit a vzít si zpátky, co vám bylo ukradeno.

Máte lidské zdroje a inteligenci, abyste vaše utiskovatele zbavili veškeré vlády nad vaším svetem. Bez vaší podpory jsou bezcenní, nanicovatí a vydešeni. Není jich dost na to, aby dosáhli svých cílu. Takže se vás ptám: Kdo má karty v rukou? Použijí hodne strachu, aby si nad vámi udrželi kontrolu. Nedovolte, aby vám strach vstoupil do života. Strach je zbraní, kterou Kabala vždy používala, aby vás mela pod kontrolou.

Víte, kým jste a odmítnete se poddat. Stante se bytostmi svetla, kterými skutecne jste a pak se vás nemohou dotknout. Kabala se vás bude bát, když vás nebude moc ovládat. Pak si uvedomíte, že jsou v menšine, což jsou. Pak vás budou žádat o milost. Bud jim umožníte, aby opustili Zemi, anebo se budou muset podrídit vašim zákonum. Nesnižujte se k tomu, abyste se mstili, protože presne to by udelali oni. Nesnižujte se na jejich úroven. Vy jste bytosti svetla a jako takové s nimi budete jednat.

Jsou to zajímavé casy, takže budte pripraveni na zmenu a budoucnost bude zcela jiná. Již žádné války, strach, bída, nespravedlnost: všechny ty veci byly zbranemi Kabaly. Otevrete své oci pravde a pátrejte po své pravé historii a dedictví. Zjistete si, kým jste a proc jste v této dobe na Zemi. Vše bude odhaleno.

Má drahá, ver v budoucnost, kterou tvoríte. Stane se to, a také my veríme, že ano. Modlete se za to, aby ti, co jsou chyceni, byli brzy propušteni. Moc Kabaly rychle mizí. Bez ní nejsou nicím. Mej se na pozoru, protože jsou zoufalí a pokusí se zabránit Prechodu, prestože vedí, že to nelze zastavit.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |