Home > > Montague Keen - 16. února 2014

Montague Keen - 16. února 2014

Národ muže prežít šílence, i ty ambiciózní. Ale nemuže prežít zradu z vlastních rad. Neprítel u bran nepusobí tak hrozive, protože ho známe a on nese svuj štít verejne. Ale zrádce prochází branami volne, jeho lstivý šepot se nese všemi ulickami, a je slyšet v sálech samotné vlády. Protože zrádce nevypadá jako zrádce, mluví recí, která je jeho obetem blízká, má jejich tvár a jejich argumenty, odvolává se na zásady, které leží hluboko v srdcích všech mužu. Rozkládá duši národa, pracuje tajne a nepoznán, v noci podkopává základy mesta, infikuje verejnou politiku, která mu nemuže odolat. Vraha se tolik bát nemusíme. Zrádce je pohromou.
CICERO

Ackoliv tato slova byla napsána pred staletími, jsou aktuálnejší dnes, než byla kdysi. Slova vám pomohou podívat se jasneji na ty, kdo neco delají, zatímco vám ríkají, že delají neco zcela opacného. Je nanejvýš duležité, abyste prokoukli to, o cem vám bylo receno že tomu máte verit, zatímco všechna fakta jasne ukazují, že pravdou je úplný opak. Nacházíte se ve scénári MY a ONI. Oni využívají všech prostredku které mají, aby vás udrželi poddajné a spící. Musíte použít vaši inteligenci, spolehnout se na své vlastní bádání a držet se toho. V dlouhodobé perspektive vás nechtejí, ale nemohou si dovolit ztratit vás ted. Potrebují vás, abyste pro ne všechno pripravili, aby mohli prevzít vaši planetu a pak se vás zbavit. Nikdy to nebylo více zrejmé než dnes. Clovek by musel být v bezvedomí, aby to nevidel.

Vypnete kontrolky vaší mysli a vaše televizory, zbavte se novin, protože vás zneužívají- malují falešný obraz toho, co se skutecne deje. Je manipulováno s vašim pocasím, aby bylo docíleno kýžených výsledku. Nicí svet kolem vás. Varovali jsme vás pred tím. Nyní to mužete videt na vlastní oci. Cím víc trpíte, tím více energie pro ne vyrábíte. Zrovna ted zoufale tuto energii potrebují k prežití, protože bojují proti svetlu, které prinesli na Zemi ti z vás, kdo jste probuzeni.

Projekt Ley Linii posloužil k vytvorení nádherné energie. Všichni by meli být vdecni tem, kdo vynaložili cas a námahu, aby se toho zúcastnili. Nemohu dostatecne zduraznit duležitost techto ley linií. Tato práce bude pokracovat v pravidelných odstupech. Mužete ji, samozrejme, delat kdykoli, ale když spojíte vaše energie a práci jako jedna bytost, dostanete takovéto nádherné výsledky. Jste obklopeni ley liniemi, a všechny si zaslouží vaši pozornost. Samotné vaše prežití závisí na práci kterou nyní deláte. Nemužete si dovolit ignorovat to, co máte prímo pred ocima. Musíte celit temto skutecnostem. Peníze vám nepomužou. Musíte se spojit, protože vaše síla je v poctu, a vy tvoríte 99%. Vyjdete ze svých ulit a spojte se s lidmi, kterým leží na srdci zájmy lidstva.

Je duležité, aby byly odstraneny všechny bariéry. Mluvte spolu a sdílejte výsledky svých výzkumu. Pracujte spolu na projektech u kterých cítíte, že s vámi souzní. Sdílení informací a probuzení myslí by melo být prioritou c. 1. Možná byste byli prekvapeni poctem lidí kterí jsou pripraveni, pouze potrebují trochu povzbuzení, aby udelali první krucky ke svetlu. Jakmile toto svetlo vidíte, již nikdy pred ním nemužete zavírat oci.

Pro rok 2014 stanovilo Vše Co je, že planeta Zeme opet naváže kontakt s vesmírem. S malou pomocí Sveta Ducha se to podarí. Zlovolné síly, které zotrocily lidstvo a vytvorily plány na znicení života na Zemi, již nebudou vládnout. Toto je nejvetší bitva, která se kdy odehrála na vaší planete. Kabala ji plánovala po 2000 let. Zatímco vy jste se do toho zrovna probudili. Proto nemáte casu nazbyt: podstatná je rychlost. Bojujete o svoji holou existenci a o budoucnost vaší planety. Nemuže být nic duležitejšího. Modlete se, aby s vámi souznela pouze pravda a aby se všechna propaganda stala všem zcela ocividná. Když poznají, že již nikdo jejich lžím neverí, potom, a jedine potom, prijmou porážku. Vzpomente si na staré rcení: „ mužete oklamat nekteré lidi po nejakou dobu, ale ne všechny lidi a ne naporád“.

Duležitost návštevy na kopci Tor v Glastonbury dne 2. února se zvýšila, když jsme my, v Duchu, mohli Veronice manifestovat neco, co se tam ted stalo a jak je to duležité. Jednoho dne, brzy, se o to bude moct se všemi podelit. V duši vedela, že musí vystoupit na vrchol kopce, a to udelala. Ted má jako následek zápal plic. Nyní mužete zhlédnout video této historické návštevy a sami uvidíte, jak bylo tehdy chladno a pochmurno. I když jsme ji žádali, aby odpocívala, její práce je v jejím živote na prvním míste. Je rozhodnuta splnit svoje poslání v tomto živote, a s vaší pomocí to dokáže.

Dekuji vám za všechna prání k uzdravení, protože všechny myšlenky mají energii a jsou vrele vítány. Nikdy nepodcenujte, ani na okamžik, duležitost ley linií. Tuto práci musí vykonávat co nejvíce lidí, at již z pohodlí svého kresla anebo fyzicky, chozením po liniích, pokud možno ve skupinách.

Velká bitva, do které jste zapojeni, vyžaduje, aby vaše srdce a vaše mysle pracovali jako jeden. Prebíráte kontrolu nad svými životy a odmítáte, aby vás vedli jako ovce na porážku. O historii této doby se bude vyprávet ješte po mnoho príštích let.

Tešte se na Markovu zprávu o návšteve na Toru, a na video, a pripravte se na príští zkušenost s ley liniemi.

Moje drahá, pokus se trochu odpocívat. My, v Duchu, Te obklopujeme láskou a svetlem.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Share |