Home > > Montague Keen - 20. cervence 2014

Montague Keen - 20. cervence 2014

Probouzení nyní brání Kabale, aby byla úspešná pri FALEŠNÝCH OPERACÍCH v zájmu poškození jména Montague.

Vetšina obyvatelstva nyní vidí tyto zinscenované události v pravém svetle. Již to nebude fungovat, bez ohledu na to, jak presvedcive to bude vypadat. Tento postup již nebude nikdy více fungovat.

Všechny jejich pokusy o zahájení Tretí svetové války byly odhaleny a budou i nadále odhalovány. Lidstvo se posunulo - již neverí bezmyšlenkovite všemu, co je ríkáno v televizi a v novinách.
Tzv. experti ztrácejí cas, když se pokoušejí presvedcit probuzené lidi, aby temto lžím uverili. Ty casy jsou pryc.

Nekolik príštích týdnu je velmi duležitých. Muže se toho mnoho stát. Otevrete svá srdce a privítejte svetlo, protože zmení vše k lepšímu. Když uvidíte minulost a to, jak jste byli ovládáni a jak znicili kvalitu vašeho života, již se nebudete bát. Spíše se budete dívat na ty, kdo vás ovládali, s politováním a budete se divit, jak jste mohli pripustit, že vám vládli.

Vše ve vašich životech se zmení, nic nezustane jak bylo. Ti z vás, kdo jste pripraveni, budou v porádku. Ale ti, kdo ješte pripraveni nejsou, budou v nepohode. Oni jsou ti, kdo budou potrebovat vaši pomoc.

Naše centrum takovou pomoc poskytne. Bude mít lidi, kterí pomohou každému, aby prešel. Požádali jsme o pomoc, abychom zrídili naše první centrum. Bohužel, na zajištení penežních prostredku na zrízení Centra musíme použít penežní systém vytvorený Kabalou. Lidé budou instruováni, jak žít bez ovládacího systému Kabaly, na který jste si tak zvykli. Musíte zmenám pomoci, aby k nim mohlo dojít jak nejrychleji to pujde, aby prestalo zabíjení. Vše je ve vašich rukách. Takže se pripravte, že se pohnete kupredu, pryc z trídimenzionální reality kontrolující každý aspekt vašich životu. Každý právnický dokument vám ríká, že nejste nicím, nikým, že nevlastníte váš dum, nevlastníte vaše auto. Prectete si doklady, které slepe prijímáte a podepisujete. Meli by vám ríct, že nic není jak si myslíte a jak doufáte že je. Oklamali vás, lhali vám a podvádeli vás. Musíte se probudit a vše toto si uvedomit a podniknout ty správné kroky, abyste to zmenili.

Pomocí našich center vás povedeme bažinami klamu. Žádám vás, abyste nám pomohli to uskutecnit, protože budou ku prospechu všem, kdo hledají pravdu a svetlo. Tolik nádherných lidí nabídlo pomoc v centrech. Studovali potrebné obory, což zajistí informovanost ohledne toho, jak pestovat potraviny a získávat volnou energii; o schopnosti prežití pri katastrofách, s nimiž se ted potýkáte.

Spojte se a pojdte do Veku Svetla a Lásky.

Vatikán celí konci své vlády. Nesmí se pripustit, aby prežil. Nyní všichni otevreli oci, aby videli PRAVDU. Vatikán je zodpovedný za to, že mnozí žili a umírali ve STRACHU. Znicil tolik životu.

Staré náboženství lásky, praktikované v Irsku pred vládou Vatikánu, se znovu objeví a lidé to uvítají a budou žít v míru.

Vy, každý z vás, jste nyní zodpovední za to, že vytvoríte budoucnost, jakou si prejete mít. Již žádné lži, vše otevrené, zcela transparentní, jak to melo být vždycky.

Prevezmete zodpovednost a uskutecnete to. Je to ve vašich rukách, protože vy jste tvurci budoucnosti jakou si prejete videt. Pripravte se na to, že starý systém kontroly odejde. Slibte vašim detem a všem budoucím generacím, že podniknete všechny potrebné kroky k tomu, abyste pomohli prerodu a že již více nebudete pomáhat shnilému systému kontroly, který vás nyní korumpuje, ani podporovat jeho neuprímné sliby.

Slibuji vám, že vaše budoucnost predcí vaše nejdivocejší sny. Je tam vše, ceká to na vás, abyste podnikli potrebné kroky k uskutecnení.

Takže si verte. Mužete to uskutecnit.

Nacházíte se na križovatce, kdy se musíte rozhodnout: zustanete u trídimenzionálního kontrolovaného myšlení, anebo vykrocíte do jasnejší budoucnosti s duverou, s jistým vedomím, že je k dispozici všechna pomoc k tomu, abyste vytvorili lepší svet pro všechny a ceká na vás, abyste podnikli další kroky?

Nelze stát bokem, protože je nutno se rozhodnout, a rozhodnout brzy. Postup ke svetlu nelze odkládat.

Zbavte se STRACHU a jdete vpred, anebo se bojte samotného života a pokracujte v žití pravdepodobne horším než jste prožívali doted, protože bude bez svetla.

Než se rozhodnete, dukladne si promyslete možnosti. Veronika a já jsme se snažili vám ukázat možnosti, ale rozhodnout se musíte sami.

Prosím, pokracujte v nádherné práci na ley liniích. Jednoho dne si uvedomíte duležitost této práce, která vám otevre mnoho dverí.

Moje drahá, tvuj prídel práce roste každým dnem, máš težký náklad. Ve své duši víš, že tvé poslání bude úspešné, protože ti byly ukázány konecné výsledky.

Moje láska te stále obklopuje. Nikdy nejsi sama. Navždy, tvuj oddaný Monty.

Poznámka:

Monty mi zrovna pripomnel, že jsem zapomnela dodat, co napsal, aby podekoval všem, kdo financne prispeli.

Obe strany života chtejí vyjádrit hlubokou vdecnost všem tem, kdo prispeli k tomu, aby bylo založeno naše první centrum. Všechna jména budou napsána na zdi, takže nebudou nikdy zapomenuta. Díky jim se to uskutecní. Oni podnikli první kroky do lepší budoucnosti.

Dekujeme.Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Pokud chcete pomoct Veronice zrídit nové centrum, mužete poslat dar zde:
Paypal


Share |