Home > > Montague Keen - 30. srpna, 2016

Montague Keen - 30. srpna, 2016

Vlády delají velká rozhodnutí. Budou pokracovat v podpore prohnilých režimu, jak to požaduje Nový svetový rád, a v podpore vyhubení 90% lidské rasy? Anebo budou následovat své svedomí a své spoluobcany ochrání. Vaše vlády se ted zabývají touto otázkou. Vy, mí prátelé, musíte použít svou energii k tomu, abyste stáli spolecne a podporili své bližní. Zaprodanci zašli tak daleko jak se jen odvážili, ale jsou ve znacné menšine. Probuzení se ozvali. Ríkají NE, nechceme, abyste nán vnutili Nový svetový rád. Použijte svou nove nalezenou odvahu a odmítnete podporit Nový svetový rád, jak jen mužete. Nechcete to a vy jste vetšina.

Když Anglicané rekli Evropské unii NE, byl to první hrebík do rakve Nového svetového rádu. Nyní musíte využít každé príležitosti a odmítat jakkoliv pomáhat tem, kdo vás chtejí znicit. Potrebujete vudce, aby vystoupili a lidé se mohli zformovat a najít svou sílu. Jste na ceste k vítezství, slibuji. Vítezství je jisté. Lidstvo bude opet prosperovat, když budou odstraneny geneticky modifikované potraviny, prestanou chemtrails a voda bude cistá. Všechny nemoci, které ted nicí vaše životy, rychle zmizí. Život na Zemi se opet stane nádhernou zkušeností.

Lidé musí nalézt svuj hlas a použít ho. Spolecne mužete provést všechny zmeny potrebné k obnovení zdraví a blahobytu. V této dobe jsou na Zemi tisíce bytostí, aby vám pomohly v prechodu ode všeho, co bylo temné a zkažené. Trvalo to, a vyžádalo si to úsilí, abyste se dostali do tohoto stavu. Musíte vyvinout spolecnou snahu, abyste tu zmenu dokoncili. Když se naplno ponoríte do svetla, zjistíte, že je to vše, co jste si kdy práli.

Kabala použije STRACH ve všech možných podobách, aby se vás pokusila zastavit. Ale vás je mnoho a jich pár, tak se nebojte. Ano, strach v minulosti vždy fungoval, ale ted jste moudrejší a víte, co chcete. Rozhodne si neprejete žít v Novém svetovém rádu Kabaly. Oni si vubec naváží lidský život, pohrdají vámi. Dívají se na vás jako na darmožrouty. Je treba ješte neco dodat? Plány Kabaly se rozpadají a oni jsou v šoku. Anglicané vlastne rekli NE jim, a to je pro ne šok a hruza!

Ted vidíte další zeme, vedené Nemeckem, které také ríkají rozhodné NE. Na to jsme cekali. Byly podniknuty první kroky. Bude to sílit. Je to historie v prímém prenosu a budou o tom mluvit i príští generace.

Naše dva svety se spojí. Nemáte ani tušení, jak to bylo blokováno. Je opravována vaše DNA. Vím, že ten proces nekterým z vás vadí: cítíte podivné bolesti, vycerpání, ale to vše je soucástí obnovy vaší DNA. Kabala podnikla mnohé, aby tomu zabránila, protože když se stanete mocnými svetelnými bytostmi, kterými ve skutecnosti jste, nebudou vás moci ovládat. Kabala se bojí. Nevedí, co cekat, když odhalíte, jací jsou. Budete se na ne dívat s lítostí, protože tak dlouho pracovali a plánovali jenom proto, aby byli nakonec poraženi. Všechny jejich dábelské plány prišly vnivec.

Znovu se spojte se Zemí. Dívejte se na ni s otevrenýma ocima a vizte všechnu její nádheru. Vnímejte, jak funguje, její ruzné typy pocasí a propojte se všemi jejími posvátnými místy a když je to zapotrebí, obnovte je. Otevírají se energetické portály, aby vám pomáhaly spojit se s vaší pravou podstatou. Na svete je víc zázraku než si dovedete predstavit, ale mnohé byly skryty. Nyní se vám mnohé otevírají, víc než si dovedete predstavit a to vše je vaše. Brzy nebudou žádné dane, žádné financní starosti. To vše zmizí, když se vám otevre nový zpusob života - beze stresu dnešní existence.

Pro obnovu vašeho zdraví se zamerte na staré léky. Je tam vše. Lidé kdysi presne vedeli, kterou bylinu použít, vše bylo prírodní a blahodárné. Lidé v minulosti nikdy neslyšeli o „vedlejších úcincích“, takové veci vymyslely farmakologické spolecnosti, aby se chránily.

Komu veríte? Podívejte se do svého srdce, tam najdete pravdu. Ve své logické mysli najdete pouze to, co vás naucila Kabala. Tomu nelze verit. Mnohokrát jsme vám pripomínali, že se musíte odnaucit všemu, co vás naucili rodice a samozrejme, všemu, o co se Kabala postarala, abyste se naucili prostrednictvím vzdelání. Vše se proti vám spiklo, aby bylo zabráneno vašemu probuzení, ale selhalo to. Nyní musíte jít vpred do svetla s láskou v srdci, s jistotou, že obnovíte Zemi a všechno lidstvo do všeho, cím puvodne mely být. Budte silní, budte pripraveni a budte statecní.

Má drahá, na všechny ty, kdo pomáhají ukazovat cestu, je útoceno. Dá se to cekat, protože ti toho nejvíc znají. Oni jsou plni strachu a proto útocí na každého. Ty znáš pravdu, bez ohledu na to, jak se oni snaží ji prekroutit. Prosím, posílejte lásku a spravedlnost všem na svete, kdo jsou chyceni Kabalou. Ti potrebují vaši pomoc.

Má drahá, dávej si velmi pozor na to, komu verit, protože nejsou všichni takoví, jak se zdají být. Slova nejsou k nicemu, pouze ciny prinášejí ovoce. Není doba na riskování, tak se mej vždy na pozoru.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |