Home > > Adele Arini - Himlen er et sted, jeg kalder mit hjem - 25. september 2019

Adeles Højere Selv - Himlen er et sted, jeg kalder mit hjem (Heaven is a Place I Call my Home) via Adele Arini - 25. september 2019Hej elskede venner,

Efter at have prøvet meget hårdt i de sidste syv dage at skrive Sanandas næste budskab færdig (Del 3 af hans højere dimensionelle undervisningsserie om at skabe mirakler; for nyligt omtalt af Moder Mary), har jeg nu besluttet at lægge det til side for nu. Da alle kanaliserede budskaber kun kan skrives og lægges op, når de vibrationsmæssigt er på linje med mig selv og det Kollektives energier, så lad os foreløbig tålmodigt vente på, at den Guddommelige Timing indtræffer - for når det endelig sker, vil ordene flyde let og ubesværet.

Dagens budskab vil være lidt anderledes end sædvanligt. Det vil blive skrevet i et Q & A format; det er en samtale, som jeg snart vil have med mit eget Højere Selv. Jeg har bedt Ham om at hjælpe mig med at komme videre på denne Opstigningsvej med større glæde, kærlighed og opfyldelse - og det kan ikke ske, før jeg med succes healer det aspekt i mig selv, som stadig inderligt længes efter vores Hjem i Himlen. Denne længsel efter Hjem har været der hele mit liv, og når den kombineres med følelsen af 'ikke at høre til' på denne planet, kan I nemt forestille jer, hvor udmarvende disse følelser nogle gange kan være.

Som en, hvis 'daglige job' er at være bro til det Guddommelige; at være en åben kanal, som forbinder folk med Himlens Kompagni, kan det nogle gange blive virkelig udfordrende at modtage krystalklare svar på mine egne spørgsmål. Vellykket skelnen mellem, hvem der taler: mit 3D selv eller mit Højere Selv, kan være svær at opnå, når følelserne er intense.

Så med formålet med at skrive dette budskab for øje, vil jeg, når mit Højere Selv besvarer mine spørgsmål herunder, simpelthen træde til side og gøre mig intentionen om ikke at bryde ind i det, Han gerne vil dele med mig (og med jer alle) her i dag.

Og selvom formålet med dette budskab primært vil være en hjælp til mig med at komme videre i mit liv (ved at tage fat i dette problem en gang for alle), håber jeg, at det også vil være et styrkende og vidunderligt budskab, som er relevant for jer alle også. Især for dem af jer her, som måske har følt den samme dybe længsel efter Himlen eller for dem, der har følt sig fastkørt der, hvor de er lige nu.

Med al min kærlighed og taknemmelig, namaste.
=======================================================================

Adele:

'Min kære, du ved, hvor meget jeg har savnet Hjemmet. Og i alle disse år er denne dybe længsel aldrig forsvundet. Tværtimod er den blevet endnu stærkere; den bliver så intens, at jeg kan føle, at den forstyrrer mit liv. Det er blevet så slemt, at jeg i et stykke tid nu har følt mig uengageret i alle aspekter af livet på Jorden, og de eneste gange, hvor jeg har følt ren glæde, var under mine sjældne besøg i Himlen (under meditationer) eller når jeg talte med dig eller når jeg talte med mit åndelige team og Fader Moder Gud. Kan du venligst forklare, hvad der sker for mig, fra et højere dimensionelt perspektiv?'

Højere Selv:

'Elskede Adele, tro mig, når jeg siger, at dette er en samtale, som jeg har længtes efter at have med dig i mange år. I dag er du endelig klar til at 'bringe det op i lyset', gribe fat om roden og tage fat i dette problem, så dit liv fra denne dag og frem ikke længere vil køre fast på grund af dette 'sårede' aspekt i din bevidsthed.

Hver gang livet er blevet for udfordrende for dig, var det alle os her i Himlen, som tørrede dine tårer bort. Vi var dem, der holdt dig i hånden; vi talte uophørligt til dig og gik hvert skridt på vejen med dig. Sananda, med Hans store kærlighed til dig, gjorde altid sit bedste for at få dig til at smile, le og sætte dit humør i vejret, så glæde endnu engang blev din værensmåde. Vi står altid parat til at hjælpe dig; til at hjælpe alle, der læser dette, med det, I beder os om at gøre. Og nu hvor det dybe, kraftfulde Kærlighedsbånd, som Vi har skabt sammen i de sidste ca. 30 år af dit liv (hvilket kun er et øjebliksbillede i vores evige forbindelse), er blevet både en stor styrke og en midlertidig hindring - så er tiden kommet, hvor dette problem skal løses helt.

Du ankom her til Jorden med stor glæde og forventning om de spændende fysiske eventyr, du skulle opleve her. Og nu fyrre år senere er det ganske præcist at sige, at din livsrejse på Jorden er blevet som en meget livstræt rejsendes. En, som har følt, at hun har 'set og gjort' det hele før; en, som ikke længere finder glæde, når hun besøger de mange nye steder, hun er rejst til; en, som ikke er interesseret i at eje ting, som kan findes på hendes rejser; en, som er blevet fuldstændig uengageret i de mange ting, som folk på Jorden elsker at lave og at have.

Med andre ord er du blevet en, som søger en større mening med & formål i dine daglige gøremål. Du ønsker ikke længere at lave alle de samme gamle, eller lavere vibrerende, 3D aktiviteter, som du & mange sjæle har været så opslugt af i tusinder af år.

For dig og for de mange mennesker, der læser dette i dag, er jeg sikker på, at den livstrætte rejsende faktisk repræsenterer værenstilstanden hos alle spirituelt vågnede, som Gamle Sjæle oplever på et eller andet tidspunkt på deres Opstigningsrejse. Med andre ord, Adele, er det, du har følt, stærke Opstigningssymptomer hos en vækket gammel sjæl; en lysarbejder, som står midt i en intens rensnings- og integrationsproces med de mange aspekter af hendes multi-dimensionelle selv, spredt ud på tidens stof på planeten Jorden og hinsides.

Du følte, som om du havde 'set og lavet det hele' - det har du virkelig. Du har spillet mange 'livsspil' og eksperimenteret med tusinder af forskellige roller i forskellige inkarnationer, både som en god og en dårlig person. Nu hvor du lever i Opstignings levetiden, føler du ikke længere behov for at samle livserfaringer, som har base i denne 3D dualitet. Det er levetiden, hvor det at være sand mod og helt at integrere dit Hellige Kristus Selv er din første prioritet. Din sjæl længes nu efter at udvide sig opad (og ikke nedad) ved at frigøre dig fra de mange vildfarelser, som har overskygget dit Lys, så som: negative vaner, mønstre, programmeringer og alle trossystemer, som er 3D af natur - og som stadig slavebinder størstedelen af menneskeheden.

Lad os give dig to eksempler på større forandringer, du har været igennem for nylig. Det første eksempel er, at vi ofte har hjulpet dig med at miste tidsfornemmelsen, da tid ikke eksisterer i femte dimension, og vi hjælper dig nu med at vænne dig til at leve i NU'et; i et miljø, hvor TID IKKE EKSISTERER. Når du er midt i at lave noget, som giver dig en følelse af opfyldelse, mister tiden al betydning, fordi du bliver så fuldstændig optaget af glæden ved kærlig tjeneste. Men når aktiviteten var slut, 'vågnede' du op til den virkelighed, at du havde tilbragt for meget tid med at lave det, du var i gang med, og så følte du dig ofte stresset/skyldig for at have mistet så meget af din kostbare tid. Det er et perfekt eksempel på den stressende indre kamp, som for tiden sker mellem dit 3D og 5D selv i denne periode, hvor du integrerer dit Højere Selv.Et andet eksempel handler om, at du ofte har disse to modstridende følelser af: at det haster og fred i løbet af din dag. Alle på planeten Jorden har for et stykke tid nu følt, som om tiden faktisk går hurtigere og hurtigere. Det er en ganske normal bivirkning af de strømme af meget højere energier, der for tiden bader jeres opstigende planet. Tidens fart har skabt voldsomme stress energier i det emotionelle legeme hos det menneskelige kollektive - som er frigivet til atmosfæren og nu ofte farer mere og mere omkring på planeten; og ansporer alle berørte til at skynde sig og til altid at gøre noget lige nu.

Og derfor følte du på den ene side behovet for at handle lige nu for at forbedre dit liv - det er jo, hvad folk omkring dig og verden har fortalt dig, du skulle gøre for at have mere succes, blive gladere og rigere. Men på den anden side har du følt at være i meget mere fred og harmoni med: dig selv, dit liv, folkene omkring dig og verden - at alt er godt og altid har været godt, og der er absolut intet, som du 'behøver' at gøre. Vi har observeret din efterfølgende forvirring over, hvilken af disse to modstridende følelser du skulle følge, dvs. hvilken er den højere vibrerende vej for en opstigende sjæl. Skulle du handle eller ikke handle på disse modstridende følelser?

Denne specielle udfordring er her for at lære jer alle, hvordan I foretager bedre valg i jeres liv baseret på glæde og kun glæde. Jeres individuelle Jeg Er Tilstedeværelse har sandelig aldrig brug for, at I gør noget, som I selv ikke ønsker at gøre. Medlemmer i højere dimensionelle samfund ved meget godt, at de aldrig 'er nødt til' eller 'behøver' at gøre noget. Alle aktiviteter, de valgte at gøre hver dag, blev gjort ud fra følelsen af Glæde, Spænding og Passion for at gøre, hvad de elskede at gøre. Og dette, kære, er kernen; essensen af højere dimensionel eksistens - at opleve glæde i jeres evige ønske om som sjæl vedvarende at udvikle jer til og for at skabe større udgaver af jer selv.

Det ovenstående er kun to eksempler på de mange kampe, som mange personer har lige nu i processen med at blive vænnet til at leve i en 5D planet som et nyt 5D menneske. Stressen, udmattelsen og de utallige gener, der kommer af denne rensnings- og integrationsproces, kan være og har været ganske krævende for dig og for alle, da ingen bryder sig om, at der ofte vendes op og ned på deres verden, deres selvfølelse og deres velbefindende. De sjæle, som kan modstå sådan et stort pres på alle aspekter af deres liv, er dem, som er klar til at stige op i dette liv. Sjæle, som har besluttet ikke at stige op i denne omgang, vil til sidst synes, at dette Opstigningspres er ubærligt for deres lavere-legemer system og vil snart enten bevidst eller underbevidst eller overbevidst vælge at forlade planeten (på en måde efter deres eget valg) og vende tilbage til ånd.

Vi har ofte fortalt jer alle, at alt, der er 3D af natur, ikke kan medbringes; det kan ikke længere være inde i jer i et 5D miljø. Derfor tilfalder den hellige opgave med at udrense alt 3D, som skjuler/gemmer sig i jeres nuværende bevidsthed, den Universelle Jeg Er Tilstedeværelse og den individuelle Jeg Er Tilstedeværelse hos enhver person på Jorden, der kærligt kontrollerer og overvåger jeres transformations fremskridt til et 5D menneske, at arrangere det på det perfekt orkestrerede tidspunkt, indtil den er fuldt gennemført.

I er nu klar til at begive jer ud på et helt nyt eventyr: at blive et 5D væsen, på en 5D planet Jorden, hvor det kollektives bevidsthed for tiden er opdelt i følgende grupper:

Gruppe A: de, som er fuldstændig 3D - de slumrende sjæle.

Gruppe B: de, som er vågnet og nu befinder sig i transformationsprocessen til 5D - disse mennesker befinder sig i en 4D bevidsthedstilstand.

Gruppe C: de, som med succes steg op og nu går omkring på Jorden som et 5D væsen. Denne gruppe af mennesker er dem, som holder liv i Opstigningsflammerne og viser vejen ved selv at være et eksempel, fx. lemurianerne, der lever i Telos.

Denne 3-delte opdeling af ca. 7,5 milliarder mennesker på Jorden i de ovennævnte grupper har ofte udløst store mængder af kaotiske energier, som på dårlige/udfordrende dage med succes kunne influere mange 4D sjæle til at gå tilbage ned i en 3D værenstilstand. Mennesker, som tilhører gruppe B (med deres energetiske sensitivitet) er ofte de mest sårbare; de bliver nemmere påvirket af sammenstødet med forskellige dimensionelle energier, der 'hærger' planeten indtil det tidspunkt, hvor de med succes består og rykker op ad stigen til permanent at slutte sig til dem, som tilhører gruppe C. Når det sker, vil disse mennesker have opnået perfekt immunitet over for lavere-dimensionelle energier og vil ikke længere opleve, at de tærer kraftigt på deres energisystem.

Vi har sammen valgt, at du, Adele, vågnede tidligere end størstedelen af menneskeheden. Du har, siden du var ung, vidst, at Gud Skaberen er virkelig; at Jesus var en person fra det virkelige liv (og ikke kun en fiktiv figur i bibelhistorierne); at Engle virkelig eksisterer, og de er konstant ved din side for at hjælpe og støtte dig. Ligegyldig hvad nogen har fortalt dig for at overbevise dig om noget andet, har du altid vidst (fra de utallige interaktioner, vi har haft med dig), at Himlen er meget virkelig. Himlen har i stigende grad følt mere virkelig for dig end dit fysiske liv på Jorden, for det er ganske enkelt Sandheden. For I ved alle nu, at planeten Jorden er jeres nuværende midlertidige hjem (på det fysiske plan), mens I er væk fra jeres evige Hjem i Himlen. De mange falske overbevisninger/religiøse doktriner derude, der afbilder Gud som en dømmende og ukærlig Gud, som: straffer dårlige mennesker ved at sende dem til et sted kaldet Helvede og kun elsker gode mennesker, føltes aldrig sand for dig. Især når dine egne oplevelser i livet uden skyggen af tvivl havde vist, at Gud elsker alle Sine børn ubetinget, ligegyldig hvad.

Med andre ord, min elskede, kom denne indre viden, højere forståelse og tro på Gud, Himlen og eksistensen af Engle & det Spirituelle Hierarki, som tjener Guds Rige, nemt til dig, som planlagt. Det er den livsvej, du valgte for dig selv; da alt, hvad der var sket for dig, som gjorde dig til den, du er i dag, var planlagt til at ske, som de gjorde. Du og mange lysarbejdere rundt omkring på kloden havde valgt at være en åben dør, der forbinder det ikke-fysiske rige i Himlen og det fysiske rige på Jorden. I er alle højt udviklede sjæle, vi har sendt som Himlens budbringere, ambassadører og ankermænd for Kærlighed, Lys, Fred og Enhed.

Det er den store tjeneste, mange af jer havde meldt jer frivilligt til at yde, og I ville være villige til at inkarnere, så længe som Gud & de i Himlens Hierarki behøver højt udviklede sjæle til at agere som kraftfulde Lysledere for med succes at fuldende denne storslåede, planetariske Opstignings projekt. Jeres kærlige tjeneste kan sammenlignes med manden, som frivilligt lægger sig hen over den tibetanske kløft med sine fødder ved roden af et træ på den ene side af kløften og sine hænder med et fast greb på den anden side af kløften, så Buddhas disciple kan komme sikkert over og nå frem til deres Mester. Sådan arbejder de fleste af jer nu hårdt for at være denne bro; for at forbinde mange inkarnerede sjæle med deres eget Hellige Kristus Selv, Gude-Selvet & Himlen, der venter inde i jer. Jo flere sjæle I hjælper, jo hurtigere vil I (kollektivt) manifestere en planet Jorden, der er en vidunderlig replika af jeres sande Hjem på det ikke-fysiske eksistensplan.

Vi har ofte fortalt jer, kære, at Himlen ikke er et sted eller en lokation, man kan tage til. Himlen er en værenstilstand; en opnået tilstand af højere bevidsthed, som I kun kan finde i jeres indre, kun efter den inkarnerede sjæl med succes er gået igennem de mange intense rensnings- og udrensningsprocesser for at fjerne alt, der energetisk ikke er i overensstemmelse med Jeg Er Tilstedeværelsen i jeres indre.Jeres længsel efter Himlen repræsenterer jeres inderlige ønske om at gøre Himlen til en faktisk fysisk virkelighed (hellere snarere end senere) på Jorden. En virkelighed, hvor alle behandler alle levende væsner med den kærlighed, respekt og medfølelse, som de fortjener at få - i fuld bevidsthed om Enheden med ALT og ALLE. Jeres længsel efter Himlen repræsenterer også jeres absolutte parathed til permanent at gå omkring som jeres Gude Selv - efter I har ladt alle aspekter af jeres begrænsende 3D personlighed bag jer.

Jeres længsel efter Himlen repræsenterer faktisk ikke et indre behov for at flygte fra livets ofte udfordrende realiteter (individuelt og kollektivt) på en opstigende planet. Tapre sjæle, I meldte jer frivilligt og blev valgt til at inkarnere på denne berømte planet, i denne meget vigtige tidsperiode på grund af dem, I er. I er Vores stærke, kraftfulde Krigere af Lyset; Himlens Budbringere, som alle deler en meget vigtig kvalitet - I er den sjælstype, som aldrig giver op. Alle jer, der læser dette i dag, giver ikke op på halvvejen (ellers vil I ikke være her på Jorden lige nu).

Hver gang Adele gik igennem en meget udfordrende tid, når hun følte, at hun ikke kunne fortsætte længere, ville Fader Moder Gud række hende deres kærlige hænder og tilbyde hende en envejs, ekspres 'billet til Himlen'. Og hver eneste gang det skete, ville hun taknemmeligt afslå deres invitation og forklarede, at hendes arbejde endnu ikke var fuldført. Dette beviser, at de mægtige flammer af Håb og Tro fortsætter med at stråle så kraftfuldt i mange af Vores budbringeres hjerter, for de forstår alle dybt, at nu er det ikke tid for at give op. Ikke når Kærlighed allerede har vundet spillet, og tålmodighed er det eneste, der behøves, for at se beviset på denne succes blive manifesteret udadtil i jeres fysiske virkelighed på Jorden.'

Adele:

'Tak, fordi du forklarer det hele så smukt. Et eller andet sted inde i mig følte jeg mig måske stadig lidt bange for, at min længerevarende længsel efter Himlen var en klar indikation på, at jeg faktisk er svag og ikke stærk nok, derfor ikke egnet til, hvad end I har planlagt, for at mit liv bevæger sig fremad. At I, Sananda, Fader Moder Gud, måske havde valgt den forkerte person til jobbet. Lad os nu gå videre til mit næste spørgsmål. Hvordan kommer jeg videre herfra? Hvordan bevæger jeg mig videre fremad med større glæde og permanent healer min 'sårede' 3D bevidsthed med hensyn til ønsket om at vende tilbage til Himlen, oftere end ikke?'

Højere Selv:

'Elskede Adele, du befinder dig i den fase, hvor disse falske, begrænsende overbevisninger om dig selv er tæt på at blive permanent sluppet en gang for alle. For du og alle, der læser dette i dag, er jeres vej fremad ganske enkel. Du behøver blot at slippe al resterende modstand mod dit Gude-Selv.

Modstand handler om at tro, at du er sårbar og følsom over for noget uønsket, og derfor indtager en beskyttende holdning - som kun fastholder dig på et sted, hvor du ikke lader Vel-Befindendet komme ind, som eller ville være der.

Kære, er I nu endelig parate til at holde op med at gøre modstand mod den stadig højere, indre stemme fra jeres egen Jeg Er Tilstedeværelse?

I Adeles tilfælde repræsenterer hendes ønske om at vende tilbage til Himlen ganske enkelt den fortsatte modstand, hun stadig har, mod at slippe et meget stædigt aspekt af hendes 3D selv. I ønsket om ikke at være her beskytter hendes 3D personlighed hende underbevidst mod det barske miljø, som planeten Jorden plejede at være. Hendes ego-styrede personlighed husker fuldstændigt alt, hvad der er sket (via informationer lagret i DNA'et) i de mange udfordrende tidligere liv, Adele har oplevet på denne planet - og derfor gør den, hvad den kan for at være sikker på, at hun nu er beskyttet mod al fortræd.

Måden, hvorpå hendes 3D selv bliver ved med at gøre modstand mod livet på Jorden, kan faktisk generelt findes hos mange lysarbejdere rundt omkring på planeten. Alvoren af hendes længsel efter Hjem kommer imidlertid fra det, Vi ville klassificere som en sjæls 'urgamle sår'. Adele troede, at hun med succes havde healet dette urgamle sår for nogle måneder siden under en meditation, men nogle gange behøver et sår, så dybt som dette, ekstra kærlig pleje og mere tid for at hele.

Hvis I undrer jeg over, hvad et 'urgammelt sår' er, er det et sår, som kom af det store chok, en sjæl oplever, når den første gang fuldt favner illusionen om Adskillelse fra Kilden - som skyldes den fysiske inkarnation på en lavere-dimensionel planet (som Jorden plejede at være), hvor man lever i Dualitet.

En person, som har en stor længsel efter Himlen er enten:

1) en ung sjæl (der går rundt med dette sår), som ikke før har oplevet at leve på en lavere-dimensionel planet som Jorden og nu stiger op for allerførste gang. Denne nu opvågnede sjæl finder livet på Jorden i en Opstignings tidsperiode meget udfordrende, da den gør noget, som den aldrig før har gjort (forud for dens allerførste inkarnation på denne planet)

eller

2) en højt udviklet sjæl (der går rundt med dette sår), som er steget op til de højere dimensioner for æoner siden og nu er på Jorden for at: lytte til jeres Moder Gaias og Himlens Hierarkis bønner og hjælpe dem med dette storslåede Opstignings projekt. Sådan en sjæl (når først den er vågnet) husker stærkt dens forbindelse med det Guddommelige og kan derfor ikke let vænne sig til de mange uoverensstemmende og disharmoniske eksistensmåder, Jordens folk er så vant til. Den længes stærkt efter Fred, Kærlighed og Enhed, som er dominerende i de højere dimensioner, hvor den kom fra; det højere vibrerende miljø, som denne sjæl er mere vant til at være i.

For de af jer her med en stærk længsel efter Himlen betyder det ikke noget, om I tilhører enten gruppe 1 eller 2.

Det, der virkelig betyder noget, er: om I nu er blevet helt klar til at lade Vel-Befindendet komme ind, som er den Guddommelige Fødselsret for alle inkarnerede sjæle på Jorden.

Med andre ord er det tid for jer, kære, at tage en beslutning. Hvis I, ligesom Adele, har valgt at forsætte livet på Jorden (og aldrig give op), indtil jeres Opstigning til 5D endelig er fuldendt, jeres Gennembrud; jeres livs Vendepunkt nu er kommet. I står nu klar ved den 'Totale Friheds' port, fri for al frygt, mangel, begrænsning & adskillelse, og alt, hvad I behøver at gøre, er at forpligte jer selv til at være jeres Højere Selv på enhver måde.

Slip al modstand, og vågn hver dag op til Livet - med spænding og entusiasme for de mange storslåede eventyr, der venter jer!

Åbn jer for at modtage enhver god ting, der kommer jeres vej forbi, når først al modstand permanent er borte.

Lad livet, og befal Universet at 'lægge jer ned' med en uendelige mængde af gaver, som vil få jer til at græde af stor glæde. Erkend dybt den store betydning af kærligheden, som Fader Moder Gud har til jer alle, gennem den livsgave, som er blevet jer givet.

Til sidst er det tid for bevidst at gøre en ekstra indsats for at højne kvaliteten af jeres tanke- og følelsesverdener. Når jeres tanker og følelser altid vibrerer højt, vil den vibrationsmæssige bevægelse af jeres fire lavere legemer bevæge sig så hurtigt, at ingen ufuldkommenhed, sygdom eller begrænsning af nogen art kan gå ind og knytte sig til jer. For deres indtrængen vil straks blive afvist eller blive afbøjet af den kraftfulde, energetiske kraft, der udsendes gennem jeres 'Søjle af Lys'.

Til de af jer, der har set filmen Aquaman fra 2018, I vil vide, at når som helst hovedpersonen Arthur svang sit våben (Neptuns trefork) i sin sidste kamp, skabte han gennem en cirkulær bevægelse i høj hastighed et vandkraftfelt, som effektivt kunne afvise og afbøje alle angreb fra hans modstander.På lignende måde vil den hurtige cirkulation i den elektroniske søjle af lys, der omgiver jer (der kommer fra den højere kvalitet i jeres tanke- og følelsesverdener), automatisk og kraftfuldt nægte alle destruktive/lavere-vibrerende energier, der kommer fra folk omkring jer og verden som helhed, adgang til jeres energifelt.

Når først I med succes kan fastholde eksistensen af denne kraftfulde søjle af lys i jeres energifelt, der kommer fra jeres permanent opnåede 5D bevidsthed (som kun kan skabes gennem vedholdende praksis), vil hele Universet være til rådighed for jer. For de sjæle, som har fuld kontrol over deres tanker og følelser ved at vedblive at være harmonisk ligegyldig hvad, dvs. de, der har en dyb respekt for Livet og erkender Enheden af Alt, kan Guds magiske rige med fuld ret indtages af dem. Fader Moder Gud og disse menneskers individuelle Jeg Er Tilstedeværelse vil betro uendelige mængder af det Elektroniske Lys, der er til stede i alle ting, til at blive brugt i henhold til deres egen guddommelige vilje.

Det er tid for jer alle at hæve jer over enhver hindring, der forhindrer jer i at blive den fulde legemliggørelse af jeres Jeg Er Tilstedeværelse. For Adele (og for de af jer her, der også inderligt har længtes efter Himlen) betyder det, at det er tid for jer fuldt at erkende, at Himlen faktisk er inde i jer; den er, hvor som helst I er.

Du og alle andre her på Jordens fysiske plan har altid været i Himlen. I har aldrig forladt den. Illusionerne om ufuldkommenhed på jeres planet er så indgroede, at milliarder af mennesker vil være hurtige til at benægte denne Højere Sandhed.

Vågn op, kære, og vid, at I altid har været Hjemme i Guds kærlige favn.

Vi er med jer hvert skridt på vejen på jeres rejse tilbage til Hjem, til Gude-Selvet inden i jer.'

Med al min kærlighed

Adeles Højere Selv.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |