Home > > Adele Arini - 'JEG ER' tilstedeværelsen i jeres indre - 7. oktober 2019

Adeles Højere Selv - 'JEG ER' tilstedeværelsen i jeres indre (The ‘I AM’ Within) via Adele Arini - 7. oktober 2019Hej elskede venner

Jeg begyndte min skrivende rejse i denne uge fuldstændig fokuseret på at færdiggøre Sanandas næste lektion om 5D Mestring, men før det budskab kan skrives, er det blevet krystalklart for mig, at dette budskab fra mit Højere Selv må komme først. Det er tid for os at forstå meget mere om vores JEG ER tilstedeværelses natur.

I dette kanaliserede budskab vil jeg bede Ham om at give mig en dybere forklaring på vores multi-dimensionelle selv, og om hvordan det relaterer til min livsmission/formål i denne meget vigtige inkarnation. Selvom svarene givet herunder vil handle om min egen livsvej generelt, vil dette budskab også være ganske relevant for alle, der læser det.

At vide, hvem vi er og hvor vi kom fra, er et vigtigt skridt, som ikke kan springes over, hvis vores mål er fuldt ud at legemliggøre vores Hellige Gude-Selv. Lao Tzu, Aristoteles og Sokrates har stort set sagt det samme på en lidt anderledes måde. At kende sig selv er nøglen til helt at blive et 5D menneske; et krystallinsk Lysvæsen, som er fuldt vågnet til dets iboende Visdom, Sjælekraft og Ubetinget Kærlige natur.

I denne fase af min opstigningsrejse har jeg intuitivt fået viden om en masse informationer om mine tidligere, nuværende, fremtidige og parallelle selv, både her på Jorden og andre steder - alle levende, åndende og vandrende omkring i det samme evige NU. De fleste af disse informationer kom til mig under meditationer, nogle kom i mine drømme, nogle kom i form af umiddelbar genkendelse på sjæleniveau blot ved at kigge på folks navne, fotos eller bøger skrevet af/om dem, mens anden indre viden blev udløst af folk omkring mig/medrejsende, jeg mødte på denne opstigningsrejse.

Disse informationer kom ofte som 'enkeltstående' visioner, hvilket betyder, at de nemt kunne accepteres som mine egne (dvs. mine 'direkte' sjæleoplevelser) og naturligt forstås af mig selv - fx. hvorfor jeg valgte at spille disse roller/have disse oplevelser; og hvad slutresultaterne blev (om jeg med succes havde nået min sjæls mål ved at 'spille' disse forskellige livsspil). Visionerne og informationerne, som jeg har fået, kunne nogle gange være meget stærke og levende; forstærket med det fulde spektrum af enten positive/negative følelser, der kom enten fra: vidunderlige eller udfordrende levetider.

Indtil videre fungerede disse visioner som uafhængige puslespilsbrikker - de (af sig selv) var åbenbart meget interessante at kende, men til sidst begynder man, efter at have modtaget så mange informationer, at længes efter endelig at se og forstå hele det fuldt integrerede, gigantiske billede, som udgør alle aspekter af mit Selv - den multi-dimensionelle, ubegrænsede JEG ER. Med andre ord er jeg nu nået til et punkt i livet, hvor jeg ikke længere kan fortsætte med min fragmenterede, begrænsede forståelse af mit Højere Selv.

Jo mere jeg fik at vide om forskellige aspekter af min individualiserede JEG ER tilstedeværelse, der for tiden farer rundt i de uendelige antal af fysiske virkeligheder gennem mange dimensioner og gennemlever mange tidsperioder på mange planeter (ikke kun på Jorden) i forskellige galakser i hele multiverset, jo mere nysgerrig bliver jeg på sjælegenealogi - min sjæls oprindelse, afstamning og temaer.

Denne begærlige nysgerrighed, der vokser i mange folks hjerter, er fuldstændig forventet; det er perfekt på linje med det, vi går igennem lige nu som en opstigende sjæl, som gennemgår en konvergerende proces af de mange aspekter af dens multi-dimensionelle selv til det ene NU.

At kende vores sjæls oprindelse, afstamning og temaer og hvordan de hænger sammen med vores Opstigningsrejse i denne levetid er uvurderlig. Det kan hjælpe os med at højne vores bevidsthed langt over vores erkendte svagheder og de udfordringer, vi står overfor lige nu. Og giver os mulighed for med succes at transcendere alle gentagne 3D mønstre, som oprindeligt blev skabt i den korresponderende (sædvanligvis tidligere) levetid - idet vi tager fat ved årsagens rod.De af jer her, som har fulgt mine kanaliserede budskaber i et stykke tid, er blevet naturligt tiltrukket til mit skabende arbejde for det meste på grund af vores iboende ligheder. Som de gamle sjæle, vi er, har vi gået hundreder af forskellige livsveje på Jorden og utallige andre steder.

Og nu, hvor disse livsveje ofte er blevet afsløret for os, hvad er så det næste? Hvad gør vi med alle de informationer, vi har fået fra vores JEG ER? Hvordan påvirkede disse oplevelser os til den, vi er lige nu? Hvem skal vi være næst? Hvordan vil disse oplevelser hjælpe os med at blive den, vi ønsker at være næst i vores eviggyldige ønske som sjæl konstant at skabe og udvide os selv på ny?

Dette budskab vil forsøge at tilfredsstille meget af min egen nysgerrighed. Det vil igen være skrevet i et Q & A format, da jeg har en masse spørgsmål at stille - en intention vil imidlertid blive gjort om, at lade det være åben for, at ikke-stillede spørgsmål, men dog relevante, vigtige informationer kan komme igennem til os også.

Og til de af jer her, som betragter sig selv som værende på et tidligt stadie i jeres spirituelle opvågnen/højere forståelse/opstigningsvej, vil jeg stærkt anbefale at læse den følgende meget relevante artikel først, før I fortsætter herunder med at læse det kanaliserede budskab fra mit Højere Selv.

'The Multidimensional Self: The Soul, Oversoul and Beyond' by Jeff Street ('Det multi-dimensionelle Selv: Sjælen, Oversjælen og over' af Jeff Street).
http://divine-cosmos.net/multidimensional-self.htm

Ovennævnte artikel vil tjene som et godt grundlag for forberedelse til denne dybere Selv-udforskningsrejse. Uden videre, lad os begynde!

Sender jer alle mange velsignelser af Kærlighed, Lys & Taknemmelighed. Namaste.

=====================================================================

Adele:

'Min kære, du ved, at jeg har brugt de følgende termer: Højere Selv, JEG ER, Gude-Selv, Hellige Kristus Selv, Over-Sjæl, Sjæl, Kilde vilkårligt - idet jeg fulgte inspirationen indefra og brugte den, der passede bedst i den givne situation. Kan du venligst kaste mere lys over de præcise betydninger, rollerne og/eller forskellen mellem disse termer, så vi forstår mere?'

Højere Selv:

'Ovennævnte artikel, som du har anbefalet til alle at læse, tjener som et godt sted at starte for at hjælpe folk med at forstå den komplekse natur af deres multi-dimensionelle selv. Før jeg starter med at give jer flere informationer om de ovennævnte termer, er det vigtigt endnu engang at minde jer om, at ALLE er EN.

Før Vi begynder 'at adskille' os ved at bruge disse termer på jeres meget begrænsede menneskesprog, er det afgørende for jer at huske, at der aldrig er nogen adskillelse mellem jer og alle andre/alt andet, som I kan se, mærke, røre, lugte eller høre og alle aspekter af jeres multi-dimensionelle selv (tidligere, nuværende og fremtidige).

I dag er Vores mål at hjælpe jer alle med helt at forstå omfanget og storheden af både den: universelle og individuelle JEG ER i dette budskab.

Det er afgjort ikke en nem opgave for os, kære. Da alle jer, der læser dette, på mange måder stadig er begrænsede:

1) i jeres forståelse af storheden i, hvem I virkelig er,
2) på grund af jeres stærke opfattelse af Adskillelse (fra dem uden for jer selv) og
3) på grund af jeres 3D lineære opfattelse af tid.

De af jer her, der er vågnet op og har været det i et godt stykke tid, vil måske være uenige i Vores observationer herover - idet I tænker, at det er et godt stykke tid siden, at I har udviklet jer meget i jeres forståelse af det ovenstående. I siger måske endda til Os, at nu om dage sætter I ikke spørgsmålstegn ved jeres egen storhed; I har følt jer så forenet med alt/alle, I ser dagligt; og at jeres opfattelse af tid nu er blevet mere 5D end 3D. Vi er enige i, at I alle sandelig har forandret jer, udviklet jer og har hævet jeres bevidste forståelse til højere niveauer. Men det er en gradvis proces, som behøver mere tid, indtil alle på planeten Jorden er på samme forståelsesniveau.

For eksempel hvis I virkelig forstår storheden i, hvem I virkelig er, hvorfor føler de fleste af jer her jer ofte besejret af jeres nuværende livsudfordringer; eller føler jer skræmte/usikre ved større forandringer, der sker i jeres liv? Ved I ikke/forstår I ikke dybt, at jeres indre Gude-Selv faktisk trives, når det står over for udfordringer, og ser på dem med begejstring, entusiasme og taknemmelighed over, at de dukker op i jeres fysiske virkelighed? Disse udfordringer er 'livs-spillene', som I har planlagt for jer selv, og uden deres tilstedeværelse i jeres liv ville I alle kede jer bravt over det fysiske liv på Jorden.

Hvis I virkelig forstår, at intet nogen sinde er adskilt fra jer selv, hvorfor har I alle her undertiden konflikter/diskussioner med andre, for eksempel når noget i jeres liv ikke går godt? Er der nogen i jeres liv lige nu, som fortjener mere kærlighed, medfølelse, tålmodighed, respekt eller venlighed fra jer? Velvidende, at I er dem, og at de er jer - Alle er En. Og hvorfor behandler mange mennesker andre levende væsner med enten: intolerance, ligegyldighed, vold eller grusomhed?

For eksempel, ved I virkelig ikke, kære, at dyr dør i millionvis hver dag rundt om i verden? Hvad med jer - hvad er jeres rolle lige nu i relation til dette? Bidrager I hver dag, direkte eller indirekte, til deres lidelser? Hvis ja, vil I være villige til permanent at slippe al modstand over for jeres Højere Selv og give slip på jeres mentale/emotionelle behov for at forbruge jeres favorit hyggemad - den, som er lavet af forskellige animalske produkter? Husk venligst, at i sidste ende, når der ikke er nogen efterspørgsel, vil der ikke være et udbud. Og hvis I stadig tror, at I kun kan få protein fra animalske produkter, er det måske tid for jer at opgive denne falske 3D overbevisning?

I behøver kun at tage jer tid til at kigge hvert eneste dyr dybt i øjnene, som I møder, for at finde 'jer selv' i dem; eller for at blive dybt forelsket i dem. Jeres hjerte - jeres kraftfulde sandhedsbarometer - vil være i stand til at fortælle jer alt det, I behøver at vide om jeres Ubestridelige Enhed med alle medlemmer af dyreriget.Dyr har desværre i lang tid været anset som en laverestående art; som produkt, aktiv eller husdyrhold - det har været en globalt accepteret praksis på Jorden i tusinder af år, lige siden menneskehedens historiske fald ned til lavere bevidsthedsniveauer. Det er en praksis, som mange lysarbejdere arbejder hårdt på at ændre hver dag - noget, der kan gøres nemt nu, hvor flere og flere mennesker bliver vækket af den Guddommelig Kærligheds energier, som dagligt overstrømmer planeten. Den nuværende acceptable praksis med at behandle dyr som laverestående i forhold til mennesker er faktisk meget lig den, som mange tyskere i krigstidens Nazi Tyskland gjorde dengang. Mange tyskere dengang troede virkelig, at jøderne var en laverestående race, og derfor var det helt okay at praktisere etnisk udrensning.

Husk, elskede, at sandt ret eller uret (under Gud) afhænger af, hvad der faktisk er acceptabelt ifølge Guddommelige Kosmiske Love om: Kærlighed, Harmoni og Karma - som Lady Portia & Pallas Athene forklarede i deres nylige budskab gennem Adele. At blive højere dimensionel betyder også total overholdelse af disse Hellige Love fra Gud - lovene, der styrer alle inkarnerede sjæle, som lever i højere dimensionelle miljøer, hvor: Kærlighed, Fred, Frihed & Enhed dominerer.

Elskede, det er aldrig Vores intention at kritisere jer i dag for jeres tidligere eller nuværende handlinger/vaner ved at bringe dette potentielt følsomme emne op - for I har alle den frie vilje til at gøre, hvad I ønsker med jeres liv. Men vi ved, at de fleste af jer, der læser dette, er seriøse med hensyn til at mestre jer selv; mestre livet/energi og stige op til 5D.

Og derfor har Vi i dag besluttet ikke at lægge fingrene imellem - for en mere direkte tilgang er der stort behov for her. Elskede, hvis I virkelig er seriøse, passionerede og forpligtede omkring legemliggørelse af jeres Højere Selv (dvs. med succes at fuldføre jeres Opstigning til 5D), er det tid for jer at undersøge, anfægte og ændre hver eneste bestående vane, programmering eller adfærdsmønster, som forråder jeres Hellige Mål om at blive et med jeres al-kærlige og al-mægtige Gude-Selv.

At give slip på al modstand, vedholdenhed og selvdisciplin er nøglerne, der kan skabe større momentum i jeres spirituelle vækst og mestring af livet. Med mindre selvfølgelig I foretrækker at være på denne Opstigningsrejse og konstant bruge bremserne, når I kører bil - hvor I kører frem og så stopper, konstant - så vil I, hvis I fortsætter på den måde, ende med ingen steder at nå.

At være en Lysarbejder betyder at sprede Lyset; vedvarende at skabe kraftfulde bevægelser af Kærlighed, hvor som helst I er - det bør afspejle sig i alt, hvad I gør hver dag. Med andre ord, kære, er det tid for alle jer, der læser dette, at intensivere jeres livsmission som: Rollemodeller, Himlens udsendinge eller Ambassadører for Kærlighed, Lys, Fred og Enhed ved selv at være eksemplet.

Skabelse af Himlen-på-Jorden begynder med jer!

Trods alt er den eneste måde, I med succes kan ændre verden, er ved at ændre jer selv.

For hvis I tror, I har magten til at ændre nogen, må I nok tro om igen. Ingen kan få en anden person til at ændre sig, især ikke når stærk modstand er til stede. I kan presse nogen til at ændre sig, og hvis de tilsyneladende skulle give efter for jeres krav, kan det være, at de gør de samme ting bag jeres ryg eller engang i fremtiden. Deres ændringer vil højst sandsynligt være midlertidige.

Ægte forandring og den permanente opgivelse af alle begrænsende vaner/adfærd kan kun starte indefra.

Endelig, hvis I er begyndt virkelig at forstå, at lineær tid er en af de største illusioner på 3D Jorden, hvorfor spilder I så ofte tiden med enten: at bekymre jer om fremtiden eller dvæler ved fortiden, som I ikke kan ændre? Hvad vil det kræve af jer at fokusere jeres bestræbelser, så ligegyldig hvad der sker, vil I altid være forankret i NU'et?

Det er tid for jer at holde op med at lægge pres på jer selv eller begynde at elske jer selv og elske jeres liv meget mere end I har gjort indtil nu.

Elskede, for hvis I virkelig elsker jer selv, vil I ikke konstant udsætte jer selv/jeres lavere legemer for: stressende, disharmoniske tanker og følelser om jeres fortid, nutid eller fremtid.

Ved altid at leve i NU'et vælger I faktisk aktivt at være en kraftfuld Skaber i stedet for at vælge at være et offer for jeres omstændigheder. At være forankret i NU'et kan være så nemt som at trække vejret. Det eneste, der kræves, er en stærk erklæring til jer selv om altid at være i perfekt overensstemmelse (i jeres tanker, ord, følelser og handlinger hver dag) med den mægtige, indre JEG ER.

Lad os nu vende tilbage til Adeles første spørgsmål. Som ønsket vil Vi nu give jer en detaljeret forklaring på de følgende termer.

1) Højere Selv/Over-Sjæl/Sjæl/Kilde:

Når folk bruger termen 'Højere Selv', refererer de (det meste af tiden) til 'Lysvæsenet, der leder' deres evolution som en inkarneret sjæl.

I kan referere til dette Lysvæsen som: Direktøren (låner blot termerne, der bruges i selskabers organisation for bedre at forklare jeres Højere Selvs rolle) eller Øverste Leder.

Dette Lysvæsen planlægger, leder, fører tilsyn og styrer hele jeres spirituelle evolutionsrejse for ALLE jeres fysiske inkarnationer, overalt i hele multiverset.

Dette mægtige Lysvæsen er naturligvis DIG.EN SJÆLS HIERARKI - Sjælsafstamning/Sjælefamilietræ (Copyright 2019 - Raphael's Healing Space)

Det er (i jeres sjælsafstamning) det Højeste aspekt af jeres Selv, som er en del af en større gruppe (der omfatter andre Højere Selv), og som er den Første Splittelse, eller den Originale Gnist af Kilden.

Jeres eget Højere Selv kan også refereres til som: 'Forælder', 'Leder' eller 'Chef' for dets egen række af mange flere mindre gnister af Kilden (fx. Over-Sjælene, det individuelle JEG ER, Sjælen).

Lad os nu kort referere til Jeffs artikel - det var afgjort rigtigt af ham at bruge termerne 'Højere Selv' og 'Over-Sjæl' vilkårligt. Han havde ret i at bruge disse to termer til alle niveauer af selvet, hele vejen op til og inklusiv Kilden (fremhævet med gul i Jeffs illustration - se venligst herunder).

Der er egentlig ikke behov for, at I kender det præcise antal af Højere Selv, Sjælegrupper, Over-sjæle, Sjæle, Sjælsudvidelser/sjæledelinger eller legemliggjorte sjæle (inkarnationer), der deltager på Jorden lige nu eller hvor mange I har (for hvert specifikt eksistensniveau i pyramiden), der specielt tilhører jeres sjælsafstamning. Disse tal ændrer sig konstant, idet jeres Højere Selv (også ved udvidelse/deling, Kilden) altid er på en evig udviklings- og skabelsesrejse.

Vi har ofte talt om en 'ung sjæl' vs en 'højt udviklet sjæl' i flere tidligere budskaber. En ung sjæl kan sammenlignes med et 'ungt træ'. Det har et træs udseende (komplet med blade, kviste, grene og stamme), men den er lav og relativt lille i sammenligning med en højt udviklet sjæl, som måske kan sammenlignes med det berømte, gigantiske 'General Sherman' mammuttræ i Californien, USA.

Efterhånden som den unge sjæl vokser og samler flere fysiske livserfaringer på dens evige rejse for at udvide, udfordre og opleve sig selv, bliver dens Lysgnist naturligt større, stærkere og 'mægtigere' (på grund af den akkumulerede vægt af de fysiske livserfaringer, som den har haft), indtil den en dag med succes fuldender dens rejse tilbage til Kilden.

En rejse, der kan tage millioner af fysiske inkarnationer at mestre: Selvet, Energi og Guds 12 Hellige Stråler - op til de Højeste Skabelsesniveauer.'Det multi-dimensionelle Selv: Sjælen, Oversjælen og derover' af Jeff Street

På sjælegruppe niveau optræder splittelser normalt på grund af de 'store temaer', som jeres Højere Selv ønsker at udforske, skabe, opleve eller mestre på det fysiske eksistensplan. For eksempel har en sjælegruppe til hensigt at mestre frihedens og transformationens violette stråle. En anden sjælegruppe, der tilhører jeres Højere Selv, har til hensigt at mestre kærlighedens lyserøde stråle, og sådan fortsætter den lange liste.

Over-sjæleaspektet af jer selv er den, som overvåger alle jeres inkarnationer inden for et bestemt, afgrænset område af universet (fx. dem i Mælkevejsgalaksen).

Jeres over-sjæl sørger for at sikre, at alle jeres fysiske inkarnationer i det område udvikler sig (mere eller mindre) som planlagt.

I kan også sammenligne over-sjælens rolle med en afdelingschefs (se venligst pyramide illustrationen herover), som er chef for alle mellemledere/teamledere og ansatte i pågældende afdeling.

Jeres over-sjæl splitter sig så op i flere individuelle sjæle (dvs. flere 'forskellige' JEG ER tilstedeværelser) - alle disse sjæle er stadig en del af jeres Højere Selv.

Bemærk venligst, at Kilden til syvende og sidste er GUDE-forælderen til ALLE Højere Selv i eksistens nu. Selvom Kilden i den simplificerede illustration herover er placeret i toppen af pyramiden, er det mere rigtigt at sige, at Kilden er selve hele pyramiden.

Der er intet eksistensniveau eller underniveau (i pyramiden), hvor Kilden ikke er.

Hvis vi skulle sammenligne en bestemt pyramide med et træ i skoven - ville dette træ repræsentere jeres Højere Selv; jeres sjæls familietræ/afstamning. Alle bladene på jeres træ repræsenterer de mange fysiske inkarnationer oplevet af jeres Højere Selv.

Træerne, som står ved siden af jer, er andre Højere Selv; andre oprindelige gnister af Kilden.

Selve skoven repræsenterer hele det store JEG ER; Kilden til ALT i eksistens - det repræsenterer også hele Himlens rige (på alle planer, i alle dimensioner og i alle virkeligheder i multiverset).

På det næste niveau nedad i pyramiden repræsenterer 'Mellemleder/Teamleder' niveauet den individualiserede JEG ER tilstedeværelse (kendt som Sjælen), som står som leder af alle jeres inkarnationer inden for en mindre, mere afgrænset sektion af universet. For eksempel står et aspekt af jeres Sjæl som leder af oplevelserne på Jorden; et andet aspekt af jeres Sjæl står som leder af oplevelserne på Plejaderne osv. - og den lange liste fortsætter.

Sjæleudvidelserne/delingerne ifølge Jeffs illustration herover kan repræsentere de mange forskellige udforskningsområder i jeres egen direkte sjælegruppes tema, som jeres Højere Selv ønsker at mestre, udtrykke, skabe i den afgrænsede sektion af universet.

For eksempel hvis jeres Sjæl direkte tilhører en sjælegruppe, som sigter på at mestre Frihedens violette stråle, kan en bestemt sjæleudvidelse være fokuseret på at mestre ytringsfrihed; en anden sjæleudvidelse udforsker måske frihed fra slaveri; en tredje udforsker finansiel frihed; og en fjerde er fokuseret på at udforske frihed fra diktatorer/herskende autoriteter, som har regeret med absolut magt osv.

I kan nu blot bruge jeres forestillingsevne til at forstå det gigantiske omfang af jeres multi-dimensionelle Selv. Alle niveauer af jeres Sjæleforvaltning/hierarki er tydeligvis forbundet med hinanden og handler som EN.

Informationer flyder konstant i begge retninger, op og ned i en sjæls hierarki, for at hjælpe hver enkelt inkarnerede sjæl i hele sjælefamilietræet med at gøre sit bedste i hver inkarnation.Divisionen eller delegationen af forskellige 'ledelses' opgaver mellem de forskellige niveauer i en sjæls hierarki er på mikro-niveau en afspejling af det større antal af divisioner/niveauer/råd i Himlens hierarki (der tager sig af det evigt udvidende Himlens Rige på makro, universelle/super-universelle niveauer).

Hvis en person skulle bede om hjælp fra de Opstegne Mestre/Engleskaren til noget, som ikke er i overensstemmelse med hans højere mål i den pågældende inkarnation - det første, den Opstegne Mester ville gøre, er at tjekke med hans Højere Selv (sædvanligvis på 'direkte' individualiseret JEG ER-, sjælsniveau) for at se, om anmodningen vil være en livsoplevelse, der er værd at få eller om det er en unødvendig distraktion, som ikke er på linje med inkarnationens formål.

Den individualiserede JEG ER vil så konsultere/tale med dens over-sjæl, sjælegruppe og til sidst dens Højere Selv for at beslutte, om sådan en livsoplevelse gavner/udvider Helheden. For ligegyldig, hvad der sker i en bestemt fysisk inkarnation, vil det give genlyd i Helheden - dvs. ligegyldig, hvad der sker for et bestemt blad, vil det påvirke hele træet. Og derfor har de Opstegne Mestre/Engleskaren ikke den endelig afgørelse med hensyn til at styre eller gribe ind i hver enkelt inkarneret sjæls udvikling. For sådan en indgriben kan betragtes som at være en alvorlig overtrædelse af den hellige, guddommelig lov, som styrer suveræniteten hos hver enkelt individualiseret JEG ER.

2) JEG ER/Gude-Selv/Hellige Kristus Selv:

Der er tre måder, hvorpå denne term kan bruges.

a) Den storslåede JEG ER => er blot et andet ord for Kilden, Gud, Øverste Skaber, den Gamle af Dage, Alfa & Omega eller den Højeste Intelligens, der styrer ALT. Der er utallige navne for Gud på jeres planet, og JEG ER er en af de energetisk kraftfuldeste navne for Gud. Den repræsenterer også ALT, der var, ALT, der er og ALT, der vil være.

b) Den universelle JEG ER => når folk bruger denne term, refererer de for det meste til den Højeste Intelligens, som styrer hele det fysiske univers. Jeres univers blev designet fejlfrit med stor matematisk præcision og orden.

c) Den individualiserede JEG ER tilstedeværelse (a.k.a. Sjælen) => den er det individualiserede aspekt af den storslåede JEG ER, som direkte planlægger, leder, overvåger og kontrollerer jeres nuværende, tidligere og fremtidige inkarnationer (som forklaret tidligere). Jeres JEG ER tilstedeværelse er forbundet med jeres fysiske krop via hjertet, via sølvtråden.

Når det drejer sig om intentioner og formål er jeres JEG ER jeres 'Direkte overordnede' i jeres fysiske inkarnationer. Den er jeres 'ægte' Selv; Gude-Selvet, som kun kender til perfektion og er fuldstændig ansvarlig for den 'Elektroniske Lyskrop', som er jer.

Den individualiserede JEG ER har fuld magt over dens Gude-Forældre og vil kun give sådanne kræfter til de inkarnerede aspekter af den selv, som med succes har nået Opstigning. Den indre JEG ER overvåger konstant jeres daglige brug af den meget kostbare Elektroniske Lyssubstans (de billioner af små Lys & Kærlighed elektroner, som er evigt til stede i universet), som kommer fra Kildens Hjerte => for at se, om levering af en større eller mindre mængde af dette Lys til jer er et klogt handlingsforløb.

Til den inkarnerede sjæl, hvis tanke- og følelsesverdener kun indeholder perfektion (Kærlighed, Glæde og Fred) gives uendelige mængder af Guds elektroniske lyssubstans og betros jer, for at blive brugt i henhold til jeres egen Guddommelige Vilje. Og når det sker, kære, skal I opleve den sande betydning af denne sætning: 'Søg og du skal finde Himlens Rige, som er indeni'.

d) Det Hellige Kristus Selv => de fleste folk bruger denne term som et andet ord for den individualiserede JEG ER tilstedeværelse. Faktisk står det hellige Kristus Selv hos en person mellem JEG ER tilstedeværelsen og dens fysiske krop. Det fungerer som en mægler mellem Gude-Selvet og personens nuværende bevidsthedsniveau.

Det kaldes ofte 'den lille indre stemme', da den altid guider jer til at tage højere vibrerende beslutninger i alt, hvad I udtrykker udadtil/sender ud i universet. Jeres hellige Kristus selv er forankret i hjertets Trefoldige Flamme og kan bruges til at hjælpe jer med endelig at blive en Kristus i handling, ligesom Jesus gjorde i Hans tid på Jorden.'

Adele:

'Tak, fordi du forklarer det hele så detaljeret. Lad os gå videre til min næste række af spørgsmål til dette budskab. Du har i de seneste få år kærligt afsløret flere forskellige navne for mit Højere Selv for mig og lidt begrænset information om, hvad deres roller er i de højere riger/dimensioner.

Hvordan hjælper det mig i denne inkarnation, at jeg kender dem alle? Med andre ord hvad er fordelene ved denne viden? Er det at have kendskab til det virkelig nødvendig for min spirituelle væksts og Opstignings mål? Og til de mange lysarbejdere, der læser dette budskab i dag, hvad skal de gøre for at få disse informationer? Er det en type informationer, der gives uden videre på anmodning eller gives de normalt kun, når det er nødvendigt?'

Højere Selv:

'Elskede, intet sker tilfældigt. Det var altid meningen, at du skulle kende al den information, du har fået indtil nu - dvs. vi havde planlagt din opvågning sammen, før fødslen. Som en udviklet sjæl med en masse akkumulerede fysiske livs erfaringer i hele Multiverset, er der så meget i din Højere Selvs historie, som du endnu ikke husker dagsbevidst, endsige forstår fuldt ud.

De informationer, du har fået indtil nu, er blot, hvad der kan stå i en lille notesbog - en notesbog, som kan findes i et Levende, Stedse Udvidende, Kosmisk Bibliotek (blandt millioner af andre bøger), som huser din Sjælsafstamnings komplette viden.

Vi vil altid filtrere de informationer, der gives til alle inkarnerede sjæle, så kun informationer, der er relevante for og hjælper dem i deres nuværende inkarnation, gives. På dette stadie i din spirituelle vækst kan det at vide så meget om dit Selv være lige så uklogt som at vide for lidt. En dag, når din Opstigning er fuldført, kan du have fuld adgang til alle informationer om din egen rige & forskelligartede sjælshistorie - men indtil da vil din indre JEG ER være den, der er ansvarlig for at styre og kontrollere det informationsflow, der sendes til dig. Hvis Vi vurderer, at noget er unødvendigt for dig at vide, vil vi indtil videre sætte din anmodning om informationer på standby, indtil den Guddommelige Timing indtræffer - tro ganske enkelt på, at Vi altid har dit højeste bedste i tankerne.

Fordelene ved at kende og forstå din sjælsafstamning er som følger:

* En sagde engang, at "Et folk uden kendskab til dets historie, oprindelse og kultur er som et træ uden rødder".

Det forklarer meget godt det, vi gerne vil have, at I alle bliver - et stærkt, gigantisk træ, som forsætter med at stå rank og stærk i Jorden; fordi det med succes har modstået tidens prøvelser; og altid tappert har klaret al slags vejr (godt og dårligt).

Med andre ord ville vi elske, hvis I alle var en stærk & kraftfuld Lysarbejder, som aldrig giver op ligegyldig hvad.

Fuld viden om jeres Højere Selvs fulde identitet og forståelse af Dets større roller (de Hellige Opgaver, der er betroet Det) i tjeneste for Himlens Rige vil motivere, styrke og give jer klarhed over, hvad der er jeres mission, formål og grund til at være på planeten Jorden lige nu i denne bestemte inkarnation.

Til alle opstigende sjæle, der lever i denne højt eftertragtede levetid, vil jeres livs mission/formål/speciale/rolle i denne inkarnation (på mikro niveau) faktisk være et spejlbillede af jeres Højere Selvs passion, mission, formål, speciale & rolle (på makro niveau).

Som foroven, således forneden, som indeni, således udenpå. Hele formålet med Opstigning er, at I en dag kan gå på planeten og fuldt ud legemliggøre jeres JEG ER; som jeres Gude-Selv. I vil en dag med glæde tjene Himlen og tjene ALT og ALLE på jeres planet ved brug af jeres Højere Selvs fulde spektrum af evner, talenter og passion, som vil være unikt for JER.

Lad os nu bruge Adeles sjælsafstamning som eksempel. I fremstillingen herunder, som Adele så venligt har indvilliget i at dele med jer her i dag, har vi tydeligt vist, at hendes Højere Selvs to store ekspertiseområder er: healing af bevidstheden og at hjælpe med at styrke/motivere/transformere folks liv, så Selvets totale frihed kan udtrykkes udadtil.

Selv Adeles iboende karakteristika kan nemt forklares ud fra fremstillingen af hendes sjælsafstamning. Som en, der repræsenterer Frihedens Violette Stråle, er hun også en type person, som altid må have friheden til at vælge, hvad hun ønsker at gøre med sit liv - lige siden hun var en lille pige. Selv den mindste indgriben i hendes personlige valg vil ikke eller vil sjældent være velkommen.

At vide hvorfor du er, som du er (dvs. have en fuldstændig forståelse af dig selv), vil til sidst resultere i, at du føler dig meget stærkere, mere kraftfuld og styrket til at skabe et glædesfuldt liv, som er fuld af mening og mål.

* At kende din sjælsafstamning vil hjælpe dig med bedre at forstå de unikke Opstignings udfordringer, som du for tiden står overfor, og hvorfor disse udfordringer er til stede i dit liv. Når man fuldt ud forstår grunden til, hvorfor noget uønsket eksisterer i ens liv, vil man føle sig taknemmelig, for man har nu fundet nøglen til at hæve sig over udfordringen.

Jeres udfordringer er der altid for at give jer klarhed; for at give jer kontrasten mellem det, som er ønsket og ikke ønsket i jeres liv.

Som en kraftfuld Skaber; som Gud befinder I jer altid i processen med at skabe og udvide. Og derfor vil det, når I ser noget uønsket i jeres liv, være det perfekte tidspunkt for jer at skabe og vælge noget andet!

Lad os endnu engang kigge på Adeles sjælsafstamning herunder (bemærk venligst, at alle navne er forkortet for privatlivets skyld) for yderligere at forklare, hvad vi mener.Fremstilling af sjælens familietræ - forenklet (Copyright 2019 - Raphael's Healing Space)

Adeles primære, direkte sjæleslægt (i denne forenklede version af hendes sjælsafstamning) til denne bestemte inkarnation er markeret med lilla. Sammen valgte Vi den Violette Stråle som hendes rolle, formål og hovedmission i denne levetid. Det betyder, at hun er en af de mange lysarbejdere på Jorden lige nu, hvis selve tilstedeværelse personificerede eller repræsenterede den Violette Flammes egenskaber. Som I måske allerede ved er den Violette Stråle frihedens, forvandlingens, transformationens og alkymiens stråle.

Det betyder, at hun og alle andre inkarnerede sjæle af den violette flamme derude konstant: udstråler, forvandler, transformerer og forankrer den violette flamme, hvor end de går og i alt, hvad de gør. Processen sker automatisk, og deres individualiserede JEG ER har perfekt kontrol over, hvor meget af den, der sker på en given dag. Det er en del af den tjeneste, som disse sjæle har indvilliget i at gøre før deres fødsel, og den er sket, lige siden disse sjæle ankom til denne planet.

Det er indlysende, at intensiteten af denne opgave vil afhænge af den enkeltes parathedsniveau og hvor de for tiden befinder sig på deres Opstigningsrejse tilbage til den indre JEG ER.

Med andre ord, jo mere opvågnet disse folk er, jo intensere vil deres tjeneste være - ydet til fordel for alle indbyggere på hele planeten.

En af de udfordringer, som spirituelt vågnede Violet Stråle-sjæle kan stå overfor, omfatter:

ekstrem sensitivitet over for det menneskelige kollektives og planetens energier. Når som helst noget 'dårligt' sker på Jorden, vil disse sjæle sandsynligvis føle sig drænet eller måske endda fysisk syge.

I dette scenarie bekæmper deres lys-kroppe (som hovedsageligt består af den naturligt dominerende violette stråle) automatisk og aktivt den lavere vibrerende energetiske matrix, som Jorden var blevet (efter den dårlige begivenhed indtraf), ved at udstråle og forankre endnu større mængder af den violette stråle på og i planeten. For at neutralisere og forvandle meget af negativiteten til Højere Lys.

Og derfor kan den viden, at du kommer fra slægten af den violette stråle (eller for de læsere her, der kommer fra andre stråler), gavne dig; hvis noget lignende skulle ske igen i fremtiden, vil du være bedre forberedt og kan nemt håndtere ovennævnte udfordring. I kan lære bedre at styre jeres energisystem, så I ikke går omkring og føler jer drænet/syg næsten hele tiden. For der er stadig meget negativitet eller lavere vibrerende energier, der stråles ud rundt omkring på planeten dagligt, som I automatisk vil forvandle på ALLES vegne.

Den gode nyhed til de af jer her af den violette stråle er, at planetens energier er blevet meget bedre i den senere tid, nu hvor energier af Guddommelig Kærlighed, der strømmer fra himlen, støtter jer stærkt i denne hellige opgave.

Det ovennævnte er to eksempler på de fordele, du har fået ved at vide alt det, du ved om dit Højere Selv, sjælsafstamning og temaer. Og derfor, for at besvare dit næste spørgsmål, Adele, om det virkelig er nødvendigt at vide alt dette for din spirituelle væksts og opstignings mål, er Vores svar ja. Men Vi vil lade dig og lade alle, der læser dette budskab, selv beslutte det.

Videre til næste spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at få disse informationer? Det eneste, du behøver at gøre, er at anmode din JEG ER om at give dig de informationer, du behøver. Afsæt ganske enkelt tid til en stille meditation hver dag for at tune ind på din JEG ER's visdom. Og Vi vil bestræbe os på at give dig alle relevante informationer, som du behøver den dag. Og hvis du føler behov for en mellemmand (mellem dig og din JEG ER), så du kan få informationer, så anmod ganske enkelt din JEG ER & dit åndelige team om at sende dig den mest egnede person, som kan hjælpe dig i din anmodning.

Alle informationer, som bliver givet til dig direkte eller indirekte, vil på dette stadie kun være informationer, som du har brug for at kende (som forklaret tidligere).'

Adele:

'Der er mange tidspunkter i min fortid, hvor jeg har fået indre viden om, at jeg var denne person/den person eller personen, jeg mødte i dag, er et andet aspekt af min individualiserede JEG ER eller den person, jeg mødte for nylig, er et andet aspekt af mit Højere Selv fra en anden sjælegruppe. Er disse følelser/denne viden nøjagtig? Hvis ja, hvad var formålet med vores møder?

Og hvordan kan jeg kende forskel på:

* et tidligere (eller måske nuværende/parallelt) liv, som direkte hører til mig - et liv, hvorom jeg uden mindste tvivl kan sige "Åh ja, det var afgjort mit tidligere liv" eller
* et tidligere liv, som indirekte hører til mig (fx. en anden sjælegruppe i min sjælsafstamning) eller
* et tidligere liv, som hører til et andet Højere Selv (dvs. fuldstændig 'uden relation' til min sjæls familietræ).
'

Højere Selv:

'På dette stadie i din Opstigningsrejse, Adele, har du så godt som fjernet alle dine indre tvivl om nøjagtigheden i denne type informationer, som du får. Du har trods alt haft års praksis med at gøre det. Men Vi ved, at du kun stiller disse spørgsmål for at opnå større klarhed og for at hjælpe de mange mennesker, der vil læse dette budskab.

Skelnen i forbindelse med informationer er virkelig en meget vigtig proces, som ikke kan undlades af alle her, der befinder sig i processen med at mestre deres mestring.

Alle informationer, som I har fået fra kilder uden for jer selv (fx. bøger, blogs, kanaliserede budskaber, jeres spirituelle lærere/guruer osv.), skal ALTID filtreres gennem det kraftfulde barometer, som er i jeres eget hjerte.

Så for at besvare dit spørgsmål, Adele, vil Vi endnu engang lade jer selv beslutte, om jeres følelser/viden om disse mennesker var rigtige.

Og med hensyn til formålet med: alle dine møder med disse forskellige aspekter af dit Selv og den viden, at du faktisk har været disse mennesker i tidligere liv, var hovedsageligt for at styrke dig, for at hjælpe dem og for at højne jeres niveau for bevidst forståelse af jeres multi-dimensionelle Højere Selvs prægtighed.

I kan nemt kende forskel på et tidligere, nuværende eller fremtidigt liv, som enten er: direkte forbundet med jer eller indirekte forbundet med jer (men stadig i jeres sjælsafstamning) eller fuldstændig uden relation til jer ved at bruge jeres iboende 'Energetiske Resonans' evner til selv at skelne svarene på disse spørgsmål.

Og kun når alt andet fejler, kan I bede jeres JEG ER tilstedeværelse om at bekræfte det. Men Vi foretrækker, at I bruger jeres egen skelneevne først, før vi går videre til at give jer svarene. I træner trods alt til Mestre her!

Men her kommer Vores svar på dit spørgsmål.Et tidligere/nuværende/fremtidigt liv, som direkte er forbundet med jer (dvs. I ser bogstavelig talt på et andet JEG, der går rundt i den persons krop), vil føles så meget 'som Et' med jer; der vil være en følelse af perfekt Samhørighed med jeres energi-krop/lys-krop.

Hvis I lukkede øjnene og visualiserede jer selv stå til venstre og den anden til højre og så jer 'smelte' sammen, ville det være, som om der ikke var nogen vibrationsmæssig forskel mellem jer og den anden.

Jeres energier ville uden videre blande sig med hinanden - så godt, at I ikke kan sige, hvor det nuværende jeg begynder og hvor den anden person begynder.

Med andre ord vil I finde 100% perfekt, energetisk resonans og magnetisk tiltrækning mellem jer og den anden part. Og hvis I tog jer tid til at gå i meditationsmode, kan I få relevant information om den persons liv. Visioner om det liv vil nemt flyde ind i jeres sinds øje (sammen med alle mulige andre informationer), for jeres JEG ER vil (det meste af tiden) give jer adgang til informationer om jeres direkte fortidige/nutidige/fremtidige liv.

Et fortidigt/nutidigt/fremtidigt liv eller en person, der indirekte er forbundet med jer (dvs. en anden sjælegruppe på det samme sjælefamilietræ), vil stadig føles 'som Et' med jer, men der er en vigtig forskel. Niveauet af energetisk resonans vil være meget mindre (måske mellem 51%-90% resonans) - afhængig af hvor langt væk/hvor tæt denne person er på jeres direkte sjæleslægtslinie. Der er ingen øjeblikkelig, magnetisk tiltrækning eller nysgerrighed efter at lære denne person bedre at kende (ulig dem, der normalt sker mellem jer og det 'andet aspekt af jer' fra den direkte slægtslinie herover).

Et tidligere/nutidigt/fremtidigt liv eller person, som er fuldstændig uden relation til jer, vil stadig føles 'som Et' med jer, dog vil niveauet af energetisk resonans mellem jer og ham/hende falde endnu mere, til 50% eller mindre.

Til alle jer, der læser dette i dag, vil I, når jeres energetiske sensitivitet bliver naturligt høj, være i stand til fuldt ud at forstå, hvad Vi mener med 'energetisk resonans' - at opleve det på egen hånd er den eneste måde, I virkelig kan forstå, hvad vi netop har forklaret herover.

Og bemærk, at i alle 3 kategorier herover vil I stadig føle jer som ET med alle aspekter af jeres selv (direkte, indirekte eller uden relation), for I ved helt sikkert nu, at ALLE er ET. Der er aldrig nogen adskillelse mellem jer, folkene, I har mødt i alle jeres fortidige/nutidige/fremtidige liv og verden omkring jer.

For I er alle Energetiske Væsner af Kilden, som konstant udvider og udtrykker sig på ny på det fysiske plan.'

Adele:

'Og forresten, Elskede, har jeg talt med min direkte, individualiserede JEG ER i alle disse år eller har jeg talt med ALLE versioner af mit Selv hele vejen op til min sjæls afstamning/familietræ, til Kildens niveau?'

Højere Selv:

'Du har det meste af tiden talt med din individualiserede JEG ER tilstedeværelse; din sjæl, a.k.a. din direkte overordnede.

Det betyder imidlertid ikke, at alle de andre aspekter/versioner af dit Højere Selv (op til Kildens niveau) ikke er bevidst om Vores daglige samtaler. De er altid klar over, hvad der foregår i livet hos ALLE aspekter af dem selv, som for tiden er inkarneret. Faktisk, Adele, har du ofte talt med Væsner længere oppe i din egen sjæls hierarki, når som helst du havde behov for det eller når som helst 'De' følte behov for at forbinde sig mere direkte med dig i stedet for gennem din JEG ER.

Afslutningsvis er der en ting, som alle her må huske. Formålet med at få jer til at interessere jer for jeres egen sjæls afstamning/hierarki er ikke for at hjælpe jer med at blive i adskillelsens gamle 3D tankegang. I hendes bestræbelse for at forstå hendes Højere Selv bedre indikerede Adeles sidste spørgsmål faktisk tilstedeværelsen af '3D rester' i hendes bevidsthed, der er tilbøjelig til at påvirke, hvordan hendes sind arbejder.

Dette budskab her i dag er faktisk Vores kærlige opfordring til jer alle om at kende jeres Højere Selv meget bedre end før. Vi elsker jer inderligt og støtter jer til stadighed i jeres daglige behov og Opstignings mål.

Kom i Vores favn og bliv der ofte, kære, for Vi længes efter, at I taler med Os oftere, så I snart kan modtage den totale trivsel, som er den Guddommelige Fødselsret for alle Guds børn på Jorden.

Efterhånden som I åbner jeres hjerter for Os mere; efterhånden som I lytter til Os oftere, og efterhånden som I slipper meget/al modstand over for Vores guidning, åbner I faktisk vejen for at modtage mere af de gode ting i livet.

Nu er tiden sandelig for jer alle at lære, hvordan man slapper af, tuner ind på de højere frekvenser, I ønsker og så ganske enkelt åbner jer for at modtage.

Tro på Os altid og vid ganske enkelt, at I er så elskede ud over alle grænser.'

Med al min kærlighed

Adeles Højere Selv.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |