Home > > Cosmic Awareness – den 13. oktober 2013

Cosmic Awareness – den 13. oktober 2013

Lydfilen fra denne live kanalisering kan findes her.

F-A-I-T-H (tro) i disse vanskelige tider

Vær venlig at begynde.

Tak. Velkommen, Bevidsthed. Tak, fordi du er med os på denne aften til sessionen for Rainbow-Phoenix-medlemmerne. I dag er det den 13. oktober 2013. Will Berlinghof er fortolker af dine budskaber, og Joan Mills stiller spørgsmål og er energileder. Kærlighedsloven og Lysloven er blevet påberåbt. Er der et åbningsbudskab eller en hændelse, du ønsker at omtale, før vi går til spørgsmålene?

Ja, denne Bevidsthed har et helt særligt åbningsbudskab i dag. Det er en vigtig meddelelse til alle dem, som nylig har modtaget oplysninger, som er blevet sendt til dem, af den mest negative karakter, og som ikke gav nogen som helst fornemmelse af noget håbefuldt, af håb om, at den information, som var blevet sendt til dem, er andet end et falsk forsøg på at bevare kontrollen og fastholde den frygt og håbløshed, som magthaverne ønsker at fastholde menneskeheden i.

Dette budskab blev udsendt af et menneske med en vis autoritet, en autoritetsposition, der gjorde, at modtagerne af dette budskab, dette negative og håbløse budskab, blev særlig påvirket heraf. Denne Bevidsthed er klar over, at andre også har modtaget denne samme besked, som er blevet videresendt til dem af andre, som var bekymrede over budskabet, over oplysningerne, og de følte, at de var nødt til at dele informationen. Denne Bevidsthed ønsker at være specifik omkring, hvilken information der er tale om, hvilket budskab det er, som er blevet modtaget af så mange. Det drejer sig om en meddelelse, som hævdede, at nanoteknologi længe er blevet anvendt, og at de føde- og drikkevarer, vi indtager (samt vaccinationer) er infiltreret med denne negative energi, med denne negative teknologi. Det blev hævdet, at 80 % af menneskeheden allerede er blevet smittet med denne nanoteknologi, som hvis det ønskes kan bruges mod menneskeheden til at skabe sygdom, at skabe en virus så stærk, at de, som det rettes imod, vil dø indenfor ti dage. Endvidere hævdedes det, at planen er at smitte mere end 95 % af menneskeheden med nanoteknologi, dette teknologiske våben, inden januar 2014.

Problemet med dette budskab er, at det i det store og hele er misinformation. Det er et trick fra magthaverne for at forstærke følelsen af håbløshed, en følelse af negativitet i menneskers liv. Den kraft, der ligger i dette budskab, kan for dem, som vælger at tro på det, være så stærk, at de simpelthen opgiver håbet om at kunne leve et nyt liv i fremtiden, komme til at opleve en ny reinkarnation.

Det første, denne Bevidsthed ønsker at sige, er, at én mulighed er at vælge at tro på denne information, at den er ægte, at der ikke er noget at stille op overfor den. Hvis man hælder til den antagelse, vil denne Bevidsthed gerne minde hver og én af jer om, at I træffer et valg, og at I baserer jeres valg på indgroede overbevisninger, på jeres magtesløshed i forhold til at kunne ændre jeres liv, at vælge andre muligheder.

I dette tilfælde er denne oplysning magthavernes desperate forsøg på at nå så mange som muligt i disse sidste dage, uger og måneder, hvor det bestående regime er i færd med at kollapse, således at de selv har den største chance for at overleve de omvæltninger, som er på vej. Og at det ikke bare er deres håb, men selve deres mission at trække så mange mennesker som muligt ind i frygtzonen, at skabe en sådan forvirring, en sådan fortvivlelse, en sådan håbløshed, at når de udfører deres planer, vil størstedelen af menneskeheden simpelthen lægge sig ned og underkaste sig denne plan udtænkt af dem, der har kontrollen, magthaverne.

Men selvfølgelig behøver det ikke at blive sådan. Selvom magthaverne allerede har påbegyndt sådanne planer og allerede er gået i gang med at skabe nanoteknologien, som de ønsker at smitte menneskeheden med, så må man acceptere dette som en personlig erfaring i ens liv. Dette er et meget vigtigt emne, for hvad dette repræsenterer for dem, som har modtaget denne information eller denne presserende advarsel om, at dette er tilfældet, er at de har et valg. At de bliver nødt til at træffe et valg væk fra det scenarie, som er blevet beskrevet som uundgåeligt og ubestrideligt, hen til en anden virkelighed og hen til en anden personlig fremtid.

Selvom dette kan være et eksempel på en mulig tidslinje, så er det endnu ikke tilfældet. Det forholder sig ikke sådan, at 80 % af menneskeheden er blevet smittet, og derfor er der stor sandsynlighed for, at de, som ikke køber sådan en besked, sådan en påstand, kan ændre den tidslinje, som er blevet beskrevet for dem, og vælge en anden tidslinje, som ikke indeholder denne sandhed og virkelighed for deres liv.

Denne Bevidsthed ønsker også at gøre opmærksom på, at i disse tider ligger der et stort ansvar i individers valg og i deres måde at dele information på. Selvom det kan være værdifuldt at dele sådan information, må man også tilføje, at dette ikke er den endegyldige sandhed, at dette ikke nødvendigvis kommer til at ske.

Et valg skal under alle omstændigheder træffes, og når man abdicerer på grund af frygt og derfor havner i et sådant negativt scenarie, tager man ikke ansvar for sine egne valg. Derudover gør man menneskeheden en bjørnetjeneste, når man videregiver den slags information uden samtidig at indgyde håb og tro på, at alt vil blive godt. Selv om denne Bevidsthed ikke siger, at sådanne budskaber ikke skal deles, så siger Den, at hvis noget er vigtigt, så kan man dele sådan information, men man må i lige så høj grad tilbyde et alternativt syn; man på pointere, at en sådan information ikke er valideret eller bevist. Det er ganske enkelt noget, som nogen eller en eller anden organisation har udsendt, med det formål at holde endnu flere fangne i B-planetens energier, de negative scenarier, hvor magthaverne gør alt, hvad der er muligt, for at sikre, at de bliver ved med at have magten i al fremtid.

Derfor har individer, der deler denne information, et ansvar, og i særlig grad de individer, som deler sådanne oplysninger med mange mennesker. Denne Bevidsthed ønsker ganske enkelt at bede dem, som har mulighed for at dele sådanne oplysninger, om at overveje særdeles grundigt, om de oplysninger, de er kommet i besiddelse af, vil gavne menneskeheden ved at blive delt yderligere. Denne Bevidsthed beder om, at man gør brug af det, denne Bevidsthed har kaldt ”B.S.”-detektoren for at fornemme og beslutte, om informationen er autentisk eller ej. Rygmarvsreaktionen med øjeblikkelig at videresende sådanne negative oplysninger kan blive skadelig i det lange løb for dem, som endnu ikke er overbevist om, ikke endnu er sikre, ikke endnu er bevidste nok til at indse, at dette er et angreb på menneskeheden, endnu et trick til at lede folk til at tro, at de ikke har nogen personlig kraft og derfor ikke kan træffe et personligt valg i denne situation. Så derfor vil denne Bevidsthed sige til alle, der har modtaget denne information: Stop op et øjeblik, og mærk nøje efter. Er denne information virkelig sand? Har denne information virkelig autenticitet, udover at den er blevet sendt og synes at komme fra en troværdig kilde?

Sæt spørgsmålstegn ved alle kilder, ved alle motiver, og beslut derefter, om du stadig ønsker at videresende denne information. Videregiv ikke kun det negative budskab, men også alternativer til denne information. Husk at minde alle og enhver om, at dette blot er én mulighed og ikke den endegyldige sandhed.

Det er ethvert individs ansvar at anvende sin dømmekraft til at vurdere, om modtaget information er autentisk eller ej. Man må reagere på modtaget information ikke kun ud fra frygt og rygmarvsreaktion, men ved grundigt at overveje denne information, mærke på information ved at anvende ”B.S.”-detektoren.

Hvis man gør dette i denne sag samt i andre lignende situationer, vil man begynde mere og mere at få øje på den manipulation, der finder sted, den ondsindede information, der sendes ud, som ikke er til gavn, den misinformation, der sendes ud, og man vil herudfra træffe sine valg.

På nogle måder er denne type information stregen i sandet, som man er nået frem til. Det er en mulighed for at betragte sådan information og skelne klart, at vælge klogt, hvad man vil gøre med denne information, og at tage ens liv i egne hænder og træffe de valg, som ikke bare støtter sådan en fejlagtig information, sådanne vildledende oplysninger, men at træffe nye beslutninger, for der er ny energi tilgængelig, som kan bringes ind i ens liv, som vil skabe nye virkeligheder, hvis man vælger klogt og gør brug af sin skelneevne.

Mange er lige nu i en situation, hvor et sådant valg, sådanne valg, må træffes, ikke kun med hensyn til den information, som for nylig blev frigivet, men også i forhold til mange andre valg i deres liv. Personlige valg i forhold til deres livssituation, valg i forhold til samfundet baseret på, hvor samfundet befinder sig, og hvor det er på vej hen, og selvfølgelig de valg, som har at gøre med magthaverne og deres vedvarende manipulation af bevidstheden for at sikre de bedste resultater for sig selv.

Man kan vælge at bekymre sig om samfundets tilstand, man kan blive ledt og manipuleret af rænkespillet fra magthaverne. Når man er uvidende og ubevidst, når man ikke er villig til at undersøge sådanne sager til bunds og træffe de nødvendige valg, når man simpelthen bare reagerer, og når denne reaktion er frygtdrevet, så er det selvfølgelig nemt at være en af dem, der bare følger efter og som lemminger bliver ledt til kanten af klippen.

Når man befinder sig i en frygttilstand, er det nemt for magthaverne at manipulere, for frygtresponsen er af en sådan natur og er blevet indlejret i menneskets bevidsthed så længe, at den synes naturlig og rigtig.

Denne Bevidsthed ønsker at minde enhver af jer om akronymet for ”F-E-A-R” (frygt): False Evidence Appearing Real (falsk bevismateriale, som synes ægte). Således vil magthaverne, som er i besiddelse af denne viden og denne bevidsthed om, hvordan man kontrollerer og manipulerer, benytte sig af frygt til deres fordel, vil besnære flertallet, for menneskeheden er blevet avlet til at være frygtsomme og simpelthen reagere på disse frygtbudskaber, som kræver visse handlinger. Handlinger såsom at gå i krig mod fjenden, handlinger såsom at bevæbne sig selv og at sørge for forsyninger af våben for at overleve. Disse frygtbaserede reaktioner vil ikke frigøre individet, men vil snarere besnære det og trække det ned.

Stregen er blevet trukket i sandet, og det er nu vigtigt at forstå, at erkende dette, at indse, at I sandelig befinder jer ved et afgørende valg om, i hvilken retning I ønsker at gå. Ønsker I at følge med masserne ind i B-planetens scenarier? Der er mange, der kommer med den slags budskaber for tiden, hvor det synes, som om der ikke er noget valg, at et scenarie vil udfolde sig, at dette er virkelighedens verden på det fysiske plan. Men folk er begyndt at blive trætte af manipulationen og sådanne valg.

Det valg, de står overfor, kan være, at de ønsker en ny verden, et nyt paradigme, en ny verdensorden, som ikke længere giver en sådan kontrol og magt til disse manipulatorer. Dette er den nye, harmoniske, afbalancerede A/B-planet, som denne Bevidsthed så længe har talt om, og det er muligt at begynde at genskabe denne dualistiske, fysiske virkelighed, så den kommer i balance, i harmoni og bliver fuld af håb, helt i resonans med Moder Jord og hendes bevidsthed samt den Guddommelige Bevidsthed.

Men det er afgørende, at man ikke automatisk reagerer med frygt. Man må fastholde, at dette er den planetariske oplevelse, man ønsker at skabe, og at når sådanne budskaber dukker op, så må man træffe klare valg. ”Ikke for mig”, at dette ikke gælder mig, og at jeg vælger at tro på, at vi gør fremskridt, at vi bevæger os fremad.

Så er der selvfølgelig bevidstheden i 5. dimension, som er ved at blive stærkere og stærkere for mange mennesker. De tager sådanne negative budskaber og anvender deres højere bevidsthed til at skabe et scenarie på A-planeten ovenpå A/B-planetens scenarier, hvorved de lægger et lag over A/B-scenariet og begynder hver eneste dag at se mere og mere, at de befinder sig på A-planeten, at de er på 5. dimensions niveau af erkendelse og bevidsthed, og at de altid træffer valg ud fra dette oplyste, lysende bevidsthedsniveau. De vil begynde at få øje på i højere og højere grad, hvordan den planet, de er ved at skabe for sig selv, virkelig er A-planeten, virkelig er det, som så mange ønsker at opnå og bringe ind i deres liv.

Derfor vil denne Bevidsthed netop nu for alle, der har modtaget netop dette budskab, denne misinformation, alle, der har undret sig og tvivlet på den information, som er blevet sendt til dem, appellere til, at I bruger denne lejlighed til meget klart at benægte indholdet heraf og foretage et andet valg, et valg, der øger bevidstheden, et valg, der fører til helbredelse, et valg, der fører mod Lyset.

Her vil denne Bevidsthed gerne dele endnu et akronym. Det drejer sig om ordet F-A-I-T-H (tro). Mange af jer har fået at vide, at I skal tro på, at alt vil blive godt, at alt vil ordne sig. Selvom dette er rigtigt, finder mange det svært, når de er så plaget af prøvelser og modgang, og når de befinder sig i et så negativt scenarie for verden, for deres land, at bevare troen. Tro synes at være umulig at røre ved, umulig at få tilgang til, umulig at nå.

Og dette vage begreb med at bevare troen er virkelig noget, mange har svært ved at forholde sig til, for de forstår ikke, hvad det er. Tro ophører aldrig. Det kan synes, som om troen er uopnåelig, men det er den bestemt ikke, og derfor vil denne Bevidsthed gerne bidrage med et akronym, som måske kan hjælpe dem, som kæmper med deres tro. Troen på, at alt vil blive godt, at deres liv vil blive fyldt op med Ånd og det Guddommelige, og at de i sandhed bevæger sig mod en lys, ny fremtid.

Akronymet følger her. Akronymet er af en sådan beskaffenhed, at det også kan fortolkes personligt. Her kommer det:

F-A-I-T-H er en forkortelse for: Following Awareness Inside Towards Healing (følg din indre bevidsthed mod helbredelse). Det kunne også være Following Awareness Inside Towards Home (lad din indre bevidsthed følge dig hjem), ens spirituelle hjem, ens spirituelle Helios eller Lys.

Når I virkelig begynder at betragte verden fra en tilstand af indre bevidsthed, en indre følelse af, hvad der er sandt, bliver I ledt væk fra sådanne forsøg på at lede jer i en forkert retning, at misinformere jer. Så vil I kigge på den information, som den, der netop er blevet udsendt, og indse, at denne information er blevet brugt til at manipulere massebevidstheden, og at I kan vælge at lade jer rive med eller ikke.

At følge ens indre bevidsthed gør en i stand til at træffe valg, som er i modstrid med massernes valg, de valg, som træffes af flertallet af menneskeheden netop nu. I bliver i stand til at overskride stregen i sandet og bevæge jer ind i en ny tankegang, en ny måde at opleve på, en ny måde at være til på.

Derfor siger denne Bevidsthed: Følg jeres indre bevidsthed mod helbredelse, mod oplysning, mod frihed. Bevar troen, lev i tillid, vær tillidsfulde, og jeres tro vil tjene jer godt i disse meget usikre tider. Dette fuldender åbningsbudskabet på dette tidspunkt.

Mange tak, Bevidsthed. Dette budskab var meget inspirerende, og jeg er sikker på, at vores medlemmer finder dit budskab værdifuldt. Tak igen.

Dette er selvfølgelig et offentligt budskab, ikke kun for medlemmerne på Rainbow-Phoenix-hjemmesiden, men for alle, som besøger den offentlige side for at få støtte, oplysning og forståelse.

Ja, tak. Sådan vil det blive. Tak.


Kanal: Will Berlinghof
Hjemmeside: Rainbow-Phoenix
Oversættelse: Anna Grete TelesfordShare |