Home > > Matthew Ward — February 1, 2012

Matthew Ward — February 1, 2012

Negative tankers virkning. Fjernelse af frygt. Bevis for lysets fremskridt. Årsag til forsinkelsen af de store reformer. Årsag til den globale "summen” for ørerne. Chakraer. Nyt pengesystem. Videnskab contra universel virkelighed. Sex i femte dimension. Guder og gudinder.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mens mange lysarbejdere tillidsfuldt afventer, at overgangstrinnene til Jordens Gyldne Tidsalder skal bære frugt, er der andre, der ser tiden an, så at sige, indtil de kan se uigenkaldelige beviser, som berettiger fuld tillid til meldinger fra lysvæsnerne. Og da langt størstedelen af jeres befolkning overhovedet ikke har nogen anelse om, at dette år vil ende på dørtrinnet til en herlig ny æra af fred, samarbejde og liv i harmoni med naturen, er der fornyet frygt ved enhver sabelraslen, enhver dyster økonomisk analyse, ny lovgivning eller frihedsnedbrydende politik.

2. I begyndelsen af Jordens opstigning for godt 70 år siden, var negativitet tiltagende i den kollektive bevidsthed. Mens individer begyndte at reagere på det lys, som magtfulde meget fjerne civilisationer udstrålede til jorden, begyndte den kollektive bevidsthed at svinge over til positivitet. For over et årti siden, efter jeres tidsbegreb, nåede lyset det holdbare niveau, der sikrede planetens kurs mod fjerde dimension uden afvigelse eller forsinkelse. Siden da er lys-intensiteten fortsat steget, efterhånden som flere og flere individer åbnede deres hjerter og sind, og tilsvarende hævede den kollektive bevidsthed sig. Negativitet mistede sit fodfæste og positivitet blev helt dominerende.

3. Alligevel er der ingen automatisk immunitet over for negativ tænkning. Og frygt er grundlaget for det hele! Når I fokuserer på frygtfyldte tanker, manifesterer I stadige, negative personlige situationer. En læser, der skrev at frygten ikke kan kontrolleres bevidst, lavede sammenligningen: "Det er ligesom at sige: Lad være med at lade dit blod flyde." Vi vil gerne vende det til: "Lad positive tanker flyde ligeså naturligt som dit blod."

4. Tanker går forud for følelser, men det anerkendes ikke helt, fordi tanken om en situation og reaktionen på den synes at ske samtidigt. Når du opfatter en situation som angstbetonet, vil denne opfattelse straks provokere den naturlige reaktion: angstbetonede følelser. Mens tanken skifter kurs imod at være optaget af situationens mulige konsekvenser, vil de medfølgende angstbetonede følelser forstærkes.

5. Den universelle lov om tiltrækning, som ikke kan skelne mellem, hvad I ønsker - af positiv art – og hvad I ikke ønsker – af negativ art - er evig i gang med at give jer det, I retter jeres energi mod. Når der er fokus på det angstbetonede aspekt af en situation, fx pengemangel som er fokus for mange, kan universet kun give jer situationer, der fortsætter denne mangel. Universet har ikke nogen mulighed for at forstå, at det I ønsker er penge nok, ikke mangel på penge. I har kraften til at ændre jeres tanker! Ved at tænke:

jeg har penge til alt, hvad jeg har brug for og ved at være taknemmelige, vil universet starte det flow, der vil give dig det.

6. Frygt opstår også omkring situationer, I ikke har nogen kontrol over, som de langsigtede virkninger på jeres kroppe, fra atomstråling, kemiske spor, vacciner og forarmet uran. Det er derfor, vi i tidligere meddelelser har sagt, at det er unødige bekymringer. Deres skadelige virkninger, som kun eksisterer på lavt vibrerende niveauer, vil blive udryddet sammen med alt andet af lave vibrationer, der ikke kan sameksistere med de høje vibrationer i fjerde tæthedsgrad. Alle personer, der ledsager Jorden ind i fjerde tæthedsgrad, vil blive helbredt for virkningerne af disse toksiner, og for hvilke andre sygdomme og skavanker de end måtte have.

7. Vi har også talt om situationer eller tilstande så forskelligartede som frø, der kun producerer afgrøder en gang, forurening af enhver art, genetisk modificerede fødevarer, destruktiv teknologi, frihedsbegrænsende regler, firma korruption, interneringslejre og andre ting skabt med mørke hensigter. Intet af dette vil være en del af livet i fjerde dimension. Intet som stammer fra mørket, kan eksistere i de høje vibrationer!

8. Yderligere bestræbelser på at imødegå frygt omfatter vores mange forsikringer om, at der ikke kommer: En atomkrig - intet terrorangreb som 9/11 - ingen pandemier - ingen himmellegemer som kolliderer med Jorden - eller andre dystre forudsigelser, så som katastrofale ændringer på landjorden eller i havet, som kunne gøre planeten ubeboelig.

9. Og vigtigst af alt, vi har sagt flere gange, at balance er en forudsætning for at udvikle sig til højere vibrationer. Og frygt er en alvorlig hindring for at opnå balance.

10. I vores kærlighed til alle sjæle på Jorden, og til Gaia selv – sjælen der iklædte sig den planetariske krop og elsker alle dens beboere – får vi lov til at tilbyde opmuntrende information og vejledning. Men vi kan ikke på nogen måde blande os i menneskers frie vilje til at tænke og føle, hvad de vælger. Det ønsker vi heller ikke at gøre. Vi kan imidlertid opfordre alle til ikke at gå ind i frygt om nogen situation lige nu eller fremover. Frygt har ikke alene kraft til at forsinke sjælsudvikling og skabe uheldige personlige forhold, det er en smertefuld følelse. Det er langt mere værdifuldt, fornuftigt og glædesfyldt at leve uden frygt.

11. Vi ville ønske det var overflødigt at relatere til dette, at ingen vil blive berørt af frygt for de mange kommende afsløringer. Det ville være idealistisk, men ikke realistisk. Selv Lysarbejdere, der forventer fremkomsten af Den Gyldne Tidsalder, bliver grebet af frygt om dette eller hint. Den store gruppe, der står med et ben i hver lejr, har tilbøjelighed til frygtsomme tanker, tillige med skepsis. Frygt er den mest sandsynlige reaktion – og set med vore øjne den nærmest uundgåelige reaktion - fra det store antal mennesker, der sidder fast i tredje tæthedsgrads tænkning.

12. Blot ved at forblive i lyset holder I frygten i skak, og ved at gøre det, udstråler I fortrøstning, begejstring og tillid til alle omkring jer. Jeres energi alene kan berolige andres bekymringer om, hvad der foregår, og hvor det fører hen. Tilbyd jeres viden om den snart

kommende verden med fred, kærlighed og enhed af ånd, i det omfang mennesker er modtagelige.

13. Dette er et godt sted at besvare spørgsmålet: Hvordan kan vi vide, om vi bevæger os fremad med Jorden? I ved det intuitivt. Men hvis tvivlen på jer selv udelukker jeres medfødte viden fra at opnå bevidsthed, så lav en ærlig selvevaluering. Holdninger og adfærd, såsom jalousi, grådighed, uærlighed, arrogance, afstandtagen, bitterhed, vrede, apati og egoisme udsender de lave vibrationer, der holder én rodfæstet i tredje tæthedsgrad. Hvis I genkender en tendens til nogle af disse holdninger i jer selv, så vend jeres følelser og handlinger til de høje vibrationer af generøsitet, hjælpsomhed, tilgivelse, ydmyghed, sandhed, oprigtighed, tålmodighed, medfølelse og taknemmelighed. Det kan lyde mere komplekst end det egentlig er. Så vi skal fortælle jer, at da Gud blev stillet spørgsmålet om opstigning sammen med Jorden, svarede han: "Det er så simpelt som at VÆRE VENLIG [eng: “BE KIND”]."

14. At lytte efter og følge svarene i jer selv - følge jeres intuition, det er fremskridt i jeres sjælsudvikling. Det samme gælder adskillelse af fårene fra bukkene i jeres prioriteringer. Forberedelse til opstigning omfatter, at I opgiver tredje tæthedsgrads smålighed, trivielle interesser og overfladiskheder samt overholder de åndelige værdier i overensstemmelse med livet i fjerde dimension.

15. Der er et andet aspekt i at bevæge sig fremad med Jorden - ikke alle sjæle vælger at gøre det fysisk. Mange, der færdiggør erfaringer fra tredje dimension, ønsker at forlade planeten inden den føres ind i den Gyldne Tidsalder, så de kan observere denne betydningsfulde tid fra Nirvana på "fuld skærm", så at sige.

16. For at vende tilbage til de "uigenkaldelige beviser" for lysets fremskridt, er det alt sammen lige rundt omkring jer, men kan måske ikke genkendes som sådan, fordi det opfattes som et mørke, der holder fast. For eksempel skyldes en fortsættelse af kampene i Syrien og andre lande det stadigt stigende lys i de borgere, der besejrede den tidligere frygt for at modsætte sig deres undertrykkende ledere. Regeringers bidende konflikter handler om det stigende antal af lys-modtagelige medlemmer, der ønsker at tjene borgernes interesser overfor egoistiske medlemmer, der er i lommerne på rige, særlige interessegrupper. Der er ikke opnået økonomisk stabilitet, fordi de gamle korrupte systemer bliver afviklet i deres helhed, så nye systemer baseret på integritet og fairness for alle kan implementeres med minimal forstyrrelse. Troppetilbagetrækning er ikke en svækkelse af landenes forsvar, og dermed en invitation til en invadering fra andre væbnede nationer. Disse er skridt fremad for at ændre den internationale mentalitet fra krig til fred. Selvom Jorden vil frigive de resterende lommer af negativitet ved jordskælv, vulkanudbrud og storme, vil disse begivenheder mindskes i voldsomhed, hyppighed og destruktion, fordi Illuminatis teknologiske evne til at skabe dem er blevet reduceret med omkring halvdelen.

17. De positive perspektiver for verdens anliggender bliver tilsløret af de meget omtalte bombastiske aktiviteter om politiske og økonomiske scenarier jorden rundt, mens tredje dimensions dualitet udspiller sig. Og negativitet brænder stadig stærkt i nogle individer. De, der er motiveret af økonomisk og territorial profit, ønsker at fremprovokere en krig.

Men kampene er langt fra succesrige erobringer, de vil blive nedtrappet det ene sted efter det anden. Den groft skæve økonomi med folk, der "har" og folk, der "har ikke", som hersker i store dele af jeres verden, vil også ændre sig gradvist. I vil se en ende på de tyranniske herskere, urimelige retssystemer og den uretfærdige beskatning.

18. Vi forstår, at I gerne vil vide præcist, hvornår der kommer konkrete resultater: Hvornår verden vil være befriet for undertrykkelse og vold? Hvornår den globale økonomi vil blive stabiliseret? Hvornår Verdensbanken og andet tyveri af globale proportioner bliver elimineret? Hvornår sandheden om 9/11 kommer ud? Hvornår mad, bolig, sundhedspleje og uddannelse bliver tilgængelige for alle? Og måske især, hvornår vores universelle familie kommer?

19. Elskede sjæle, hvis vi kendte disse svar, ville vi med glæde fortælle det til jer. Det, vi kan fortælle jer, er, at timingen først og fremmest handler om alles sikkerhed, hvad angår de igangværende drøftelser om de mest gunstige tidspunkter - og de mest effektive måder at indføre dybe sandheder og monumentale reformer. På grund af Illuminatis vedholdenhed i kampen mod de lyse kræfter, er der blevet foretaget en lang række justeringer i den overordnede plan i løbet af de sidste mange år. Dette er sket i overensstemmelse med målet om at eliminere væbnet modstand og forberede befolkningen psykisk i videst muligt omfang.

20. Illuminatis kontrol med militære fraktioner, der kan forårsage alvorlig skade på jer og på besætninger udefra, er endnu ikke helt blevet underkuet. Og størstedelen af jeres civilisation er hverken klar til at håndtere dramatiske ændringer i ét hug, eller til ivrigt at kunne hilse på en masse rumvæsener, der pludselig dukkede op rundt om på Jorden. Men tiden er ved at løbe ud. Så højtudviklede sjæle i universet arbejder sammen med jeres oplyste ledere, for systematisk at reducere modstandsområderne, og for at overvåge den kollektive psyke, så ændringer kan indledes sikkert. Og med minimalt chok for dem, der ikke har nogen idé om, at jeres verden er ved at blive transformeret med hjælp fra mange andre civilisationer.

21. Sammenstødet mellem højere og højere vibrationer på Jordens opstigningskurs og de lave vibrationer Illuminati udsender med misbrug af teknologi, forårsager lignende omvæltninger i kroppenes elektriske systemer. Selv om alle lysmodtagelige bliver opgraderet på cellulært niveau, oplever mange af dem episoder af træthed, fysisk ubehag, varierende grader af mismod samt kortvarig hukommelsestab. Disse bivirkninger er midlertidige og kan afhjælpes en del af tilstrækkelig søvn, godt med rent vand, mindre mængder mad, valg af lysere fødevarer samt let motion.

22. Samspillet mellem lave og høje vibrationer bidrager også til, hvad mange oplever som en "summen". Af dine fem primære sanser er høresansen den, der oftest og mest alvorligt bliver angrebet. Hyppig eksponering af støj fra kilder såsom maskiner, kamp, byggeri, detonationer, minedrift, højtråbende grupper og støjende musik skader de sarte mekanismer, der hører og genkender lyde. Selv om nogle personers oplevelse af "en ringen for ørerne" meget sandsynligt er sygdommen tinnitus, vil den summen på globalt plan forsvinde, når organernes celler bliver mere krystallinske, og når udledningen af lave vibrationer falder.

23. Et andet af jeres spørgsmål er relevant her: Når cellerne skifter fra kul til krystal, vil det så ændre chakraerne? Ja, bestemt. Da DNA blev ændret langt tilbage i fortiden, blev chakraerne voldsomt ramt, og deres restaurering er en del af de cellulære forandringer. Selvom I måske tror, at sind, knogler, organer osv. er adskilte på grund af deres forskellige funktioner, så interagerer hver eneste celle konstant med alle andre celler. En ændring i én celle, hvad enten gavnlig eller skadelig, påvirker hele systemet. Så, mens cellerne skifter fra kulstof til krystal i lys-modtagelige individer, bliver chakraerne opgraderet i følsomhed og mængde.

24. Normalt tænker de mennesker, der anerkender eksistensen af chakraer, at der er syv i antal. Der vil vise sig nye, alt imens den åndelig udvikling fortsætter. De højt udviklede sjæles kroppe er som lysmagneter, de har mange indgangssteder i kroppen. Derimod kan chakraerne hos individer, der i lang tid har hældt mod mørket, lukke fuldstændigt ned, idet bevidstheden sygner hen ved manglende brug.

25. Et hyppigt tilspurgt emne kan opsummeres som en læser skrev: "Hvad vil der ske med mine penge under et nyt system?" Ærligt tjent arbejdsindkomst på bankkonti og forskellige investeringer vil ikke blive påvirket negativt, når det globale monetære system baseret på ædelmetaller bliver implementeret. Men selv med en bred orientering forud for overgangen, vil der sandsynligvis opstå en kort periode med forvirring, indtil al kommerciel aktivitet fungerer gnidningsløst i det nye system.

26. De eneste mennesker, der vil blive alvorligt berørt, er dem i toppositioner i Illuminati, som har samlet ufatteligt store formuer ved ulovlige, umoralske eller tyranniske midler. Deres beholdninger - "multi-quadrillions" af jeres dollars – omfatter: banker og andre låneinstitutioner - skjulte forråd af guld, sølv, platin og ædelstene - multinationale selskaber - jord og naturressourcer - deres industri af "ulovlig" narkotika - kunstskatte, primært i det inderste af Vatikanet. Det er fonde fra disse profitskabende selskaber, og det guld, de har indsamlet og hamstret, der vil blive bragt tilbage i omløb og fordelt, for at fjerne fattiggørelsen i hele verden. Narkoen vil blive ødelagt, og den guldgrube af kunstskatte, der er blevet stjålet eller på anden måde uetisk akkumuleret, vil blive anbragt på nationale museer og gallerier.

27. Nu vil vi gå videre til spørgsmål, som ikke tårner sig op i den kollektive bevidsthed. Men vores svar kan måske vække jeres interesse.

28. Jeres videnskabsmænd kan ikke præcist redegøre for skiftet af Jordens akse, fordi de ikke ved, at det er en naturlig konsekvens af jordens kredsløbsmønster. Det er blevet styrket i løbet af de sidste ca. syv årtier af massiv tilførsel af lys fra fjerne kilder. Da de ikke ved, at planeten er på en opstigningskurs, bliver de forvirrede over det, de observerer: naturlige forekomster, som de mener er afvigende, og "nye" himmellegemer, som optræder inden for eller uden for jeres solsystem. De ved ikke, at deres beregninger i lysår er ubrugelige. For hvad de anser for "afstand" er faktisk forskellige planer af energi. Med så store forskelle mellem deres viden og den universelle virkelighed, vil mange i jeres videnskabelige samfund finde det meget udfordrende at acceptere de sandheder, der vil blive afsløret.

29. Ja, at bruge en pistol eller en anden type våben som en livreddende foranstaltning for sig selv eller en anden "er acceptabelt." At såre eller dræbe i sådanne situationer kan være en bestemmelse fra de sjælskontrakter, der fuldender erfaringer fra tredje dimension, og dermed opnår balance for alle involverede.

30. Hvordan er sex i 5. dimension? Svaret afhænger af, om levetiden er i en fysisk civilisation eller i en åndelig verden. Og selv når disse to boliger er yderligere defineret, er der ingen ensartet beskrivelse. Nogle fysiske civilisationer er avanceret til femte dimension intellektuelt, men de har ikke skyggen af spiritualitet, og deres seksuelle praksis er lige så brutal som folkeslagenes natur.

Nogle civilisationer, der åndeligt er avanceret til femte dimension eller derudover, vælger mennesker med lavere energiniveau, så de kan opleve tætheden af seksuelle relationer og fødsel, i stedet for at anvende andre midler til reproduktion, såsom kloning eller bevidst tankefokus. Beboere i alle åndelige riger, uanset energi niveau, har ingen reproduktive organer. Så sex, som I kender det, eksisterer ikke her. Når Jorden når sit bestemmelsessted i femte dimension, kan I forvente, at alle seksuelle foreninger vil være af højeste lykke, med gensidige sublime følelser for partnerne. Men vi er glade for at forsikre jer om, at glæden ved elskov i fjerde dimension ikke er til at kimse af!

31. Hvis astrologers ekspertise kombineres med visionær og åndelig klarhed, kan de forberede horoskoper med nøjagtighed, baseret på Jordens skiftende positioner under sin opstigningskurs.

32. Med vores kendskab til Gud, kan vi fortælle jer, at det er fint med ham at blive kaldt Gud/Gudinde eller Han/Hun, eller enhver anden betegnelse, der anvendes i spirituelle eller religiøse referencer. Men at tilskrive herskeren i dette univers både et Gud- og Gudinde- selv er ikke korrekt, fordi Han er en Gud, ikke en Gudinde. Alle de guder og gudinder Skaberen udvalgte til at herske over deres respektive universer, er fuldt og helt i balance med de maskuline og feminine energier - androgyni - så deres essens omfatter både gud og gudinde attributter.

33. Som en del af Gud, uanset hvilket navn I kalder det højeste væsen i dette univers, er hver enkelt af jer en gud eller gudinde, alt efter hvad køn I har valgt for denne livstid. Langt vigtigere end jeres fysiske form er jeres sjæls iklædning, som er lys, den samme energi som kærlighed, og den mest magtfulde kraft i Kosmos. Med denne viden kan I forstå sandheden, som vi ofte har fortalt jer: I er kraftfulde væsener med ubegrænset potentiale!

34. Med den ubetingede kærlighed fra lysvæsener i hele dette univers, hepper vi på jer, mens I nærmer jer "mållinjen". Vi byder jer farvel for dette øjeblik.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Bemærkning fra Suzy: Tak for alle højtidens e-kort, papirkort og emails med gode ønsker og meningsfulde og personlige beskeder.]Share |