Home > > Matthew Ward — March 1, 2012

Matthew Ward — March 1, 2012

Frygten i den kollektive bevidsthed aftager. Guddommelig nåde i karmisk fuldendelse. Lysets succes mod Illuminati. Udviklingen i de kommende måneder. Zionisme. Dualitet og splittelse. Familiers før-fødselsaftaler. Børn der bor i Nirvana.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Der er så mange forskellige og brændende aktiviteter i jeres verden. Selv lysarbejdere finder det måske svært at forbinde alle de ting, der viser, at lyset undergraver mørkets bestræbelser ved enhver lejlighed. Det er glædeligt, at mange af jer korrekt har erkendt, at Illuminati bruger den eneste taktik, de har tilbage i deres arsenal, frygt: Talen om forebyggende angreb mod Iran for at forhindre, landets mulighed for at producere atomvåben. Risikoen for et terrorangreb på New York City. Risikoen for endnu et ødelæggende jordskælv i Japan. Risikoen for at Nordkorea kan blive tilstrækkeligt truende til at forårsage krig i Sydøstasien.

2. Fra vores udsigtspunkt, der kan overskue den kollektive bevidsthed, ved vi, at kun få køber disse scenarier, hvoraf ingen er en del af Jordens skæbne. Selv de, der stadig sover, hvad angår forståelse for, at de nuværende øjeblikke hurtigt vil føre til Jordens Gyldne Tidsalder, hjælper lyset ved at nægte at leve i frygt for "risici".

3. Men lad os ikke desto mindre på dette punkt indsætte en læsers spørgsmål: "Frygt kan bruges og rettes positivt, så hvorfor bliver du ved med at sige, at vi skal holde os væk fra frygt?" Vi siger: "Hold jer uden for frygt", for dens forstørrede energi forhindrer lyset i at nå bevidstheden og holder dermed personer nedsunket i tredje tæthedsgrad, ude af stand til at udvikle sig åndeligt og intellektuelt. Frygt forhindrer et sund ræsonnement, almindelig sund fornuft, logiske spørgsmål og viljen til at gøre oprør mod tyranni og korruption. Dette er grunden til, at marionetter af de mørke kræfter har været i stand til at kontrollere Jordens befolkninger i mange årtusinder. De mørke lever af frygtens energi. Uden den kan de ikke eksistere!

4. Det er med glæde vi ser frygten aftage i den kollektive bevidsthed, men den er lige så potent som altid på det individuelle plan. Gennem den universelle lov om tiltrækning, går energien fra frygtsomme individer ud i universet og tiltrækker en matchende energi. Som en boomerang returnerer den og bringer endnu mere frygtsomme omstændigheder med sig, som disse personerne skal klare. Enhver, der bejler til frygten, i den tro at det kan rettes positivt, leger med ilden. Det ville være at forvirre denne magtfulde negative energi med dens mere kraftfulde modsætning: at leve i vedvarende positivitet i lyset, som højner selvtillid, åndelig styrke, mod, klog dømmekraft og beslutsomhed, der kan overvinde de strabadser, I møder.

5. Det er rigtigt, at milliarder lever i frygtsomme forhold, der er hårdere eller af længere varighed end nødvendigt for at gennemføre aspekter i deres sjælskontrakter. Det er i disse tilfælde, at kontrakten bliver ændret på sjælsplan, så de pågældende personer kan forlade livet på Jorden før de færdiggør andre karmiske bestemmelser. Og de bliver ved guddommelig nåde krediteret med fuld gennemførelse af tredje tætheds karma. I andre tilfælde kalder den oprindelige kontrakt på en kort levetid i de kritiske situationer. Det er tilstrækkeligt til at balancere andre livstider, og disse sjæle bevæger sig fremad i åndelig udvikling. I begge tilfælde er den dobbelte gevinst, at den tidligere frygtenergi på planeten er væk, og disse sjæle sender i stedet deres lys fra Nirvana til Jorden.

6. I løbet af denne enestående tid i universet, tilbydes der endnu et middel for guddommelig nåde. Udviklede sjæle påtager sig frivilligt en del af svagere sjæles sværeste karmiske erfaringsdannelser, og lader dem dermed fuldføre andre kontraktbestemmelser. På sjælsniveau bevæger de sig i fællesskab, så de svagere bliver styrket og kan udvikle sig ud af tredje tæthedsgrad. Det er sædvane for åndeligt udviklede fysiske civilisationer at hjælpe de svage, der beder om hjælp. Det er præcis, hvad mange af dem fra nær og fjern har gjort for Jorden og jer! Men i denne unikke æra er sjælssamarbejdet også tilgængeligt for åndelig vækst. Endnu et eksempel på den grænseløse kærlighed i lysvæsener.

7. Nuvel, gennem omhyggelige foranstaltninger for at sikre, at alt foregår i overensstemmelse med jeres love, er de øverste trin på rangstigen af Illuminati i bank-og udlånsindustrien blevet fjernet fra deres stillinger, og vil stå overfor retsforfølgelse. Andre mærker, at tampen brænder og forlader frivilligt deres positioner. Og generhvervelsen af Illuminatis stjålne formuer er i gang. Militære ledere samarbejder med de lyse kræfter for at forhindre angreb fra tropper, der stadig befinder sig i Illuminati-lejren. Og ødelæggelsen af nogle af deres store huleagtige underjordiske områder har standset grufulde eksperimenter og andre hemmelige aktiviteter.

8. Inden for de kommende måneder vil statslige rystelser luge ud i Illuminati-medlemmer eller dem, der handler under deres kontrol. Og personer med moralsk og åndelig integritet vil træde i stedet. De spirende regeringer født i det "arabiske forår" vil blive stabiliseret, og tyranniske regimer vil falde. Voldsom korruption i multinationale selskaber vil møde en velfortjent slutning. Direktører, der tjener folkets interesser, vil forblive på deres poster. De, der er grådige og egoistiske, vil forsvinde. Nationale økonomier med konkursstatus vil ikke blive genoplivet med succes. Den globale økonomi vil nå bunden og et hæderlig system vil begynde at fungere på verdensplan. Krige, vold, bedrag, undertrykkelse og mediecensur vil gradvist ophøre, efterhånden som de mørke hjerter og sind blandt jer forlader planeten.

9. Det kan simpelthen ikke være på nogen anden måde. Det er fysikkens love, der regulerer livet i dette univers. Mens Jorden fortsætter med hastige skridt ind i stadig højere planer, kan intet med lave vibrationer i nogen som helst form overleve, hverken fysiske kroppe, undergravende planer, tyveri, uærlighed, uretfærdige love og fængslinger, fanatisme, grusomme skikke og gerninger.

10. Vi vil gå videre - nej, det vil ikke blive helt sådan, at religionerne bliver "kasseret og erstattet af universelle love i den Gyldne Tidsalder." Når sandhederne kommer frem, at videnskab og ånd er ét og det samme, og at religiøse dogmer blev startet af kirke- og statsledere for at kontrollere masserne, så vil folk med en bevidsthed ud over begrænsningerne i tredje tæthedsgrad, overholde de åndelige aspekter af deres respektive religioner. Og de udtænkte og kontrollerende aspekter vil falde til jorden.

11. En af de sandheder, der vil komme frem, er den, at zionismen, som de mørke har gjort til synonym med jødedommen, faktisk er en krigerisk politisk bevægelse inden for Illuminati. Og dens formål i mere end seks årtier har været at skabe konflikter og ustabilitet i hele Mellemøsten. Zionister, der har udøvet stor indflydelse indenfor og bag store regeringer og deres militære styrker, repræsenterer IKKE det jødiske folk i Israel eller andre steder. Og ligesom alle andre Illuminati-grupper, har de været forpligtet overfor fraktionens mål om global dominans.

12. Selvom semitter har forskellige nationale oprindelser og religioner, er det lykkedes zionisterne at overbevise mange om, at "anti-semitisk" udelukkende er en fordom mod det jødiske folk og at være i opposition til Israels ret til at forsvare sig mod sine "fjender". Ved hjælp af denne åbenlyse forvrængning opnåede de ikke kun verdens sympati, men også massiv forsvarsstøtte fra Israels allierede, de fleste især i USA, som alle tjente til at øge Illuminatis enorme overskud fra deres militær-industrielle maskineri.

13. Ud over at kontrollere masserne gennem dogmatisk lære, har religioner tjent mørke formål med splittelse i en sådan grad, at det resulterede i århundreder af traumer og blodsudgydelser. Vi har set korstogene, krige mellem katolikker og protestanter, pogromerne mod jøderne, henrettelser af "blasfemiske" personer, der nægtede at afsværge deres overbevisninger.

14. Splittelse har længe været et effektivt redskab for de mørke. Da de var utilfredse med udelukkende at opdele folk gennem deres religiøse tilhørsforhold, adskilte de jer yderligere i andre modstridende lejre ved at knytte etiketter til sociale lag, ideologier og filosofier, typer af styrende og politiske partier, og ved at sætte etiketten "konspirationsteoretiker" på enhver, der bestrider de officielle krav om enhver situation eller begivenhed. Disse adskillelser har holdt dualiteten i blomstring gennem generationer, og således kørt befolkningen fast i tredje tætheds mentalitet. Glæd jer med os, at dualiteten udspiller den sidste scene af sit meget lange spil på planeten!

15. Vil insekter, der er skadelige for mennesker og dyr eksistere i fjerde tæthedsgrad? Nej. Faktisk stammer alt liv i dette univers fra Gud via Skaberens kærligheds-lys-essens og er dermed en sjæl. Men mørket lykkedes imidlertid i at forurene energistrømmene i mange livsformer, så de ville være skadelige for civilisationer i tredje tæthedsgrad. Jordlivet som en sneglespore, en kortlivet vandform eller et skadelige insekter kan være et skridt op ad evolutionsstigen for personer, der tidligere havde intelligens og logisk tænkning, men hvis frie viljes valg i det fysiske liv blev så mørke, at de udviklede sig nedad til første tæthedsgrads primitive eksistensform.

16. Har sorte mennesker en særlig karma? Nej, ej hellere jordens andre racer. I har alle haft livstider som forskellige racer, køn, kropsformer, træk, relationer, evner, intelligens-niveauer, overbevisninger og placeringer i dette univers. Og undervejs har hver enkelt af jer lavet sjælskontrakter for at opnå afbalancerende erfaringer. Udvælgelsen, som hver eneste af jer lavede for dette liv, er lige så unik, som hver af jer.

17. Hvordan kan jeg holde fast i lyset, når medlemmer af min familie befinder sig i dybeste mørke? Jeres tanker, overbevisninger og dybeste følelser kender kun I, og heri kan I holde jeres lys stabilt. Det kan hjælpe betydeligt, hvis I stille "begaver" de mørktsindede familiemedlemmer med de lyskvaliteter, I ville ønske, de besad. At "se" dem i lyset kan ophæve jeres følelser af at blive holdt tilbage af deres mørke aspekter.

18. Husk venligst, at en familie-aftale er lavet med alle sjæles ubetingede kærlighed til hinanden. Da aftalen er designet til at gavne hver deltager, er nogle de "tunge" for deres egen balances skyld, og det gør det muligt for de andre at opleve, hvad disse har brug for, for at opnå balance. Og alle kan komme videre på sjælsplan. Ingen af deltagerne kender bevidst den rolle, han eller hun valgte, og alle er kun ansvarlige for deres personlige beslutninger og handlinger. I kan ikke styre handlingerne for de familiemedlemmer, I føler befinder sig i mørket, men I kan styre jeres reaktioner på dem. Reagerer I med hjertets lethed og lys vil det strømme og stråle til alle omkring jer.

19. Hvordan vil folk finde en fornuftig forklaring på det større antal af dødsfald, mens planeten nærmer sig fjerde tæthedsgrad? Meget sandsynligt vil de mennesker, der sidder fast i tredje tæthedsgrads bevidsthed, tillægge dødsfaldene de oplagte årsager, og ikke spekulere på muligheden for at noget "højere formål" er involveret. Og mennesker, hvis bevidsthed er blevet hævet af lyset, vil forstå, hvad der sker. Det er naturligt at sørge, når elskede personer dør, men det vil også give en lykkefølelse for jer, hvis I forestiller jer, at de lever videre i Nirvana's herligheder.

20. Hvad kan vi fortælle små børn, hvis forældre vælger at dø i stedet for at ændre deres religiøse overbevisninger? Og hvem vil tage sig af de forældreløse? Valget om, hvornår vi forlader dette liv, er lavet på sjælsniveau i oprindelige eller tilpassede kontrakter. Ingen kender sågar sin egen kontrakt, langt mindre nogen andens. Alt, hvad du kan vide om nogens død er, at årsagen var et biluheld, for eksempel, eller kræft, hjertesvigt, aneurisme eller en hvilken som helst anden medicinsk diagnose. Så det er tåbeligt at tænke, langt mindre at antage, at religiøse fromme mennesker, der dør, mens deres børn er unge, valgte at dø i stedet for at ændre deres overbevisninger.

21. Åbenlys hengivenhed til religion er ikke det samme, som det der er i ens hjerte og sind. Personer, som I måske tror aldrig ville finde på at tænke i modstrid med læren i deres kirke, lytter måske til beskeder fra deres sjælsplan. Omvendt, nogle af de mørkeste personer blandt jer deltager i gudstjenester, eller bestrider endda høje embeder. Undlad venligst at placere noget individ i nogen af de kategorier, vi har nævnt i tidligere meddelelser, angående "valget om at dø".

22. Hvis begge forældre dør, vil deres børn blive passet af de samme familiemedlemmer, venner eller værger, der ville træde til, lige som det sker nu. Med en stigende bevidsthed, som vibrerende niveauer er, er børn meget mere bevidste og modstandsdygtige, end I måske tror, og når telepatiske forbindelser åbner, kan de og deres forældre diskutere om, hvad de end måtte ønske.

23. Lad os nu tale om familier, der sørger efter deres barns død. For nylig spurgte en af min mors venner, om jeg kunne tilbyde trøstende ord til familien til fire-årige Philip, der tappert bekæmpede leukæmi, indtil hans lille spinkle krop gav op. Esmeralda, som du kan kalde min guddatter, styrer pasningen af børn i Nirvana. Og det er yderst passende, at vi anmoder hende om en besked til Philips familie. Hans mor har givet tilladelse til at dele Esmeraldas ord, så de kan give et mål af trøst til alle familier, hvis børn lever i Jordens åndelige verden.

*********

Hej, min kære bedstemor på Jorden. Det er en glæde at tale med dig og give en besked til Philips familie. Jeg gik ham i møde - sikken en smuk lille dreng! Det var et kort velkomsts-besøg i det blide omsorgsområde, hvor nærende sjæle er med ham hele tiden, mens hans krop styrkes efter den lange sygdom. Philip smiler allerede og hans øjne funkler!

Han vil snart være sammen med mig, og vi vil se på de mange typer boliger, så han kan vælge, hvor han ønsker at leve i begyndelsen. Boligerne varierer i størrelse, farver og stilarter inde og ude, og landskabet adskiller sig også, selv om det hele er smukt. Han kan vælge at bo i et tropisk miljø, eller et med græsgange til heste, køer og andre dyr. Eller i en af boligerne ved en sø eller i bjergene - hvad som helst der behager ham mest. Jeg vil lade Philip vælge, hvordan vi rejser rundt på vores søgning efter bolig - med bus, bil, tog eller vi kan tage en afstikker på en båd eller endda en tur med fly.

Jeg må fortælle jer, at der kommer to primære grupper af børn: unge som Philip, som var højt elsket og blev passet godt på. Og andre, hvis liv blev udlevet under forfærdelige forhold som krigszoner, flygtningelejre, eller "glemte folk", der er syge og sultende. Dem i sidstnævnte gruppe bor i et andet område i første omgang, hvor hvert barn får sådan en overflod af kærlighed og opmærksomhed, at al sorg og minder om forfærdelige forhold svinder væk. Så tilslutter de sig den først omtalte gruppe, og går i gang med et sundt, glad og aktivt liv.

Begge grupper er inddelt efter alder i et stykke tid, så de får den pleje, opmærksomhed og undervisning, der passer til alderen. For eksempel har spædbørn og småbørn brug for specialiseret pleje og mange former for hyppig opmærksom, som børn på Philips alder og ældre ikke har brug for. Men de har så brug for mange andre typer omstændigheder og instruktioner for at pleje deres interesser og evner. Ethvert barn bliver behandlet som det unikke væsen han og hun er. Rigiditet eller forventninger om tilpasning er ikke en del af livet her.

Alle fødevarer er i overensstemmelse med det I kalder "diskarneret", men vores kroppe er sandelig synlige for os alle! Vi har mange slags lækre frugter, grøntsager og korn. Intet kød, men der er planter, der producerer kødsmag og lækre safter og mange slags supper med forskellige krydderier.

I alle boliger bortset fra børnehaver, leder omsorgspersoner en "familie tid", hvor hvert barn efter tur kan fortælle om sin jordiske familie. Omfanget af deres individuelle kærlighedsbånd er tydelig. Og i tilfælde, hvor der kun blev givet meget lidt kærlighed og opmærksomhed, opfordres barnet til at forstå og føle tilgivelse. Man kan kalde en del af "familie timen" for bøn.

Al skolegang afstemmes efter alder og forståelsesevne. Philip vil starte i klasser med børn på hans egen alder, og han kan komme videre i studierne så hurtigt han vil og vælge emner af egen interesse.

Der er mange former for alderssvarende underholdning: skuespil, musik festivaler, film, komedie shows og et udvalg af spil ude og inde. Og sportsgrene som svømning, tennis, vandreture og skøjteløb. Ofte underviser de ældre børn de yngre, og lærer dem også gode manerer og anden slags høflig optræden. Hvordan man klæder sig på, binder sko, bygger ting med blokke, flyver med drager, bygger modelskibe og fly. De læser historier for dem. Det er det samme som storebrødre og søstre på Jorden! Men specialuddannede vejledere er altid opmærksomme på alles aktiviteter, så tro ikke, at børnene er overladt til sig selv med at bestemme, hvad der er hensigtsmæssigt og ikke er.

Alle kan kommunikere telepatisk, men især de unge nyder at tale, og sikken glæde det er at høre dem le af ordenes lyd på deres forskellige sprog!

Fremadrettet vil Philip vokse i statur og viden hurtigere end børn på Jorden, og efterhånden som han gør det, vil han huske andre livstider i sin kumulative sjæl. Men han vil altid udelukkende være Philip! Han vil blive langt klogere og mere intelligent, mere vidende og åndeligt bevidst, end han ville være blevet i et langt liv på Jorden. Men hans kærlighedsbånd til sin jordiske familie vil aldrig ændre sig.

Min kære bedstemor, tak for at optage min beskrivelse af livet her, så Philips familie nemt kan forestille sig ham under de omstændigheder, jeg har forklaret.

**********

Tak, mor.

24. Med dette opløftende budskab og vores ubetingede kærlighed, byder vi jer farvel for nu.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |