Home > > Matthew Ward — January 4, 2012

Matthew Ward — January 4, 2012

Grunden til, at Obama underskrev ny lov: US National Defense Authorization Act. Syn på verdens tilstand. Lysets betydning for kroppen. Ændringer i Nirvana. Sjæles overgang og andre udviklinger i løbet af i år. Ingen væbnede konflikter med Iran eller Nordkorea. Illuminati`s nyere historie i USA, baggrund om præsident Barack Obama

1. Dette er Matthew med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. I disse første dage i jeres nye år ser vi, at energi-strømningerne for de fleste mennesker bevæger sig langsomt. For nogle kan dette indikere et suk af opfyldelse og tilfredshed, nu hvor alle ferieforberedelserne og festlighederne er overstået. For andre kan det være en gradvis aftagen af den tristhed, der intensiveredes under jeres traditionelle højtid med helligdage og tid til familien. For enhver begivenhed gælder det, at en tilbagevenden finder sted til livets rytme med dets sædvanlige tempo i ansvar og interesser.

2. Fra andre områder strømmer energibølgerne i stedet direkte frem med støt stigende styrke eller også flakker de febrilsk hid og did. Disse bevægelser afspejler henholdsvis en målrettet aktivitet af lysets kræfter og de mørke styrkers vandvid, hvis blotte fodfæste på de tidligere højborge er ved at glide væk.

3. Langt de fleste af jeres befolkninger har overhovedet ingen idé om disse energi- ekstremer. De ser jeres verden som tumultagtig, og deres tanker spænder fra fortvivlelse til forsigtig optimisme i forhold til kort- og langsigtede resultater. Manges udsyn er stærkt påvirket af jeres analytikere - personer, I anser for eksperter inden for deres respektive fagområde, så som økonomien, nationale anliggender, udenlandske relationer, militært beredskab, valgprocesser eller religiøse ideologier. Og deres forudsigelser af fremtiden er baseret på historiens hidtidige forløb. Intet i jeres historie gælder endog for selv den dag, vi lever i her og nu.

4. Derfor har hverken masserne eller analytikerne den rette viden til at vurdere, hvad der skal komme. Langt mindre omfanget og hastigheden af de ændringer, som denne enestående æra i universet fortsætter med at udfolde. De ved ikke, hvad I ved: I slutningen af dette magiske år 2012, vil Jorden befinde sig på tærsklen til fjerde tæthedsgrad, hvor intet med mørkets lave vibrationer, kan komme ind.

5. Derfor vil de kommende måneder blive udfordrende for lysarbejdere. I kommer til at måtte håndtere andres forvirring og bekymringer, mens de kæmpemæssige forandringer kommer lige efter hinanden, med kun små pusterum i mellem, for at folk kan tilpasse sig til dem alle. Som vejvisere vil I - ved ganske enkelt at VÆRE, dem I er - videregive en følelse af ro og tillid til personer omkring jer. Og de, der er interesseret i at høre, hvad I ved, vil kunne dele jeres begejstring om, hvad der foregår.

6. Der er dog nogle lysarbejdere, der betvivler, om alt, hvad vi har fortalt jer vil være fuldført ved udgangen af året, virkelig vil kunne nå at blive det. Selvom dette er lidt skuffende for os og andre oplyste væsener, som også har fortalt, at Jordens Gyldne Tidsalder er nært forestående - og allerede findes i kontinuummet - forstår vi jer godt. I har stadig at gøre med tredje tæthedsgrads lineære tid, og det er kun indenfor denne tidsramme I kan beregne, hvor lang tid en livsændrende udvikling vil tage.

7. Lad venligst fortiden være, hvor den hører til - i fortiden! Og betvivl ikke et øjeblik, at alt, hvad der skal ske, vil ske!

8. Det er Jordens skæbne at forlade tredje tæthedsgrad, når en universel cyklus åbner et astralt vindue i slutningen af dette år, og på det tidspunkt vil ingen med et mørkt sind og hjerte blive efterladt på planeten. Det kan synes urimeligt hårdt, som om nogle enerådende doms-processer simpelthen vil fjerne dem. Men det er ikke således, det hænger sammen. Der findes personer, der har sammensamlet formuer på uærlig vis, hensynsløst opnået magt og konsekvent nægtet det lys, der konstant har været til rådighed for dem. Så både deres sjæle og kroppe kommer til at "betale prisen," kunne man sige.

9. Det er lyset i en krop, der forvandler dets kulstof-baserede cellestruktur til den krystallinske form, der gør kroppen i stand til at leve i de høje vibrationer af energiplaner ud over tredje tæthedsgrad. I oldtiden ændrede stærke, mørke civilisationer helt bevidst svagere civilisationers DNA, for at reducere disse folks evne til intelligens og åndelig bevidsthed. Det påvirkede også deres kroppe. Krystallinske celler blev nedbrudt til kulstof- strukturen, der kan og blev programmeret til sårbarhed over for alle former for sygdom, og med en meget kortere iboende levetid end i tidsaldre for længe, længe siden, set med jeres tidsbegreb.

10. Infusionen af lys, der gjorde Jorden i stand til at overleve sin dødskamp for ca. 70 år siden, genopretter gradvist det "stjålne" DNA i lys-modtagelige individer. Men ikke alle er modtagelige. En krop uden lys, bortset fra den inderste gnist, der er dens livskraft, kan ikke leve i de vibrationer, der bliver fremherskende på Jorden. Den vil dø af en af de årsager, som længe har været gældende for Jordens beboere. Nogle indflydelsesrige personer, som du kan se i TV-klip, er i virkeligheden kloner af de personer, der er døde. Kroppe med en lille grad af lys ud over den omtalte inderste gnist, kan holde lidt længere, men også de vil forsvinde, efterhånden som vibrationerne bliver stadig kraftigere, jo tættere Jorden nærmer sig tærsklen til fjerde tæthedsgrad.

11. Hvad der vil ske med de sjæle, som skabte disse kroppe for at tjene dem i dette liv, er en anden sag. Så længe Nirvana har været Jordens spirituelle verden for efterlivet, har energi-registreringen af personer, som valgte mørke veje, automatisk ført dem til den tilsvarende energi i det laveste af Nirvanas fleksible lag. De mørkeste væsener er blevet ført til den lillebitte fortættede klode/kugle [engelsk: "orb"] i nærheden af jeres måne - det nogle religioner kalder helvede - hvor tætheden passer til disse sjæles liv. Da de frygter lys, bliver kun et knappenålshoved af lys konstant strålet til dem. Hvis de modtager det, flyttes de til Nirvanas laveste lag, hvor lyset er kraftigere. Og hvis de vælger at modtage det, tager de det næste skridt op ad stigen af intelligent og åndelig bevidsthed. Og så fremdeles.

12. Nirvana opstiger imidlertid sammen med Jorden og hendes lysfyldte beboere. Snart vil disse lave lag og den lille mørke kugle ikke længere være nødvendige som en del af jeres åndelige verden. Ved guddommelig nåde, får sjæle i disse lave placeringer ekstraordinære muligheder for at absorbere lys, så de kan inkarnere i civilisationer i tråd med den grad af lys hver sjæl accepterer. Sjæle i den lille kugle bliver energetisk placeret på steder med tilsvarende tæthedsgrader, der tjener som åndelige verdener for civilisationer med lav tæthedsgrad. Når den lille kugle bliver lettet for dens tidligere indbyggeres tæthedsgrad, kan den begynde et nyt kredsløb eller dematerialiseres.

13. Sjæle - måske milliarder - der IKKE har hang til mørket, vil ligeledes forlade Jorden i løbet af de kommende måneder. Nogle valgte i deres sjælskontrakter aktivt at deltage i overgangsfaserne af Jordens opstigning, og fra Nirvana at kunne se hele panoramaet af planetens triumftog ind i fjerde tæthedsgrad. Andre inkarnerede for at drage fordel af denne enestående mulighed for at opnå balance ved at færdiggøre tredje tætheds karmiske lektioner. Og når de gør det, vil de ivrigt tage af sted for at starte en åndelig levetid som højere udviklede sjæle.

14. Mange millioner, som de millioner før dem, vil anmode om ændringer i deres sjælskontrakter, så dette liv kan overstås hurtigere end bestemmelsen i deres kontrakter. Deres anmodninger vil blive imødekommet med ære. Dels for at afslutte deres lidelser, der overstiger, hvad de havde valgt at opleve, og for at reducere den negativitet deres lidelser forårsager på planeten. Jorden vil blive bestrålet med lys fra Nirvana, og i Nirvana vil de få fuld belønning for kontraktens afslutning og fortsætte fremad i sjælsudvikling.

15. Mange, hvis religiøse eller videnskabelige overbevisning er fundamentet for deres liv, vil vælge at forlade Jorden, i stedet for at acceptere de kommende sandheder, som adskiller sig dybt fra, hvad de har lært. Mennesker, som erhvervede sig rigdom under de gamle systemer, kan være så bange for at miste alt, når den globale økonomi kollapser, at de vil forlade Jorden, før de når at opdage, at nye systemer vil fungere uproblematisk og retfærdigt under kyndige ledere med moralsk og åndelig integritet.

16. Der vil ikke finde nogen egentlig massedød og overgang til det hinsides sted, snarere vil et større antal mennesker end hidtil dø. Det er sandsynligt, at der blandt dem vil være medlemmer af jeres familie, venner, kolleger eller naboer. Hvis I har dem særligt kære, så trøst jer med at vide, at der langs opstigningsvejen fra fjerde til femte tæthedsgrad vil finde glædelige fysiske genforeninger sted mellem sjæle på planeten og dem i Nirvana.

17. Med det, vil vi vende tilbage til vores forsikringer om, at al mørke på planeten vil være borte et år fra nu. De mennesker, der stadig befinder sig på Jorden til den tid, vil være fyldt med lys, forenet i fred og gensidig respekt, og livet vil være i harmoni med naturen.

18. Hjælp på stedet fra vores universelle familie udenfor planeten er en anden faktor, der vil gøre det muligt at lave dramatiske ændringer hurtigt. Deres teknologi og fremkomsten af jeres egen, som Illuminati længe har holdt skjult, vil eliminere alle former for forurening, fremskynde genoprettelsen af miljøet, producere en overflod af ernæringsrigtige fødevarer, ende sygdom, moderere klimaet globalt; indføre nye former for produktion af energi, transport, byggematerialer og helbredelsesmetoder. Ingen af disse fordele vil dog nå deres højdepunkt i løbet af dette år. Så snart I lever i den Gyldne Tidsalder, vil jeres evner fortsætte med at ekspandere i bevidsthed og manifestation, men set fra i dag til slutningen af december 2012, vil I blive forbløffet over fremskridtene på de ovennævnte områder.

19. Da bolværket for Illuminatis kontrol i lang tid har befundet sig i USA, har alt af økonomisk og politisk betydning i dette land ligeledes betydning for resten af verden. Folk i alle lande spekulerer over, hvad denne regering vil gøre i forhold til Iran og Nordkorea. Så vi vil sige, at I kan forvente mere hård retorik, men der vil ikke blive nogen eskalering til væbnede konflikter.

20. Der er også stor interesse for, hvad der foregår inden for det republikanske parti. Hvem der bliver partiets kandidat, hvem der vinder præsidentvalget, og hvad der vil ske med landets økonomi i de mellemliggende måneder. I november vil så meget have fundet sted i hele verden, at den nuværende politiske situation i USA vil være lige så ubetydelig som et støvkorn i en hvirvelvind, og økonomien på globalt plan vil være blevet stabiliseret. [o.a. Præsidentvalget i USA finder sted 6. november 2012]

21. Nogle tvivler på, at Barack Obama er den højt udviklede sjæl, vi og andre budbringere på høje stationer har fortalt jer, han er. Han opfattes som en følgesvend i lluminatis fodspor. I vil selv kunne se sandheden om, hvad vi har fortalt jer, men fordi hans rolle i jeres verden er af afgørende betydning, vil vi tale om hans stilling vs. Illuminatis dagsorden.

22. Først skal vi dog omtale et emne i de mails, der har oversvømmet min mor, fra folk der har udtrykt alvorlig bekymring for det ildevarslende forsvarslovforslag [o.a. "US National Defense Authorization Act" ->http://politiken.dk/udland/ECE1494873/bekymret-obama-underskriver-ny-lovpakke/]. Obama underskrev lovforslaget, ikke fordi han går ind for det, men fordi han ved, det ikke vil være i kraft længe nok til at have megen, om nogen anvendelse.

23. Vi har nævnt i flere meddelelser, at ethvert lands vedtagne eller planlagte love, udtænkt med mørke formål, vil blive fjernet. Integrerede aspekter for at klargøre vejen for Jordens Gyldne Tidsalder er følgende: ophævelse af alle uretfærdige og skadelige love, regulativer og samfundsinteresser samt afslutning af alle skadelige systemer og praksis'er.

24. Nuvel, på et tidspunkt havde Obama den trofaste opbakning fra nogle individer i en af de to fraktioner inden for Rockefeller-gruppen af Illuminati. Her lidt baggrundsviden: Navnet Illuminati, der betyder "de oplyste," daterer sig kun tilbage til slutningen af det 18. århundrede. Men mørket, der inspirerede de oprindelige medlemmer, havde dets rødder tilbage i oldtiden. Den lille skare af europæere gav simpelthen sig selv det navn, de følte, de havde fortjent. Og med tiden blev Illuminati et "paraply" navn for de mange forskellige organisationer eller grupper, som efterfølgende medlemmer infiltrerede eller dannede.

25. I overensstemmelse med Illuminatis hensigt med at opnå positioner af overlegenhed over masserne, udvidede de deres rækkevidde til den "Nye Verden". Medlemmerne i Europa blev kendt som Rothschild-gruppen og dem i kolonierne som Rockefeller-gruppen. De to grupper arbejdede i fællesskab om at dominere landene økonomisk og politisk, og inden for kun et par årtier efter at USA vandt deres uafhængighed fra det britiske kolonistyre, havde Illuminati vundet fodfæste i den spirende regering. Fra da af har de været landets "tavse regering". Ikke alle præsidenter har været medlemmer, men andre, der var medlemmer, har kontrolleret den endnu mere magtfulde Kongres.

26. Efter at ego, grådighed og begær om at komme øverst ødelagde sammenhængskraften i de to grupper, forfulgte begge fortsat det samme mål om verdensherredømme, og denne fælles stræben førte til blodige kampe om overherredømmet. Til sidst skabte disse egenskaber, som havde forårsaget splittelsen mellem de to grupper, ligeledes interne magtkampe inden for hver enkelt gruppe. Det resulterede i fjendskab og kamp om dominans i gruppens stridende fraktioner. Og da kampene brød ud inden for de fraktioner, splintredes de i mindre enheder.

27. Uanset om gruppernes fraktioner eller de opsplittede enheder i fraktionerne har hovedsæde øst eller vest for Atlanterhavet, opererer de i hele verden, og navnet Illuminati gælder for alle. De omtaler ikke sig selv ved dette navn, der findes ingen liste over medlemskab, og deres eneste punkt af enighed er retten til at regere verden uanset med hvilke midler.

28. Vi bevæger os nu fremad: En af Rockefeller-fraktionens splinter-enheder var fast besluttet på at få Hillary Clinton som amerikansk præsident. Naturligvis var en anden enhed imod. Og ved at udforske mulighederne for, hvem der havde det største potentiale til at blive folkets valg, besluttede de sig for, at Obama var den bedste. Ja, valg er blevet manipuleret i 200 år, mere eller mindre. Men efter splittelsen i Rockefeller-lejren hændte, har begge fraktioner og senere deres splinter-enheder haft del i svindlen. Efter ramaskriget, hvor Højesteret erklærede George W. Bush for 2004-valgets sejrherre, blev kandidaternes popularitet hos vælgerne en del af overvejelserne i 2007 `s primære valg. Folk var nødt til at blive ført tilbage til en tro om, at deres stemmer vitterlig gjaldt.

29. Uden magten fra nogen af Illuminati bag sig, ville Obama ikke kunne have løftet sig til Det demokratiske Partis kandidat, det første vigtige skridt til han blev valgt som præsident. Og dette var velkendt for mester-planlæggerne af Jordens Gyldne Tidsalder. Den sjæl, der inkarnerede som Barack Obama, og de sjæle, der ville støtte ham mange år senere, og alle jer, der råbte for at deltage i Jordens opstigningsproces vidste det også, men ingen kan huske det.

30. Det var også kendt, at infusionen af lys til Jorden ville hæve den kollektive bevidsthed og spirituelle klarhed. Det ville fremskynde folks fokus på at afvikle krige, uretfærdigheder, bedrag, korruption, fattigdom og tyranni, som alle er blevet begået, forlænget eller assisteret af Illuminati.

31. Hvis den lineære tid herskede i hele universet i stedet for kun på Jorden, kunne intet af denne forhåndsviden have eksisteret og intet af den detaljerede planlægning være sket. I kontinuum'et, hvor fortid, nutid og fremtid er NU, og alle livstider sker samtidigt, kunne det Højeste Råd i universet lave mesterplanen og sætte scenen for Jordens Gyldne Tidsalder.

32. Planen lagde op til, at Obama tog ledelsen i sit land og uhindret iværksatte vidtrækkende reformer i løbet af de sidste stadier af livet i tredje tæthedsgrad. I stedet har han måttet beskæftige sig med begge Illuminati-fraktioner og deres enheder. Det var lige efter han havde vundet primærvalget, og hans bagmænd fremlagde deres fuldstændige dagsorden, at der opstod alvorlige uoverensstemmelser. Allerede inden sin første dag i embedet, betragtede alle, der havde modsat sig hans udnævnelse, alle der havde valgt ham, samt kontrollørerne af Det Republikanske Parti ham som den ultimative fjende. Mantraet hos kandidaterne til posten som det Republikanske Parties nominerede: "Make Obama a one-term president" kom fra Illuminati.

33. Obama-familien er omgivet af Kristus-lysets beskyttelse. De adskillige attentatforsøg på Barack er slået fejl. Så Illuminati-medlemmer i Kongressen, og dem de kontrollerer med bestikkelse, dødstrusler eller afpresning, bekæmper ham med næb og kløer. Nogle reformer, som han forestillede sig for sit land og verden, ligger hen i laser, og andre har end ikke set dagens lys.

34. Hvad gik galt? Hvorfor vidste det Højeste Råd i universet ikke, at dette kunne ske? Toppen af Illuminati blev indfanget af deres egen magt. De er højt udviklede sjæle, som Rådet betroede at vende tilbage til lysets styrker efter at have indtaget "mørke" roller, så et massivt antal af sjæle kunne færdiggøre deres tredje tætheds karma. De bevægede sig i stedet nedad i en spiral, ned i mørket og nægtede at ære deres sjæleniveaus kontrakter. Selvom deres dybt forankrede globale netværk er revet op med rode, er den amerikanske Kongres en af de få tilbageværende lommer med indflydelse.

35. Vi elsker alle sjæle betingelsesløst og dømmer ingen, og vi er upolitiske for at bruge jeres ord. Således er det ikke behageligt at tale om problemer, der er politisk splittende i deres natur. Men vi må gøre det. For kan vi hjælpe jer bevidst, og åndeligt forberede jer til fysisk at ledsage Jorden ind i de højere tæthedsgrader, hvis vi aldrig nævnte, at Jorden er færdig med alt det, I kalder det onde? Og at det hele er udsprunget fra mørke individer i regeringsorganer eller fra dem, der kontrollerer dem bag scenen?

36. I har brug for at vide, hvorfor jeres verden blev et arnested for korruption og bedrag og blodsudgydelser, hvorfor Jorden nåede det punkt, hvor den næsten døde og råbte om hjælp, hvorfor andre civilisationer kom hende til undsætning, hvorfor den Gyldne Tidsalder blev planlagt. Alt dette er grunden til, I er der, hvor I er!

37. Vores elskede brødre og søstre, se fremad med jubel til dette dynamiske år, hvor sandheder og ændringer vil komme raskt. I er omgivet af usynlige hjælpere, og andre oplyste sjæle i hele universet bader jer med kærlighed og respekt. Aldrig før i dette univers har noget været så betydningsfuldt som den verden, I er medskabere af!

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Tak for alle elektroniske feriekort, skrevne kort og e-mails med gode ønsker og meningsfyldte personlige beskeder.]Share |