Home > > Matthew Ward — April 1, 2012

Matthew Ward — April 1, 2012

Lyskilder. Frygtindgydende misinformation. At ære lysarbejdere. Aktioner bag scenen. Betydningen af de seneste tragiske begivenheder. Psykiske skader ved krig. Virkningerne af den kollektive bevidsthed. Obamas bemærkninger. Indledende diskussion om rumvæsener (E.T.). Misforståelser og aktualitet om Den gyldne Tidsalder. Retsforfølgelse af kriminelle.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Virkningerne af det stadigt voksende lys i jeres verden strækker sig langt ud over de offentligt omtalte rysteture blandt de korrupte i de nationale regeringer og store virksomheder. Dette sker også i samfundene, lige fra landsbyerne til de større byer rundt om i verden. Virkningerne rækker længere end blot til hjælp og donationer til mennesker med akut behov på internationale og lokale niveauer. Og længere end til voksende antal stemmer for fred, bevaring af dyreliv og miljø sammen med snesevis af andre positive foranstaltninger. Hver gang der underskrives en anmodning for en godgørende sag eller for at rette op på en uretfærdighed, blander underskriverens energi sig med energien hos tusinder, måske millioner af andre, der også skrev under på at støtte denne sag. Og det samme gælder for hver enkel kærlig tanke, hver følelse af taknemmelighed, medfølelse og ønske om en bedre verden.

2. Hvis I kunne se dette strålende lys fra vores udsigtspunkt, ville I blive forbavset. Men I kan ikke se overfloden af lys fra de myriader af kilder på planeten, eller indstrålingen til Jorden fra meget fjerne verdener. I stedet kan I se de mange, der stadig lider, sabelraslen fra krigsmagere, tilfældige voldshandlinger og knusende økonomiske ulykker. Det ser vi også, og med vores ubetingede kærlighed til alle sjæle, er fortsættelsen af disse situationer unægtelig trist for os, selv på dette sene tidspunkt. Men vi forstår dette i dens højere kontekst: I disse aftagende dage med dualitet, har enkeltpersoner travlt med at færdiggøre tredje tætheds karmiske oplevelser og opnå den balance, der er nødvendige for sjælsudvikling.

3. Denne balance omfatter IKKE militær aktion mod Iran eller en ny slagmark i noget andet land. Det omfatter ikke så ødelæggende skader på planeten, at E.T. væsener vil evakuere alle, og når I så kommer tilbage, vil I blive nødt til at bo i den indre jord, fordi planetens overflade vil være ubeboelig. E.T. væsener vil ikke foretage livreddende flytninger af mennesker fra visse steder på planeten til andre pga. massive ødelæggelser, for sådanne ødelæggelser vil ikke forekomme. Ej heller vil nogen i vores universelle familie, forklædt som godgørende, svigte jeres tillid og gøre jer til slaver. Der vil ikke komme interneringslejre fyldt med mennesker, eller blive indført ildevarslende nye eller foreslåede love. Og heller ingen af de øvrige frygtbehæftede muligheder eller krav vil blive vedtaget. Disse former for gamle eller nye rapporter vil blive ved med at dukke op og sendes rundt af personer, der føler de handler ansvarligt ved at alarmere andre.

4. Ja, vi har givet jer lignende forsikringer i tidligere meddelelser, så hvorfor gør vi det nu igen? Fordi selv hos de mest dedikerede lysarbejdere opstår der frygt, når de opdager, at den fysiske sikkerhed for deres kære kan være i fare. Denne opfattelse og de afskyelige situationer, der fortsat præger jeres verden, vækker følelser af modløshed og angst - i stedet for den glæde, vi ønsker I kunne have over begyndelsen på Jordens Gyldne Tidsalder inden for få måneder.

5. Elskede sjæle, ikke et øjeblik bebrejder vi jer for jeres naturlige bekymringer i forhold til dem, I holder af, tværtimod! Vi og andre lysvæsener i hele dette univers ærer jer på det højeste. Med en indre styrke, I ikke vidste I havde før den kom frem, har I beskæftiget jer med sorg og fjernet jer fra fortvivlelse. I har overvundet strabadserne med opfindsomhed og udholdenhed. Ved at dele jeres ressourcer hat i hjulpet dem, der er mindre heldige. Efter skuffelser og nederlag fortsatte I uden vaklen, og selvom de mørkes vedholdenhed har forsinket gennemførelsen af omfattende reformer på verdensplan, står I fast overbeviste om, at de lovede resultater bliver manifesteret. Kort sagt, har I udvist menneskehedens fineste kvaliteter og sagt ja til den virkelighed, at I er så meget mere end "den person", I kender. Vi kunne beskrive dette, omend spøgefuldt sagt, som en forbløffende heltedåd: I holder den ene fod på jorden og lader samtidig den anden fod svæve langt, langt ud over denne verden.

6. Nuvel, efter en hektisk aktivitet med tvangsfjernelse af adskillige enkeltpersoner fra top-positioner i verdens største banker, og lukningen af nogle af Illuminatis underjordiske baser, kan det virke som om udviklingen er gået i stå. Åh nej, kære familie, det er den ikke. Opfølgende foranstaltninger i forbindelse med adskillige bankfolks anholdelser arbejder sig gennem jeres retssystemer, så disse sager håndteres lovligt og etisk. Andre anholdelser er nært forestående. Teknologi ombord på rumfartøjer uskadeliggør atomsprænghoveder, og de tilbageværende i Illuminatis rækker løber skræmte bort.

7. Lad os tale om nogle episoder i løbet af de sidste par uger, der modtager stor international opmærksomhed. Mens de betragtes som tragedier, som de jo er for de ramte familier, skete alle disse begivenheder, vi vil nævne, med et højere formål.

8. Skyderierne i Frankrig af syv jøder, herunder børn, af en ung ikke-jødisk franskmand har rørt mange hjerter rundt om i verden. Det er et gribende eksempel på, hvordan religiøse fordomme har forårsaget smerte og død hos utallige sjæle i hele jeres historie.

9. I USA blev en sort teenager fatalt skudt af en ældre mand af en anden race. Vi kan ikke sige, om racefordomme var den motiverende faktor hos enten skytten eller politiet, der ikke arresterede ham, men drengens død har gjort verden opmærksom på den udbredte skade der ligger i "race-inddeling" [engelsk: "racial profiling"].

10. Denne hændelse fremhæver også at-handle-i-selvforsvar-loven [engelsk: "stand-your-ground law" - http://en.wikipedia.org/wiki/Stand-your-ground_law], som kunne begrunde, at drabet var lovligt, så skytten ikke kan drages til ansvar. Denne kontroversielle sag kommer samtidig med, at man må se på den vanskelige situation, som opstår for personer, der løslades fra fængsel efter at beviser for deres uskyld kommer for dagens lys. Men lovgivningen forhindrer en kompensation til dem for deres mange års uretfærdige indespærring. Begge disse juridiske situationer øger den stigende erkendelse af, at uretfærdige og grusomme love overalt i jeres verden skal fjernes.

11. De rasende skyderier fra en amerikansk soldat resulterede i drab på 17 afghanske civile, og igen var der børn blandt dem. Baggrunden for sergentens handling er på ingen måde en isoleret reaktion på krigens psykologiske virkninger. Stress over at forårsage død og se kammerater og fremmede døende stikker dybt. Det er ikke menneskehedens natur at dræbe, hvor bevarelsen af selvet eller ens kæres liv ikke er på spil. Det forholder sig modsat: sammensætningen af hver eneste sjæl er kærlighed-lys.

12. Drab kræver en grundig undervisning, og det er der blevet givet. Nogle landes borgere er af deres ledere blevet belært til at betragte krig som patriotisk, forsvaret for demokrati og frihed. Og denne orientering er blevet ubarmhjertigt styrket ikke alene af medierne og underholdningsbranchen, men selv af børns spil. Nogle dele af befolkningen lærer fra barnsben, at det er deres ansvar at hævne folkemordsmassakre på deres forfædre, og i nogle lande bliver børn tvunget ind i militæret.

13. Tropper er nødt til at omgå deres sjæls-kvaliteter og undertrykke deres overlevelsesinstinkt for at opnå den tankegang, at de frivilligt styrter ind på slagmarker, hvor de kan dø selv, mens de tager andres liv. Men psyken kan ikke forlige den mentale vold, der kræves som forberedelse til kamp, med det medfødte væsen. Og når tropperne følger ordrer til at dræbe "fjenden", pådrager psyken sig dybe skader. En situation så dramatisk som den, vi citerede, tvinger international opmærksomhed på de umiddelbare og resterende virkninger af krigsførelse, virkninger der har gennemsyret hele jeres samfund.

14. Enhver, der har været direkte berørt af alle de hændelser vi omtalte, indvilligede i at deltage, som de gjorde. Dette betyder ikke, at alle forud for fødslen vidste præcist, hvad de ville støde på og hvornår. Men hver havde valgt at være en "gerningsmand" eller et "offer" eller et menneske i en sørgende familie for at opfylde karma i tredje tæthedsgrad. Sjælskontrakter sørger for fleksibilitet i omstændigheder og timing, når de samme resultater bliver gennemført. Og i alle de tilfælde, ønskede deltagerne at være eksempler for jeres verdens krigsrædsler og de tragiske konsekvenser af racemæssige, etniske eller religiøse fordomme, eller grusomhed fra urimelige love. Mange, mange andre valgte de samme slags roller i generationer, længe før disse seneste hændelser. Men rækken af mørke magtmennesker har fået folk til at leve og dø i situationer født af intimidering, og i uvidenhed født af bedrag.

15. Dette kan først ske, når den kollektive bevidsthed afspejler et intenst ønske om og fastsættelse af en civilisation i enhed og harmoni i stedet for splittelse og drab. Mørket kom i sin tid ind i dette univers, og den kollektive bevidsthed gik for nogle civilisationer nedad som i en spiral. Kun via den ene selvdestruktive æra efter den anden, har verden i tredje tæthedsgrad været i stand til at løsrive sig fra sin mørke fortøjning og starte vejen til en fredelig, samarbejdende leveform. I kom alle for at hjælpe med at bane den vej på Jorden og indvarsle en ny anderledes tid, Den Gyldne Tidsalder.

16. Nu skal vi tale om en meget anderledes og betydningsfuld sag, nemlig kommentarerne mellem den amerikanske præsident Obama og Ruslands præsident Medvedev, som kom til offentlighedens kendskab, fordi en mikrofon blev efterladt åben. [Se evt. klippet her- > http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/03/26/212058.htm]. Der findes ikke sådan noget som en ulykke eller en tilfældighed! Universet opererer i evig synkronisitet, der holder dørene åbne for muligheder, og det her var en af dem. Mens politiske analytikere og medlemmer af det republikanske parti gør en stor sag ud af denne "åbnede dør" i negativ forstand, er denne korte samtale et glimt af, hvad der foregår bag kulisserne mellem to ud af adskillige af de mange verdensledere, der ønsker at styre deres respektive nationer mod internationalt samarbejde og nuklear nedrustning. Når det store flertal i en civilisation ønsker fred i stedet for krig og dødbringende arsenaler, får den kollektive bevidsthed ønsket til at blive til virkelighed.

17. På en anden international front drøfter stadig nogle af jeres ledere og medlemmer af høje universelle råd, hvordan man kan meddele jeres verden om tilstedeværelsen af andre civilisationer. Vi ved at forsinkelsen er frustrerende for jer, og det samme gælder vores familie på og udenfor planeten, som har ventet i årevis for at arbejde åbent sammen med jer. Men de ved, at alle aspekter skal planlægges omhyggeligt, så de vil blive budt varmt velkommen frem for frygtet. Selv om Illuminatis kapacitet til at true jeres og jeres rum-broderskabs sikkerhed er blevet stærkt svækket, er det fortsat en følsom overvejelse, hvordan offentligheden vil reagere på fremmede, der dukker op med en forbløffende teknologi. Det er vigtigt, at de ikke opfattes som nogen, der tager sagen i egne hænder, så masserne kan modtage deres bistand, snarere end at gå i panik over angribere fra det ydre rum, på samme måde som rumvæsener bliver portrætteret til kvalmegrænsen i film og spil. Husk, I har en viden og dømmekraft, som de fleste andre i jeres verden ikke har.

18. Alligevel er vi nødt til at give jer nogle ideer om, hvad der vil ske i slutningen af dette år. I tidligere meddelelser har vi sagt, at der ikke vil blive nogen markant forskel mellem decembers sidste dage og de første dage af januar 2013. Men nogle mener, at indtrædelsen i Den Gyldne Tidsalder varsler et pludseligt skift i massernes bevidsthed og andre tror, at planeten vil skifte akse på dette tidspunkt.

19. Et skift i bevidsthed har været en gradvis proces, der begyndte for godt 70 år siden, da Jorden begyndte sin opstigningskurs. Klarhed er kommet meget hurtigere til nogle end til andre, og mange sover stadig i uvidenhed. Hvad angår planeten, er den blevet flyttet gradvist gennem opstigningsprocessen for at rette sig og genvinde sin naturlige kredsløbsposition. Efter årtusinder med nedsænkning i dyb tredje tæthedsgrad, blev jorden svækket i sådan et omfang, at dens kredsløbsmønster var blevet så alvorligt destabiliseret, at planeten ville være fløjet ud i rummet til den visse ødelæggelse, hvis den ikke havde fået monumental tilstrømning af lys fra fjerne kilder.

20. På samme måde skal vi rette op på en anden misforståelse: at I vil tilbringe tre dage i mørke før Den Gyldne Tidsalder begynder. Det er en del af en teori om foton-bæltet, at Jorden ville tilbringe tre dage i mørke, "nul zonen" ved foton-bæltets yderkant. Denne teori omfatter endvidere, at Jorden indtræder i selve bæltet, og efterfølgende har kredsløb dér. Ifølge en anden teori, vil planeten forlade bæltet på et senere tidspunkt. Kun affald fra himmelrummet trænger ind i bæltet, efter det er gjort livløst ved at være i nærheden af bæltets uhyre store kraft. En kraft der også forhindrer, at det, der er trængt ind i bæltet, kan forsvinde ud af det igen. Den skæbne er ikke Gaias plan med hendes planetariske krop!

21. Vær venlig ikke at forvente at se alle Den Gyldne Tidalders undere ske ved årets udgang. Vi siger ikke, at man ikke fx kunne fjerne al forurening og forvandle ørkener til paradiser på et øjeblik. Det kunne faktisk godt ske, som at blinke med øjet, HVIS denne tro eksisterede i jeres kollektive bevidsthed. Men det gør den ikke. Og det er derfor, vi har sagt, at ændringer som disse vil komme gradvist, men med en hurtighed, der vil forbløffe jer. Men i løbet af jeres rejse med Jorden gennem fjerde tæthedsgrad til hendes bestemmelsessted i femte, vil jeres bevidsthed fortsætte med at udvides. I vil udvikle jeres medfødte evne til at skabe sammen og innovere, hvad som helst I stærkt ønsker og kan visualisere.

22. Så, hvad er det rimeligt at forvente ved udgangen af dette år, når Jorden lader de sidste fangtråde af tredje tæthedsgrads energi-udstrømninger bag sig? Det vil være slut med alt, der er udformet med mørke hensigter, fra tilfældig vold og korruption til laboratoriefremstillede vira og satanisk gudedyrkelse. På baggrund af fysikkens love, der styrer livet i dette univers, kan mørkets lave vibrationer ikke trænge ind i de højt vibrerende niveauer i fjerde tæthedsgrad. Da de personer, der konsekvent har nægtet at modtage lyset, har kulstof-baserede celler, som ikke kan overleve i høje vibrationer, vil de dø og deres mørke aktiviteter ophøre.

23. Der vil ikke forekomme en masseudvandring i december. Nogle i den mørke lejr er allerede døde, og i resten af året vil de sidste af de mørke dø, sammen med de sjæle, som vælger ikke at opholde sig på planeten af andre grunde. [o.a. "Kim og jeg Birgitte er ikke helt sikre på, hvad den fremhævede sætning helt præcist dækker. Vi har derfor bedt Suzy Ward om en uddybning, via Matthew. Vi vender tilbage til jer, når vi modtager svar."] Det sker på grund af de samme typer dødelige vilkår, som har forårsaget død hele tiden. Nogle kan leve længe nok til at blive retsforfulgt for deres kriminelle handlinger. Og ja, hvis en person døde og kloner fortsatte, vil lovene gælde for den sidste klon, fordi en fortsættelse af persons ulovlige eller ugudelige måder var formålet med kloningen.

24. Når den tid kommer, opfordrer vi jer til ikke at foragte disse personer, men i stedet deres handlinger mod menneskeheden, og derefter give slip på de negative følelser. Had, vrede og hævntørst vrimler med lave vibrationer, mens tilgivelse er så lysfyldt, at de, der tilgiver, vokser åndeligt. Alt lys sendt til personer, der blev fanget i mørket, styrker disse svageste i vores universelle familie, og gør det muligt for alle sjæle at bevæge sig tættere hen imod en reintegration med Gud.

25. Så selv om ikke alle herlighederne ved Jordens Gyldne Tidsalder står på spring i døråbningen, vil forskellene mellem dagen i dag og da være fantastisk. Jeres verden vil være i fred. Kun hæderlige, dygtige og spirituelt bevidste personer vil have positioner i regeringer, banker, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet, medierne, fødevareproduktionen, alle områder, der påvirker livet i jeres verden.

26. Ja, meget vil stadig mangle at blive gennemført. Efter reformerne bliver indledt, vil "rengøringen" så at sige for alvor begynde, og det samme med helingen af folkeslagene og planeten. De høje fremherskende vibrationer - energien af kærlighedslyset - vil genskabe fred i hjerte og sind hos dem, hvis liv har haft brutale vilkår. Teknologier udviklet af videnskabsmænd, men monopoliseret og misbrugt af Illuminati, vil blive bragt ud i det fri. Og sammen med teknologier fra andre civilisationer vil de genoprette Jorden til dens oprindelige Paradis. Ja, trinvist, men i løbet af en periode, som vil virke mirakuløst kort.

27. Fordi længe skjulte sandheder vil blive afsløret, vil alle, der bor i Den Gyldne Tidsalder, kende deres uadskillelige forbindelse med hinanden og med naturen, med Gud og alt andet liv i hele dette univers. Velvidende at egoistiske sjæle, som bukkede under for mørket, startede og fortsatte etniske, religiøse, racemæssige, ideologiske, kulturelle og kønsmæssige fordomme, vil alle behandle alle andre med lyset af højere bevidsthed og spirituel klarhed.

28. Elskede sjæle, forbliv urokkelige og tålmodige som dagene går, mens forberedelserne sker hurtigt bag lukkede døre. Når disse døre åbnes, og det sker snart, vil positive ændringer komme så hurtigt, at ingen mængde af censur kan skjule dem fra offentlighedens søgelys.

29. Lysvæsener fra hele universet priser jer, mens I nærmer jer mållinjen i denne hidtil usete mission, som I ivrigt har foretaget, og som I allerede har udrettet i kontinuum'et.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund



Share |