Home > > Matthew Ward — May 1, 2012

Matthew Ward — May 1, 2012

Kærlighedens kraft og udtryk. Sjælsudvikling. Lysarbejderes viden og evner. Intet at frygte.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. For nylig deltog millioner verden over aktivt i Jordens Dag, i dag er det Global Kærlighedsdag og Verdens Frihedsdag kommer snart. Vi ærer disse begivenheder, der fejrer kærligheden. Kærlighed til jeres planet, kærlighed til hinanden og kærlighed til friheden, så folk i alle nationer kan leve glade og frygtløse.

2. Vi har fået lov til at inkludere en kort passage fra det første nyhedsbrev af 11. april 2003, fra "Global Love Day Foundation":

Kærlighed begynder med mig. Deltag og vær fælles med mennesker fra hele verden, mens vi anerkender, fejrer og deler den kærlighed, vi har i os. Dette er en særlig dag til at mindes, at kærlighed er det bånd, der binder os alle sammen. Det er også den kolossale kraft, der helbreder og forvandler alt, hvad den kommer i berøring med.

Hver af os er en potent kærlighedskraft, når vi tillader denne energi at udtrykke sig. Der er intet vi i bund og grund skal gøre, vi behøver snarere blot at tillade os at føle og være kærlighed. Så enkelt er det. Global Kærlighedsdag er blot vores måde at sige, at kærligheden er vores, og at vi deler den hvert øjeblik i vores liv.

3. Ja, elskede sjæle, kærlighed er netop så enkel: at tillade den at være! Selvom ordet kærlighed bliver sagt, skrevet eller læst ofte, er det muligt - sandsynligt! - at kærlighedens kraft, og de mange måder at udtrykke den på, sjældent bliver anerkendt. Kærlighed og lys er de to ansigter af Skaberens energi-essens, om du vil, som er den mest magtfulde kraft i kosmos. Især nu, med så lidt tid inden Jorden når fjerde tæthedsgrad, er det vigtigt at forstå, at kærlighed er nøglen til hver eneste sjæls opstigning. Det er derfor jeg bad min mor om at indsætte den del af en bog, hvor hun og jeg talte om kærlighed og lys.

********************

4. [Det følgende er fra den reviderede udgave af Illuminationer til en Ny Æra.]
Suzanne: Jeg troede, at vi ved at elske mennesker automatisk sendte lys til dem. Men nu spekulerer jeg på, om der er mere i det.

Matthew: Mor, du har ret i, at følelser af kærlighed til en person bærer lys til denne person, men du har også ret i at tænke, at der muligvis er mere i det. Så selvom det ikke er nødvendigt, at du forstår "sende processen" for at den kan virke, vil jeg alligevel forklare, hvordan den virker.

Lyset er i jeres ånd, det er den følelse, I beskriver som let i hjertet, som noget der giver jer glæde, eller som noget I husker der var specielt for jer. Tænk på, hvordan I føler, når en af jeres hunde kommer for at nusse jer, eller I hører en af jeres foretrukne symfonier eller ser en smuk solnedgang. Det er som om hele jeres selv lyser op, og det er, hvad der sker. I opfyldes faktisk med lys ved selve oplevelsen.

Lyset kommer fra jeres sjæl, forbindes med jeres sind og flyder gennem kroppen for at skabe dejlige følelser eller et inspirerende Aha! I behøver ikke at gøre noget for at få den følelse, og uanset hvad der vækkes i jer, behøver det ikke at gøre nogen særlig indsats for at skabe jeres følelser. Det sker, udelukkende pga. din sjæls modtagelighed for lyset.

Det vi virkelig taler om her - kærlighed - er lyset, der passerer fra én person til en anden. Det er ikke anderledes i årsag og virkning, men I ønsker måske at starte lyset ved at fokusere på nogen. Når I gør det, når vibrationerne i jeres tanker og følelser øjeblikkeligt frem til denne person. Energien flyder fra jer via jeres tankeform af hensigt og intensitet. Og den samme mængde kærlighed I sender går direkte til den "energi-adresse" I ønsker. Der kan ikke være "falske adresser", fordi hensigten og følelserne er helt klare. Modtageren vil selvfølgelig ikke vide det bevidst, men modtagerens sjæl er opmærksom på "forsendelsen."

Jeg tror, jeg forstår, kære Mash. Du har talt om "modtagelighed for lys", men jeg er ikke sikker på, hvad det gør. Eller måske skulle jeg sige, at jeg ikke ved hvordan det føles. Kan du fortælle mig, hvordan vi kan vide, om vi får lys, og hvordan vi bruger det i hverdagen?

Det er jeg glad for at fortælle dig, Mor! Sagt meget enkelt: at være modtagelig overfor lyset giver åndelig klarhed, der transcenderer tredje tæthedsgrads begrænsninger. De omfatter fordomme og had til forskelligheder, handling i grådighed, fordømmelse af andres valg, nag eller ønsker om hævn, fremmasen ved hensynsløshed, snyd og løgn, kontrol af andres liv og fornægtelse af deres frie vilje, blindt følgen dogmer eller ordrer, når instinktet fortæller, at de ikke er baseret i guddommelighed. Og den største af alle tredje tæthedsgrads begrænsninger er frygt. Faktisk skyldes alle de andre negative følelser og handlinger, jeg har nævnt, frygt.

Det er logisk at tro, at I er let modtagelige og vokser åndeligt ved at ændre nogle af de negative områder, jeg nævnte. Positive ændringer er bestemt fremskridt, men ikke i det omfang, I tror, hvis I stadig føler angst omkring personer eller verdenssituationer. Åndelig vækst er at lære at leve uden frygt, lære at have fuld tillid til kærlighedens uforlignelige kraft.

Med hensyn til "hverdags" brugen af lys: Mor, lad os her sige kærlighed. I jeres verden er kærlighed grænseløs. Dog er det ikke anerkendt, selvom ordet bliver så almindeligt brugt, at man kunne sige, at det bliver misbrugt - som fx "Jeg elsker artiskokker" eller "Jeg elsker den sang." Så først vil jeg sige, hvad kærlighed ikke er.

Mad og underholdning kan give megen glæde, og jeg vil sandelig ikke nedvurdere fornøjelser som løfter humøret. Men det er ikke kærlighed.
Kærlighed er heller ikke den fysiske tiltrækning mellem to personer, der fører til angst om langsigtet sikkerhed i forholdet. Kærlighed styrer ikke en partner, den er ikke medlidende eller bekymret for familie eller venner, den er ikke professionel succes, ikke ejendele.

Kærlighed er ikke afhængig af berømmelse, social status, økonomisk rigdom eller andres meninger om dig. Kærlighed er ikke at føre et korstog for dine overbevisninger eller at være missionerende. Kærlighed kræver ikke forståelse af mystiske åndelige lærdomme eller karmiske dele af erfaringer, eller kontinuum'et der omfatter al tid og rum samtidigt eller universets love.

Så, hvad er kærlighed? Udtrykt på den enkleste måde er kærlighed Guds deling af sig selv til alle hans skabninger. Kærlighed er den helbredende kraft i universet. Kærlighed er indeni sjælen og behøver kun din tilladelse af disse medfødte fornemmelser af at elske andre og modtage deres kærlighed. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens kapacitet.

Udtrykt udadtil, er kærlighed at behandle andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed og omsorg. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne af guddommelige udtryk i handling.

Kærlighed er at vide, at I og Gud og alle andre af Guds skabninger er uadskillelige. Kærlighed er at vide, at Jorden selv er et følsomt, bevidst levende væsen og at respektere alle hendes livsformer.

Kærlighed er at indse, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke dømme dem, men snarere undlade at tolerere en handling, der opfattes skadelig.

Kærlighed er at lytte til sin egen guddommelighed. Kærlighed er at leve den slags liv, der fremkalder kærlige selvfølelser. Kærlighed er at føle glæde, når du ser det i andre.

Kærlighed er at bringe glæde til andre. Kærlighed er at tilgive sig selv og andre. Kærlighed er at dele jeres ressourcer med fuldt hjerte. Kærlighed er at gøre gode gerninger uden forventninger.

Kærlighed er at føle fred i hjerte og sind. Kærlighed er den stille begejstring ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl, og et smil er en af de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.

Under enhver af alle disse tilfælde og mange andre, som I kan støde på, som I instinktivt ved er kærlighed i handling, da manifesterer I jeres kærlighed til og af Gud.

Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget som helst overraskende. Men måske er det godt at have nogle henvisninger som et ledende lys i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed, der er i jeres verden.

**********************

Tak, mor.

5. At læse om spiritualitet og ting af metafysisk karakter kan virkelig være fascinerende og opløftende, men det er ikke nødvendigt for sjælsudviklingen. Det samme gælder i forhold til at deltage i klasser eller workshops, der giver et indblik i det mystiske, at have en guru eller en mentor til at hjælpe jer med at forstå livets mysterier, eller følge oplysning, der tilbydes af "Mestrene". Anførselstegnene anvendes, fordi disse højt udviklede sjæle ikke kalder sig selv sådan. Åndelig vækst er ens personlige oplevelse af at leve fra hjertet - dette sjælens sæde, kernen i fysisk levedygtighed, og centrum for Selvet, der udsender og modtager kærlighed. Selve det at være kærlighed er sjælsudvikling.

6. Det er de høje vibrationer af kærlighed eller lys, der startede bevægelsen af de enkeltes bevidsthed for mere end syv årtier siden, da fjerne magtfulde civilisationer strålede den livreddende energi til jeres hjemplanet. Det var den stadig stigende lysintensitet på Jorden, der løftede beboernes kollektive bevidsthed og bragte jorden og jer til dette punkt på opstigningsvejen.

7. På denne station i kontinuum kan vi på samme tid observere, hvad I kalder fortid, nutid og fremtid. Ligesom I kan se forskellige ting på jeres computer-skærme på samme tid, kan vi se, hvor svækket Jordens lys var for ca. 70 år siden, da den påbegyndte sin bevægelse ud af dyb tredje tæthedsgrad. Ligesom vi kan se alle de progressive skridt i retning af dens stråleglans i dag, på randen af dens Gyldne Tidsalder.

8. Aldrig før i dette univers er en verden steget ud af forskanset mørke med en sådan hastighed eller med så monumental bistand fra myriader af lyskilder. Aldrig før er så mange højt udviklede sjæle kommet fra andre civilisationer for at deltage i en verdens åndelige vækkelse. I er i gang med at lave universel historie!

9. Nuvel, lad os komme ned på jorden igen, så at sige, vi roser jeres tålmodighed med hvad kunne kaldes "baby skridt", hvad angår afslutning af uro, vold og økonomisk elendighed, som berører milliarder af menneskeliv. Censur findes stadig i mainstream-medier i det omfang, at hvis bestræbelserne på at løse konflikter og overvinde prøvelser bliver rapporteret, så er dækningen minimal i forhold til, hvad der meddeles om mord, for eksempel, eller en berømtheds skandale eller politiske svadaer. Og en stor del af det, der kommer frem, sker stadig i hemmelighed.

10. Men ved at forbinde prikkerne om, hvad der faktisk bliver rapporteret, kan I se de lyse styrkers fremskridt, selv uden megen offentlig eksponering af de personer, der har begået forbrydelser mod menneskeheden, korruption eller tyveri på en ufattelig skala. Fjernelse af dem fra deres indflydelsesrige positioner fortsætter sammen med omhyggelige undersøgelser og afhøringer af en lang række andre personer i mange lande. Beviser skal i alle disse tilfælde være skudsikre, og lysarbejdere i jeres juridiske systemer om retfærdighed arbejder døgnet rundt for at fremskynde anholdelser, retssager og overbevisninger. Hver procedure skal være i overensstemmelse med jeres nationale eller internationale love, hvor hjulene har en tendens til at dreje langsomt, ellers ville der opstå kaos og anarki.

11. Jeres verden er ved at blive forvandlet gennem evolution, ikke revolution. Resultatet af revolutioner har været et vagtskifte, der tilgodeså en håndfuld personer, men fordi der forblev et gennemgribende mørke, fortsatte kontrollen med folk af den gruppe, der overtog magten. Det, der sker nu, vil ikke kun holde de mørke ansvarlige for deres gerninger, men det vil også garantere, at ingen andre med lignende intentioner om global dominans kan udstikke kursen for jeres verdens skæbne.

12. Størstedelen af befolkningen har ikke den ringeste anelse om de gigantiske skridt i den kollektive bevidsthed, som i sidste ende førte til de igangværende drøftelser mellem nogle af jeres ledere og repræsentanter for andre civilisationer. De fleste mennesker ved ikke, at teknologi i rumfartøjer, der omgiver planeten, bevidst laver fejlfunktion på udbredte ødelæggende våben; udjævner virkningerne af geofysiske hændelser; reducerer giften i alle typer forurening, herunder radioaktive elementer fra nukleare eksplosioner og skadelige stoffer i kemiske spor [engelsk: "Chemtrails"].

13. De fleste af Jordens folk kender ikke de omhyggelige planer for nogle besætningers landing og officielle velkomst. Eller at disse fremmede vil medbringe deres teknologier for at hjælpe jer med at rydde op på planeten. De fleste vil blive chokeret over at erfare, at medlemmer af andre civilisationer har levet blandt jer, og nogle af dem modarbejder Illuminatis forsøg på at genvinde fodfæste ved at åbne nye kampfronter.

14. De fleste mennesker ved ikke, at Jorden næsten har forladt tredje tæthedsgrad, eller at de fysiske love, der styrer livet i dette univers fastholder, at intet med lavfrekvente vibrationer i mørket kan indtræde i de høje vibrationer i fjerde tæthedsgrad. Dette omfatter fysiske kroppe, aktiviteter, planer, dogmer, love, skikke og ritualer. Alt, hvad der er udtænkt med mørk hensigt for at kontrollere befolkningen, alt hvad der er skadeligt for krop, sind og ånd, alt hvad der i årtusinder holdt jeres verden nedsunket i tredje tæthedsgrad vil slutte inden for få måneder.

15. I har kendt alt dette i lang tid, og netop derfor roser vi jeres tålmodighed med at vente på uigendrivelige beviser for, hvad vi har fortalt jer. Ventetiden er næsten forbi - drama i overflod er lige rundt om hjørnet!

16. Fordi kun få andre i jeres samfund har den viden I har, vil reaktioner fra masserne om kommende dybe sandheder, reformer og præsentationen af andre medlemmer af den universelle familie skabe forvirring, benægtelse og varierende grader af frygt. Der vil blive stort behov for jeres beroligende indflydelse. Og som vi ofte har nævnt, er I godt forberedt ikke kun til at beskæftige jer med det, I møder, men til at hjælpe alle, der er villige til at acceptere det. Det er ikke nødvendigt at kende de opgaver, I valgte i jeres sjælskontrakter. Når lejlighederne præsenteres, vil I se, at jeres åndelige styrke, visdom og erfaringer fra flere livstider vil være lige ved hånden.

17. Det er yderst glædeligt, at kun få lysarbejdere nu bliver overraskede over ildevarslende oplysninger i Internet artikler eller meddelelser fra mørke væsener udenfor planeten, eller dystre rapporter i medierne. Dog er der nogle lysarbejdere, som så mange mennesker, der ikke er det, der dykker hovedkulds ind i frygt, indtil den nyeste forudsigelse eller påstand er bevist at være grundløs. I tidligere budskaber har vi angivet snesevis af den slags bevidst misinformation eller dommedagsscenarier, så vi vil ikke gentage dem her. Men vi skal forsikre jer om, at alle nyere situationer, der lyder skræmmende, ikke bliver til noget, såsom tungere sabelraslen om Iran, mulig stråling fra en eksplosion i Japan og Al Qaedas planer for terrorisme.

18. Vi befinder os ud over det tidspunkt, hvor frygten kan tanke de mørke op blandt jer, der lever af frygt-energi, eller kan fordreje eller forsinke Jordens opstigningsrejse. Men frygten har stadig en potent rolle i enkeltpersoners skæbne. Med ubetinget kærlighed, opfordrer vi jer til at udvikle jeres evne til at skelne og søge svar i jeres indre. Uanset om I opfatter dette som at nå jeres Højere Selv, jeres Gudeselv, indre viden, Gud selv eller nogen anden betegnelse, man kan kalde denne "stemme", er det din sjæl, hvori al sandhed er kendt, der kommunikerer med din bevidsthed.

19. Og det bringer os tilbage til at elske - at elske jer selv. Når kærligheden er fuldt til stede, kan der ikke være frygt. Men hvis der opstår et øjeblik med frygt, så bed om hjælp til at befri det fra dit væsen. Guds allestedsnærværende kærlige arme og hans udsendinge vil forsigtigt løfte dig til at styrke din fødselsret, som de guder og gudinder I altid har været og altid vil være.

20. I løbet af de sidste trin af jeres opstigningsvej, er utallige lysvæsener i hele dette univers med jer i ånden, og mange går sammen med jer.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Mathew, det er sådan en glæde at fortælle jer, at endelig er følgende bøger udkommet som e-bøger: Tell Me about Heaven, og de opdaterede udgaver af Revelations for a New Era, Illuminations for a New Era, Voices of the Universe, and Amusing to Profound-My Conversations with Animals I and II (originale bog og efterfølgeren) på Amazon.com.

Jeg ønsker også at give jer et link til et sted, hvor en smuk hest ved navn Jack deler sin forbløffende "gamle sjæls" visdom - http://jeanrockefeller.com/jacks-corner.html.

Tak for alle e-mails og breve med jeres påskønnelse af Matthews meddelelser og bøgerne, og en særlig tak for jeres forståelse af, at jeg ikke kan besvare dem alle. Jeg værdsætter opfordringer til at deltage på Facebook eller andre online sociale fora, men det er der bare heller ikke tid til.]Share |