Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. juli 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. juli 2022

Vibrationer; fremskridt; mulig militær intervention i USA; accelerationsmode; Illuminatis globale netværk; mørke kræfter; universel operation; marionetter

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I har en talemåde, som vedrører ejendomssalg - "Det handler om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed". På hvert sted i hele dette univers handler det om vibrationer, vibrationer, vibrationer. Som vi har sagt i tidligere budskaber, ved ganske enkelt at VÆRE udstråler I lysets høje vibrationer, så lad os tale om nogle af de udviklinger, I har hjulpet til med.

Af største vigtighed er, at en betydelig del af mørket er blevet fjernet. Meget mere vil blive rykket op med rode i de kommende uger og måneder, hvilket vil sætte en stopper for Illuminatis lange herredømme.

Indtil da vil denne stædige gruppe forårsage død og ødelæggelse, hvor som helst de kan. Deres primære interesse er at opretholde deres højborge i USA, hvorfra en stor del af deres globale magt udøves. Der er mulighed for, at landets militære styrker kan blive indkaldt for at beskytte borgerne mod eventuelle handlinger, som Illuminati måske skrider til. Hvis sådan en indgriben bliver nødvendig, kunne Illuminati påstå, at det er et kup og iværksætte modstand eller de vil måske forsøge at skabe panik ved at iscenesætte en holografisk alien invasion. Det forekommer, at i deres svækkede tilstand vil de ikke kunne klare nogen af delene; de er imidlertid desperate, så disse muligheder, som er muligheder i deres agenda, kan ikke udelukkes.

Vi forstår, at I gerne vil vide, hvad der kan forventes og hvornår, og vi ved det ikke. Energien i milliarder af tanker dagligt - faktisk hvert minut - afgør, hvad der sker. Det, vi kan fortælle jer med sikkerhed, hvor alt er i accelerationsmode, er, at dominobrikker over hele verden snart vil falde.

I har ventet tålmodigt på beviser på de fremskridt, vi har fortalt jer om og som foregår bag verdensscenens tæppe. Det er stadig nødvendigt, at der mht. Lysstyrkernes foretagender på Jorden i samarbejde med familier uden for planeten udvises diskretion, men lige så snart oplysninger om, hvad der er opnået, kan blive afsløret, vil de blive det.

Og nu om andre udviklinger, vibrationer har bevirket. Folk skiller klinten fra hveden, så at sige, ved at se splittelsens kontraproduktivitet og fordelene ved at tale om, hvordan tingene skal gøres for at lave forandringer, som, alle kan se, er nødvendige. Denne samarbejdsvillige tilgang på græsrodsniveau, hvor reformer begynder og bevæger sig opad, er et godt skridt fremad i civilisationens opvågning.

En anden opmuntrende udvikling er, at teknologier, som Illuminati har undertrykt for at forhindre, at de blev brugt til gode formål, selvom de blev brugt til skade for jer, nu kommer frem.

Mandskaber i jeres himmel gør ofte deres rumskibe synlige, så befolkningen bliver vant til deres fredelige tilstedeværelse, hvorved dagen kommer nærmere, hvor I kan hilse på hinanden, og extraterrestriske specialstyrker på planeten kan præsentere sig selv. Hvis I føler et stærkt slægtskab med nogle af dem, kan det meget vel være genkendelse på sjæleniveau om, at I og dem kommer fra det samme hjemland. Når den dag kommer, vil I begynde at arbejde sammen for at genoprette Jordens ødelagte miljø og indføre gratis energi.

Og fremherskende vibrationer forbinder jer tættere med jeres gudeselv. At hjælpe med at vække Jordens folk er jeres mission og det er sandelig vigtigt, men det er ikke den eneste grund til, at I er der. Mens det er sådan, at en tredje tæthedsgrads verden frembyder udfordringer, gør de verdener, I forlod, det ikke, det er meningen, at jeres liv skal være beriget af familie og venner, naturens skønhed, tilfredsstillende produktivitet og fritidsfornøjelser. Det er en gunstig tid for introspektion, til at tænke over, om jeres handlinger eller inaktivitet er forhindringer for sådan et liv.

I opdager måske, at I frygtsomt spilder tiden i stedet for tillidsfuldt at stræbe efter et job, som er mere interessant eller tage det næste skridt i et meningsfyldt forhold eller flytte til et sted, hvor I foretrækker at leve. Måske vil I opdage, at livet ville være mere tilfredsstillende, hvis I lytter til jeres intuition i stedet for at forsøge at leve op til andres forventninger. Eller I ville være gladere, hvis I lod fortid være fortid og gav slip på følelser omkring skuffelser. Hvis I ønsker at styrke egenskaber, I har det godt med og at frigøre jer fra dem, I ikke har det godt med, vil vibrationerne være jeres trofaste hjælper.

I kan nemmere tilpasse jer de stadigt stigende vibrationer, hvis I trækker vejret dybt og rytmisk, får tilstrækkeligt med søvn, spiser let, drikker meget rent vand og bruger så meget tid som muligt i naturen. Ja, vi har nævnt det i tidligere budskaber, men når livet er fyldt med travlhed, kan påmindelser være nyttige.

Og kære brødre og søstre, elsk jer selv! Vær glade og taknemmelige over, at af de mange, mange sjæle, som meldte sig frivilligt, blev I udvalgt til at deltage i den mest dynamiske verdenstransformation i universets historie. Endvidere er det, I gør, tilsvarende til gavn for hele universet - så kraftfulde er I!

"Den, som sendte mig jeres nyhedsbrev, hvor Matthew sagde, Illuminati er Deep State eller cabalen, skrev, at Deep State er the New World Order (Den nye Verdensorden), som har kontrol over alt og alle. Så hørte jeg, kazarianske ny-nazister styrer verden. Er de forskellige grupper eller forskellige navne for den samme gruppe? Hvis det er det sidste, hvad kalder medlemmerne sig selv? Jeg har også netop hørt om marionetter. Hvis de er en del af en gruppe, hvem er så dukkeføreren? Eller er de dem, som bliver kontrolleret? Alt sammen er meget forvirrende og rent ud sagt er det ikke til at tro, at nogen gruppe eller grupper kunne fortælle nogen, hvad de skal gøre."

Læserens forvirring og skepsis er vidt udbredt blandt sjæle, som er begyndt at vågne op, så lad os komme med noget klarhed. De førnævnte navne er fire ud af flere - elitisterne, En Verdensregering, Skjult Regering, Skyggeregering og andre - som refererer til den samme gruppe. De kalder ikke sig selv noget og der er ikke noget formelt medlemsskab.

Lad os her bare omtale dem som de mørke. De har et globalt netværk med et pyramideformet hierarki, og personer i de øverste rækker har indflydelsesrige positioner i regeringer og alle nationale og internationale institutioner og organisationer, som påvirker livet verden over. Mainstream medier; uddannelse; FN, EU, NATO og alle andre alliancer; centralbanker, IMF, WEF, aktiemarkeder og alle andre monetære systemer; handel, beskatning og forsikring; forlag; retssystemer; militæret; INTERPOL, CIA og alle andre efterretningstjenester; energiforsyning; transport; landbrug; søsterorganisationer; religioner; WHO, CDS, FDA, NIH og alle andre brancher i sundhedsplejeindustrien; velgørenhedsfonde; multinationale selskaber; og underholdningsindustrien. Disse mennesker i toppen styrer også den illegale narkotikaindustri, sexhandel, pædofiliringe og sataniske ritualer.

Jo lavere folk er i hierarkiet, jo mindre ved de om, hvad der sker i pyramiden eller endda at de er en del af en pyramide. De mange millioner på bunden har ingen idé om, at deres jobs støtter en skummel gruppe, som opererer i hemmelighed og hvis mål er at udslette milliarder af liv gennem krigsførelse, fattigdom, giftig forurening og sygdom.

Personer på topniveau kan med rette kaldes marionetter og dukkeføreren er en magtfuld kraft langt væk fra Jorden. Her vil en kort forklaring om, hvordan dette univers fungerer, være nyttig. Alt i eksistens er energi, der svinger på en eller anden frekvens, energi er bevidsthed, og hver af frekvenserne har et uendeligt spænd af vibrationer, som fungerer i overensstemmelse med bevidstheden i tanker. Enhver persons tanker i en civilisation er dens kollektive bevidsthed.

Tanker er energiformer. Energi kan ikke udslettes, og på grund af den universelle lov om tiltrækning, som konstant er aktiv, tiltrækker tankeformer, der udsender de samme vibrationer, hinanden, samler sig i klynger og efterhånden som de samme former slutter sig til dem, vokser de til et kraftfelt. De mørke kræfter er et massivt kraftfelt af former med de laveste vibrationer så som dem udsendt gennem tyranni, brutalitet, grådighed, begærlighed, had, bedrag, magtbegær og ønske om berømmelse for enhver pris. Mens dette kæmpestore grænseløse felt bugter sig gennem universet, trækkes det til civilisationer, hvor den kollektive bevidsthed indeholder den samme type tankeformer.

Personer i disse civilisationer, hvis træk og adfærd er på linje med de mørke kræfters vibrationer, bliver deres marionetter. Nu fanget af mørket mister de al sans for samvittighed. Deres afskyelige handlinger skaber frygt i resten af befolkningen, og frygtens lave vibrationer øger marionetternes kontrol. Når først en verden er gennemsyret af mørke eller planeten er ødelagt af marionetter i en anden civilisation, hvoraf begge øger de mørke kræfters magt, driver det udvidede felt rundt, indtil det tiltrækkes til andre lommer med lave vibrationer.

Hvor stærkt kraftfeltet end er, er lys, som er den samme energi som kærlighed, stærkere. Denne energi er Skaberkildens essens, oprindelsen til alt, som eksisterer i dette univers og kosmos. Fordi kærlighed-lys energi er fordømt af de mørke kræfter, er den en uigennemtrængelig fæstning for spirituelt og bevidsthedsmæssigt udviklede civilisationer.

Lad os nu tale om marionetter på Jorden og hvordan forskellige navne for dem opstod. For tohundredeoghalvtreds år siden kaldte nogle få mænd i Bayern, som følte, de var mere intelligente end andre mennesker og derfor berettiget til at være deres ledere, sig Illuminati, "de oplyste". Ligesindede personer, som sluttede sig til dem, omfatter Rothschild-familien, som oprettede en magtfuld fraktion i Europa, som omfatter kongelige familier, som havde fjerntliggende imperier, og Rockefeller-familien, hvis ligeledes magtfulde fraktion har hovedkvarter i USA. De to fraktioners generationer og sammenslutninger gennem ægteskab og af virksomheder gjorde det muligt for dem at vokse i antal og formuemæssigt og at udbrede deres netværk til hele verden.

Men idéen om, at nogle få kan herske over masserne, opstod for næsten tolv århundreder siden. Stammeledere i Mongoliet begyndte at rykke vestpå og samlede blandt sig de folk, de besejrede på deres vej, og grundlagde Khazar imperiet. Efterfølgende ledere øgede deres magtbase, som til sidst omfattede nazisterne, med hvem Vatikanet samarbejdede under 2. Verdenskrig og stadig gør det - "neo", fordi tankegangen, som forårsagede holocaust, gennemtrænger de mørke af i dag.

For omtrent to tusind år siden, begyndte kirke- og statsledere, som tjente deres egne interesser, at ændre historiske optegnelser. Efterhånden blev materiale slettet, dele blev omskrevet, historier opdigtet og udtænkte dogmer blev tilføjet, og denne blanding udgør biblen. Senere indsatte rige familier som Medici-familien, der grundlagde banksystemet i Italien, som gradvist udviklede sig til global økonomisk kontrol, mandlige familiemedlemmer i paveembedet for at udbrede den romersk-katolske religion og dens indflydelse på tilhængere.

Til sidst samledes de mange forskellige grupper, som delte den samme ideologi, i "paraply" gruppen, som er menneskehedens og selve Jordens vældige fjende. Gennem de senere mange årtier gav personer, som forstod, hvordan verdens affærer blev ledet, disse andre navne for de mørke, som har fastholdt magten delvist ved at have kontrol over, hvad folk undervises i, læser, ser og hører.

Det er grunden til, at der findes så mange falske informationer og udeladelse af faktuelle informationer i jeres lærebøger og aviser, på TV, i radioen og på det censurerede internet. Det er grunden til, at film og spil glorificerer vold og krig. Ikke blot forårsager de død, frygt og ødelæggelse, som alle udsender de lave vibrationer, som holder de mørke i live, men deres selskaber producerer krigsmateriel og øger deres uretmæssigt erhvervede formuer. Film og spil portrætterer også "aliens" som frygtelige monstrøse entiteter, som invaderer Jorden for at massakrere alle og ødelægge planeten. Denne lumske form for tankekontrol har programmeret det intetanende publikum til at tænke, føle og tro på, hvad de mørke ønsker, de skal.

De kan imidlertid aldrig have kontrol over nogens intuition, håb, optimisme, inspirationer, aspirationer og reaktioner! Takket være de fremherskende vibrationer motiverer det hellige indre lys mange i befolkningen til at favne det lys, der bliver tilstrålet fra fjerne civilisationer og udstrålet af lysarbejdere på Jorden.

Elskede familie, alle lysvæsner i dette univers ærer jer for jeres ihærdighed i jeres mission og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hvis I lægger disse budskaber op på andre sider eller sociale medier - og det er en smuk måde at dele disse informationer på - så inkluder venligst dato, mit navn og www.matthewbooks.com. Tak.]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge