Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 2. juni 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 2. juni 2022

Mørkets virkninger; extraterrestrisk hjælp; Rusland, Ukraine; lave vibrationer; igangværende handlinger; Elon Musk; abort

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mange af jer forventede, at nogle sandheder på dette tidspunkt nu ville være kommet frem, så lad os begynde med at sige, at den internationale gruppe, som arbejder bag kulisserne med at befri jeres verden for mørke, bruger sund dømmekraft ved ikke at offentliggøre deres bestræbelser. Vær forvisset om, at alt, der er i gang, fører til fjernelsen af alle spor af mørke der.

Vi ved, det er svært at forstå, at mørket selv i lille skala med tiden kan blive så massivt, at det to gange forårsagede, at alle Gaias livsformer omkom og efterlod hende i dyb sorg. I kan med rette tænke på hende som Moder Jord og alle mennesker, plante- og dyreliv som hendes børn, hendes sansende medskabninger, som hun elsker og nærer. Hun ønskede ikke igen at opleve deres ødelæggelse, og gennem årtusinders negativitet, der stammede fra mørke, som endnu engang havde bredt sig, blev hun ved med at kæmpe for at opretholde alle hendes livsformers liv.

Hvad der sker ét sted påvirker alt andet alle andre steder, og Gaias skrækkelige forfatning var kendt i hele dette univers. Men i overensstemmelse med den universelle lov om, at ingen civilisation må gribe ind i en andens anliggender undtagen på anmodning, kunne myriaderne af oplyste sjæle ikke gøre noget. Væsner af lys overholder denne lov, væsner af mørke gør ikke.

For omtrent 80 år siden, da Gaias legeme var kommet så meget ud af balance, at det risikerede at hvirvle ud i rummet til total undergang, råbte hun på hjælp. Det blev begyndelsen til denne æra, som ikke før er forekommet i vores univers. Øjeblikkeligt bemyndigede Gud udviklede civilisationer til at sende enorme mængder af lys til Jorden, som hun behøvede for at stabilisere sin akse og begynde opstigningen ud af dyb tredje tæthedsgrads dødelige greb.

Det højeste universelle råd vidste, at de mørke kræfter tilsigtede, at deres marionetter på Jorden bevarede kontrollen ved fortsat at ødelægge miljøet, forårsage sygdomme, splittelse og blodsudgydelser, hvilket producerer negativitet. I mange, mange år havde masserne levet i en verden med uretfærdigheder, fattigdom, krige og frygt, som alle udsender negativitetens lave vibrationer. De ønskede ikke den verden for dem selv og deres børn og deres børns børn, og da det er op til dem at ændre det eller lade stå til, havde de brug for at vide, at de er kraftfulde, guddommelige, suveræne sjæle, som kan ændre det, de ikke ønsker, og manifestere det, de ønsker.

Derfor var der også behov for lys planeten til at vække civilisationen, så de kom til at vide, hvem de er og den kraft, de har. Af kærlighed til vores universelle families jordiske medlemmer, forlod den første gruppe af frivillige deres hjemlande for at gå ind i den globale kamp mellem lysets og mørkets kræfter. Kære brødre og søstre, nogle af jer er disse "førstehjælpere" og andre er blandt de mange, mange millioner, som fulgte efter.

Uanset hvor længe I har været på Jorden, ved I, ligesom vi gør, at det ikke er let at leve i en verden, hvor mørk kontrol fastholdes med et tveægget sværd - frygt på den ene æg, bedrag på den anden. Dog, som vi ofte har fortalt jer, er den vigtige mission, I påtog jer, allerede en bragende succes i kontinuummet, hvor folk trives med glæde i en fredelig, harmonisk verden og hvor naturen er genoprettet til sundhed og skønhed.

På Jorden har kampen nået klimaks. Det Illuminati-patenterede covid-19 virus påvirkede befolkningen fysisk, psykisk og økonomisk negativt, men Illuminatis mål med at dræbe milliarder på stedet slog fejl. Det gjorde optrapning af andre aktiviteter endnu vigtigere for dem, fordi de lave vibrationer, som de har brug for at overleve, kommer fra andres frygt og smerte.

Så de svinger kraftigt deres sværd via deres mainstream medier, og propagandister på sociale medier, som rapporterer om Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine, beskylder russiske tropper for grusomhederne og de hensynsløse ødelæggelser, som Illuminati-agenter i landet og hyrede lejetropper begår, og transmitterer de fabrikerede spekulationer om, at Rusland vil tromle Ukraine ned og videre derfra for at erobre andre lande.

Den bedragne offentlighed ved ikke, at russiske tropper, som handler i samstemmighed med lysets kræfter, påtog sig den vigtige opgave at ødelægge biologiske våben beregnet til at udrydde størstedelen af verdens befolkning. De ved ikke, at tropperne rykker Illuminatis kontrol i Østlandene op med rode og fjerner laboratorier og lagerbygninger, produktion og opbevaring af kemiske våben og hovedkvarterer for sexhandel, hvidvask af penge og verdensomspændende computer hacking. De ved ikke, at tropperne sprænger tunneler og lejre efter at have reddet babyer og små børn, der blev holdt fanget, indtil de blev sendt til et sted bestilt af pædofiliringe og til sataniske ritualer.

Ja, vi har talt om det før, men det kan tåle at blive gentaget, fordi mange af disse aktiviteter er dagligdag i adskillige lande. Ukraine har måske haft Illuminatis mest udbredte forskansningsomfang, men de har hemmelige operationer og agenter andre steder også, måske mest især i USA, og ligesom i Ukraine er borgerne og den brede verdensbefolkning ikke klar over det. Til sidst vil disse informationer blive kendt, ligeså vil aktiviterne bag kulisserne blive det, herunder arrestationer, retssager, henrettelser og andre drab på hovedmændene i dette djævelske globale netværk.

Kære, hvis der var en anden måde at gøre en ende på det vidt udbredte mørke, ville Gaia og andre lysvæsner inderligt ønske, at der var, men det er der ikke, ikke med dybden og bredden af dæmoniske aktiviteter. Der er ingen måde at forhandle med et samfundselement på, som arbejder hemmeligt for at nå dets mål om at udrydde størstedelen af befolkningen, lave de overlevende om til hybride robottjenere, og som fortsætter med at bringe planetens liv i fare. Der er ingen måde at forhandle med et element på, som er sunket ned i sådan et moralsk fordærv, at de eksisterer ved at forfalde til uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden.

Offentligheden, gennemsyret af bedrag, har slet ingen kendskab til noget af det, og mange tænker "send våben til Ukraine" og "besejr russerne". Sådanne tanker holder volden i gang, og det er præcist, hvad Illuminati ønsker. De ved, det er en kamp mellem dem og lysets kræfter, og de er blevet desperate.

Frygtfaktoren i daglige udsendelser om kraftigt oppustede statistikker over tilfælde og dødsfald pga. covid og dets mutationer mistede pusten, fordi folk blev trætte af restriktioner og begyndte at genvinde kontrollen over deres liv. Da de mørke har brug for frygtenergien til at opretholde dem selv, har de altid handlinger i gære, der vil skabe frygt hos i det mindste en del af befolkningen. Nu er det "vacciner", der snart er tilgængelige til børn, WHO's lovmæssige bemyndigelse til at gribe ind med en hvilken som helst handling, som de påstår, er nødvendig i verdenssundhedens interesse, og nogle få tilfælde af abekopper, der er dukket op i forskellige lande.

Lad os fordrive bekymringer, I måtte have om disse situationer. Forskere i de extraterrestriske specialstyrker gjorde giftstoffer så harmløse som muligt og slettede programmeringen i nanochipsene i væsken, som, falsk er, kaldes vacciner til babyer og små børn. Ikke alene ville WHO ikke have de hundreder og tusinder, de ville få brug for på lokalt og nationalt plan til at håndhæve overholdelse af nogen forordninger, men modreaktioner ville være for overvældende at håndtere. Og intet overhovedet i Jordens energipotentiale indikerer, at abekopper kunne blive den nye "pandemi".

Men ligesom befolkningen ikke kender sandheden om, hvad der sker i Ukraine, kender de heller ikke sandheden om de førnævnte situationer. Derfor skaber deres kollektive tanker om alle disse ting negativitetens lave vibrationer, som er som fæstninger mellem deres opmærksomhedsfokus og spirituelle og bevidste bevidsthed. Mens det ikke sinker Jordens opstigning - hun drejer støt ind i højere og højere astrale planer - sinker det hendes folks opvågning.

Det bringer os videre til, hvad mange af jer har spurgt om, hvordan I kan hjælpe udover "bare at VÆRE". Visualisér Jorden i gyldent, hvidt lys - visualisering er kraftfuld! - og send medfølelsens, håbets og optimismens lys til hele vores jordiske familie. Send lys til Gaia også. Ja, hun glæder sig over, at den igangværende planetariske rensning gør en ende på det lange styre med udbredt ondskab, men hun mærker også sit folks lidelse, sorg og frygt, og hun har brug for lysets healende energi.

Jeres bidrag er fortsat uvurderlig ikke kun mht. healingen og opvågningsaspekterne i verdens transformation. Lyset, I udstråler, ved "blot at VÆRE", understøtter også, at alle sandheder kommer frem i lyset, og det er en integreret del af rensningsprocessen.

Kære, gør venligst også noget for jer selv. Tag jer tid til ofte at trække vejret dybt, langsomt og rytmisk, så jeres energi strømmer jævnt og holder krop, sind og ånd i balance.

Vi er blevet spurgt, om Elon Musk arbejder for lyset eller mørket. Altså, "hold dine venner tæt, dine fjender tættere" kunne være ganske passende, hvad angår de grupper, han arbejder med, men det er mere rigtigt at sige, at med hans drive for at opnå succes, har han brug for adgang til både lyse og mørke agenturers ledelser, så han ikke behøver at "genopfinde hjulet", så at sige. I en tredje tæthedsgrads verden baner penge vejen til succes; derfor er han blevet godt forsynet med dem, så han kan gennemføre, hvad han agter, og der er intet mørke overhovedet i hans intentioner.

Elon er en af de få frivillige fra en civilisation, som ikke kun er højt spirituelt og bevidsthedsmæssigt udviklet, men også en af de mest teknologisk udviklede. Han er en fremragende visionær person, hvis mission er at hjælpe Jordens civilisation med at "sigte efter stjernerne" og indtage deres retmæssige plads som medlemmer af vores multi-dimensionelle universelle familie. Alle lysvæsner ærer ham og sender lys for at styrke hans fremskridt og generelle velbefindende.

"Matthew, hvad er spirituelt udviklede sjæles mening om abort?" Meningen hos nogen, som ikke lever i jeres verden, vil ikke have nogen troværdighed der. Ikke desto mindre vil vi fortælle, hvad udviklede sjæle ved, herunder at undfangelse er det første skridt mod et muligt liv i en fysisk civilisation, og selve livet begynder, når en nyfødt trækker vejret for første gang.

En sjæl, som har valgt at inkarnere, svæver omkring mulige forældre og kender deres følelser. Hvis undfangelse sker og vil ende med en abort, som kan være valgt i forældrenes sjælskontrakter, bevæger sjælen sig videre. Det giver en anden sjæl mulighed for at gå ind i fosteret, så det kan optage forældrenes følelser om graviditeten og dets afslutning. Den oplevelse er udelukkende de tre deltageres anliggende, og det er det samme, når sjæle ved, at en spontan abort vil ske.

Lad os sige, en baby bliver født. Mellem undfangelse og fødsel og efter aftale med den "primære" sjæl, kan nogle få andre sjæle skiftes til at gå ind i fosteret under graviditeten for at optage moderens følelser, hvis faderen ikke er der, eller begge forældres, hvis de er sammen. Hvad enten følelserne er stor lykke, fortvivlelse eller skræk, kan den korte tid i fosteret tjene hver af disse sjæle, lige så meget som en fysisk levetid ville. Den "primære" sjæl, hvis kumulative oplevelser allerede indeholder moderens eller forældrenes følelser under graviditeten, går ind i den nyfødtes krop.

Lad os nu sige, at forældrenes sjæle ved, at undfangelsen vil resultere i et dødfødt barn, som de inderligt ønsker. Igen kan andre sjæle skiftes til at gå ind i fosteret på forskellige tidspunkter af dets udvikling for at opleve de vordende forældres glæde, som i deres sjælskontrakter valgte at opleve sorgen over, at deres barn blev dødfødt. Det er det samme, hvis babyen kun lever i kort tid.

Vores viden betyder ikke, at vi går ind for abort; imidlertid er oplevelsesmulighederne for et antal sjæle og den lethed, hvormed undfangelse sker i en tredje tæthedsgrads civilisation, primære hensyn. Undfangelse er en videnskabelig og åndelig sag, hvilket er en og samme energi, og da det kun påvirker de deltagende sjæle, er deres valg hverken et religiøst eller et politisk spørgsmål. Efterhånden som en tredje tæthedsgrads civilisation udvikler sig og slumrende DNA strenge blive reaktiveret, vil undfangelse kun ske, når et par virkeligt ønsker et barn - deres ønskes høje vibrationer sætter gang i graviditetsprocessen.

Elskede familie, alle lysvæsner i dette univers ærer jeres vedholdenhed ang. jeres mission med at hjælpe Jordens folk med at vågne op og støtter jer med ubetinget kærlighed på hele jeres rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy. Jeg er taknemmelig for alle jer, som har skrevet positive tilkendegivelser om Matthews budskaber. Jeres indstilling er meget meningsfuld -tak!]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge