Home > > Matthew Ward — September 1, 2012

Matthew Ward — September 1, 2012

Opstigningsprocessen på rette vej. Jordens bestemmelse er femte tæthedsgrad. Fortsat ET (= udenjordisk) bistand. Afsløringsprocessen/ Disclosure. Hatonn: Obamas genvalg er nødvendig for udenjordisk ankomst og Den Gyldne Tidsalders mesterplan. Angst hindrer sjælsudvikling.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Der er sådan en begejstring i luften for alle oplyste sjæle: nedtællingen til starten på Jordens Gyldne Tidsalder er kun måneder og uger, ikke de årtier og år der gik, efter jordens opstigning satte ind.

2. Især blandt de nyligt vækkede sjæle, men også hos nogle langtidsdedikerede lysarbejdere findes der divergerende opfattelser af to aspekter af denne bedrift, som er unik i dette univers: Selve Opstigningen og Afsløringen, [o.a. tidligere nævnt som "Disclosure". Jf. besked fra canadiske Steve Beckow. Den omhandler hvordan Afsløringen ("Disclosure"), sandsynligvis vil foregå. Disclosure er navnet på den offentlige annoncering fra forskellige globale statslige ledere, at vi ikke er alene i universet.] Nogle betragter disse som enkeltstående, uafhængige hændelser, mens andre mener, at Opstigningen er en proces og Afsløringen er en begivenhed. Vi vil tale om vores opfattelse af de igangværende processer som to sider af samme sag, så at sige.

3. I jeres periode sidst i 1930`erne havde den økonomiske depression taget hårdt på jeres samfund, og fremkomsten af Tysklands Tredje Rige førte til invasioner af nærliggende lande. Gaia, Jordens sjæl, vidste, hvad der var under opsejling i hendes energifelt af potentiale. Hun vidste, at hendes planetariske krop, som var næsten blottet for lys, var for svag til at overleve den uundgåelige verdenskrig og anden vildskab, der ville opstå på grund af fastholdelse af mørket i menneskehedens bevidsthed.

4. Derfor og på det tidspunkt råbte hun om hjælp. Den umiddelbare reaktion var den massive infusion af lys fra fjerne civilisationer, der fik Jorden til at rive sig løs fra dyb tredje tæthedsgrad og langsomt begynde at stige op i et højere, men stadig meget tæt, energiniveau. Det var starten på hendes opstigning.

5. Nu spoler vi hurtigt frem til dette år. I løbet af planetens sidste dage af 2012 og de tidlige dage af 2013 vil den rejse gennem det himmelske vindue mellem tredje og fjerde tæthedsgrad, hvor energien fra begge dimensioner kortvarigt blandes. Og den vil træde ind i fjerde tæthedsgrad, hvor Jordens Gyldne Tidsalder begynder.

6. Men denne herlige milepæl er ikke enden på hendes rejse. Opstigningen vil fortsætte indtil planeten er sikkert inde i femte tæthedsgrad, hvor Gaia oprindelig befandt sig i fortiden, og det gjorde hendes planetariske krop ligeledes. Gaias krop vil være vendt hjem, efter at have opholdt sig i de lave tæthedsgrader i æoner af tid, svarende til den kollektive bevidsthed hos på hinanden følgende civilisationer.

7. Jordens exit fra tredje tæthedsgrad vil virkelig blive budt velkommen i hele det oplyste univers! Viden om, at denne strålende proces vil fortsætte i mange år fremover, vil dog forhindre modløshed hos dem, der forventer en dramatisk begivenhed den 21. december 2012. Når der ikke sker noget af dynamiske proportioner denne dag eller indenfor en snæver tidsramme, hvor ville det dog være trist, hvis de, der regner med noget spektakulært, ville blive så deprimerede, at de på sjælsniveau besluttede sig for at gøre som de andre, der også vælger at forlade planeten af forskellige årsager.

8. Nuvel, lad os tale om Afsløringen. Da denne er blevet bundet til en officiel meddelelse om jeres universelle families tilstedeværelse, føler mange lysarbejdere sig nedslåede over, at der så tæt på slutningen af jeres kalenderår 2012 stadig ikke er kommet en sådan anerkendelse frem.

9. Selv om Illuminatis tidligere magtbase er blevet knust, har de stadig stor indflydelse på nogle områder, og et af dem er medierne. Ved at undertrykke information, de ikke ønsker, skal være kendt, har de forhindret størstedelen af jeres befolkning i at vide, at sjæle fra åndeligt og intellektuelt avancerede civilisationer omgiver planeten i tusindvis af skibe, eller arbejder side om side med jer eller bor i den indre Jord. Derfor har de fleste i jeres verden overhovedet ingen forventninger om at møde medlemmer af vores universelle familie. Så i den kollektive bevidsthed er der en mangel på sandfærdig viden om dem, og meget få tanker om at byde dem velkommen.

10. Det, kombineret med de mørkes vedholdende greb på nogle militære sektorer, der kan indebære en risiko for jer og de landende parter, fortsætter med at forsinke meddelelsen og landinger i hobetal. Men det har bestemt ikke mindsket den igangværende assistance fra jeres brødre og søstre en brøkdel!

11. Væsentlige fremskridt i udviklingen fortsætter skjult på jorden, og skibenes besætninger fortsætter med at bruge teknologien ombord på at reducere giftig forurening og blokere funktionen af kraftfulde våben. De udjævner virkningerne af jordskælv, mindsker vindhastigheden og styrer store storme væk fra tæt befolkede områder, mens de stadig tillader den samme mængde negativitet at blive frigivet fra jorden. Konstant koordinering mellem jord- og himmelefterretningsenheder tilintetgør Illuminatis hemmelige og bedrageriske operationer [engelsk: "black ops"], så som forsøg på organiseret terrorisme, langvarige strømafbrydelser eller afbrydelser i kommunikationssystemer.

12. For at I ikke skal dæmpe jeres personlige lys med negative følelser, fordi der ikke har været nogen Afsløring til dato, beder vi jer om at udvide dens definition: eksponering eller åbenbaring, til at inkludere jeres udtryk "komme frem i lyset" [engelsk: "coming to light"]. Det er præcis, hvad der har været tilfældet lige siden Jorden startede sin opstigningskurs!

13. I de tidligste år var der ingen beviser for at noget usædvanligt var ved at ske, men som Jordens rejse fortsatte og lysintensiteten øgedes, begyndte den at afsløre foragtelige aktiviteter, der tidligere kun var kendt af de ondsindede gerningsmænd og af dem, der var direkte berørt. Da det længe forskansede mørke kom for dagens lys, begyndte folk at åbne deres hjerter og sind uden at vide, at det var på grund af, at de også reagerede på lysets vibrationer.

14. Overvej f.eks. den verdensomspændende ændring i holdningen til krig. De allierede styrkers enhed i ånden under 2. Verdenskrig: det er patriotisk at dræbe og ærefuldt at dø, har udviklet sig til globale demonstrationer og meditationer for fred. Tænk på, hvor meget information der er fremkommet om korruption i regeringer fra EU-plan til nationalt plan og i multinationale selskaber og finansielle institutioner. Pædofile er blevet identificeret indenfor præsteverdenen og indenfor organisationer, der engang blev betragtet som sikre steder for jeres børn. Og personer, der engang blev set på som værende mentorer eller idoler, er faldet, alt imens deres mørke karaktertræk er blevet afsløret.

15. Sæt nu disse offentliggørelser og alt andet ind i deres rette kontekst: en integreret del af Jordens opstigning. Da planeten rejste gennem successive højere energiplaner er flere og flere områder af kriminalitet og afskyelige forhold, der engang var skjulte, kommet frem i lyset. Det har været bydende nødvendigt, så folkeslagene kunne se, hvordan mørket kontrollerede deres liv, og i lyset af denne erkendelse blev de motiverede til at skabe velgørende forandringer.

16. Lys energien fra jeres civilisations voksende bevidsthed, forhåbninger og handlinger har løftet den kollektive bevidsthed under hele Jordens opstigningsrejse. For kun ca. 70 år siden befandt hun sig i dødskamp! Hendes transit ud af dyb tredje tæthedsgrad til tidspunktet for den nært forestående indgang til fjerde tæthedsgrad er en universel præstation uden fortilfælde i hastighed og rækkevidde!

17. Ved at se Afsløringen som den væsentlige og uadskillelige del af opstigningsprocessen, som den er, behøver der ikke være nogen skuffelse eller modløshed, fordi en officiel anerkendelse af vores families tilstedeværelse endnu ikke er kommet. Vær forvisset om at den kommer. Deres offentlige modtagelse af specifikke verdensledere vil være kronen på hele afsløringsprocessen. Og ligesom jer, imødeser vi ivrigt denne betydningsfulde dag!

18. Vi forstår udmærket, at det er meget vigtigt for jer at vide hvornår? Jeg har bedt Hatonn, om han kan give os en opdatering på dette.

------------------------

Tak, fordi du spørger mig, Matthew. Først vil jeg gerne sige, at jeg er enig i alt, hvad du sagde om Afsløringen, og hvorfor en officiel velkomst stadig lader vente på sig. Og jeg takker dig for at forklare, at vores besætninger i skibene gør, hvad de kan, for at hjælpe jer, mens de venter på at kunne lande. Og vores jord-besætninger holder sig også klar. Vi har været klar i et årti for at få denne store begivenhed rullet ud [engelsk: "to get this show on the road"]!

Men for at komme videre til hvornår vi vil blive "annonceret", er sikkerhed selvfølgelig stadig et vigtigt emne. Men den nye nøgle-begivenhed hedder: november-præsidentvalget i USA. Det er vigtigt, at Obamas præsidentskab fortsætter. Dette har intet som helst at gøre med politik i dette land eller noget andet land! Det har alt at gøre med mesterplanen for Den Gyldne Tidsalders!

Planen er i overensstemmelse med hvad Gaia, Jordens sjæl, ønsker. Hun ønsker en fredelig verden, hvor alle får en rimelig andel, og alle respekterer hele hendes naturrige. Det højeste universelle råd valgte som en vigtig aktør en sjæl med højt udviklet åndelig status, gammel visdom og erfaring som verdensleder i mange livstider. Denne sjæl er Barack Obama.

Han blev født med og har bevaret Gaias vision om Jorden, og han har inspiration og kompetencer til at nå den. Hans genvalg er bydende nødvendig for den fremadrettede plan, fordi hans modstander ikke er i stand til eller interesseret i at lave de nødvendige ændringer, planen kræver.

Vi er fuldstændig upolitiske og forklejner ikke Mitt Romney! Det handler om, at han og de, der deler hans synspunkter, ikke er motiverede til at ændre status quo hvad penge angår. Og den grove uretfærdighed med få, der har milliarderne, og atter milliarder med lidt eller ingenting, kan og vil ikke fortsætte. Jorden vil ikke tillade, at ubalancen fortsætter.

Jeg tror, der er behov for at se mere af det store billede her. I den overordnede plan indgik, at nogle personer ville forårsage forskellige former for lidelse, som gav mange, mange sjæle mulighed for at afvikle deres tredje tætheds karma og afbalancere andre livserfaringer, så de kunne opstige sammen med Jorden. Da denne del af planen blev afsluttet for omkring ti år siden, skulle disse personer have sluttet sig til de lyse kræfter. Det gjorde de ikke, og det er derfor krige, fordomme, korruption, grådighed, splittelse, terrorisme og andre destruktive tredje tæthedsgrads betingelserne stadig er i gang.

Ifølge den oprindelige plan, ville alt det for længst være ophørt. Det var meningen, at Obama, da han blev valgt som præsident, ville få verdensomspændende opbakning til at forene folk fra alle nationer og føre jeres verden ind i den Gyldne Tidsalder. Planen krævede, at I og vi mødtes for ti år siden og arbejdede sammen om at rydde op i rodet på jeres planet, forårsaget af grådige, ufølsomme magtspillere.

Nå, vi venter stadig, og Obamas bestræbelser på at få reformer igennem er blevet blokeret af hans fjender i Kongressen eller af de pengestærke personer, der kontrollerer de fleste medlemmer. Obama blevet tvunget til at tage beslutninger, der er imod hans samvittighed og hans syn på verden, enten pga. dødstrusler mod sin familie eller blokerende stemmer. Efter at han blev bekendt med, at han og hans familie havde vores beskyttelse, blev hans sind lettet for denne dybe bekymring. Men han har stadig været nødt til at beskæftige sig med urokkelig partigængeri og himmelråbende løgne eller fordrejninger af fakta.

Det er, hvad der er midt på scenen i USA lige nu. Hvad der burde være der, er hvordan denne nation vil samarbejde med andre lande for at reparere den triste tilstand jeres verden er i! Hvis vores tilsynekomst bliver afgørende for, om Obama beholder sin position, vil vi vise os i god tid før valget. Hvis vi kan se, at hans genvalg er sikkert, vil vi dukke op kort tid efter.

Igen, dette er IKKE politisk! Så snart vi er der, vil de politiske forskelle ikke være et emne i noget land. Det vil derimod sandheden om os og mange andre situationer, som vil blive videregivet.

Matthew, det er så tæt som jeg kan komme på en dato, hvor vi vil være "ude i det fri" [engelsk: "out in the open"]. Tak for at give mig denne mulighed for at tale.

---------------------

19. Hatonn, vi takker dig for at forklare situationen så klart og for forsikringen om, at uanset om det bliver kort før eller efter valgdagen, kommer den officielle byden velkommen af vores universelle familie snart! Det ender vores bekymring for, at sjæle kan vælge at forlade jorden, når der intet dynamisk sker den 21. december. Det spektakulære drama vil komme med introduktionen af vores "rum" familie!

20. Elskede lysarbejdere, vi ved at jeres følelse af, hvor vigtig offentlig anerkendelse af andre civilisationer er, rækker langt ud over nysgerrighed. Det er jeres dybtfølte ønske om at ende krig, udbredt lidelse og tilfældig vold.

21. Som vi har nævnt i tidligere meddelelser, skyldes fortsættelsen af disse omstændigheder i vid udstrækning de herskende vibrationer, der forstørrer dualitetens karakteristika og adfærd - "god" bliver bedre, "dårlig" bliver værre. Og i tråd med, hvad Hatonn sagde om timingen i den overordnede plan, opfordrede det kun til "god er blevet bedre" på dette punkt.

22. Mens de ekstra år med mørke har forårsaget forfærdelig modgang for mange mennesker, er den større betydning, hvordan deres sjæle er blevet berørt. Når en kort levetid, traumer og alvorlige prøvelser ikke har været del af personers sjælskontrakter, har guddommelig nåde givet dem en udviklet åndelig status. Og når gerningsmændenes handlinger har befundet sig uden for deres kontrakter, blev deres udviklingsmæssige status forringet. Det vil sige, at cyklussen af sjæles evige liv ikke er blevet negativt påvirket af de ekstra år med mørke. Og mange, mange millioner sjæle har taget spring fremad åndeligt og intellektuelt.

23. Vi føler, at det er vigtigt igen at tale om det nytteløse i at føle angst for noget som helst. I har set, at bekymringerne om terrorisme under De Olympiske Lege var forgæves. Vi opfordrer jer til at aflægge alle andre frygtfyldte påstande, forudsigelser og rapporter i den samme kategori. De vil ikke komme til at ske! Det betyder ikke, at Illuminati ikke har intentioner om at forsøge at fremkalde frygt. Det betyder, at lige som deres tidligere forsøg er mislykkedes på grund af indgriben fra vores rumfamilie ovenover og på planeten, således skal alle deres andre planer imødekomme denne skæbne, indtil alt mørke er blevet besejret. Og det vil snart være sket!

24. Så langt henne i Jordens opstigning, kan selv frygten hos mange individer ikke forsinke Jordens støtte tempo eller slå hende ud af kurs. Men det kan dog ske for den enkeltes vækst i åndelig og bevidst opmærksomhed. Vi omfavner jer alle i betingelsesløs kærlighed, den mest kraftfulde af alle energier i dette univers. Hvis I vil acceptere dette, kan I være frygtløse om, hvad der befinder sig forude, og se fremad med glæde og spænding til de resterende dage af dette år og alle år fremover. Åh, lad os "redigere" os selv her: der findes ingen lineære tidsbetegnelser i det kontinuum, I hurtigt nærmer jer, så i stedet for år, vil vi sige alle kommende livstider.

25. Gennem jeres lange rejse i dette liv, har vi været på rejse med jer i ånden, og vi jubler med jer over, at hvert fodtrin bringer jer tættere på jeres sejrrige indrejse i Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: "Earth's Golden Age: Life Beyond 2012" (Jordens Gyldne Tidsalder efter 2012), den femte i Matthew-bogserien, vil være tilgængelig om en uge eller deromkring i eBook for Kindle på Amazon.com. Den trykte udgave vil være ude senere på efteråret [o.a. e-bogen og den trykte bog er begge på engelsk].

For to uger siden havde jeg den store oplevelse at deltage i "Transformation 2012" i Pagosa Springs, CO. De 150 mennesker på konferencen tilføjede en masse lys til planeten!

Jeg vil også tale på "Scenario 2012", 26. - 28. oktober i Sedona, AZ. Denne konference vil være et nyt møde for ligesindede, hvis kærlighedsfyldte energi vil tilføje masser af lys til Jorden. www.the2012scenario.com

For nylig blev jeg interviewet til "White Buffalo: An American Prophecy", den åndelige odyssé med fire brødre, der opdager, hvad Turtle Islands ældgamle hellige visdom varsler for Amerika. Dokumentaren vil blive frigivet senere på året. Produktionens hjemmeside: www.whitebuffalomovie.com

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HCdXXHHV7Gc
Facebook: https://www.facebook.com/WhiteBuffaloMovieShare |