Home > > Matthew Ward — September 24, 2012

Matthew Ward — September 24, 2012

Den oprindelig mesterplan for den gyldne Tidsalder. De væsentligste reformer kommer samtidigt. Efterfølgende ændringer. Afsløringen. Fri vilje. Udenjordiske lysvæseners begrænsninger. Gaias vision for Jorden. Vold i Nordafrika og Mellemøsten. Dokument om Jesus` kone. Sundhed i fjerde tæthedsgrad. Omfordeling af velstand. Jordens opstigning til femte tæthedsgrad.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Udsigten set med vore øjne ligner en global orkan med millioner af øjne, de rolige områder i den massive storm: voldsudbrud i Nordafrika og Mellemøsten, tilfældige voldshandlinger andre steder, skrøbelige eller konkursramte nationale økonomier, ustabile regeringer, tyranniske regimer, der stadig befinder sig ved magten, et stigende antal flygtninge.

2. Selvom det er trist, at disse betingelser stadig plager vores elskede jordfamilie, er intet af det uventet på dette sene tidspunkt i Jordens opstigning ud af tredje tæthedsgrad. Hendes vej de sidste godt 70 år har været ind i stadig højere vibrerende niveauer, og hun har nået niveauet af dualitetens positive og negative ekstremer. På dette tidspunkt i den oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville der kun have været strejf af negativitet på planeten tilbage.

3. Igen og igen har planen måttet revideres i overensstemmelse med forholdene på Jorden. Vi fortalte i tidligere budskaber - ja, Hatonn gjorde det i den sidste - om den 10-årige forsinkelse med at indlede gennemgribende foranstaltninger for at befri jeres verden for vold, grådighed, korruption, bedrag, splittelse, sygdom og frygt, som alle producerer en enorm mængde negativitet.

4. Årtiets forsinkelse skyldes, at det er så længe siden, at de sjæle som indvilligede i at spille mørkets roller, som kunne give masserne en mulighed for at færdiggøre tredje tætheds karma, færdiggjorde deres del af deres aftale. Den anden del var, at disse sjæle så ville have arbejdet sammen med de lyse kræfter for at forberede Jorden og hendes menneskehed til Den Gyldne Tidsalder. Der ville ikke være vold, tumult, fattigdom eller endda stormfuldt vejr i dag, hvis disse sjæle havde æret deres forpligtelse til at afslutte deres mørke aktiviteter og tilslutte sig lysarbejderne. Men det gjorde de ikke. I stedet fortsatte de hærgende ødelæggelser på planeten og skabte mere og mere negativitet.

5. Processen med gamle systemer, der baner vej til de nye, ville være sket forholdsvis let for et årti siden, da de lavere vibrationer ville have haft langt mindre udtalte virkninger på mennesker og omstændigheder. Nutidens langt højere vibrationer forstærker i høj grad alt hvad der er baseret på negativitet, alt imens denne energi er ved at nå sit højdepunkt. Det kan ikke være anderledes, end at energien skal udspille sig hurtigt, fordi den ikke kan standse brat op midtvejs. Og den kan ikke træde ind i fjerde tæthedsgrad sammen med planeten.

6. En anden virkning af forsinkelsen er, at tredje tætheds karmiske karrusel blev ved med at køre rundt. Mange sjæle, der har inkarneret i løbet af de seneste 10 år, kom her med muligheden for at færdiggøre tredje tætheds karmiske lektioner i denne hidtil enestående mulighed uden fortilfælde. De valgte meget barske liv, der ville opnå en afbalanceret oplevelse, så de fysisk kan ledsage Jorden ind i den Gyldne Tidsalder eller overgang til Nirvana med fjerde tæthedsgrads udviklings-status.

7. Hvis disse to igangværende situationer kan kaldes "den dårlige nyhed," så er den gode nyhed, at intet af dette har bremset Jordens tempo en tøddel eller ført hendes stabile vej ad omveje. Hun er lige ret på målet for at afslutte tredje tæthedsgrad kort før eller kort efter udgangen af dette år, og hun vil efterlade negativitet bag sig.

8. Denne forbløffende bedrift skyldes i vid udstrækning de millioner af "rolige øjne i den globale storm" - de sjæle, hvis lys stråler trods uroen omkring dem. Alle lysvæsener i universet ærer jer, der ved, at I er lysarbejdere. Også de millioner, der stadig er uvidende om, at deres gudfrygtige liv har hjulpet Jorden med opstigningen. Jeres kollektive standhaftighed i lyset, engagement, tålmodighed, mod og udholdenhed er uden sidestykke i dette univers!

9. Det er naturligt at spekulere på, hvordan det rod jeres verden befinder sig i, kan renses op i den korte tid, der er tilbage før starten af guldalderen. Det kan den heller ikke. Det har aldrig været meningen, at alle herlighederne af denne vidunderlige tidsalder, skulle stå og hilse på jer ved dørtærsklen. Men på grund af den 10-årige forsinkelse, vil de tidlige stadier af store forskelle i jeres liv heller ikke blive som oprindeligt forudset af mester-planlæggerne.

10. Derfor vil "rengøringen", så at sige, komme i gang med en sen start. Men med frigørelsen af jeres egne teknologier fra Illuminatis kontrol, samt bistand fra andre civilisationer og deres teknologier, kan indsatsen begynde på mange fronter samtidig.

11. Første prioritet er at skabe overlevelsesforanstaltninger for befolkningerne i krigshærgede områder og flygtningelejre, og til oprindelige folk og nomadestammer i alvorlige vanskeligheder.

12. Krigsførelse vil være ophørt, men der er meget, der skal gøres i kølvandet på krig. Bygning eller genopbygning af landenes infrastruktur. Kommercielle centre og huse bygges hurtigt, ikke kun for de nuværende indbyggere, men så flygtninge kan vende tilbage til landsbyer eller byer, hvor der er boliger, hospitaler, skoler og rigelige forsyninger af rent vand og fødevarer.

13. Fjernelse af korruption i den globale økonomi vil ske i takt med regeringernes økonomi, så de områder af afgørende indflydelse i jeres liv kan komme i gang med den ærlighed og retfærdighed, der er indbygget i moralske og åndelige ledere.

14. Jeres vand, jord og luft vil blive renset. Giftigt affald, herunder radioaktive materialer, vil blive opløst. De områder, hvor sygdomme har hærget pga. de uhygiejniske levevilkår for de fattige masser, vil blive renset.

15. Andre reformer, der vil blive indledt hurtigt, omfatter ophør af kulturelle praksisser og skikke, der er urimelige, skadelige eller dødelige. Samt ophævelse af alle uretfærdige love og regler. Millioner, der nu er fængslet under falske anklager eller for mindre forseelser, eller som et resultat af blot at være på "den anden side" i krige, vil blive frigivet. Ja, det vil blive let at identificere alle, der er uskyldige!

16. Dette er blandt de første ændringer, fordi den aktuelle status er uacceptabel for de berørte befolkninger. Situationen for mange millioner dyr - truede arter og dyr, der bliver en del af din kost - er en anden situation, der vil blive behandlet med alvor.

17. De første strukturer - især boliger til alle, der nu er hjemløse i deres eget land eller fordrevet på grund af volden, og bygninger til lægehjælp og skolegang - vil være simple. Så hurtigt som muligt, vil disse typer af boliger blive erstattet med fint byggede strukturer.

18. Gratis og vedvarende energikilder vil gradvist erstatte den nuværende afhængighed af olie og naturgas. Andre foranstaltninger, der snart bliver gennemført, vil også hjælpe Jordens egne bestræbelser på at genoprette områder med yderst alvorlige miljøskader, så der kan dyrkes afgrøder i overflod, så skovene kan få et comeback og floder kan flyde som naturen havde tiltænkt.

19. Ifølge den oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville alle disse store forbedringer i jeres verden være sket nu. Det globale net af korruption, der så længe har gjort de mørke i stand til at styre befolkningerne, ville være endt. Og længe skjulte sandheder ville være kommet frem i etaper for at give befolkningen tid til lettere at acceptere realiteterne.

20. I nærmer jer det kontinuum, hvor det ikke tager yderligere 10 af jeres lineære år til at alt dette skal ske ved skridtvise "justerings-stadier". Hjælpemidlerne skal i gang med al mulig hastighed og effektivitet. Så nogen forvirring vil være uundgåelig på grund af hastværket med at få de væsentligste ændringer i gang. Men det vil være forholdsvis kortvarigt. For de mørke sind og hjerter, der ville forsøge at skabe kaos for at forhindre disse ændringer, vil ikke længere være at finde på planeten. Og de mennesker, der er der, vil være af kærlig, hjælpsom og samarbejdsvillig natur!

21. Min mor har modtaget talrige henvendelser, dels ansporet af Hatonns bemærkninger om timingen af at præsentere vores universelle familie, og den vitale karakter af præsidentvalget i USA, og dels med beslægtede spørgsmål, der kører rundt i manges sind. Vi er glade for at besvare spørgsmål i disse kategorier.

22. Vores universelle familiemedlemmer kan ikke og ønsker ikke "bare at ankomme og begynde at bringe tingene i orden." Det er det universelle højeste råd, der virker inden for Guds vejledning, der beslutter timingen af landinger, og hvornår brødre og søstre, der allerede er på jorden, skal tilkendegive sig. Kun fra denne tinde af bevidsthed kan det mest fordelagtige tidspunkt bestemmes til gavn for alle.

23. Formålet med hvad der almindeligvis omtales som "Disclosure" har intet at gøre med nogen nations politiske system. Formålet er at bevise, hvad der er blevet ignoreret eller afvist af regeringer: der er mange avancerede civilisationer i dette univers, og nogle af dem befinder sig i jeres midte.

24. Ja, det er sandsynligt, at der vil blive betydelig uro, når skibe lander. Men der vil blive gjort alle anstrengelser på forhånd af nogle af jeres ledere og udenjordiske, som har boet hos jer, for at forhindre "massehysteri." I kan være med til at forberede familie og venner ved at fortælle dem, at de mange observationer af rumfartøjer gennem årene viser, at disse mennesker fra andre civilisationer er fredelige. Hvis de ikke var det, ville de have invaderet os for længe siden.

25. Ved Skaberens lovgivning, som regulerer livet i dette univers, har lysvæsener aldrig tilladelse til at gribe ind i de frie viljes beslutninger hos nogen personer overhovedet. Dette omfatter selv vores personlige familiemedlemmer på Jorden, der har tendens til at tage beslutninger, som vil pådrage dem store strabadser, de ikke forinden havde valgt i deres sjælskontrakter.

26. Den eneste undtagelse fra denne lov, som ærer den fri vilje, er Skaberens egen: den kan ikke bruges til at starte en atomkrig. I overensstemmelse med Jordens frie vilje besluttet umiddelbart efter "9/11" kan intet andet kæmpe terrorist-forsøg lykkes. I begge tilfælde er det Guds ansvar at forhindre alle sådanne forsøg. Han har tilladt civilisationer med forebyggende teknologi at overholde disse mandater, og de har gjort det med succes mere end en halv snes gange.

27. Hvad alle lysvæsener har tilladelse til at gøre - og gør med glæde! - er at stråle kærlighed- og lysbølger til alle sjæle på Jorden for at hjælpe dem med at øge deres bevidsthed og få åndelig klarhed. Alle væsener i hele dette univers ønsker på sjælsniveau at nå større højder af spirituel bevidsthed.

28. De, der modtager lyset, begynder at åbne deres sind og hjerte, og det fører til klogere beslutninger og venligere handlinger. Men hver enkelt har den frie vilje til at gøre det eller ej. Det ligger aldrig inden for et lysvæsens område at øve indflydelse udover at sende Skaberens rene kærligheds-lys essens.

29. I kan ikke måle mængden af lys andre civilisationer sender til Jorden, så der er ingen basis for at tro, at hvis bare de ville øge dette lys, så ville alt det mørke blive elimineret. Den tanke udelader den frie vilje enhver har, bortset fra de to ovenfor nævnte situationer.

30. Gaia, Jordens sjæl, ønsker alle jordens livsformer på den planetariske krop vil blomstre i overflod og leve i fred, kærlighed og harmoni med naturen. Platformen for Jordens indgang til Den Gyldne Tidsalder og tilkendegivelsen af Gaias vision transcenderer alle aspekter af tredje tæthedsgrad, hvad enten det er baseret på politisk, ideologisk, kulturel, samfundsmæssig, økonomisk eller religiøs separatisme.

31. Hvis I ønsker at jeres børn og børnebørn skal arve en verden fri for al mørket, deler I Gaias vision. Hvis I ønsker, at alle ledere på alle niveauer fra EU-plan til nationalt og internationalt plan skal samarbejde til gavn for alle folkeslag, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at se jeres planet gendannet til det paradis det var engang, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at kærlighed, ærlighed, venlighed, generøsitet og fairness skal sejre over hele Jordens menneskehed, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at alle skal respektere dyresjæle og leve i harmoni med hele Naturen, deler I hendes vision.

32. Nuvel, skal vi kort komme ind på andre forespørgsler.

33. Faktisk havde Illuminati en hånd med i udbruddet af vold i de nordafrikanske lande. Deres verdensomspændende magtbase er smuldret, men deres "Black Ops" agenter anstifter stadig til uro, hvor de kan sætte en kile ind. Med afsæt i omtale af en provokerende, irrationel film, manipulerede agenterne let en kæmpestorm af harme blandt mange muslimer, mens mange andre af den tro demonstrerede deres beklagelse over de voldelige reaktioner. Dette er et eksempel på, hvordan de herskende høje vibrationer er ved at intensivere alle kendetegn og adfærd, med "det gode" der bliver bedre, og "det dårlige", der bliver værre.

34. Den nylige opdagelse af en del af en gammel optegnelse der nævner Jesus kone er ikke "tilfældig" - intet er tilfældigt! Det "kom frem i lyset" som det første skridt, der kan inspirere kristne til at være modtagelige overfor sandheden om Jesu lange liv med sin elskede Maria Magdalene og deres børn. [Artikel fra de danske medier -> http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/09/19/0919073106.htm ]

35. Selv om hver sag vil være lige så unik som hver person, vil kroniske sygdomme generelt set ikke blive helbredt umiddelbart efter de syge individer træder ind i fjerde tæthedsgrad. Disse tilstande vil snarere lempes gradvist til et sundt helbred. Anti-ældnings processen vil også ske gradvis. Og genvækst af organer, lemmer og tænder vil ligeledes foregå gradvist.

36. Nuværende medicinske procedurer og terapiformer vil ikke ændres brat i slutningen af dette år, men gavnlige behandlinger og på nyværende tidspunkt forbudte stoffer vil blive åbent tilgængelige. Ja, dette inkluderer marihuana, og folk vil vælge at bruge det med omtanke. Illuminati i farmaceutiske virksomheder, som har stærk indflydelse på FDA, AMA og CDC beslutninger, har gjort hvad som helst ulovligt, som ville have nedskåret deres overskud. Og de vil ikke længere være her til at håndhæve disse forordninger.

37. Den samvittighedsløse forskel mellem de rige og de fattige vil ende, men ikke ved at tage penge fra folk, der har tjent dem ved retfærdige metoder og overdrage dem til de fattige. Vi kender ikke detaljerne i omfordelingsprocessen, men vi kan forsikre jer om, at det vil forgå på en fair måde og ikke nægte nogen de rigdomme, de har tjent på ærlig vis. Hensigten er at inddrive de næsten uforståelige formuer, der er blevet indsamlet hensynsløst, ulovligt og hamstret, og at bruge disse midler til at løfte livet for fattige folk rundt om i verden. Denne omfordeling er adskilt fra både det nye monetære system baseret på ædle metaller og omfordeling af verdens naturressourcer, som Illuminati har kontrolleret.

38. Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage planetens transit i fjerde tæthedsgrad og indtrædelse ind i femte. Det afhænger af Jordmenneskenes kollektive bevidsthed. Husk, at planetens opstigning fra dyb tredje tæthedsgrad og indtræden i fjerde på mindre end 80 år er enestående i dette univers! Nogle civilisationer bruger mange tusinde år på at udrette det. Men ingen andre har fået den omfattende, intense og konstante støtte, som Jorden har modtaget.

39. Det ville ikke være realistisk at tro, at rejsen gennem fjerde tæthed og godt ind i femte vil ske på et splitsekund, universelt set. Når først planeten er solidt inde i fjerde tæthedsgrad, og alle gennemgribende reformer er afsluttet på verdensplan, vil de højt udviklede væsner, der kom for at hjælpe med disse resultater, vende tilbage til deres hjemlande. På resten af Jordens rejse til sit bestemmelsessted i femte tæthedsgrad, vil hun være alene. Og hendes opstigningstempo vil være i overensstemmelse med folkets kollektive bevidsthed, som ikke længere vil omfatte de avancerede væsener.

40. Vores elskede Jordfamilie, der lever med betingelsesløs kærlighed, er en glæde uden sidestykke. Det er vores ønske for hver eneste af jer, at I også snart vil opleve det.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[NOTE fra Suzy: Denne meddelelse sendes tidlig, fordi Yahoo-gruppens administrator tager på ferie og ikke vender tilbage før 14. oktober.

"Scenario 2012" konferencen i Sedona, AZ, blev hurtigt udsolgt, så sponsorerne holder en ekstra konference 30. oktober - 1. november, for at hjælpe dem, der også ønsker at deltage. www.the2012scenario.com.

Ved printningen af "Jordens Gyldne Tidsalder - Livet efter 2101" opdagede jeg, at jeg i redigeringen fik indsat et afsnit i ét kapitel, der hørte til i et andet, og min forfærdelige fejl er i eBooks for Kindle. Hvis du har købt en af disse ebøger før korrektionen den 21. september, så email til mig. Jeg vil med glæde sende dig en kopi af den trykte udgave, så snart bøgerne er tilgængelige, om ca. tre uger.]Share |