Home > > Matthew Ward — August 2, 2012

Matthew Ward — August 2, 2012

Ingen terrorisme ved OL. Grunde til at udenjordiske kan ankomme hurtigere end planlagt. Virkninger fra sammenstød mellem vibrationer på jorden og de højere frekvenser. Frygt og dualitet. Strømsvigt i Indien. Skyderi i Colorado, USA. Udenjordiske ærer lysarbejdere. Forbered jer til Den Gyldne Tidsalder.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kombinationen af vibrerende emissioner fra Jorden og de energiplaner, planeten stiger op igennem, skaber en bred vifte af stærke virkninger.

2. Vi skal tale om dem her. Og vi nævner først den mest pragtfulde effekt: myriader af funklende gnister skyder op fra Jorden, og hver af dem betyder, at en sjæl er ved at vågne og søge efter en forståelse af, hvad der foregår i jeres verden. Selv om befolkningen ikke ved, at f.eks. krigsvåben ofte ikke fungerer længere, og mange tusinde af vore medhjælpende familiemedlemmer kredser oppe på jeres himmel, er der er en stærk følelse af, at noget væsentligt er under opsejling og nogle føler, at det lover godt for verden.

3. Ja, det gør det så sandelig, og vi ville ønske, at alle kunne vide dette! Selv om et par oplysende fakta kommer ud, bliver de begravet i langtrukken dækning af sensationelle begivenheder, i øjeblikket af OL. I ugerne forud for åbningsceremonien blev rapporter om planlagt terror i London formidlet på internettet, og mainstream medier rapporterede også om denne mulighed. Illuminati spreder stadig frygtfyldte oplysninger. Det betyder ikke, at de ikke har haft nogen intentioner om at udføre nogen form for dystre handlinger, kun at de ønskede at få et forspring i at skabe frygt ved at fortælle jer, hvad de har gemt i ærmerne.

4. Selvom de ved, at lysvæsener fra avancerede civilisationer over og på planeten har forpurret "black-ops" sammensværgelser, bliver de mørke ved. [O.a.: "Black op"="black operation": En hemmelig operation af en regering, et statsligt organ, eller en militær organisation. Involverer typisk aktiviteter, der er yderst hemmelige og ofte uden for standard militær protokol eller endda imod loven. Nøglefunktioner i en sort operation er, at den er hemmelig, den har negative overtoner, og den kan ikke henføres til den organisation, der udfører den. Den væsentligste forskel mellem en sort operation og en, der blot er hemmelig, er, at en sort operation indebærer en betydelig grad af bedrag". Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_operation].
De vil ikke have mere held under OL end tidligere, men deres vedholdenhed er forståelig. De lever af frygtenergi, og deres eneste mulighed for at holde liv i de lasede rester af deres tidligere dominans er ved at skabe den udbredte frygt, der holder dem i gang.

5. Ved at ære Jordens frie vilje, at I ikke længere vil blive ramt af terrorhandlinger, er jeres rumfamilie bemyndiget til at forhindre alle sådanne forsøg. Og de holder sig ajour med alt, hvad Illuminati og andre forbryderiske enkeltpersoner gør. I mange år har besætningerne i rumskibene været i konstant kommunikation med deres jordiske efterretningstropper og det Høje universelle Råd, således at alle involverede bliver underrettet om, hvad der foregår i forbindelse med OL og alle andre internationale anliggender.

6. I et nyligt budskab oplyste vi om, at Rådet fandt det tilrådeligt at vente indtil nær slutningen af året før besætninger skal lande i stort antal, og at medlemmer af vores universelle familie, der bor iblandt jer, skal identificere sig. Vi sagde også, at intet var stensikkert, så mødet kunne ske hurtigere, og der er en voksende mulighed for, at det bliver tilfældet.

7. Men ikke den 4. august under OL. Det ville forårsage panik! Hvis Rådet konkluderer, at alle betingelser er ideelle for en fantastisk opdukken den dag, vil det i sagens natur sandsynligt ligne en umiskendelig udenjordisk "overflyvning", ikke en Illuminati løgnhistorie, designet til at ligne en invasion fra rummet. Men bliv venligst ikke skuffet, hvis denne dato passerer uden en opsigtsvækkende verdensbegivenhed.

8. I tror måske, at angivelse af en dato og sted er dumdristigt, fordi det lader Illuminati vide, hvornår og hvor de skal skabe en skræmmende illusion eller farlige forhold og således er i stand til at udskyde, hvad lysets styrker har planlagt. Da de mørkes telepatiske "antenner" altid er i drift, ligesom de lyse kræfters er, ville de kende til en plan, selv om den ikke blev offentliggjort. Den rette timing for uigendrivelige beviser på udenjordisk tilstedeværelse på planeten går tilbage til frygtproblemet.

9. Mørkets endelige mål er at fange sjæle, og frygt er deres mest effektive værktøj, fordi frygtenergi udgør en barriere mellem sjælen og bevidstheden, hvilket bogstaveligt talt holder en frygtsom person "i mørket." Det er grunden til, at vi igen og igen har opfordret jer til ikke at blive offer for alvorlige forudsigelser eller påstande. Og I har jo set, at timingen tilskrevet den slags arrangementer er kommet og gået uden at nogen af disse katastrofer er sket.

10. Men størstedelen af befolkningen ved ikke, hvordan frygtfølelser påvirker dem personligt, eller at de kollektive følelser påvirker forhold i verden, eller at de mørke behøver frygtenergi, så de kan fortsætte med at opildne til ødelæggelse og død. Styrken af frygt og den massive mængde af negativitet den producerer, har altid været Rådets primære hensyn med henblik på timingen af deres opdukken på planeten.

11. Udvikling - og mangel på udvikling - på grund af de andre virkninger fra blandede vibrationer på planeten og det energi plan, den bevæger sig i gennem, fremkalder alvorlig revurdering af at vente indtil årets udgang.

12. Et større antal mennesker, herunder de mest standhaftige lysarbejdere, oplever en række bekymrende fysiske, følelsesmæssige og mentale forhold. Al den energi har negative ladninger. Vibrationerne fra energiplanet alene kan medføre anormaliteter, imens lysmodtagelige personers kroppe tilpasser sig ændringen fra kulstofbaserede til krystalbaserede celler. Det er vigtigt at drikke mere vand og spise lettere mad end normalt, få tilstrækkelig hvile og sund søvn, og få så meget fredfyldt alenetid eller tid i naturlige omgivelser som muligt.

13. Desuden, fordi alt er energi der svinger på en eller anden frekvens, vil mekaniske, elektriske og elektroniske apparater og systemer også blive påvirket. Et meget aktuelt eksempel er den udbredte strømafbrydelse i Indien. Selv om det kan have været en Illuminati-støttet begivenhed, et strømsvigt ikke et uventet resultat af negativitet i mødet med den planetariske tilpasning så tæt på fjerde tæthedsgrad.

14. Kombinationen af disse virkninger skaber udbredt forskrækkelse, besvær, vrede og økonomiske strabadser, og de negative vibrationer fra disse kollektive reaktioner kolliderer med frekvenser fra energiplanet, som planeten rejser igennem. Mens Jorden fortsætter sin kurs, vil kollisionerne og deres virkninger forstærkes.

15. Stædigheden hos de mørke hjerter og sind er årsag til denne situation. Hvis de havde levet op til deres aftale om at tilslutte sig de lyse kræfter på det angivne tidspunkt, for omkring ti år siden, da planeten befandt sig i meget lavere frekvenser, ville de nuværende sammenstød have været undgået. Og det bringer os til manglen på udvikling.

16. I behøver ingen påmindelse om, at da al mørke på planeten vil være væk ved årets udgang, er der kun fem måneder tilbage, hvor en stor det stadig skal nås. Mens der er gjort opmuntrende fremskridt i forhandlingerne mellem nogle af jeres ledere og rumvæsner, er top-medlemmerne af Illuminati så genstridige som nogensinde.

17. Borgerkrige raser stadig, og tyranner regerer stadig i flere lande. Stædig splittelse i tilsyneladende utallige spørgsmål fortsætter, nye regeringer er i kaos og gamle regeringer er fyldt med kævlerier. Forarmelse forårsager stor lidelse og død, der synes ikke at være nogen ende på korruption, og mange nationale økonomier er i alvorlige vanskeligheder. Kort sagt, på overfladen ser det ud som om alt er ved det gamle, og denne almindelige opfattelse resulterer i uoplyste menneskers frygt for, hvad fremtiden bringer.

18. Så frygt og dualitet er stadig godt og vel i live, og de afskrækker indledningen af større reformer. Det er jeres verden og jer, der er ansvarlige for at tage roret for at opnå, hvad I vil, men der kræves så meget på så kort tid, at noget chokerende er nødvendigt for at få verdens opmærksomhed. Ankomsten af andre civilisationer vil skabe dette. Vi kan ikke fortælle jer hvornår, fordi det ikke er blevet færdigbesluttet, men vi kan forsikre jer, at det vil ske med den mest forsigtige timing og på de sikreste, mest fornuftige måder.

19. Der ligger mere bagved den uforklarlige skydning i Colorado i USA, end øjet skuer. Alle involverede: ham der skød, de personer der blev dræbt eller såret og alle familierne oplevede, hvad der blev valgt i sjælskontrakter eller hurtigt ændrede kontrakter i en kollektiv overenskomst for at være deltagere. Og i sidste ende vil fakta forbinde hændelsen til Illuminati.

20. Vores tanker går til de personer, der blev såret og deres familier, og de familier og venner til dem der døde. Hvor ville vi ønske, at de kunne vide at deres kære lever i glæde i Nirvana, og at alle, der på sjælsniveau var enige i at udholde denne traumatiske byrde, tog et spring frem i deres udvikling.

21. Vi ønsker at alle, der sørger over tabet af elskede familiemedlemmer og venner, kendte til disse personers aktive, mangfoldige og spændende liv i Nirvana. Det gør de ikke, og i stedet for at føle sig opmuntret ang. deres kære, er de sønderknust.

22. Vi vil igen nævne, at selv om Jorden har fået massiv opstigningsbistand fra rumvæsener, og de forhindrer storstilet terrorisme, er I ansvarlige for alt undtagen tidspunktet for deres ankomst. Hvis der skal være en ændring i den bitre strid om de let tilgængelige skydevåben og jeres samfunds krigsmentalitet, skal den komme fra lysarbejdere. Det er ikke en tilfældighed - der er ingen tilfældigheder - at den seneste tragedie fandt sted i den samme lille by, hvor en lignende hændelse fandt sted for nogle år siden. Det er et umiskendeligt tegn på, at der skal sættes ind, hvis I ønsker, at volden skal afslutte.

23. Vi siger på ingen måde, at I forsømmer noget. Langt fra. Vi ærer og respekter jer på det yderste. Bag dette emne angående våben og alle andre aflivningsinstrumenter, ligesom alt det der skaber had, foragt, vold, uretfærdighed og død, ligger mørkets formidable fangarme. Lyset er langt mere kraftfuldt, og handlinger, der tjener lyset, er tilsvarende stærkere. Det er derfor I har vundet en højere platform i denne kamp mellem lys og mørke. Tænk på al den korruption og bedrag I allerede har eksponeret i verden. Og de fremskridt, I har lavet i en bemærkelsesværdig vifte af humane og miljømæssige forhold. Bliv ved med det gode arbejde!

24. Vi vil juble med jer, når alle sandheder bliver afsløret sammen med dokumentation for de fremskridt, der er gjort i et utal af områder uden for offentlighedens søgelys. Ligesom alle, der er involveret i disse aktiviteter, må være tålmodige indtil det rette øjeblik er ved hånden, således må også vi og I være det. Og det kan vi, vel vidende at tiden svinder dag for dag, og åbenbaringer og positive forandringer er nødt til at komme frem snart.

25. Nuvel, fortolk venligst ikke vores forklaring som et tilbageslag for Jorden, det er det bestemt ikke! Langsommeligheden er en del af de mørke, og de vil forlade os trinvist. Det er ekstremt vigtigt, at I ikke dvæler ved dem, især ikke ved deres straf for, hvad de har gjort, eller ved forsinkelsen med at få denne betydningsfulde begivenhed i gang med høj hastighed.

26. Forbered jer i stedet til livet i Jordens Gyldne Tidsalder. Vi foreslår, at I ikke kører fast i spekulationer om, hvilke politikere der er ærlige, eller om hvilken vejledning I skal følge mht. investering af jeres penge. I skal hurtigt nok få disse svar. Fravælg trivielle interesser og samfundets overfladiske standarder. Når det er muligt, undgå mødet med konfronterende folk. Men hvis dette ikke er muligt, skal I ikke blive trukket ind i argumenter. Brugen af energi i sådanne sager resulterer ofte kun i negativitet af frustration eller tomhed. Stol på jeres intuition og ær jeres sjæle-selv.

27. Lev fra hjertet, som Gud siger: "Hjertet er sæde for sjælen." Forestil jer selv i en verden, hvor der hersker fred, gensidig respekt, samarbejde, ærlighed, overflod for alle og et liv i harmoni med naturen. I kontinuummet eksisterer denne vidunderlige verden allerede, som I har været med til at skabe - og i den lineære tid, er I der næsten!

28. I flere år har vi tilbudt åndelig oplysning, vejledning og opmuntring, og det har været vores privilegium og glæde at gøre det. Vores service med at dele med jer vil ikke være nødvendig meget længere. Jeres sjæls kommunikation med jeres bevidsthed vil give jer alle de oplysninger, I har brug for. Måske vil I smile, når I indser, at alt, hvad vi har fortalt jer, har været jeres egen viden hele tiden. Alt hvad vi gjorde var forsigtigt skubbe den ind i din erindring igen.

29. Formålet med hver livstid er selverkendelse, samt at lade dette eventyr udfolde sig i jeres uendelige kapacitet af kærlighed. Kraften af ubetinget kærlighed, den ultimative kraft i kosmos, er nøglen til alle de sublime herligheder i Den Gyldne Tidsalder og videre frem.

30. Nu omslutter vi jer med ubetinget kærlighed, mens vi og utallige andre lysvæsener, ledsager jer til tærsklen til fjerde tæthedsgrad.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |