Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. september 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. september 2022

Lys-kærlighed energi, virkninger; Sol; situationen i Ukraine; dokumenter i Trumps hjem; chemtrails, vejrmanipulation; skadedyr; ET besætninger; cellulær hukommelse; mening, fordømmelse; dobbeltgængere; fotonbæltet; devariget

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Alt i eksistens er energi, der vibrerer med en bestemt hastighed i en af utallige frekvenser i overensstemmelse med bevidsthedsgraden. Af vores erfaringer som frivillige, som I, ved vi, det er svært at tænke sådan om sig selv og hvad, der sker på Jorden, men det er måden, hvorpå de universelle fysiske love fungerer, så lad os tale om, hvordan det påvirker jeres verden.

De lave vibrationer i kontrol, grådighed og bedrag bliver overgået af de høje vibrationer i selvtillid, optimisme og frihed, efterhånden som flere og flere af Jordens folk absorberer lyset. Lyset, den samme energi som kærlighed, er Skaberen, Kilden til Alt, Der Er - det er, hvem I er, hvem alle sjæle i kosmos er - og lyset, som I udstråler, hjælper Jordens folk med at vågne op til den virkelighed. Ved at betragte det igangværende drama i denne proces, men ikke at blive trukket ind i det, styrker i jer selv, folk og alle andre lysvæsner yderligere i dette univers.

Alt, som sker på Jorden, er effekten af, hvordan enhver indbygger bruger Skaberens energi. Lyskræfternes bestræbelser på at fjerne al mørke foregår stadig hovedsageligt bag kulisserne, så at sige, og vær forvisset om, at alt er i hurtig bevægelse for at transformere livet i hele jeres verden. Vores kære søstre og brødre, jeres bidrag er lige stå vitale nu, som de hele tiden har været.

Lad os fortælle jer, hvordan Sol, sjælen, som er legemliggjort som solstjernen i jeres solsystem, bidrager. I kan med rette tænke på Sol, Gud og Gaia som treenigheden, der brugte Skaberens energi til at sætte deres ideer i bevægelse, hvilket manifesterede den pragtfulde planest, som nu kaldes Jorden. Sol sørger for lyset, der muliggør liv i jeres verden, og sollyset er hans bølgekræfter, der sætter fart i Jordens opstigningskurs og gør hendes menneskehed fri af trældom, som sker gennem tankekontrol af masserne, og styrker alle livsformer, som absorberer lyset.

Det er rent ud sagt noget sludder, at I må beskytte jer mod solens stråler! Mens det er uklogt at ligge og tage solbad i timevis smurt ind i giftig solcreme, er det umådeligt godt for krop, sind og ånd at være aktiv udendørs - mark-, have- eller bygningsarbejde, pasning af blomster, gåture, svømning og holdsport, ridning, leg med kæledyr - hvad som helst der er sjovt eller produktivt. Hvis I ønsker at beskytte jeres hud, brug aloe vera gel.

Vi tilføjer dette: De mørke hjerter og sind, som skabte "pandemien" kender sandheden om, hvad vi netop har sagt - det er grunden til, at de strategisk beordrede befolkningen til at blive indendøre. Og nu vil vi kort tale om enmer, som har været af interesse eller har givet anledning til bekymring hos jer.

Situationen i Ukraine vil ikke føre til, at NATO-landene går i krig mod Rusland, endnu mindre forårsager en tredje atomverdenskrig. Russiske tropper ødelægger ikke Ukraine - mørkets omfang, som de har udryddet, vil være chokerende, når informationerne bliver offentliggjort - og det er Illuminatis, eller Deep State's, om I vil, operatører og deres hyrede lejesoldater, som begår grusomhederne og de hensynsløse ødelæggelser, som tilskrives russerne.

Beslaglæggelsen af dokumenter fra den amerikanske præsident Trumps hjem er en del af planen, som han og andre i den internationale gruppe udformede for at afsløre og rense ud i den udbredte korruption i landets forvaltning. Gruppen omfatter besøgende extraterrestiske og medlemmer af ET specialstyrker.

Chemtrails er ophørt i nogle regioner, fordi Illuminati gik fra finansiering af piloter og spraying til bestikkelse og flere omvæltende aktiviteter. Vi ved ikke, hvornår al spraying vil stoppe eller hvornår vejrmanipulation vil ophøre. De mørke knyttede vejrmanipulation til det energetiske kraftnet omkring kloden, så demontering af vejrteknologi delen ville kunne lukke nettet ned. Fordi alle intentioner baseret på mørke bliver svækket som vibrationerne fortsætter med at højnes, vil det imidlertid ikke vare alt for længe, inden himlen er klar og blå over hele verden og vejret er tilbage i Moder Naturs hænder.

Det er acceptabelt at ødelægge livsformer, som skader helbredet eller ødelægger afgrøder. Når livet for skadedyr slutter, kommer sjælene tilbage i en form i det næste bevidsthedsniveau. Der er for eksempel ingen myg, fluer, lopper, skovflåter, kakerlakker, bladlus, biller, natsværmere og græshopper i højere tæthedsgradsverdener.

Besætninger i jeres himmel gør deres rumskibe umiskendeligt tydelige for at vise befolkninger, at i betragtning af deres nærhed kunne de invadere Jorden, men det gør de ikke, så de må være fredelige aliens.

"Min kæreste og jeg har levet sammen i fem vidunderlige år. Jeg elsker hende højt, kan ikke forestille mig et liv uden hende og forstår ikke, hvorfor jeg er så modvillig mod at indgå i et permanent forhold. Hun tror, det er et levn fra et tidligere liv. Er det muligt?" Sandelig, jo, det er muligt, endda sandsynligt. Dybt inderlige oplevelser bevares i den cellulære hukommelse i adskillige inkarnationer og kan udløses af lignende omstændigheder i efterfølgende liv. "Levn", som er ganske almindeligt forekommende, kan påvirke personers valg og handlinger i dette liv.

Din modvillighed mod at indgå i et permanent forhold skyldes meget sandsynligt bruddet i et romantisk forhold, der forårsagede stor smerte i en eller flere inkarnationer. Det har ingen betydning, om du var den, der fik hjertet knust eller knuste en andens hjerte, kun det sørgelige aspekt bliver tilbage og underbevidste minder om oplevelsen kan fremkalde frygt for det samme udfald.

Sjælskontrakter er i spil her. Den kumulative sjæl ved, om de valgte lektioner er lært, delvist opfyldt eller har fået lidt opmærksomhed, og fordi kontrakter er beregnet til sjæles vækst, bliver de samme lektioner valgt, indtil de er lært. Sjæle, som deler enhver form for traumatiske oplevelser, laver en før-fødsels aftale, som omfatter at spille de samme roller, indtil det, som skete, kan undgås fuldstændigt eller blive løst lykkeligt.

Fremherskende vibrationer bidrager til at udnytte viden på sjælsniveau fra andre liv og at opdage, at dette livs stærke aversion mod noget, er på grund af noget, som skete for længe siden, måske for århundreder siden. Med den forståelse kan personer undgå at lade fortiden influere nutiden, og det samme er sandt om en irrationel frygt, som forårsager udmattende fobier. Veluddannede terapeuter, som er spirituelt og bevidsthedsmæssigt udviklede, kan bruge hypnose eller andre metoder for at hjælpe personer med at gøre sig fri af at være låst af minder.

"Biblen siger 'Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes' og kanaliserede budskaber fortæller os ikke at dømme andre. Hvis der er forskel mellem at dømme og at have en negativ mening om noget, en gør, hvad er den?" Forskellen er intentionen. Meninger baseret på iagttagerens personlige værdier og principper er en umiddelbar reaktion på en persons opførsel. Fordømmelse er intentionen om at sætte en nedvurderende beskrivende etiket på personen.

"Hvis det er sandt, at 'dobbeltgængere' udgiver sig for at være personer, som er døde, hvorfor vil nogen gøre det og hvordan gør de det?" Dobbeltgængere bliver hyret af Illuminati for at erstatte personer, som havde betydelig indflydelse, så offentligheden tror, de virkelige personer stadig fungerer i deres stillinger.

Flere dobbeltgængere, hvoraf nogle bærer en meget tynd, fleksibel plastik ansigtsmaske, gør sig stor umage med at efterligne de virkelige personers tale og manérer. Andre lykkes det ikke helt for, men fordi offentligheden ikke har viden om dobbeltgængere, sætter de ikke spørgsmålstegn ved, om personen, de ser, er den reelle person. På tv bliver der også vist realistiske, computer-behandlede fotos og film for at vise, at disse personer er i live og aktive. Ligesom andre sandheder kommer frem, vil også disse bedrageriske metoder blive afsløret.

Den eneste dobbeltgænger, som ikke adlyder ordrer, er manden, som spiller Vladimir Putin. Han gjorde, som der blev sagt, da han påtog sig rollen for mere end to år siden, efter Illuminati endelig kunne myrde Putin, som konsekvent havde nægtet at samarbejde med dem. Flere måneder senere reagerede hans dobbeltgænger positivt på de høje vibrationer, og siden da har han samarbejdet med lyskræfterne.

"For nylig læste jeg, at vi nu befinder os i fotonbæltet. For længe siden hørte jeg, at der ville komme tre dages mørke, men kan ikke huske, om det var ved indgangen til bæltet eller straks efter. Forhindrede lysintensiteten dette mørke eller venter det forude?" Jorden befinder sig ikke i fotonbæltet, som er et kraftfuldt ægformet bånd med superladede ioner og atompartikler fra en eksploderet supernova. En af de gamle teorier var, at planeten ville komme ind i bæltets "nulzone" og tre dages mørke ville indfinde sig. En anden teori var, at planeten ville blive ødelagt, når den kolliderede med bæltet, og endnu en teori var, at alt liv ville blive udslettet, når planetens bane nærmede sig det.

Hvis I nærmede jer bæltet, ville det have resulteret i store ødelæggelser, og hvis I var kommet sikkert ind, ville jeres elektriske og elektroniske apparater ikke fungere, fordi fotoners vibrationshastighed er meget højere end elektroners. Da Jorden er steget til stadigt lysere astrale planer, er fotoners antal blevet større og større. Det vil fortsætte, indtil hun når sin destination i høj femte tæthedsgrad, hvor fotoners gratis energi vil blive kraftkilden.

"Jeg håber, at Matthew på et tidspunkt vil tale om devaerne, som lever her. Ingen tror mig, når jeg siger, de er virkelige." Vi er glade for at bekræfte, at langt fra at være fantasifulde sagnvæsner, lever gnomer, alfer, feer og nisser blandt jer og tager flittigt vare på naturen. Disse sjæles lille former, som ikke kan ses med 3D syn - meget små børn ser dem dog ofte - blev designet i oldtiden af medlemmer af højt udviklede civilisationer, som dengang levede på Jupiter. Det er der, hvor ikke kun devaers legemer, men de fleste af Jordens dyre- og plantearter blev skabt i samklang med Guds, Gaias og Sols ønsker.

Gradvist blev forskellige grupper af "småfolk" - vi bruger udtrykket med respekt og kærligt - indført i en æra, hvor mennesker, dyr og planter kommunikerede telepatisk, og alle vidste, de var uadskillelige dele af Altings Enhed. Efter ophobet negativitet ødelagde alt liv på planeten, var disse sjæle de sidste, der vendte tilbage.

Nogle teorier om devaerne sætter dem i samme kategori som luft, ild, vand og jord, muligvis fordi de konstant interagerer med de fire elementer for at tjene Jordens og dens beboeres behov. Men disse intelligente, venlige og sensitive vise sjæle er udpræget anderledes. De har familier, lever i samfund, synes godt om fælles begivenheder og bevæger sig rundt, hvor der er brug for deres tjeneste. Deres livslængde kan være halvtreds år eller længere, og mens deres udviklingsmæssige status kvalificerer dem til at inkarnere som mennesker, ønsker de ikke at gøre det.

De har altid haft et symbiotisk og synenergetisk forhold til plante-, dyre- og mineralriget, og for adskillige årtier siden påtog de sig missionen at udstråle lysstråler for at inspirere menneskeheden til endnu engang at leve harmonisk med alt i naturen. Som vibrationerne fortsætter med at stige, vil I begynde at kunne se deres auraer på jorden, i buske og træer eller flagrende i luften, og til sidst vil I og disse kærlige små folk blive venner.

Trolde er også mere end eventyrvæsner. Disse sjæle, hvis legemer typisk er større end devaernes, men som også er usynlige for folk med 3D syn, er tilbøjelige til at forårsage besværligheder eller endda lidelse for andre livsformer. Som planetens opstigningsrejse fortsætter, vil de absorbere lys eller forlade planeten og finde en anden tredje tæthedsgrads verden, de kan kalde hjem.

Elskede familie, hver og en af jer er en integreret del af Jordens myriader af undere og mange, som devaerne, venter på jeres opdagelse af dem. Lysvæsner i hele dette univers opmuntrer jer til at bevæge jer videre og støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hvis I lægger disse budskaber op på andre sider eller sociale medier - og det er en smuk måde at dele disse informationer på - så inkluder venligst dato, mit navn og www.matthewbooks.com. Tak.]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge