Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. oktober 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. oktober 2022

Sidste akt om lyset vs. mørket; Illuminati; Jordens akse; indstrømmende kærlighed-lys; satanister; had; tilgivelse; reptilvæsner; dronning Elizabeth II

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det sidste akt, før tæppet falder for dramaet om lysets kræfter vs. mørkets kræfter, der udspiller sig på Jorden, bliver mere og mere intenst.

Det omfatter oprykning med rode af de sidste af Illuminatis højborge, internationale alliancer for opløftelse af livet i hele verden, flere og flere mørke sind og hjerter, der bliver fjernet fra planeten, afsløring af deres dobbeltgængere og andre sandheder, der begynder at komme frem. Og folkene bidrager til faldet for et djævelsk globalt netværk, som de ikke ved eksisterer. Ved at kræve, at deres regeringer tjener borgernes behov, hjælper græsrodsbevægelsers voksende styrke den internationale gruppes bestræbelser på at befri lande for alle personer, som tjener dette skumle netværk.

Illuminati har stadig indflydelse på den globale økonomi, mainstream medierne, sociale mediers censur og nogle få nationale ledere, men systemerne, som er vigtige for bevarelse af kontrollen, går hurtigt i opløsning. Forvent dog ikke, at de vil gå stille og roligt. I årtusinder lykkedes det de mørke kræfters marionetter at undertrykke og bedrage masserne, og dem, som stadig er blandt jer, svæver i den vildfarelse, at de kan mase på for at blive verdensherskere. Selvom det vil være en fuldstændig forgæves opgave, vil de forårsage kaos, frygt og forvirring, så længe de kan. Derfor vil det være en god idé, at have kontanter og nogle få ugers fødevarer til jeres familie og kæledyr, så vel som andre fornødenheder, der kan være en hjælp ved normale nødstilfælde.

Endnu engang lader Illuminati det ildevarslende varsel cirkulere, at planetens akse når som helst pludselig vil tippe og udslette alt liv. Nej, det vil ikke ske! Lige siden fjerne civilisationer overøste Jorden med store mængder lys for ca. 80 år siden, er Jordens akse gradvist vendt tilbage til sin rigtige stilling. De mørke satser på falske informationer så som den "tippende akse" for at generere de lave vibrationer i frygt, som er nødvendige for selve deres overlevelse.

Hvis I har hørt om et usædvanligt kraftigt soludbrud eller noget andet af globale proportioner, der snart vil ske, så vær opmærksom på, at de mørke fremstiller det som noget frygteligt. Vi kan med stor glæde fortælle jer, at det, som snart kommer, er en indstrømning af kærlighed-lys energi i et omfang, der er uden fortilfælde i dette univers! Den umiskendelige virkning af denne sam-skabelse mellem Gud, Gaia, Sol og lysets kræfter på planeten og udenfor vil være forskellig alt efter den enkeltes villighed så vel som personlige overbevisninger til at favne det intensive lys. Altså siger vi, det er det kristnede Lys, men ikke "Kristi genkomst", og det varsler absolut ikke "verdens undergang" ifølge såkaldte dommedagsprofeter.

Mens I imødeser denne strålende guddommelige begivenhed, så vid, at I er særdeles forberedte på at klare det kommende "uvejr" forårsaget af Illuminatis sidste krampetrækninger. Jeres levetider, hvor I har oplevet at hjælpe civilisationer under de samme omstændigheder, er grunden til, at I ønskede at være, hvor I er, og grunden til, at I blev valgt. Det er, hvad I tålmodigt har ventet på i den mest spændende æra i Jordens historie! Jeres tro på, at jeres verdens befrielse for mørket er nær, vil hjælpe andre til at være rolige og optimistiske i stedet for bange og pessimistiske - det er jeres mentorrolle i de kommende uger.

Når mange mennesker oplever svære tider over længere tid, ved vi, det ikke er nemt at tænke om dem, at de drager fordel af denne unikke lejlighed til at fuldføre alle karmiske lektion i én levetid i stedet for flere. De har ingen anelse om, at de valgte at opnå balancen, de har brug for at avancere fra tredje til fjerde tæthedsgrad mht. sjælsudviklingsstatus. Men når de går over til Nirvana, vil de, som det er lykkedes for, få en stor fejring, de, som synes, de stadig har et stykke vej endnu, vil ære deres fremskridt og være glade for, at de igen befinder sig i åndeverdenen, og sjæle, som udholdte ikke-valgte hårde levetider, vil glæde sig over det, når de opdager, at de tog store spring fremad i deres udvikling.

Tilbage til Jorden, de høje vibrationer i jeres medfølelse, omsorg og empati udstråler håb til folk, der lever under forfærdelige vilkår. Håbefuldhed er lys-fyldt, og det hjælper dem også til nemmere at håndtere deres byrder ved hjemløshed eller fattigdom.

Elskede søstre og brødre, vær søde ikke at tænke, at vi overser, at også I oplever store udfordringer, modgang og sorg! Forskellen er, at I ved, hvad de fleste andre ikke gør: Enhver sjæl får altid hjælp fra Guds udsendinge - engle, åndelige guider og elskede folk i åndeverdener. Mens de ikke kan gribe ind i sjælens kontraktlige bestemmelser, har de lov til at give trøstende tegn på deres nærhed, hjælpe med at lette ikke-valgte traumer og anspore til, at folk holder sig på rette spor i forhold til kontraktlige valg. I ved at bruge den universelle lov om tiltrækning til jeres fordel, mens de fleste andre uforvarende bruger den til skade for dem selv, og I ved, at utallige medlemmer af store, kraftfulde civilisationer hjælper Jorden og hendes indbyggere på myriader af måder.

Lad os nu tage fat på en anden sag af rettidig betydning. "Matthew og andre budbringere af lyset taler om vigtigheden af tilgivelse. Hvordan kan nogen tilgive folk, der begår usigelige grusomheder, som satanister gør? Hvis de er reptilvæsner, der foregiver at være mennesker, gælder tilgivelse så stadig?" Lad os først sige, at tilgivelse, ligesom kærlighed, begynder med én selv. Kun ved at elske én selv og tilgive én selv for indbildte eller faktiske ugerninger, kan man udvide disse følelser til andre. Og kærlighed, som omfatter tilgivelse, er ikke forstået.

Kærlighed er langt, langt mere end følelsen, den anses for at være! Den er den samme energi som lys, den kraftfuldeste kraft i kosmos og oprindelsen til alt i eksistens. Den er sjælens sammensætning, ethvert livs gudeselv i dette univers. Evnen til at føle og modtage kærlighed er grænseløs og ligeledes er måderne, hvorpå den kan udtrykkes. Mor, indsæt venligst datoen på vores budskab, som indeholder nogle af de "dagligdags" måder, hvorpå alle kan sende kærlighedens energi i flow over hele planeten og ved at gøre det, udstråle kærlighedens herlighed til andre verdener. Det vil være en nyttig reminder til mangeårige læsere og værdifuld information til opvågnende sjælesøgere. [13. december, 2018-budskabet er arkiveret i All Messages rubrikken på www.matthewbooks.com.]

Tak. Og nu, tilgivelse er sjælens iboende evne til at adskille en persons handlinger fra sjæleselvet eller gudeselvet eller JEG ER selvet og ikke fordømme sjælen. Den er ikke en øjeblikkelig reaktion som følelser er - for eksempel en moders henrykkelse ved at holde sit nyfødte barn, lettelsen hos en vandrer, der kommer ud af skoven efter at have været faret vild i tre frygtfulde dage eller taknemmelighed over tilbuddet om hjælp til at gennemføre en besværlig opgave. Tilgivelse, hvis komponenter er medfølelse og forståelse, kommer sandsynligere gradvist, og den betyder aldrig at tolerere eller acceptere nogens krænkende adfærd, endnu mindre urimelige handlinger!

Folk, som begår afskyelige forbrydelser, kommer til verden som Skaberens rene kærlighed-lys essens, energikilden, som sjæle bruger til at manifestere kroppen som menneske, reptilvæsen eller enhver anden art i dette univers. Af grunde, som er unikke for den enkelte, begynder nogle at bukke under for magtens fristelser og handler på fristelsen med ondskab, uærlighed og løgne.

Som adfærden bliver mere udtalt og grusommere dæmpes lyset i disse personer, indtil hjerterummet er et mørkt tomrum, hvor der ingen samvittighed er eller anden vejledning fra sjælen til bevidstheden. Med kun lysgnisten, som er kroppens livskraft, bliver de fanger af mørke kræfter og handler som dets marionetter. Det er, hvad der skete med de svageste sjæle i den universelle familie, satanisterne. De blev i stand til med glæde at begå handlinger, som for alle andre arter i alle civilisationer er ubeskrivelige, utænkelige.

Det er ikke sandsynligt, at nogen kan føle ægte kærlighed til disse personer eller endda forholde sig neutralt til dem, men det er muligt at hade dem. Had er ikke det modsatte af kærlighed, det er fraværet af kærlighed, en dyb internaliseret følelse, der udspringer fra egoet, og dets lave vibrationer danner en barriere mellem sjælen og bevidstheden. Det fører til u-tilpashed, og ved den fysiske død bliver personer, som hader, automatisk pga. universets fysik trukket til et meget lavt niveau i det flerelags Nirvana, hvor alt er i overensstemmelse med disse personers vibration. De lever under disse dystre omstændigheder, indtil de er villige til at acceptere kærlighed-lys energien, som kan erstatte alle spor af had, og nogle afviser det i hundreder af år med jeres opfattelse af tid. Så destruktiv er had!

Tilgivelse kommer fra sjælens guddommelighed, gudeselvet, ligesom kærlighed gør. Den udstråler de høje vibrationer, der opløfter den tilgivendes hjerte og sind og sender derved en overflod af lys til verden og vokser sjælsevolutionsmæssigt. Ved overgangen fra det fysiske liv går personer, som tilgiver, ind i en af Nirvanas toplag, hvor de lever aktivt og harmonisk i den vidunderlige åndeverdens fantastiske diversitet, indtil de er klar til at inkarnere i en avanceret verden i overensstemmelse med deres udviklingsstatus og valg. Så kraftfuld er tilgivelse!

Jo, tilgivelse gælder for reptilvæsner, med hvem I er energetisk forbundet på sjæleniveau, ligesom I er med alle andre liv i alle andre racer i dette univers. Og lad os rette den forkerte opfattelse, at reptilvæsner er en ugudelig race. Der er mange flere sjæle, som inkarnerer som reptilvæsner, der er godgørende end der er ondsindede, og individer af hver overbevisning var og er stadig blandt jer. Nogle begår handlinger af ren ondskab og andre lever i lyset. Mange medlemmer af de altid årvågne extraterrestriske specialstyrker, som er blandt de mest effektive lysarbejdere på planeten, fordi de kan bruge alle deres iboende evner, er reptilvæsner. [3. marts, 2022-budskabet indeholder en forklaring af styrkerne, deres evner og indflydelsesrige positioner.]

Nu vil vi tage fat på de mange spørgsmål og kommentarer om dronning Elizabeth II. Det er sandt, at hun døde for noget tid siden, og ifølge medlemmer af specialstyrkerne skyldtes udskydelsen af bekendtgørelsen til dels ansatte i City of London, Illuminatis europæiske finanscentrum med globale fangarme, som ønskede, at penge fortsat flød ned i verdens længstsiddende og internationalt respekterede monarks pengekister.

Europæiske kongehuse er en af de forskellige grupper, der opererer under Illuminatis "paraply", så at sige, og alt, hvad dette hemmelige selskab gør, er en strategisk del af et større billede. Så det er meget sandsynligt, at beslutningen om endelig at bekendtgøre dronning Elizabeths død, er vigtig for dem, men vi kender ikke dens betydning. Måske er det ganske enkelt en afledning fra deres desperate situation, fordi så lidt af deres agenda lykkes.

Dronningen var et reptilvæsen, ligeså var hendes gemal, prins Phillip. Til sidst skabte den århundreder gammel intention om at bevare reptilslægtslinjen ren gennem ægteskaber mellem de kongelige familier svækkede træk. For at modvirke det, blev de fleste ægtefæller i prins Charles' generation og deres børn valgt fra menneskelige slægtslinjer. Dronningens private liv var meget forskelligt fra den kongelige monark, der blev set/vist offentligt, og mens hun gik ind for, at elitister herskede over masserne, gik hun ikke ind for at dræbe størstedelen af befolkningen som et middel til at opnå verdensherredømme.

Vi ved ikke, hvor længe folk i Storbritannien vil ønske at bevare deres ceremonielle monarki - de har endnu ikke opdaget, at dobbeltgængere i nogen tid har optrådt som familiemedlemmer - men vi kan fortælle jer, at der ikke vil være nogen monarkier i Jordens Gyldne Tidsalder.

Kære familie, som dette æongamle globale spil når sin afslutning, er jeres vedholdenhed i sandhedens lys med at hjælpe Jordens civilisation med at manifestere planetens Gyldne Tidsalder stadig uvurderlig. Alle lysvæsner i dette univers ærer jer og støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hvis I lægger disse budskaber op på andre sider eller sociale medier - og det er en smuk måde at dele disse informationer på - så inkluder venligst dato, mit navn og www.matthewbooks.com. Tak.]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge