Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 3. september 2021


Matthew Ward — 3. september 2021

Lyset vinder momentum; lysarbejderes fremskridt; Afghanistan; vigtigheden af sandheden om det amerikanske præsidentvalg; faktorer i det nye globale økonomiske system; kost; dyrs og menneskers aftale på sjæleniveau; dyre- og planteriget

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mainstream medierne rapporterer om dramatiske hændelser i jeres verden, og mens disse er af kolossal betydning for alle, som bliver direkte ramt og for alle medfølende mennesker, har det, som stille og roligt foregår bag kulisserne, betydning for hele jordens befolkning.

Det er ikke vores forrettighed at tale om handlinger, som ødelægger mørkets sidste fodfæste - disse nyheder vil blive offentliggjort af passende personer, når tiden er rigtig for dem. Det, vi kan fortælle jer, som er så opmuntrende, er det, vi ser i Jordens energipotentiale, som reflekterer civilisationens kollektive tanker, følelser og handlinger så vel som den energi, der udstråles af alle andre livsformer på planeten.

Intensiveret lys havde støt og roligt rykket Illuminatis aktiviteter op med rode, indtil de slap coronavirus-19 løs. Stramme restriktioner, nedlukninger, økonomiske problemer og stærkt oppustede statistikker genererede mængden af frygtenergi, som optankede de mørke, som var ved at gå til bunds, og energifeltet blev en sammenfiltret masse af kaotiske strømme med lyse og mørke tilknytninger, der kappedes om at få overtaget. Selvom det ikke sinkede Jordens opstigningsproces, var der ingen klarhed i de tumultagtige felter om, hvorvidt strømmene med lys ville genvinde styrke til at kunne strømme fremad igen og opløfte befolkningen. I kontinuummet er det helt klart - lyset vandt, Jorden er genoprettet til sin oprindelige sundhed og skønhed, og den fredelige civilisation trives med glæde i sundhed og fremgang.

Men da kampen om at manifestere den ideelle verden vendte tilbage med fuld styrke på planeten for mere end halvandet år siden, blev lysarbejdere kastet ned i følelsesmæssige grøfter så at sige, og mange af jer begyndte at spekulere over, om I virkelig havde gjort en forskel. Vågner Jordens folk op, bliver situationen bedre, bliver mørket virkelig besejret? Kære familie, så absolut, I har gjort og gør en verden til forskel - bogstaveligt talt! Ja, folk vågner op, situationen bevæger sig mod vigtige forandringer, og mørket er definitivt blevet besejret! I stedet for at være en sejr for dem bliver "pandemien" deres undergang.

Og nu tilbage til energipotentialet, for nylig brød strømme, der glitrer med lysfyldte tilknytninger, ud af sammenfiltringen og har i den grad mere damp på. De zigzagger sig vej mod ustoppeligt momentum, mens strømme med mørke tilknytninger hurtigt falder i antal og styrke. Hvor vedholdende Illuminati end er, kan de ikke blive ved med holde sig skjult, da lyset, som afslører dem, stadigt bliver lysere og lysere. De - og deres udbredelse af løgne - kan ikke vare ved uden føjeligheden hos en kritikløs, skræmt befolkning, og i et stykke tid var det, hvad de havde. Det, de har nu, er et stigende antal af frygtløse, trodsige folk, som satte spørgsmålstegn ved det og drog slutningen: ikke flere nedlukninger, ikke flere mundbind, ikke flere vaccinationer, ikke mere kontrol over os.

Hvor vi ønsker, at vi kunne fortælle jer, hvornår sandheden om de såkaldte vacciner, den såkaldte "Delta-variant" - alt med relation til "pandemien" - vil komme frem. Illuminatis greb om mainstream medierne og internet-censur krakelerer, men endnu ikke nok til at fakta kan erstatte de falske "officielle" informationer. Sikkert er det, at den vil komme frem. Og til alle, som er blevet vaccineret, siger vi, vær ikke bange for fremtidige helbredsproblemer. Det er sandt, at muligheden foreligger, men tænk først og fremmest på, at lys er jeres immunforsvars bedste allierede, og som Gud sagde til min mor, at absorbere lys gøres nemt ved at være venlig.

Verdens øjne er rettet mod den humanitære krise i Afghanistan, hjerter rundt om i verden er med folkene i det land. Situationen kunne sandelig være blevet håndteret meget anderledes, med visdom, fremsynethed og medfølelse. Det, der sker, er meget sørgeligt for os, fordi folkene i det land befinder sig i vanskelige kår under streng kontrol, og for nogle ender det med henrettelse. Nej, det drejer sig ikke om af afslutte valgte karmiske lektioner. For nogle personer kan fleksibiliteten i sjælskontrakter anvendes, men de fleste udholder og vil udholde oplevelser, de ikke havde valgt, og ingen af dem vil vide, før de er i Nirvana, at det gav dem et stort spring i sjælsudvikling.

Det er sandt, at den korrupte regering måtte afsættes og besættelsestropper trækkes tilbage, så afghanerne kan sætte kurs mod stabilitet, samarbejde og fremgang i en fredelig nation. Det ser ud til at være et spinkelt håb for tiden, og det vil ikke ske hurtigt, men det vil komme. Kraften i lysets vibrationer vil til sidst heale sår og forene borgerne i deres fælles interesse, kærlighed til familien og landet.

Alle folk må vide, at når en regering sender tropper ind i et andet land for at "sikre friheden for dets borgere" eller "bygge landet op", har det altid det formål at tjene egne interesser. Det sker aldrig uden blodsudgydelse og udnyttelse, og når tropper trækkes tilbage, efterlades landet i kaos. Stadigt stigende vibrationer sikrer, at det aldrig igen vil ske på Jorden!

Vigtigheden af beviser, der kommer frem om de bedrageriske amerikanske præsidentvalg, er tosidig. Samfundet må vide, at valgene er manipuleret af Illuminati, så de kan kontrollere regeringer, og i to hundrede år er valgene i det land og flere andre blevet stjålet på den ene eller anden måde. Det er grunden til, at livet på Jorden har været i overensstemmelse med Illuminatis mål om verdensdominans.

For det andet, og dette har også en verdensomspændende indflydelse, vil det ændre USA's regeringsform. Kort tid efter kolonierne forenedes, indrettede britiske kongelige og andre i Illuminatis Rothschild fraktion den nyfødte nation som et selskab, som de ejer. Når den republikanske regeringsform er blevet etableret i overensstemmelse med landets forfatning, kan lovgivningen oprindeligt kendt som NESARA, nu kendt som G/NESARA eller GESARA, implementeres. Ved at gøre en ende på fattigdom blandt masserne og kæmpe formuer for de få, er den det økonomiske fundament for verdenstransformationen.

I tidligere budskaber har vi sagt, at vi ikke er økonomiske rådgivere, og det er sandt. Men vi kan til dels besvare jeres spørgsmål om, hvad der vil ske, når det globale økonomiske system baseret på ædle metaller bliver sat i værk. Vi ved ikke, hvornår det sker, men vi ved, at overgangen fra det nuværende system til det nye vil blive gennemført så gnidningsfrit som muligt for at minimere gener og forvirring.

Penge på check- og opsparingskonti i banker og andelsbanker vil være sikret, fordi de ligger i "murstens" institutioner så at sige. Selvom det større banksystem er på Illuminatis hænder, ville lukning af utallige konti kræve mere tid end de har. Det er sandsynligt, at disse institutioner midlertidigt vil lukke under implementeringen af det nye system.

Ordninger vil blive lavet, så arbejderes løn indbetalt på pensionskonti vil blive sikret, og betalinger vil blive udbetalt til berettigede modtagere, og økonomiske midler vil være til rådighed for invalide og til sociale ydelser. En kort forsinkelse med gennemførelse af alle disse betalinger er sandsynlig.

Vi ved ikke præcist, hvordan investeringer og pensionsordninger bundet i aktiemarkeder vil blive påvirket, fordi de fortsat bliver strategisk manipuleret op og ned af Illuminati. En afbrydelse af betalinger er sandsynlig, mens markederne tages ud af deres kontrol og stabiliseret.

Kreditkort med ublu rentesatser er et andet redskab for Illuminati i den hensigt at motivere til at bruge mere end hvad man har og skabe en befolkning, der er tynget af dyb gæld. Vi ved ikke, om betalingskort fortsat vil være en betalingsmetode - sikkert er det, at betalingen er bekvem, når kortet bruges fornuftigt - eller bliver erstattet af en anden betalingsmåde.

Kryptovaluta blev også udtænkt af Illuminati og er under deres kontrol. Med få klik på computeren kan alle former for denne valuta blive slettet - regn ikke med "garanteret anonymitet" for at redde disse konti. Det ville være klogt at overveje at bruge disse midler på den måde, det tjener jer bedst, i stedet for at regne med, at de står til rådighed i lang tid.

En bemærkning mere om GESARA. Dens formål er at indføre et retfærdigt, hæderligt globalt økonomisk system og bringe velstand over hele jeres verden. Den er ikke bestemt til at give hver enkelt person på planeten en stor sum penge, som nogle misinformationer om lovgivningen siger. [Budskabet af 26. august 2017 indeholder en omfattende forklaring om lovgivningens økonomiske bestemmelser.]

"Bidrager økologiske fødevarer og vegetarisk eller vegansk kost til personlig opstigning?" Personlig opstigning, fremskridtet i spirituel og bevidst bevidsthed kommer af at absorbere lys, så lad os tale om, hvordan kost påvirker det. Fødevarer dyrket uden kemikalier i kunstgødning og sprøjtegifte er sandelig sundere, men stress over prisen på disse fødevarer ophæver deres fordele. Stress skaber ubalance i sind, krop og ånd - hvilket dæmper lyset i kroppen og svækker immunforsvaret.

Friske grøntsager og frugt er det mest nærende, fordi de indeholder mest lys, og hvis korn bliver malet og bælgfrugter behandlet uden giftige kemikalier, indeholder disse også meget lys. Når den ønskede kost og pengepungen er uforenelige, så sig tak for hvad end I spiser og erklær den hensigt, at det tjener jeres højeste bedste.

Nogle mennesker føler, at deres krop har brug for kød, fisk og skaldyr og mejeriprodukter for at opretholde et godt helbred, og andre føler, at deres krop er sundere uden disse fødevarer, men bortset fra kosten har det meget stor betydning, hvordan dyrene behandles. Dyr i fødekæden har en aftale på sjæleniveau med menneskeheden om at give næring til gengæld for taknemmelighed, respekt og kærlig pleje i deres levetid og at dø med nænsomhed og værdighed. Ikke kun har storlandbrug på frygtelig vis overtrådt menneskets del af aftalen, gennem tiderne er andre dyr, tamme og vilde, også blevet behandlet brutalt. Det var folks ubarmhjertige umenneskelighed mod hinanden og dyrene, der bevirkede, at planeten Jorden faldt fra høj femte tæthedsgrad ned i dyb tredje tæthedsgrad og sad fast der i årtusinder.

Sjæle, som inkarnerer som dyr, har et stort spænd af intelligens og følelser, og deres familier elsker hinanden lige som I elsker jeres. Når de oplever traumer, mens de lever eller når de dør, forbliver energien i deres krop og psyke, og når de går ind i Nirvana, har de brug for og får den samme tilpassede healing, som traumatiserede personer behøver og modtager.

Som integrerede dele af Skaberens ubetingede kærlighedsenergi er hvert eneste liv i jeres dyre- og planterige en sjæl med varierende grader af bevidsthed. Artsmæssigt er hvaler og delfiner de bevidsthedsmæssigt og spirituelt mest udviklede sjæle på Jorden - de meldte sig frivilligt til at inkarnere der i store størrelser for at forankre lys i havets dyb tilstrålet fra fjerne civilisationer. Og tænk på planteriget. Ethvert frø ved, hvornår det skal begynde at gro og hvad det bliver - græs, træ, blomst, frugt, korn eller grøntsag - og enhver føjer umålelig kvalitet til jeres liv og til alle andre sjæles liv der.

Måske især i urolige tider som nu kan det være nemt at glemme, at I påvirker og bliver påvirket af ethvert andet liv på Jorden. At leve i samklang i denne bevidsthed bidrager til forbedring af alt liv, som I deler planet med - det er personlig opstigning og civilisationens evolution!

Elskede søstre og brødre, jeres vedholdenhed i jeres mission om at hjælpe Jordens folk med at "se lyset", så de kan manifestere den verden, de ønsker, hvor livet er fredeligt, harmonisk og kærligt, har være uvurderlig.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Idet jeg nu taler som Matthew alene, tilføjer jeg denne personlige note:

I sidste uge sendte "Coast to Coast" radio den undersøgende journalist Cheryll Jones’ interview med min mor. Jeg takker Cheryll for hendes fremragende arbejde med at lægge vægt på vigtige informationer i mine budskaber og bøger: Kærlighed er nøglen til verdenstransformation; vigtigheden af at være frygtløs; hvordan medlemmer fra mange kraftfulde civilisationer, herunder reptilmennesker i lysets styrker, hjælper Jorden; og det spillevende, forskellige liv i Nirvana, Jordens vidunderlige åndeverden.

Alle sjæle på denne station er alle taknemmelige, som højner Jordens vibrationer ved at dele informationer, som budbringere af lyset transmitterer til deres modtager-kanaler.

Oversættelse: Margit Villumsen


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge