Home > > Matthew Ward — November 1, 2012

Matthew Ward — November 1, 2012

Stormen Sandy er ikke menneskeskabt. Loven om tiltrækning er årsag til de nuværende uroligheder. Energi-strømme. Politiske ideologier. Årsag til Jordens opstigning. Obama. Mesterplan for Den Gyldne Tidsalder. Samfundet i Den Gyldne Tidsalder. Ændringer i relationer. Økonomi. Sandheden er sjælens beskeder til bevidstheden.

Stormen kaldet Sandy, der oversvømmede den nordøstlige kyst i USA, var ikke menneskeskabt. Moder Jord rensede sig selv ved at frigive negativitet, der var særlig dybt forankret i og omkring New York City og Washington DC, og forvandlede denne til lys. Illuminati har ikke længere adgang til den teknologi, de i mange år misbrugte til at i gangsætte jordskælv og store storme.

______________________________________

Matthews oktober-budskab sendes sent, fordi dette er den første dag, jeg har haft internetforbindelse siden den 18. oktober, da min internetudbyder startede med at have tekniske problemer i et større område. Alle fejlkorrigerende procedurer fra centralen mislykkedes, og ingen teknikere kunne komme til mit hjem før 25. oktober, da jeg tog af sted til 2012-Scenario konferencen i Sedona, AZ.

21. oktober 2012

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Måske især blandt lysarbejdere, der ved at Jordens exit fra tredje tæthedsgrad er nært forestående, er der bekymring, fordi uroen ikke aftager, og i nogle tilfælde synes at stige. Vi ønsker at berolige jeres sind om dette ved at forklare, hvorfor verdenssituationen er som den er, og det må starte med begyndelserne.

Elskede, hvad I adskiller som videnskab og ånd er ét og det samme. Der kan ikke være nogen adskillelse, fordi oprindelsen og skabelsen af hver ting i kosmisk eksistens er energi. Denne energi er Skaberens rene kærligheds - lys - essens. Det højeste Væsen i kosmos, Kilde, Alt Der Er, Totalitet, JEG ER.

På samme tid, som hver enkelt af jer er et unikt, uafhængigt og ukrænkeligt sjæle-selv, i uendeligt og evigt forbundenhed, så er enhver af alle Jordens beboere et mikrokosmos af Jorden. Jorden er et mikrokosmos af jeres solsystem, solsystemet er et mikrokosmos af Mælkevejen og jeres Galakse er et mikrokosmos af dette univers. Vores univers er et mikrokosmos af kosmos, hvis begyndelse var det I kalder "Big Bang". Og fra det øjeblik og fremefter findes der ingen ting, der kun eksisterer for sig selv - og alt, hvad der sker hvor som helst, påvirker alt, overalt.

I de sidste mange årtier har Jorden befundet sig på midterscenen i dette univers på grund af den hidtil usete hurtighed og omfanget af ændringer på planeten. Ændringerne på planeten tilskrives videnskaben og ændringerne i jordens folkeslag tilskrives ånden. Dog blev alle de igangværende ændringer på Jorden og i jer sat i gang for godt 70 år siden, da I gav energien nye retninger, så at sige.

Energi er i sig selv neutral, men strømme af energi kan dirigeres af deres tilknyttede tankeformer. Formerne er faktiske stoffer, omend usynlige for jer, og de skabes af enhver tanke, følelse og handling i hvert eksisterende liv. Således er de tilknyttede tankeformer enten positive eller negative af natur, og dette univers er fyldt med begge.

Jo tættere man er på en hvilken som helst energibevægelse, jo dybere bliver man påvirket. Fordi jeres verden er oversvømmet med dualitetens negative komponenter: frygt, krig, splittelse, raseri, grådighed, bedrag, korruption, fattigdom og tilfældig vold - befinder I jer midt i epicentret af dynamisk skælven og rystelse.

De negative energi-tilknytninger bliver ikke blot genereret der, de stammer derfra. Ved fysikkens love, som styrer dette univers, skydes en hvilken som helst energiform ud overalt ud i rummet, og tiltrækker og knytter sig til den nærmeste tilsvarende energi. Og som en boomerang vender den atter tilbage med denne forstærkning. Da Jordens tilknytninger til dualitetens negative side bliver udsendt i rigelige mængder, tiltrækker og returnerer de præcis, hvad de sendte ud. Denne uforanderlige lov om tiltrækning er grunden til, at jeres verden stadig er gennemsyret af tumulter.

Det er derfor, vi har tilskyndet jer til at fokusere på, hvad I ønsker i jeres liv og for jeres verden! De mange, der er optaget af at tænke over, hvad de ikke ønsker, og deres medfølgende følelser af angst, modløshed, vrede, sorg og utålmodighed om disse situationer, skaber flere af dem i deres personlige liv og verden. Den slags tanker og følelser er fyldt med den negativitet, der forlænger de situationer, de ønsker afsluttet!

Den eneste måde at stoppe denne karrusel på er med kærlighed, den mægtigste kraft i kosmos. Kærlighed, den selv samme energi som lys, kun udtrykt forskelligt, er hvad lysvæsener i hele dette univers har strålet med intensitet til Jorden i mere end syv årtier. Den indledende infusion af lys reddede hendes liv og gav hende den styrke hun behøvede for at frigøre sig fra dyb tredje tæthedsgrad og starte på sin opstigningskurs.

Med denne indstrømning af lys havde Jorden mere at tilbyde til alle sine beboere, hendes væsens mikrokosmos'er. Og hendes folk, som åbnede deres hjerter og sind, modtog lyset, og genererede deres eget lys mere rigeligt, selve deres livskraft. Vi har glædet os med og for hver eneste af dem! Ikke alene er deres liv blevet opløftet til åndelig og bevidst oplysning, men deres svar skabte positive strømme af energitilknytninger som en yderligere fordel for Jorden og hendes andre modtagelige sjæle.

Da vi elsker hver eneste sjæl i jeres verden, er det trist for os, at nogle stadig nægter det lys, der ville erstatte deres frygt og angst med healing og glæde. Så længe de mørke havde kontrol over jeres verden følte de sig magtfulde. Da deres kontrol begyndte at mindskes for nogle år siden, satte frygten ind. Lige nu er Illuminati desperate, mens deres sidste spinkle rester af indflydelse - indenfor medierne, og segmenter af de militære styrker og økonomien - er ved at forsvinde. Tyranniske magthavere er også bange, fordi deres modparter i visse andre lande er blevet væltet af borgerne. Og mange millioner lever i frygt på grund af de mørkes aktiviteter.

Frygt er en forstørret følelse, der udsender den mest potente negativitet. Skønt det, der er genereret på Jorden, har virkninger universelt, som vi sagde tidligere, påvirker det især alt liv på planeten meget dybt. Tænk på, hvor ofte vi har understreget betydningen af at sende lys til de svageste led i vores familiekæde af sjæle, de der er blevet fanget af mørket.

Skaberens lov om den frie vilje giver dem ret til at fornægte sig selv lys, men de kan ikke standse den kosmiske kraft. Jordens opstigningskurs har nået et vibrerende niveau af intensiv energispænding, og den blokerer vejen for energistrømme af voldsom negativitet. Da disse strømme hverken kan vende rundt eller gå fremad ind i fjerde tæthedsgrad, bliver de tvunget til at bruge sig selv hurtigt og rasende.

Dette er baggrunden for det oprør og virvar I ser, og vi skynder os at forsikre jer om, at det nuværende sammenstød ikke ender eksplosivt! Lyset fra vores universelle familie kombineret med jeres eget er langt mere kraftfuldt end den negativitet, der hvirvler rundt om planeten! Og et klart tegn på, at Jorden håndterer dette klogt, er at der for nyligt er sket langt færre dødsfald og langt mindre materielle skader end tidligere, som resultat af jordskælv, Jordens vigtigste form for frigivelse af negativitet.

Vi har sagt, at formålet med vores budskaber er at oplyse, opmuntre og give åndelig vejledning i denne enestående tid i universel historie. Vi har også sagt, at vi er apolitiske. Ligesom alle andre åndeligt udviklede væsener er vi nået langt ud over et politisk aspekt i vores natur.

Så hvorfor taler vi så om politik? Det er afgørende for forståelsen for Jordens opstigning at vide, hvordan jeres verden blev fyldt med negativitet. Og en forklaring kan ikke udelade hendes begrundelse: at blive fri for den massive negativitet skabt af virkningerne af politiske ideologier.

Politiske beslutninger påvirker livet for befolkningerne, borgerlige rettigheder, love, uddannelse, beskæftigelse, former for formidlet information, kulturel praksis, økonomiske forhold, beskatning, stemmerettigheder, lægebehandling, religiøs orientering og udpegning af "fjender." Grundlaget for de fleste af jeres verdens regeringer har længe været krig, korruption, bedrag og undertrykkelse af en eller anden art, og alt dette har skabt tiltagende negativitet.

Gennem tiderne har kamplystne regeringsorganer forårsaget de endeløse blodsudgydelser som næsten dræbte jeres planet. Derfor har Gaia, Jordens sjæl, valgte at fjerne sin krop fra tredje tæthedsgrad, hvor mørket trives, og rejse ind i de højere tætheder, hvor der ikke eksisterer bittert polariserede politiske ideologier og deres tragiske resultater.

Beslutninger og handlinger i De Forenede Staters regering er indflydelsesrige på verdensplan. Derfor indebærer landets kommende valg global interesse. Vi har talt om præsident Obama`s mission i forbindelse med Jordens Gyldne Tidsalders mesterplan, som er i overensstemmelse med Gaias ønske om en fredelig verden, hvor alle lever i harmoni med naturen. Hendes ønske og den plan, der fører det ud i livet, transcenderer politik i enhver nation.

Obama, der har oplevet mange livstider i ledende stillinger, accepterede den monumentale mission at bringe fred til jeres verden. Og han kom hertil med visdom, vision, dedikation og moralsk og åndelig integritet for at lede vejen. Hverken han eller hans mission har ændret sig.

Men gennem hele sin embedsperiode er hans bestræbelser blevet undermineret af Illuminati - de, der befinder sig i Kongressen, og der understøttes af dem, der ikke er det. Et eksempel på deres samlede værk, som I vil genkende, er den ofte udskældte "Obamacare", som kun er et brudstykke af Obamas oprindelige hensigt. For at få nogen af de reformer igennem, han ønskede for folket i sit land, havde han ingen anden mulighed end at ændre nogle bestemmelser og tilføje eller fjerne andre, således at Kongressen ville vedtage den overkommelige Healthcare lov.

Snart vil alle personer, hvis handlinger er motiveret af grådighed og kontrol, ikke længere være her. Så skal I se, hvorfor det højeste universelle råd valgte sjælen født som Barack Obama til at udfylde en af de mest vigtige roller i jeres verden i dag. Dette ville have været synligt gennem hele hans præsidentperiode, hvis de mørkes ihærdighed ikke havde været der.

På trods af deres evne til at forsinke store fremskridt med reformerne, har Jorden med sin fortrop af oplyste sjæle fortsat bevæget sig hastigt mod fjerde tæthed. Med nedtællingen nu målt i blot få uger, vil I inden længe se aktuelle omvæltninger og konflikter begynde at udvikle sig til et samlet ønske om en verden i fred og påbegyndelsen af Jordens Gyldne Tidsalder.

Lad os tale om de meget tidlige stadier af livet i denne tidsalder. I vores sidste budskab, opregnede vi de prioriterede projekter, som vil blive gennemført. Nu vil vi beskrive, hvad I kan forvente for så vidt gælder samfundets generelle karakter.

Som vi har sagt før, vil ikke alle Guldalderens herligheder stå lige i døråbningen. Ej heller vil et helt anderledes eller oplyst samfund stå klart. Både Jorden og Nirvana vil fortsat være fremragende skoler for sjæles udvikling til androgyne væsener - dem der har ideelt afbalancerede feminine og maskuline energier - og jeres emotioner trænger mest af alt til en afbalancering, fordi de har indflydelse på at påvirke holdninger og valg af aktion og reaktion.

Blot at indtræde i Nirvana ændrer ikke en persons karakter. Blot at indtræde i Den Gyldne Tidsalder gør det heller ikke. Vi taler ikke om overholdelse af en sjælskontrakt eller mangel på samme. For alle, der seriøst er afveget fra deres kontrakt, der ignorerede vejledningen fra deres samvittighed og bevidst valgte mørkets veje, vil ikke være der mere. Men vi taler nærmere om jeres personlighedstræk, interesser, ideer, standarder, forhåbninger, evner og talenter.

For eksempel vil en pessimist ikke pludseligt blive en optimist, ej heller vil en person, der har tendens til at være doven pludselig være flittig. Generte individer bliver ikke selskabelige eller omvendt. De der analyserer en situation til ende begynder ikke at handle spontant. Og en person, der er vant til at udføre et arbejde middelmådigt, vil ikke blive perfektionist. Baseball og fodbold entusiaster vil ikke skifte over til at omfavne kunst, ej heller vil kunstnere begynde at træne til OL. Landmænd vil ikke ændre deres erhverv, ej heller vil lærere, sygeplejersker, mekanikere, butiksindehavere, kokke, arkitekter, tømrere, edb-programmører eller nogen anden, hvis arbejde føles meningsfyldt.

Kort sagt, jeres egenskaber, egnethed, job, fritidsinteresser og så videre, alt det, der omfatter det unikke individ hver af jer er, vil ikke blive anderledes, før I vælger det selv. Vi ønsker at kvalificere det en smule: personer, der nyder jagt og fiskeri, vil hurtigt ændre sig fra disse former for fritidsaktiviteter til andre lige så tilfredsstillende tidsfordriv, der ærer alt liv i naturens rige.

Den store forskel, som alle vil byde velkommen, er en villighed til at begynde at se situationer fra andres perspektiv og til at få holdninger, der fører til harmoniske diskussioner og beslutninger. Samt til at fortsætte på måder, der bedst tjener alles behov. I kommer til at bo i kærlighedslysets vibrationer, der afføder disse tilgange og inspirerer til handlinger i overensstemmelse hermed.

Loven om "lige tiltrækker lige" forbinder også åndsfæller energetisk. Relationer i familier, på arbejdspladser, aktiviteter i lokalsamfundet eller i nationale organisationer, der er baseret på dette fundament, vil holde. De, der ikke er, vil ikke. Med den forståelse, at alle sjæles mål er at vokse i åndelig og bevidst opmærksomhed, kan der blive venlig overensstemmelse, når modsatrettede måder giver muligheder for det fremskridt.

Alvorlige sundhedsmæssige forhold vil ændre sig gradvist, i stedet for at kronisk sygdom slutter med ét slag. Men når I er i fjerde tætheds vibrationer, vil I begynde at føle jer bemærkelsesværdigt forfrisket i krop, sind og ånd. I mange år er I blevet angrebet af en lang række giftstoffer, som har haft alvorlige omkostninger på befolkningen. Der er ingen af disse giftige elementer i fjerde tæthed, og mens I fortsætter med at flytte ind i dets højere, stærkere vibrationer, vil kroppene blive gendannet til perfektion.

Vi ved, hvor ivrige I er for at høre, hvornår vores rumfamiliemedlemmer blandt jer og i jeres himmel vil blive budt officielt velkommen. Vores gode ven Hatonn fortæller os, at alt er i beredskab, at de bare venter på signalet fra det højeste universelle råd, der handler på Guds vejledning.

Er økonomien virkelig ved at blive stabiliseret eller manipulerer Illuminati denne illusion? Den globale økonomi, som er et produkt af dækkende røgslør, for at bruge jeres udtryk, er uoprettelig. Grundlaget for det nye system er blevet ført ind under det gamle, så når dets sammenbrud kommer, vil det nye fundament allerede være veletableret. Det vil muliggøre overgangen fra det gamle system til det nye uden dæmningen bryder sammen, så at sige.

Tilpassede ændringer i valuta, bankvirksomhed, udlån, skatter, handel og investering vil blive anlagt i et tempo, der minimerer forvirringen. Men gældseftergivelse i forbindelse med IMF-lån til lande, hvor pengene aldrig nåede de forarmede masser, er en økonomisk prioritet, som vil give det væsentligste til de mange millioner, der har brug for det. En afhjælpning af jeres dystre beskæftigelsessituation, hjemløshed og flygtningesituationer bliver også prioriteret højt.

Til jer kære sjæle, der sender min mor spørgsmål af personlig karakter - såsom, hvor og hvornår du skal flytte, dine missioner, om dit lys er tilstrækkeligt til fysisk at følge med Jorden, kan din sygdom blive helbredt - har vi ikke de svar, I søger. Men det har I. Alt, hvad der er vigtigt for jer at vide, befinder sig i jeres sjæl!

Vi har i mange budskaber opfordret jer til at holde op med at være afhængige af eksterne kilder for at give jer svar og i stedet spørge indad. Gør dit sind stille, fri af "3D" verdslig snak og lad din sjæls meddelelser komme, som de gør, ved intuition, instinkt, inspiration, aspiration og samvittighed, den vejledning, der holder jer på sporet med, hvad I valgte i jeres sjælskontrakter.

Ang. jeres mission, vil vi imidlertid gentage, hvad vi har sagt om de forholdsvis få der behøves for at udfylde lederposter. Mange af jer valgte at blive vejvisere ved at udstråle lys, og I udfylder den rolle simpelthen bare ved at leve livet som de væsener, I er, Guds elskede børn og forbundet med alle andre i hans familie. Hans familie - alle Jordens mennesker, dyr, planterige og de uvurderlige sjæle i deva-rigerne.

Det er vigtigt også at være kritiske ang. information om verdensbegivenheder, fordi misinformation stadig bugner i mainstream-medierne, private publikationer og på internettet, herunder også kanaliserede meddelelser. Igen søg indad og læg mærke til den følelse, der kommer. Hvis de pågældende oplysninger flyder let, er de højst sandsynligt sande. Hvis I føler nogen modstand, er de højst sandsynligt falske. Det lukkede sinds lavere bevidsthedsniveau vil imidlertid medføre, at personen afviser alle de oplysninger, der ikke understøtter hans eller hendes stive overbevisninger.

Frem for alt, bliv ikke hyllet ind i alle frygtfyldte oplysninger. Der er intet at frygte! Dette er en tid til at føle sig glad, begejstret og sejrrig! I er i den lineære tid kun et lille "tidsrum" fra målstregen af den største triumf nogensinde set i dette univers, og i kontinuumet har I allerede passeret målstregen. I har allerede sejret!

Vi ærer jer for jeres tapperhed og standhaftighed i lyset. Vi ærer jer for jeres udholdenhed og opfindsomhed til at overvinde alle forhindringer, der er anbragt foran jer af de mørke. Og for jeres tålmodighed med forsinkelser. Vi ærer jer for at føre jeres verden ind i den nye æra af kærlighed, fred og harmoni med hele naturen. Venligst ær ligeledes jer selv, som vi gør det!

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Deltagere, talere og støttepersonale ved begge 3-dages "2012 Scenario konferencer" følte den fænomenale kærlighedsenergi, der var fremherskende i hele vores tid sammen. Den anden konference blev sendt ud via nettet som "livestream" og arkiveres for at gøre samme fantastiske oplevelse tilgængelig for alle i de næste 30 dage [Kan ses frem til 20. december 2012]. Prisen er US $65 [cirka kr. 390,-] og her er linket: https://the2012scenario.com/conferences/2012-10/the-2012-scenario-conference-sedona-los-abrigados/live-stream/.

Et andet glædeligt budskab, jeg blev oldemor den 8. oktober. Carlos Ramon er den første af vores families nye generation.

Alle bogordrer sendt efter 17. oktober vil blive afsendt 5. november. Hvis I har bestilt "Jordens Gyldne Tidsalder - Life efter 2012" eBook for Kindle før 21. september, bedes I kontakte mig på suzy@matthewbooks.com.

Nu, hvor min internetudbyder er blevet genoprettet, er jeg nødt til at finkæmme 2500 + af de nye e-mails, der er efter al spam er blevet slettet. Jeg sætter pris på jeres forståelse for, at jeg bare ikke har tid til at svare på de fleste e-mails, og hvis jeg kan svare, er det ofte for sent.]Share |