Home > > Matthew Ward — November 20, 2012

Matthew Ward — November 20, 2012

Ingen Israel-Palæstina krig. Høje vibrationers indvirkning på kroppen. Nødhjælpsforanstaltninger. Illuminati ved nu, at deres situation er håbløs. Det amerikanske præsidentvalg. Vibrationstilpasning. Jorden genvinder sin balance. Civilisationer hjælper andre efter anmodning. ET-assistance på og udenfor planeten. Bøn. Virkningerne af falsk information. Taksigelse.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I mærker fysisk og følelsesmæssigt virkningerne af energispændingen mere, end I ser deres bemærkelsesværdige resultater. Vi føler og ser det store fremstød, som energibølgen har givet planeten og de fleste af dens indbyggere: Jordens sjæl - Gaya - er glad for, at hendes planetariske krop nærmer sig tærsklen til fjerde tæthedsgrad - at håb om bedre tider bliver genoprettet blandt mennesker, hvis leveomstændigheder er desperate - og at nyligt vækkede sjæle funkler over hele Jorden.

En verden fuld af andre vidunderlige hændelser er på vej, men i dagene lige nu har indstrømning af de høje vibrationer også nogle uvelkomne følger, ligesom den tumultagtige intensitet i den negative ende af dualitetsspektret. Måske mærkes det i dette øjeblik mest i den spændte israelsk-palæstinensiske konfrontation. Vi skynder os at forsikre jer om, at tiden til en voldsom ny krig er forbi. Dagens fjender vil udvikle sig til fredelige samarbejdsrelationer, og det vil være utænkeligt at noget land fører krig mod et andet.

På en anden front, men også på grund af højere og højere vibrationer, oplever mange mennesker tilstande såsom svaghed, desorientering, glemsomhed, træthed, pludselige humørsvingninger og andre usædvanlige fornemmelser. I sunde kroppe, der har absorberet lys, er disse uregelmæssigheder få og korte, da disse kroppes krystallinske celler har lettere ved at tilpasse sig udsving end de kulstof-baserede celler i kroppe med mindre lys.

Undlad venligst at bruge nogen af disse symptomer som et barometer for, hvor meget lys der er inde i jer! Kroniske sygdomme og former for psykisk sygdom påvirker stadig kroppene i Jordens atmosfære. Og sjæle, som stråler af lys, kan fortsat opleve disse gener, indtil de er godt inde i fjerde tæthedsgrads stærke helbredende vibrationer.

For at mindske graden og varigheden af de midlertidige unormale tilstande, sørg for at få tilstrækkelig med søvn, undgå stressende møder, drik masser af vand, hav gode alene stunder så ofte som muligt og spis med omtanke. Grøntsager og frugt er særligt gavnlige. Mindre kød, sukker, stivelsesholdige fødevarer og fedt i kosten vil også bidrage til at løfte energi-niveauet, reducere træthed og stabilisere et positivt livssyn.

Vi anbefaler stærkt, at I ikke tyr til antidepressive midler eller anden receptpligtig medicin eller de mange andre ting, der fylder butikshylderne. Kemikalierne i medicin kan især med de fremherskende energier fjerne eller ødelægge kroppens selvhelbredende mekanismer. Hvis du befinder dig i lægeligt ordineret behandling, så rådfør dig med din læge om at reducere dosis på en sikker måde.

En anden virkning af at Jorden nærmer sig fjerde tæthedsgrad er, at den lineære tid går hurtigere og hurtigere. Hvis I ved dagens afslutning føler jer frustrerede, fordi der ikke har været tid til at håndtere alle opgaverne, så lav jeres prioritering og undlad venligst at ærgre jer over det, der ikke kunne passes ind.

De fremherskende vibrerende niveauer har også væsentligt bidraget til noget helt andet. Illuminati, der troede at de ikke blot kunne klamre sig til deres rester af kontrol og tilmed genopbygge deres tidligere verdensomspændende magtbase, ved nu, at deres situation er håbløs. De havde sat deres håb og penge på at Mr. Romney blev USA`s præsident.

Deres folk og resten af verden ser præsident Obamas genvalg som vælgernes valg. Det var det virkelig også. Men hans sejr er mere end blot en optælling af stemmer. Det er en manifestation af videnskab, en afspejling af universets energistrøm. Præsidentens vision om en fredelig verden genoprettet til sin tidligere sundhed og skønhed, og hans mål om at opnå dette, stemmer overens med Jordens vibrerende felt. Målene for Mr. Romney er at holde verdens ressourcer og store formuer i de samme få hænder, og det stemmer ikke overens med Jordens vibrerende felt.

Ligesom alle andre kilder af negativitet, er de lave vibrationer af grådighed og kontrol uforenelige med de høje vibrationer af kærlighed, der strømmer stadig mere rigeligt over hele verden og bringer Jorden tilbage til en sund tilstand af balance. Energien i balance er kærlighedslys, og intet med lave vibrationer kan sameksistere med den mest magtfulde af alle energier i universet.

Den omstændighed, at valgresultatet var i samklang med den universelle strøm, hvilket Den Gyldne Tidsalders mester-planlæggere vidste for længe siden, formindskede ikke de frie viljes valg en brøkdel hos de amerikanske borgere. Hver stemte i overensstemmelse med hans eller hendes reaktion på den energi, der udgår fra kandidaterne.

Forstå venligst, at dette hverken er kritik eller dom af vælgerne eller kandidaterne. Det forklarer valgresultatet ud fra de love, der styrer livet i dette univers. Det samme gælder for kongressens valg i samme land, og alle valg i alle andre lande, hvor borgerne har et valg af kandidater til lederroller.

Lovene påvirker ikke kun de nationale regeringer og styrende organer fra landsbyniveau og op. Hvor negativitet stadig har fodfæste, forårsager høje vibrationer rystelser for at skille fårene fra bukkene, så at sige. Dette kan gælde så tæt på hjemmet som familie, naboer og kolleger, og så tilsyneladende fjernt som multinationale selskaber, FN, militære styrker, religioner, uddannelse, jura og retsvæsen, samt informationsdistribution rundt om i verden.

Høje vibrationer overvælder de lave vibrationer i alt, hvad der har påvirket livet i jeres verden. Det måtte ske, så Jorden kunne genvinde sin balance efter at være tæt på at dø, efter lange tidsaldre med ubalance på grund af menneskehedens grusomhed mod hinanden, dyr og selve planeten. Den massive infusion af lys fra fjerne kilder for godt 70 år siden fik Jorden til at indlede en rejse tilbage til livsopretholdende balance. I kender denne rejse som "Opstigning".

Dette er et passende sted at behandle en e-mail, der for nyligt blev sendt til min mor: "Jeg har lige fundet dit websted, men jeg har kendt til Afsløringen (Disclosure) et stykke tid. Hvad skal vi gøre, indtil vores udenjordiske familie kommer her? Bare fortsætte med at vente tålmodigt og håbe at de virkelig kommer? Kan de beslutte ikke at komme? Hvis det er tilfældet, vil det så betyde, at det er vores ansvar at afslutte alle krige og anden vold, reparere miljøet og ordne alt andet, der er galt i verden? At gøre det uden hjælp fra avancerede civilisationer virker som en umulighed".

Der er så meget at sige om dette, og det er svært lige at vide, hvor man skal begynde.

Måske er det bedst at starte med den universelle lov, at ingen civilisation har ansvaret - langt mindre retten til - at gå ind i en anden verden og foretage de ændringer, de ønsker, selv når det ville gavne denne verdens indbyggere umådeligt. Civilisationer med en kerne af mørke har krænket denne lov og ødelagt andre folkeslag og deres hjemlande, men dette er aldrig sket for Jorden, og kun oplyste civilisationer befinder sig nu i nærheden af jeres solsystem.

Så ja, det er op til en civilisation at ændre egne fejltagelser til det gode. Men der er lige en "krølle" her, kan man sige. Forholdene i jeres verden fra alvorligt beskadiget miljø til de aktuelle evige krige og ubevidste skæve fordelinger af ressourcer, er resultatet af jeres civilisations mange generationers krigeriskhed, brutalitet, grådighed, korruption, bedrag, forsømmelse og misbrug. Det er et kæmpemæssigt foretagende at rette op på disse skævheder, og for en civilisation med tredje tæthedsgrad ville det sandelig virke som en umulig opgave.

Ingen tvivl om, at det er derfor Gud tillader støtte til de civilisationer, der anmoder om det. Gaia bad om hjælp, så hendes planetariske krop kunne overleve, og svaret har været det, vi nævnte ovenfor: infusion af livsbevarende lys fra mange civilisationer. Men det er ikke kun på Gaias anmodning, at støtten bliver kærligt givet. Ønsket i jeres kollektive bevidsthed om at leve i en verden i fred og harmoni med naturen er jeres anmodning om hjælp for at opnå dette.

Fra det første øjeblik med intensive lysindstrømninger for mange år siden, har civilisationer, som flertallet på Jorden end ikke kender eksistensen af, hjulpet Jorden og jer på mange livsvigtige måder. Således er deres bistand helt klart ikke afhængig af "Disclosure," jeres regeringers offentlige anerkendelse af ikke-jordisk tilstedeværelse.

I overensstemmelse med de universelle love og som en del af Den Gyldne Tidsalder kendte alle i jeres verden (før fødslen) denne plans detaljer og råbte om at måtte deltage. Hele vores universelle familie, som har hjulpet jer, er vejvisere, ikke nogen der tager over.

Mange tusinder af dem lever lige der med jer og arbejder sammen med jer. De har tilpasset deres udseende, så det ikke er anderledes end jeres, og deres overlegne intelligens og højt udviklede færdigheder har givet dem adgang til områder, hvor mørket herskede.

Nogle arbejder roligt med forskning i og dokumentation af sandheden, som mørket har holdt skjult for jer. Og andre, som I kalder whistleblowers, siger sandheden til verden.

Andre starter eller påvirker reformer inden for så forskellige områder som regering, økonomiske og retlige systemer, energi, transport, sundhed, sport, uddannelse, minedrift, skovhugst, landbrug, computerteknologi, arternes bevarelse, medier, videnskabelig forskning og metallurgi.

Nogle få befinder sig inden for underholdningsbranchen. Og selvom du betragter dem som sådanne, forbløffer deres præstationer jer, så I kommer til at tænke over, hvad der ligger til grund for deres ekstraordinære evner. De giver eksempler på, hvad I også kan gøre, når I udvider jeres åndelige og bevidste opmærksomhed.

Mange brødre og søstre kom fra andre verdener for at skabe venskaber, oplyse, vejlede og inspirere de personer, der deler de samme forfædres civilisationer.

Beskyttelsen gennem usynlighed ved hjælp af tilsløring ("cloaking") eller ved at skabe et uigennemtrængeligt skjold af Kristus-lys gives til mennesker, hvis liv er i fare i hænderne på Illuminatis håndlangere.

Ingen af de meget omtalte "frygtede" pandemier fandt sted, fordi familiemedlemmer, der arbejder i jeres laboratorier, neutraliserede de giftstoffer i vaccinerne, der var designet til at forårsage sygdom og død.

Den skade, der er forvoldt på Jorden, er alt for vanskelig for jer at rette op på selv. Selv når teknologier, der længe har været kontrolleret af Illuminati, bliver frigivet, er de ikke tilstrækkelige til hurtigt at håndtere den omfattende genoprettende støtte, som planeten har brug for. Og teknologier i nærliggende rumfartøjer, hvoraf nogle er tankestyrede, har denne evne.

Mens passagerer og besætninger har ventet på at kunne lande og arbejde med jer på stedet, har de hele tiden hjulpet fra himlen. Først og fremmest har de forhindret mere end et dusin forsøg fra Illuminatis side med at bruge atomsprænghoveder i terrorhandlinger, der ville have forårsaget flere dødsfald og ødelæggelser end "9/11".

Radioaktivt udslip fra Japans beskadigede atomkraftværk ville have dræbt eller gjort millioner syge, hvis besætningerne ikke dramatisk havde reduceret de dødelige niveauer.

Intet havliv i miles omkreds af olieplatformene i Den Mexicanske Golf ville have overlevet, hvis besætningerne ikke havde holdt oliens giftige komponenter væk.

De har også reduceret det giftige i våben, industriaffald, opbevaret atomaffald, "chemtrails" og andre forurenende stoffer på landjorden og i farvandene.

Besætninger fra nær og fjern opløser eller afbøjer forløbet af himmellegemer og menneskeskabt affald i rummet, der kunne forårsage alvorlig skade, hvis de ramte planeten.

Ved at lægge et elektromagnetisk gitter over Jorden, reducerer de virkningerne af jordskælv, i forhold til dødstal og ødelæggelser, men tillader den samme mængde af negativ frigivelse.

De styrer kraftige storme væk fra land, medmindre målområderne har brug for udrensningen og renselsen med vand.

Og disse store, kraftfulde, meget fjerne civilisationer vil fortsætte med at lede intensivt lys til Jorden, indtil hun er sikkert inde i fjerde tæthedsgrad.

Kan I forestille jer tilstanden af jeres verden og alle som bor der, hvis ingen af disse foranstaltninger var blevet udført af utallige inden for vores universelle fællesskab?

Dette bringer os til et punkt, vi ønsker at understrege i forhold til "bare fortsætte med at vente tålmodigt" på "Disclosure". Elskede sjæle, I venter ikke bare. I ved instinktivt, at I har ansvaret for at rydde op i rodet, fordi det er jeres hjemland. Og på en eller anden måde har I alle bidraget til dets tilstand. Derfor har mange millioner af jer været tjenere i årevis for at skabe velgørende forandringer, der genererer lys og opløfter jeres verden.

Lad os give et par eksempler. Lokale og internationale stævner og meditationstjenester til fred. Deltagelse i en række miljømæssige bevarelsesforanstaltninger. Monetær støtte til organisationer, der leverer livsnødvendigheder til flygtninge og andre under fattige omstændigheder. Fællesskab og individuel indsats for at hjælpe de mest trængende. Krav om retfærdighed og human behandling, der hvor det nægtes. Indsatsen for at bevare og forbedre livet for husdyr og vilde dyr. Opfindsomhed, vedholdenhed og samarbejde for at klare økonomisk modgang og andre strabadser.

Og overse venligst ikke styrken i jeres bønner! Bøn er ikke at recitere velkendte ord i kirken eller personlige meddelelser til Gud, uanset hvilket navn I kalder det Højeste Væsen i dette univers. Bøn er den energi, der sendes ud af hver af jeres tanker, følelser og handlinger. Og I har udsendt energien af "fred, velstand, sundhed og harmoni" i stort overflod!

Vi ønsker at nævne andre faktorer, der også vedrører "at vente tålmodigt". I tidligere meddelelser har vi forklaret, hvad der har forhindret masselandinger i det sidste årti eller deromkring. Og det er meget uheldigt, at der er opstået megen forvirring og skuffelse på grund af åbenlyst falske oplysninger, givet til nogle kanaler fra mørke væsener, der hævdede at være velkendte respekterede kilder. De mørke gør dette helt målrettet for at forårsage negative reaktioner, fordi de lever af energien af negativitet. For at overleve, er de nødt til at fortsætte med dette.

Det gjorde det ikke bedre, at man måtte udsætte de meget få egentlige planer om et lille antal ET'ers offentlige fremtræden. Vi forsikrer jer, at flådechefernes beslutninger blev foretaget med kløgt for både jeres og deres sikkerheds skyld.

På grund af dette og de mange tilfælde af bevidste usandheder om rumvæsners ankomst og intentioner, samt påstande om forestående planetariske katastrofer, har Hatonn bedt os om at forklare sin erklæring i en tidligere besked: "Hvis vores tilsynekomst bliver afgørende for genvalget af Obama, vil vi vise os i god tid før valget. Hvis vi kan se, at hans genvalg er sikkert, vi vil dukke op kort tid efter".

"Vi" refererer til medlemmer af gruppen udenfor planeten, der har forhandlet med nogle af jeres regeringsledere og andre i spidsen for at bane vejen for Den Gyldne Tidsalder. Denne besøgsgruppe vil blive indført forud for ankomsten af vores familie, der vil bringe teknologier og forblive så længe, I ønsker det og har brug for dem til at arbejde sammen med jer.

Beslutningen om timingen af denne betydningsfulde dag ligger hos det højeste universelle råd, og det handler ud fra Guds mandat. Kun ved det højeste punkt for bevidsthed kan sjælskontrakterne af alle involverede, individuel og global karmisk fuldendelse og jeres befolkningers reaktioner være kendt.

Der er endnu et aspekt til "mens vi venter", om I så vil. Dyr, hvis sjælskontrakter giver tilstrækkelig lang levetid, får en gratis tur med ind i fjerde tæthed sammen med planeten, men det får menneskeheden ikke. I skal gøre jer fortjent til billetten, så at sige. Uanset om jeres kontraktvalg er at leve i Jordens Gyldne Tidsalder eller at nyde det fulde panorama fra Nirvana, er det klogt at bruge denne tid til at forberede jer åndeligt. Lev fra jeres hjerte. Kærlighed er nøglen!

Kun i USA er én dag om året udpeget til Thanksgiving Day. Bør ikke hver dag være en tid med taksigelser i hele jeres verden?

Tak til vores universelle familie, der befinder sig i jeres midte eller i jeres himmel og til alle, der stråler intenst lys langvejs fra til jer og jeres verden.

Tak til Gaia, fordi hun råbte om hjælp, så hendes krop og alle dens tilknyttede livsformer kunne overleve.

Tak til Gud for Hans ubetingede kærlighed og for aldrig at dømme, hvad I gør eller ikke gør.

Og tak til hinanden for at give jer de muligheder for oplevelser og erfaringer I har brug for til åndelig og bevidst vækst.

Altid og på alle måder er de oplyste sjæles respekt og kærlighed i hele dette univers med jer, vores kære Jord familie.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |