Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. marts 2021


Matthew Ward — 2. marts 2021

Guddommelig plan for Jorden; amerikansk regeringsreformering, G/NESARA; grund til politisk vægt; kærlighedens kraft; fri vilje; ære Gaias valg; tilpasning til højere energiplaner; skelnen mellem sande og falske informationer

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at sige, at alt i jeres verden sker i, hvad der retteligt kan kaldes, guddommelig orden. Planen om at transformere livet på Jorden opstod ikke for kun to årtier siden med den amerikanske lovgivning kaldet NESARA eller et årti før det med den globale fredsbevægelse kendt som Harmonic Convergence. De var sandelig store milepæle at fejre, men planen om at genoprette planeten til selve dens Eden - en smuk uberørt verden, hvor alle livsformer lever sammen i fred og glæde - blev lagt for umindelige årtusinder siden, da Gud inspirerede det højeste universelle råd til at påtage sig den guddommelige mission, når tiden var rigtig.

Efter mørket kom til planeten, længe før den blev kaldt Jorden, blev den en af universets bedste skoler for sjæle, som ønskede at udvikle sig ud af 3D begrænsninger. Følgelig drejede den karmiske karrusel rundt i æoner, og negativiteten, som blev ved med at hobe sig op, drænede selve planeten for liv. Gaia, sjælen, som er legemliggjort som planeten, fortvivledes og råbte om hjælp. Med kærlighed og omsorg svarede kraftfulde civilisationer ved at stråle livreddende lys, og mange af deres medlemmer, som I, begyndte at inkarnere der for at hjælpe Gaias folk med at vågne op og ryste sig fri af mørkets dominans. Den urgamle guddommelige plan udfoldede sig.

Og det bringer os til det, som sker i jeres verden lige nu, og det, som er i den meget nære horisont. Internationale bestræbelser på at ødelægge hele Illuminati netværket fortsætter raskt, og selvom det måske ikke ser ud til, at der er sket noget betydningsfuldt, siden lysets styrker i USA afveg fra plan A, er aktiviteter på mange fronter hurtigt skredet fremad på den kurs, som afværgede en potentiel national katastrofe.

Det er sandsynligt - lad os sige uundgåeligt - at en periode med uro vil følge efter offentliggørelsen om, at landets regering bliver omstruktureret. Som nævnt i vores sidste budskab må det gå forud for implementeringen af G/NESARA's andre bestemmelser, som vil få positiv virkning over hele verden, og omstillingen inden for statsforvaltning er lysets styrkers primære sigte i det land. Selvom loven er et enkelt og klart stykke lovgivning, er dens essens spirituel, dens formål er at gøre en ende på mørkets lange styre på Jorden.

Vi ved, hvor ivrige I er efter, at den dag kommer, og I vil gerne vide, hvornår den kommer. Hvis vi vidste det, ville det være en glæde for os at fortælle jer det, men vi ved det ikke. Dette monumentale foretagendes succes er absolut tydelig i Jordens energipotentiale - og det er et fait accompli i kontinuummet - men der er ingen absolutte tidslinier. Energien i milliarder af tanker, følelser og handlinger skyder konstant ind i feltet, en afspejling af alle aktiviteter på planeten, og noget, som ser sandsynligt ud det ene sekund, kan næsten ikke være mulig det næste. Det, vi kan fortælle jer, er, at til trods for de utallige zigzaggende, og sammenfiltrede klynger af, energistrømme rykker stadigt stærkere lys hele rensningsprocessen nærmere mod dens sejrrige udfald.

Kære brødre og søstre, jeres tålmodighed har været hårdt prøvet, mens I har ventet på uigendrivelige beviser på større forandringer til det bedre, og i den tid har I udholdt besværligheder og overvundet forhindringer. Jeres spirituelle styrke, ukuelighed og vished på sjæleniveau, som har gjort det muligt for jer at blive ved, vil få jer igennem svære perioder med forvirring og modstand, som kan ventes inden for kort tid. Vær frygtløse og fortrøstningsfulde - I ved, lyset allerede har vundet!

Vi er blevet spurgt, hvorfor vi har talt så meget om politik, når nu vi i adskillige budskaber har sagt, at vi er upolitiske. Simpelthen fordi verdens kollektive bevidsthed har været fokuseret på det. En civilisation er bundet til dens regeringssystemer, og Jordens folk har rejst sig mod systemerne, tyranniske og dynastiske styreformer og ligeledes korrupte demokratier.

Når regeringer fastholder kontrollen ved i det uendelige at skabe frygt, bedrag, krige, fattigdom og splittelse er det ikke blot en politisk sag. Det er mørke vs. lys, forkert vs. rigtigt, fangenskab vs. frihed, ondskab vs. godhed/gudelighed. Det er fraværet af kærlighed. Kærlighed er den eneste kraft, som skaber spirituel og bevidst bevidsthed, fred, glæde, sundhed og fremgang for alle, og i lange, lange tider har en kærlighedsløs verden været skæbnen for Jordens menneskehed. Lyset, som I udstråler, har været et uvurderligt bidrag til forvandlingen af de mangeårige lave vibrationer i undertrykkelse, blodsudgydelser og uretfærdighed til de høje vibrationer i kærlighed og oplysning i overensstemmelse med sjæles guddommelige suverænitet. Alle lysvæsner i dette univers ærer jeres vedholdenhed i denne livsvigtige tjeneste for familien på Jorden.

Vi er også blevet bedt om at træde frem og stoppe de lidelser "pandemien" forårsager over hele verden. Kære, det kan vi ikke gøre. Ved Skaberens lov skal Gud og alle sjæle i dette univers ære andres frie viljes valg. Sjæle gennemsyret af mørke håner denne lov, og uanset hvor ugudelig deres brug af den frie vilje er, kan hverken Gud eller lyskrigere forbyde det.

Den eneste undtagelse til den kosmiske lov kommer også fra Skaberen - den kan ikke komme fra andre kilder - og den tillader en indgriben for at forhindre en succes udsprunget af en fri-viljes handling. Civilisationer med teknologien til at forhindre en sprængning af et atomsprænghoved i rummet har bemyndigelse til at gøre det, og de har gjort det for jer mere end et dusin gange. I alle andre tilfælde kan ingen sjæl eller civilisation blande sig i en persons eller civilisations brug af den frie vilje.

Ingen af os kunne/måtte stoppe de mørke med at slippe et laboratorie-manipuleret virus løs, som var beregnet til at forårsage store dødstal, men lige som Skaberen gjorde en undtagelse med Dens lov om ikke-indgriben, er der ligeledes en anden side her - hensynet til at imødekomme Gaias frie viljes valg. Hun ønskede ikke, at milliarder af mennesker skulle slås ihjel af denne svøbe eller dens såkaldte vaccinations løsning, og hun ønskede heller ikke, at hendes befolkning blev slavebundet af programmeret materiale i indsprøjtningsvæsken. Hun ønsker, at hendes folk kender sandheden om alt i forbindelse med "pandemien".

Derfor havde forskere i extraterrestriske specialstyrker tilladelse til betydeligt at mindske virussets og vaccinernes styrke og fjerne programmeringen. Andre lysarbejdere på lægeområdet advarer om farerne ved vacciner og de negative virkninger på krop, sind og ånd ved at bære mundbind, at være isoleret, skole- og forretningsnedlukninger og negative covid-tests som tilladelse til at kunne rejse. Folk rundt omkring i verden tager frie viljes valg for at protestere mod disse krav, og deres antal er stærkt stigende.

I denne ikke-før-sete tid i dette univers har mange kraftfulde civilisationer respekteret Gaias valg på måder, hendes folk ikke kan. Først og fremmest ved at besvare hendes råb om hjælp ved at udstråle lys for at stabilisere Jordens akse og forhindre planeten i at hvirvle rundt i rummet til den visse død. Den konstante udstråling af lys og lyset udstrålet af lysarbejdere understøtter alle aktiviteter og programmer baseret på godhed. Man kunne sige, at det griber ind i, hvad mørke hjerter og sind vælger, og det gør det. Dog har lys ikke blot altid været stærkere end mørke, men at give det stadigt større intensitet er at respektere Gaias valg om, at hendes legeme og dets beboere kommer fri af mørket i alle dets former.

Ingen af os må afholde de mørke fra at forgifte jeres atmosfære og vandområder for at forårsage massesygdom og -død. Men Gaia ønskede ikke, at hendes livsformer blev udsat for et dødeligt miljø, og civilisationer med evnen til at reducere forureningernes giftighed har gjort det i årtier. Der kan ikke gribes ind, når de mørke skjuler sandheder og spreder løgne, men i overensstemmelse med Gaias valg, sender budbringere af lyset ligeledes sandheder om Jordens historie og igangværende befrielse. Og folk i stadigt større antal bliver ført til disse informationer.

Og nu, nogle af jer har skrevet om vanskeligheden med at tilpasse sig de energiplaner, Jorden går ind i på hendes opstigningsvej. Andre skriver, at det er stressende at forsøge at skelne, hvilke informationer der er sande og ikke er. Så lad os gentage det, som er blevet sagt i tidligere budskaber.

Midlertidige reaktioner på nye energiniveauer kan være træthed, svaghed, kramper, svimmelhed, kvalme, hovedpine og smertende led. Vær opmærksom på, at disse også kan være symptomer på sygdom, og hvis symptomerne varer ved eller bliver værre, er det klogt at søge læge, fortrinsvis en, som behandler holistisk.

For at lindre de førnævnte symptomer, sov så meget, som I kan og drik meget vand. Spis frugt, grøntsager, kerner og bælgfrugter, de fødevarer, der indeholder mest lys - jo mere lys, kroppen absorberer, jo nemmere tilpasser den sig energiindstrømningerne. Hvis jeres kost ikke er vegetarisk eller vegansk, så spis mindre kød og undlad alle fødevarer, der er kunstgødet eller behandlet med kemikalier - de er skadelige for kroppens kemi.

Sundhed i krop kan ikke adskilles fra sundhed i sind og ånd, og det seneste år har I måttet håndtere et unødigt mentalt og emotionelt pres på grund af "pandemien". Ty ikke til antidepressiva eller pep piller - det er kemikalier, der forværrer tilstanden ved at gribe ind i kroppens selvhelende mekanisme. Og måske endnu mere end hidtil er genoprettende tid vigtig. Prioriter alenetid, så jeres energi ikke bliver påvirket af andres energi og vær ude i naturen, så ofte I kan. Lav yoga eller andre øvelser, mediter, lyt til beroligende musik, læs digte og muntre historier, se underholdende film eller oplysende dokumentarer og lad den kunstneriske side i jeres sjæl udtrykke sig på den måde, I føler jer inspireret til. Et smil er den enkleste stimulans til at løfte humøret, hjælp til dem i nød har den samme effekt, og kæledyr/dyr kan være jeres bedste hjælpere.

Især når forskellige informationer er modstridende, og det er de ofte, så søg svar inden i jer selv - sandheden er altid kendt på sjæleniveau. Den når bevidstheden, når I trækker vejret dybt, ånder langsomt ud, blidt giver slip på jeres tanker og lader billeder og ord komme, som indikerer, om de pågældende informationer er sande eller falske. Eller der flyder følelser ind i jeres hjerterum - som Gud sagde, "Hjertet er sjælens sæde". Hvis følelsen er en fin løftende bevægelse eller usædvanlig lethed, er informationerne meget sandsynligt sandfærdige. Hvis I føler modstand, måske en let trykkende eller hærdende følelse, er informationerne meget sandsynligt falske.

Energien i nysgerrighed har meget mindre styrke end energien i informationer, der er vigtige for jer at vide, og kun den sidstnævnte når bevidstheden på de måder, der netop er nævnt. Og et lukket sind vil kun acceptere informationer, der passer med det, man tror på - vi taler her ikke om værdier eller principper, som er en del af sjælens guidnings-system, men kun om de måder, hvormed sandheder kan skelnes fra usandheder.

Elskede familie, det er naturligt at glemme en stor del af, hvad I har læst eller hørt gennem årene, og i et godt stykke tid er I blevet overdænget med informationer. Men husk venligst altid, at alle lysvæsner i dette univers støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed for hvert skridt på jeres jordiske rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge