Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. april 2021


Matthew Ward — 2. april 2021

Vacciner, andre covid-relaterede problemer; Corona-pas; energi; lysarbejdere

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Til størst bekymring for mange af jer er covid vaccinerne, så lad os begynde med at besvare jeres spørgsmål og kommentarer om dem. Vaccinerne kan ikke adskille jer fra Kilden eller forhindre personlig opstigning, udviklingen i bevidst og spirituel bevidsthed, som fortsætter, indtil den udødelige sjæl vender tilbage til dets Begyndelse i Skaber Kildens rene kærlighedsessens.

Det, der påvirker denne rejse, er energien i tanker, følelser og intentioner. Når disse er frygt, grådighed, brutalitet, forræderi, uærlighed eller enhver anden handlings lavt vibrerende følelse eller hensigt, mindsker den heraf genererede energi lyset inden i kroppen. Lys er kroppens livskraft. Det er det, som transformerer kulbaserede celler til den krystallinske struktur, der styrker immunsystemet og muliggør fysisk levedygtighed i de højere vibrationer i fjerde og femte tæthedsgrad, som Jorden er på vej ind i.

Samfundet er blevet manipuleret til at tro, vacciner forhindrer sygdomme. Det gør de ikke - hvad de gør, er at indføre sygdomme hos personer med svækket immunitet, ødelægge kroppens selvhelbredende mekanismer og forårsage autismelignende symptomer hos små børn. Ikke desto mindre siger lægelige "eksperter" gang på gang, Få ham/hende/jer selv vaccineret!

Således hævdes det, at væsker indeholdende virusset, som blev laboratoriedesignet til at forårsage influenzaen kaldet covid-19, nanochips programmeret til at spore og kontrollere personer og fremmed stof, som kan ændre kroppens DNA, er vacciner. Medlemmer af den etablerede lægeverden, som opfordrer alle til at blive vaccineret, fortæller jer ikke, at det faktisk drejer sig om eksperimentel genterapi med potentielt alvorlige bivirkninger, som først bliver synlige om et år eller to, og producenterne kan ikke gøres erstatningsansvarlige for dødsfald eller andre skadelige reaktioner.

Krystallinske celler interagerer ikke med uforenelige substanser, og de forlader kroppen via udskillelsessystemet. Men selvom forskere i ekstraterrestriske specialstyrker har reduceret virussets styrke og mindsket det genetiske materiales levedygtighed, har kroppe med svækket immunitet og/eller kulstofbaseret cellestruktur meget mindre modstandsdygtighed over for fremmede substanser. Det er grunden til, at nogle mennesker dør efter at være blevet vaccineret og andre udvikler alvorlige helbredsproblemer eller deres nuværende helbredstilstand forværres.

Disse forskere slettede også chippenes programmering, men det er ikke chippene, der forårsager død og helbredsproblemer. De befinder sig i væsken af en anden skummel grund, og den hurtige udrulning af 5G er en del af den. Helt forsætligt skader installationernes stråling kroppens elektriske system, men det er selve teknologien, der er af vigtighed for dem, som udtænkte ideen om at injicere kroppen med programmerede nanochips.

De kan ikke blot transmittere oplysninger om en persons opholdssted, kommunikation og indkøb til en bestemt modtagerkilde - næsten intet, som man foretager sig, kan skjules - men de kan ligeledes sende signaler til hjernen om at udføre en hvilken som helst specifik opgave. Vi skynder os at forsikre jer om, at intet af det vil komme til at ske, fordi programmeringen er blevet slettet. Forskerne har også reduceret 5G strålingens virkning på kroppen.

Der er to formål med selve virusset og substanserne i væsken: at reducere Jordens befolkning med milliarder af mennesker og teknologisk at være i stand til at kontrollere de overlevende og efterfølgende generationer. De diabolske sind bag denne forbrydelse mod menneskeheden har fejlet i deres forsøg på at nå de påtænkte dødstal, og de vil ligeledes fejle i at nå deres andet mål.

Lyset fortsætter med at blive stærkere over hele planeten, og cellerne hos folk, som absorberer lyset, bliver krystallinske og opnår derved modstandsdygtighed, og mange sjæle, som inkarnerer i denne tid, bliver født med krystallinsk struktur. Til sidst vil alle Jordens folk være af denne sammensætning.

Fremmed substans, som injiceres i kroppen, påvirker ikke sjælen. Sjælen er kærlighed-lys energi, som er uforgængelig og uimodtagelig for ting, der påvirker den fysiske krop. Det æteriske legeme - "lyskroppen", hvori en person går over fra fysisk levetid til en åndeverden - bliver påvirket, fordi de to legemer er knyttet sammen indtil den fysiske død.

Hver persons unikke frekvens sender besked om den forestående overgang og helbredstilstand til Nirvanas optegnelsessektion. Personer med ødelagt æterisk legeme eller traumatiseret psyke bliver mødt af et lægehold ved særlige portaler, hvor de får behandling med det samme og konstant bliver overvåget, indtil sundhed i krop og sind er fuldstændigt genoprettet. Derefter slutter de sig til rigets andre beboere og indgår i et aktivt liv i Jordens herlige åndeverden.

Det er helt bevidst, at kraftigt opblæste covid statistikker og påstande om, at kun vaccinationer over hele verden kan gøre en ende på "pandemien", har været forsidestof og hovedemnet i de daglige "nyheder" det seneste år. Personerne, som planlagde og udtænkte "pandemien", har ligeledes kontrol over mainstream medierne, hvor informationerne fabrikeres, faktuelle hændelser bliver fordrejet eller udeladt, og der lægges vægt på frygtskabende informationer, fordi de ved, frygt svækker immunsystemet. De har kontrol over internettet, hvor sande informationer om alle hændelser bliver fjernet, lige så snart de bliver opdaget. De ved, hvordan den universelle lov om tiltrækning fungerer, at tanker og følelser om noget skaber mere af det samme. De ved, intet kan bestå uden energi til at opretholde det.

Energi er, hvad alt drejer sig om, og folks opmærksomhed fokuseret på covid-relaterede problemer skaber det i stor overflod. Frygt for at få sygdommen. Bitterhed over tvungen adskillelse fra ens kære og sorg over dem, som døde. Stress på grund af mundbind og depression på grund af isolation. Bekymringer over indkomsttab. Vrede på grund af nedlukkede forretninger. Fortørnelse over forslaget om, at tilladelse til at rejse og komme ind i bestemte områder, kræver et "vaccinationspas".

Lad os sige lidt mere om passet. Konceptet kom fra de mørke, som forårsagede "pandemien" og tjener fedt på salget af vacciner, men kun regeringer kan bemyndige kravet. Mens det er muligt, at nogle regeringer måske gør det, har konceptet i dette øjeblik ikke nok momentum til at blive sandsynlig; men det kan ændre sig brat, hvis tilstrækkelig energi tilføres det, som for tiden kun er under overvejelse.

Passet og de førnævnte situationer er faktuelle. Ikke alt relateret til "pandemien" er det, men de får energi fra jeres tanker og følelser om dem. Covid-tests, der indeholder fibre af Morgellons sygdom, er ikke andet end en opdigtet historie fra de mørke for at skabe ængstelse. Den grundløse påstand om, at personer, som er blevet vaccineret, vil "sprede" sygdommen og smitte folk, som ikke er blevet vaccineret, øger ængstelsen. En anden af disse påstande er, at virusset muterer, vaccinerede folk er ikke beskyttet mod nye virusstammer og bølger af sygdommen kan fortsætte i årevis.

Nogle forskere hævder nu, at covid alligevel kom fra en smittet flagermus. Implikationen er, at mennesker på ingen måde kan forhindre pandemier, fordi de begynder med noget, som er ukontrollabelt. Coronavirus-19 er patenteret - hvordan formåede en syg flagermus at gøre det?

Mange mennesker gør oprør ved at nægte at bære mundbind og ved ikke at holde 2m afstand til alle, og antallet, som kraftigt fordømmer "stikket", er stigende. Men millioner er ivrige efter at få det. De er lettede og taknemmelige, når det bliver deres tur, og med det kommer den tilfredsstillende følelse over at være en god borger, fordi de påtager sig, hvad de har fået fortalt, er deres "samfundsansvar".

Og endelig, hvis vi vidste, hvornår sandheden om "pandemien" kommer frem og hvornår den vil slutte, ville vi råbe det ud med en sådan begejstring, at I måske ville kunne høre os. Det, vi dog kan fortælle jer, er, at det er sikkert, at det vil slutte – de stigende vibrationer vil sørge for det.

Kære, energien i det svimlende antal af reaktioner, positive og negative, på alt, der har at gøre med "pandemien", er det, som holder den i gang. I er guddommelige suveræne væsner og behøver ikke at ligge under for denne afskyeligt konstruerede svøbe. Nu hvor vi har besvaret jeres spørgsmål om den, så få den til at løbe sin kurs til ende meget hurtigere ved at udskifte jeres tanker og følelser med det, I ønsker for jer selv, for jeres kære og for jeres verden. Visualisering af Jorden i gyldent-hvidt lys, huske at trække vejret dybt, leve ud fra jeres hjerte og bede om beskyttelse for al mørke vil også øge jeres og verdens velbefindende betragteligt.

Lad os nu sende opmuntringens høje vibrationer til alle jer, som føler sig desillusioneret, fordi dagene går uden tegn på, at der sker noget. Når det, som ville have været en dramatisk offentlig demonstration, blev aflyst og erstattet af en langsommere, sikrere kurs, er handlinger, som ville være kommet gradvist over et længere tidsrum i kølvandet på demonstrationen, nu en integreret del af "Plan B".

Begivenheder uden for offentlighedens øjne omfatter arrestationer af personer i mange lande, forberedelse af retssager og retsforfølgelse af de hovedansvarlige involveret i det bedrageriske, amerikanske præsidentvalg, planlægningsmøder for at etablere nationen som en republik, redning af tilfangetagne i underjordiske tunneler efterfulgt af ødelæggelse af tunnelerne, inddragelse af guldbeholdninger, planer om at gøre en ende på fattigdom gennem fordeling af Illuminatis uretmæssigt erhvervede formuer og forhandlinger på højt niveau om miljøgenoprettelse. Disse og andre internationale bestræbelser er store skridt fremad i det monumentale foretagende med at transformere livet på Jorden.

Mens I afventer offentlig bekendtgørelse om forskellige tiltag, så vær forvisset om, at alt udfolder sig i guddommelig orden og timing årvågent overvåget af universelle familiemedlemmer, både udenjordiske og dem midt iblandt jer, med hensyn til råd og handling. Kære brødre og søstre, tålmodighed, ukueligt mod og visheden om, at lyset allerede har vundet, har tjent jer godt og vil fortsat gøre det.

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer for at blive på kursen i denne tumultariske æra på Jorden og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge